CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

maandag 23 december 2013

Aartsengel Michael's ChristusLicht Meditatie 22 december2013

Aartsengel Michael's
ChristusLicht Meditatie
(Audio en tekst)
Gechanneld via Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post 
 

Klik hier voor de Kerstboodschap channeling van Aartsengel Michael via Rita Pulmans.
ChristusLicht Meditatie 
* Zet je neer in een makkelijke houding, met een rechte rug en met je voeten op de vloer.
* Geef jezelf nu gronding, door je te verbinden vanuit je wortelchakra naar het Kristallen Hart van Moeder Aarde. 
* Verbind je nu in Haar kristallen hart.
* Haal een paar maal diep adem en laat al je spanningen los.
* Ontspan je.

zaterdag 21 december 2013

Meditatie focus van Jean Hudon Week 51

Zich wijden aan het dienen van de Wil van het Goede

Week  51

God is hier. Waar we ook zijn, de Universele Kracht van Liefde is er, in, om en als ons. Er is geen afscheiding. De enige illusie is anders te denken.
Van het moment dat we geboren werden in dit fysieke bestaan, zijn we op geen enkele moment gestopt met het zijn van Eén met Al Dat Is. We weten dat diep in de kern van ons Zijn. We komen nu steeds meer tot het besef wat dat Eenheid inhoudt. We zijn allen Eén. We zijn allen de God/Schepper Bron. Zo eenvoudig is het. En de ware aard van dit Omniversele Wezen is Liefde. Niet een vorm van voorwaardelijke Liefde tussen twee gescheiden entiteiten. Absolute Liefde. 

Almachtige Liefde. Allesomvattende Liefde. Een gezegend gevoel dat resoneert vanuit de kern van Wie We Zijn om nadrukkelijk het feit van onze Eenheid bekend te maken. Een Alwetende Intelligentie die altijd weet wat het beste is voor elke zichtbare en onzichtbare uiting van zijn vibrerende aard. Een zorgzame aanwezigheid die iedere gevoelige manifestatie van zijn oneindige Creativiteit koestert tot een punt dat zo buitengewoon krachtig is, als men zich bewust is geworden van zijn Eenheid, als om eventuele illusies van afscheiding te ontbinden en je hele wezen laat schitteren als een supernova van zalige extase. Van moment tot moment dat acute prachtige gevoel van liefhebbende, zorgzame, overspoelende Eenheid ervaren is wat voor ons allen is weggelegd op ons collectieve Gouden Pad van Licht.


donderdag 19 december 2013

Wereldwijde Zonnewende Meditatie – 21 december 2013

Wereldwijde Zonnewende Meditatie –
21 december 2013
Meditatie Focus van Jean Hudon

Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op zaterdag 21 december om 17:11 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden - 18:11 in Amsterdam), het precieze moment van de winterzonnewende op het noordelijk halfrond en de zomerzonnewende op het zuidelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.


dinsdag 17 december 2013

Persoonlijke Sterrenpoort: Werking en Activatie Pijnappelklier 17 december 2013

De pijnappelklier bevindt zich centraal 
in onze hersenen, als kruispunt tussen
 onze verticale en horizontale verbinding.
Persoonlijke Sterrenpoort:
Werking en Activatie Pijnappelklier

17 december 2013

Ieder mens heeft een persoonlijke ‘sterrenpoort’, namelijk de pijnappelklier. De pijnappelklier, kruinchakra, is het centrum van onze hersenen, achter de hypofyse van ons derde oog. Wanneer de Kundalini vanuit onze eerste chakra vanaf de stuit is gestegen naar de derde oog chakra, kan het derde oog daadwerkelijk worden geopend.

Het derde oog openen

Deze opening vindt plaats door de combinatie van fysieke energieën van onze eerste tot en met zesde chakra’s en de multidimensionale energie die de pijnappelklier vanuit de kruinchakra binnengaat. Wanneer het derde oog is geopend, wordt de pijnappelpoort op een langzame of snelle manier gereactiveerd.


Meditatie – Lord Ashtar – GROEN LICHT, COMMANDANTEN! 16 december 2013

GROEN LICHT,
COMMANDANTEN!

Sterrencode oproep!
Sterrenpoort opent Monade zelf-realisatie.
Meditatie – Lord Ashtar – Jullie vertrekken vanachter de sluiers van jullie cocon en worden jullie ware Zelf.

Doorgegeven door JTariah op maandag 16 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Wij communiceren met onze wereldwijde galactische familie in het Chinees, Italiaans, Nederlands, Duits, Portugees, Frans, Engels en Spaans. Hebben jullie 15 minuten per dag om bij te dragen aan de Ascensie van deze planeet, het zonnestelsel en het melkwegstelsel? Als dat zo is neem dan contact op met janisel(((at)))sanandaseagles.com –  


Sterrenpoort opent Monade zelf-realisatie.

maandag 16 december 2013

Aartsengel Michael Meditatie: Bespreekt de "Valse Rasters"en Hoe hen te Elimineren… 10 december 2013

Aartsengel Michael

Bespreekt de "Valse Rasters"en Hoe hen te Elimineren…


Meditatie:

Laten wij deze prachtige dinsdagochtend beginnen. Terwijl wij bijeenkomen als een cirkel van familie, van ziel familie, van Lichtwerkers, van Liefdehouders, is het zo belangrijk dat elk en iedereen van jullie beseft hoe gewaardeerd jullie zijn, hoe geliefd jullie zijn en hoe er voor jullie gezorgd wordt. Want niet alleen stemmen jullie jezelf af, jullie stemmen je af op de frequentie van de verandering en van God en van de Ascentie. En jullie doen jullie werk en jullie dienstverlening.


zondag 15 december 2013

El Morya: Volle Maan Meditatie- 17 december 2013

El Morya
El Morya: Volle Maan Meditatie- 17 december 2013
15 december  2013


Meester Morya,

Het kan zijn dat je probeert geweldig je best te doen om misschien in de ogen van anderen uit te blinken. Dat moet je nooit doen, moet je nooit proberen zelfs. Het is heel belangrijk dat je op een integere manier in jouw leven staat: ‘dit wil ik, dit wil ik bereiken, dit is belangrijk voor mij.’ Want je mag jezelf zijn. Durf geloven in het wezen van jezelf, in het wezen van de dingen.


zaterdag 14 december 2013

--- Ashtar --- 5D-12D Alarm! Onmiddellijke Ascensie Manifestatie......Wij VERHOGEN in BEWUSTZIJN. NU!!!

--- Ashtar ---
5D-12D Alarm! Onmiddellijke Ascensie Manifestatie
Visualiseer het Gouden Witte Licht van de Schepper dat de Rasters omhult!
Wij VERHOGEN in BEWUSTZIJN. NU!!!

Doorgegeven door J Tariah op 10 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

------------------------------------------

Wij communiceren met onze wereldwijde galactische familie in het Chinees, Italiaans, Nederlands, Duits, Portugees, Frans, Engels en Spaans. Hebben jullie 15 minuten per dag om bij te dragen aan de Ascensie van deze planeet, het zonnestelsel en het melkwegstelsel? Als dat zo is neem dan contact op met janisel(((at)))sanandaseagles.com –Meditatie Focus via jean Hudon - week 50

Voorbij 2013 - Terugreikend naar de Bron
Week 50


In onze schijnbaar nooit eindigende Reis terug naar de Bron, naderen we een belangrijke dimensionale drempel en nadat we die overschreden hebben, zal nooit meer iets hetzelfde zijn. Voor de meeste Aardse zielen is het nog te vroeg om de omvang en verstrekkende consequenties goed te kunnen beoordelen van wat er staat te gebeuren. Toch hebben velen al het gevoel dat er iets absoluut geweldigs staat te gebeuren, dat een gebeurtenis van buitengewone omvang op het punt staat onthuld te worden, en waar in feite al een start mee is gemaakt.


woensdag 11 december 2013

Aartsengel Gabriel Het 12:12 Portaal Activering van Jouw MerKaBa 9 December 2013 / Shanta Gabriel

Aartsengel Gabriel

Het 12:12 Portaal
Activering van Jouw MerKaBa

9 December 2013 / Shanta Gabriel


Dierbaren,

Door de Genade van de eeuwig-levende Goddelijke Aanwezigheid binnenin jullie, opent er zich een portaal op 12 december, een nieuwe initiatie aanbiedend in/naar het Licht. Terwijl de trillingsfrequentie van de 12:12 resoneert, wordt jouw Merkabisch gebied geactiveerd. De MerKaBa is een voertuig voor jouw ascentie als een Lichtwezen in de menselijke vorm. De schitterende heilige geometrie van de Ster Tetrahedron zal rondom jou heen geactiveerd worden door de codes in het 12:12 portaal. Deze Ster Tetrahedron zal een krachtig-stralend sterrenschild van Licht creëren welke de resonantie vasthoudt van jouw Ziels Goddelijke Blauwdruk. Het opbouwen van jouw Merkaba zal op de Zonnewende, 21 december 2013, voltooid zijn. Door deze 9 magische dagen heen, zal een toenemende resonante frequentie aanwezig zijn in jouw energie systemen. Je zult momenten van Helderheid en Overzichtelijkheid voelen, alsof jouw eigenlijke cellen Licht uitstralen, en dit zal inderdaad de waarheid zijn.


vrijdag 6 december 2013

Meditatie focus via Jean Hudon Week 49

Verankering van het Gouden Pad van Licht

Week 49

We zijn naar deze planeet gekomen van veel andere fysieke locaties en dimensionale rijken, om te helpen bij de wereldwijde overgang die nu plaatsvindt naar een hogere trillingsfrequentie van het bestaan. Hoewel de meesten van ons nog geen helder en volledig beeld hebben van deze zelfgekozen missie van geestelijke bijstand, hebben we toch de roep van onze ziel gevolgd en hebben we ons op alle mogelijke manieren voorbereid om klaar te zijn om te bereiken wat we kwamen doen en, nog belangrijker, kwamen zijn. Door de collectieve resonantie houden we vol om in perfecte afstemming te zijn met onze waarlijke goddelijke natuur als bewuste uitingen van Al Dat Is, en kunnen we inderdaad de nodige wereldwijde impuls zijn voor de steeds grotere bewustwording van talloze zielen op Aarde en voor hun zelfbewustzijn te zijn alles dat ze kunnen zijn. 


Meditatie Aartsengel Michael om Moeder Aarde te Ondersteunen 3 december 2013

Aartsengel Michael
Meditatie om Moeder Aarde te Ondersteunen (Audio)
Gechanneld via Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post


Bovenstaande audio-video bevat de meditatie welke Aartsengel Michael aan Rita Pulmans doorgegeven heeft op 3 December jl. Trouwe lezer van Denk Met Je Hart Kees Post heeft zich de moeite getroost om de meditatie in te spreken zodat je tijdens de meditatie geleidt wordt en er voor de volle honderd procent in op kunt gaan.
Met dank aan Kees Post
Klik hier voor de channeling van Aartsengel Michael: "Ondersteun Moeder Aarde"

woensdag 4 december 2013

Meditatie focus van Jean Hudon Week 48

Aanvoelen
/Voelen/Zijn
als Eén

Week  48


In het reine komen met het fascinerende aantal problemen waar onze planeet heden ten dage voor gesteld staat en toch een positief gericht perspectief houden op dit enorme aantal uitdagingen om innerlijk in balans te blijven is veel gemakkelijker te bereiken als je bent afgestemd op een hogere spirituele blik, die zowel de fysieke realiteit en de fijnere/subtielere realiteit van het bestaan in dit multidimensional universum. Vanuit een puur rationeel standpunt, lijk het wellicht dat de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan schier onoverkomelijk lijken en dat er weinig hoop is om ooit te voorkomen dat de slechts denkbare scenario's van een ernstig in gevaar gebrachte toekomst werkelijkheid worden.


vrijdag 22 november 2013

Meditatie focus via Jean Hudon Week 47

Het verankeren en mede-manifesteren van het Christus Bewustzijn

Week  47

Nu we steeds dichter de majestueuze drempel van wereldwijde zielsontwaking naderen, wordt ons een nieuwe kans geboden onszelf voor te bereiden op deze meest gedenkwaardige kosmische gebeurtenis, terwijl tevens gezorgd wordt dat de gezamenlijke missie vergemakkelijkt wordt, door de leiding van onze aardsbelichaamde zielen, door de verdere uitbreiding van Licht en Liefde in dit gebied van fysieke en spirituele ervaring.

dinsdag 19 november 2013

Meditatie Sanat Kumara De Universele Wet van Eliminatie aan roepen 19 november 2013

Meditatie  Sanat Kumara

De Universele Wet van Eliminatie aan roepen


19 november 2013

Zo, laat ons steeds dieper in onze harten gaan, en laat ons beginnen door een paar mooie diepe ademteugen van goud te nemen. Laat ons de gehele strook van goud voor de geest halen en voelen en visualiseren en proeven en ruiken, van dat prachtige rijke, hete, heldere platina naar het stralende 24 karaats goud en het goud van zonnestralen op een herfstdag … die gouden tijd van de dag als de zon alles streelt, en het rijke gesmolten Florentijnse goud van Gabrielle.


vrijdag 15 november 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 46

Diep in ons hart kiezen voor stijging

Week 46

Licht! Waar we vandaan komen is alleen Licht. Na eeuwen op de voortdurende Reis van Zelfontdekking hebben we een start gemaakt, toen een fragment van de Bron zich uitstrekte om Zijn Oneindige, multidimensionale Schepping te verkennen, en eindelijk naderen we een Sleutel Verbindings Drempel die ons zal voortstuwen in een nieuwe ervaringswereld, waarvan we ons de vergaande reikwijdte en de opwindende pracht nog maar nauwelijks kunnen voorstellen. Ieder zielfragment van de Schepper Bron zal uiteindelijk terugkeren naar het Licht, op het tijdstip van zijn eigen keuze.


vrijdag 8 november 2013

Meditatie van Sanat Kumara geplaatst 8 november 2013

Sanat Kumara
Een Meditatie om de Universele Wet van Karmische Dispensatie Aan te Roepen


Laat ons beginnen door een mooie diepe ademteug van goud te nemen, van die heldere prachtige platinum gouden kleur, dat zeer licht glanzende goud en dat is het goud van Sanat Kumara en dan als je het een paar nuances omlaag brengt in dat rijke gebruineerde Florentijnse goud, is dat het goud van Aartsengel Gabrielle en dat is het goud van Vreugde.


Meditatie Focus via Jean Hudon week 45

De volledige integratie van Wie We werkelijk Zijn

Week  45


Vaak, als we nadenken over wat de oorsprong is van ons bestaan als ziel, is onze onmiddellijke, cultureel bepaalde neiging om het toe te schrijven aan een externe kracht of entiteit, aan een onstoffelijke, afgelegen Universele Aanwezigheid die door velen in de Westerse wereld God of Schepper genoemd wordt. Slechts zelden, of nooit, hebben we daarentegen het bewuste besef dat er geen enkel onderscheid kan zijn tussen de Creatieve Bron van Alles en alles dat gemaakt is, kortom tussen God en ons.


vrijdag 1 november 2013

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 44

Opschalen naar een hoger level

Week  44


De tijd is aangebroken om al onze oude zekerheden los te laten en onszelf open te stellen voor de hogere opdrachten die we horen, als we in diepe meditatie gedompeld zijn, in de sublieme werkelijkheid van ons Goddelijke Zelf. Nu is het tijd om vrijuit ons Hoger Zelf de leiding te laten nemen en ons de Weg voorwaarts te laten wijzen naar het Beloofde Land van een nieuw tijdperk van Licht en Liefde, het uiteindelijke doel van al onze zielsgedreven inspanningen van de afgelopen jaren.

vrijdag 25 oktober 2013

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 43:


Nu onze Toekomst 

beschouwend

Week 43:


Het Licht dat in je groeit is er om je de weg te wijzen naar het Beloofde Land van het Gouden Nieuwe Tijdperk van Licht en Liefde. Zodra je begint met het openen van Jezelf voor Zijn Aanwezigheid in jou, kan het je inspireren, via het kanaal van je intuïtie, en dat is precies wat je geacht wordt te bereiken op ieder moment van dit leven. Een van de dingen die dit Licht graag wil dat je herontdekt, is de kracht die jij hebt, als Een met Al Dat Is, om de toekomst mee te vormen, wier manifestatie in jouw bestaanswereld slechts wacht op jouw bewuste, bereidwillige deelname.vrijdag 18 oktober 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 42

Meditatie Focus Jean Hudon

Het bereiken van 

Godwustzijn

Week 42


Op onze lange reis van het sterrenschittermoment van onze schepping als een gedachte in de geest van God/Schepper Bron naar dit moment in het eeuwige nu, is een Aanwezigheid nooit gestopt met aandacht besteden aan al ons gevoelens en gedachten, precies in het centrum waaruit ons bewustzijn ontspringt. Deze altijd aandachtige Aanwezigheid, deze stille Ziener is de Bron van Al Dat is. Zoals een oude Hindoe-legende vertelt, is de goddelijkheid van de mens diep verborgen in hemzelf, en toch hebben mensen eeuwenlang de Waarheid over Wie zijn zijn overal gezocht, behalve in het centrum van hun eigen bewustzijn.


vrijdag 11 oktober 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 41:

Vloeien van 

dualiteit naar 

Eenheid

Week  41:


Eén Zijn is het instrument van het Omniversele Wezen zijn

Eén Zijn is het in staat stellen van de Omniversele Aanwezigheid in het hart van ons Wezen om ons er doorlopend aan te herinneren Wie Wij Zijn.

Eén Zijn is smelten in ons kleine, nietige, onbeduidende ego-zelf in de ketel van Stralende Liefde in het centrum van deze Aanwezigheid, en vreugde in de verbazingwekkende schoonheid van Al Dat Is binnen in ons en rondom ons.

Het is terug lachen naar ZichZelf, gereflecteerd in de Spiegel van Wie Wij Zijn en voelen, denken en zeggen Ik hou van jou.vrijdag 4 oktober 2013

Meditatie Focus / Jean Hudon Week 40

De Hemel op 

Aarde scheppen

Week 40


Sinds mensenheugenis heeft de mens op aarde verlangd naar een idyllisch verleden, toen alle wezens, klein en groot, in volledige harmonie leefden op een plek waar vrede, vrijheid en liefde hoogtij vierden. Deze mythische plaats is in feite een archetypisch geheugen van een staat van zijn van onze zielenervaring tussen elk leven op het fysieke vlak. Sommigen noemen deze etherische plek 'Nirvana' een woord dat in onze cultuur een toestand van volmaakt geluk en absolute gelukzaligheid oproept. Anderen noemen het 'Hemel' en in elke cultuur wordt gesteld dat dit onzichtbare rijk de plek is waar zielen heen gaan om te rusten en de meest sublieme beloning te ondergaan voor hun goede daden in hun bestaan in het stof.


donderdag 26 september 2013

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 39:


Onze Zielenfamilie Verwelkomen

Week 39: 

 

In het hele melkwegstelsel zijn er grote verwachtingen over de op handen zijnde veranderingen op Aarde, die de weg zullen vereffenen voor de meest bijzondere gebeurtenis die deze planeet in haar recente geschiedenis heeft gekend. Wij dienen allemaal een belangrijke rol te spelen in deze zegevierende doorbraak, die een definitief einde zal maken aan letterlijk eonen van donkere invloed op de levens van talloze zielen. Na deze gebeurtenis zal er geen weg terug zijn en degenen die ervoor kiezen om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden voor de geboden versnelde spirituele en mentale evolutie, zullen iets ervaren dat slechts enkele mensen tot dusver hebben kunnen bereiken: verdergaande uitbreiding van hun fysieke mogelijkheden en een veel hoger bewustzijn van Wie zij werkelijk Zijn als zielendeeltjes van de Universele Een.

Vanaf dit moment, en daar hebben wij allen een belangrijke bijdrage in om dat wat op het punt staat door te breken te vergemakkelijken, aangezien wij allemaal medecreators zijn van onze gezamenlijke toekomst. We zijn hier stuk voor stuk gekomen met een specifieke missie en nog veel hangt af van ons individuele en collectieve spirituele ontwaken en activatie. Nu we gevorderd zijn tot het punt waar we diep in ons de Waarheid omtrent Wie We Zijn hebben geraakt, en we allen een aantal bewuste keuzes hebben gemaakt over waar we met onze levens heen willen, altijd strevend om het hoogste goed van al te dienen, zullen we op mondiaal niveau van ziel tot ziel een verbinding tot stand brengen en de grootste verschuiving in bewustzijn en uitbreiding van Liefde die deze wereld ooit gekend heeft katalyseren.

We zullen slagen voor de ultieme test van onze groei uit het beperkte gevoel van eigen, voortgesproten uit de illusie van afscheiding, naar een diepgevoeld Weten van onze Eenheid als reizende deeltjes van de Originele Bron van Al. En terwijl we dat gemeenschappelijk doen, zullen we alle andere minder ontwaakte zielen meevoeren in onze groeiende beweging naar een steeds groter vermogen om Lief te hebben en Liefde het leidende baken in ons leven te laten zijn.

donderdag 19 september 2013

meditatie Focus via Jean Hudon week 38


De juiste Vraag Stellen

Week 38


De juiste Vraag Stellen is over het algemeen de beste manier om het Goede Antwoord te krijgen. En de juiste vraag die iedereen zich nu zou moeten stellen is: Wie Ben Ik? Waarom? Eenvoudigweg omdat we, zolang we ingekapseld blijven in de veronderstelling dat we dit lichaam van vlees zijn dat we dragen en niet de ziel die een fysieke ervaring ondergaat, zullen blijven dwalen in het diepe dal van verdriet, spirituele verdoving en eindeloos lijden dat het lot van de meeste mensen op Aarde tot nu toe is geweest.

Natuurlijk, alleen het overwegen op veilige, rationele afstand van een dergelijk idee is het verst dat de meeste mensen gewoonlijk gaan - als ze al eens serieus hebben nagedacht over dit universele feit van het leven - en het zal niet volstaan om de stevig ingeplante ban te doorbreken, de vervloeking van onwetendheid en onbewustzijn van je eigen heilige grootheid als een holografische uitdrukking van de Onniversele Werkelijkheid waar alles uit voortkomt.

donderdag 12 september 2013

Meditatie Focus Jean Hudon - Week 37


De verdwijning van de illusie van afscheiding

Week  37:


Zoals we allemaal weten kan het leven op Aarde gevuld zijn met een aaneenschakeling van valse, verraderlijke irritante ervaringen, terwijl we diep ondergedompeld zijn in de brei van dualiteitsbewustzijn, dat speciaal is ontworpen om ons te laten geloven dat we alleen leven, geïsoleerd van de rest van het universum in onze eigen kleine bewustzijnsluchtbel. Voor de meeste mensen is deze illusie zo overweldigend, dat het voor hen bijna onmogelijk is een poging te wagen om te begrijpen of zelfs maar te geloven dat dit gevoel van vervreemding het directe resultaat is van hun eigen keuze, lang geleden gemaakt op zielsniveau, om zichzelf los te koppelen van de Universele Matrex van Eenheids Bewustzijn in hun wens om de uitgestrekte uitbreidingen en oneindige mogelijkheden te gaan ontdekken van het toen nieuw geschapen universum.

Dit proces van steeds verdere afscheiding, door ontelbare opeenvolgende tredes, van de initiële Vonk van geïndividualiseerd bestaan zoals afgegeven door de Oorspronkelijke Bron is al bijna voor eeuwig gaande en gaat nog steeds door tot op de dag van vandaag. En toch, als iemand in staat zou zijn zijn ziel terug te traceren, helemaal tot de Bron - zich er ondertussen van bewust wordend dat, net als ieder deel van een holografische afbeelding die door zijn ontwerp allee exact dezelfde componenten en eigenschappen van het hele plaatje heeft, elke ziel in wezen in zichzelf precies dezelfde kwaliteiten en aangeboren bewuste mogelijkheden heeft als zijn Originele Bron - dan zou men tot de conclusie komen, in een opperst 'aha' moment van openbaring, dat we absoluut niet te onderscheiden zijn van de Omniversele Bron van Al Dat Is en als zodanig zouden kunnen claimen dat we er één en dezelfde mee zijn.vrijdag 6 september 2013

Meditatie Focus via Jean Hudon - week 36


Helen en Stijgen

Week 36: 


De mensheid nadert een belangrijk kruispunt in de lange reis terug naar zijn hemelse oorsprong. Er is een grote scheiding der geesten op komst waarin zij die ervoor kiezen om Liefde hun enige leiding te laten zijn in wat ze doen beloond zullen worden met optimale mogelijkheen op te stijgen vanuit deze driedimensionale werkelijkheid naar een hogere frequentie van trillend bestaan slechts verenigbaar met Liefde-geïnfundeerde wezens, terwijl zij die nog niet klaar zijn om de illusies achter te laten die ze zo diep koesteren nog veel meer mogelijkheden aangereikt zullen krijgen om door de waas van zelfverbeelding te kijken en terug te reiken naar de Bron waar we allen vandaan komen.

Dit is geen zaak voor oordeling of straf. Voor deze zielen is dit meer een zaak van uitgestelde openbaring en verdere vooruitgang tot ze het punt bereikt hebben waar het schuim van ervaringsgericht lijden en fysiek dwalen niet meer is, gereinigd van hun zielen bij de helende kracht van Liefde.

donderdag 29 augustus 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 35

Laat er Licht, Liefde een Eenheid zijn

Week 35


Veel te lange tijd zijn we onszelf kwijtgeraakt in een mist van zelfgeschapen verwarring, vast gelovend dat we niet meer dan sterfelijk zijn, met wellicht iets van een zielenaspect aan ons vastgehecht. Maar  zelden hebben we onszelf beschouwd als een levende ziel, in het bijzonder in de sleur van alle dag, een ziel verpakt in een lijf voor de duur van weer een nieuw leven in een ongelofelijk perfect instrument dat we gebruiken als voertuig in ons eeuwenlange leerproces in het rijk van het stof. Dit denkbeeldige idee dat ons menselijk personage is zo diep vastgeroest in ons psychisch systeem dat het voor de meeste mensen erg moeilijk is om hun hart en geest te openen voor het idee dat dit Iets dat het denken en voelen/monitoren van hun gevoel en fysieke ervaringen buiten hun filterende interface van hun door ego gestuurde persoonlijkheid is, in feite, het ware centrum van hun gevoel van eigenwaarde.

De laatste tijd is er een heropleving van een dieper spiritueel begrip en verschillende indicaties van ontelbare bronnen dat we werkelijk een ziel zijn met een fysieke ervaring, en toch houdt het oude gevoel van onze denkbeeldig gevoel van afscheiding van deze diepere en werkelijkere ervaring ons op de een of andere manier stevig in de greep, en blijven we vergeten Wie We Zijn en gaan gedachteloos verder, als een kapotte automaat, met onze verstrooide manier van doen alsof we niet meer zijn dan een sterfelijk wezen, begiftigd met een soort van theoretische ziel.

woensdag 21 augustus 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 34:


Opstanding
Week  34:Temidden van de kwellingen van een nieuwe tijd vol traumatische omwentelingen en de aanhoudende onzekerheid over de toekomstige gezondheid van onze planeet, is er hoop voor een geheel vernieuwd wereldwijd spiritueel begrip en diepe realisatie van de werkelijke aard van de mens als een schip voor een vonk Goddelijkheid. Deze vernieuwing houdt de belofte in zich van een Gouden Eeuw van vrede, liefdevol mededogen en universeel broeder-/zusterschap.

Wat nu het keerpunt in de reis van de mensheid markeert in het snel vervagende tijdperk van oorlog en willekeurig geweld in een nieuwe tijd van wereldwijde vrede, is het buitensporig versnellende ontwaken dat plaats vindt, meestal onzichtbaar door de fascinatie van de media voor de meeste extreme menselijke gedragingen, maar nog steeds aan de gang nu meer en meer zielen in incarnatie er in slagen om de herinnering aan hun ware Zelf en de reden voor hun aanwezigheid op dit tijdstip in het Continuumtijd te herinneren.


donderdag 15 augustus 2013

Meditatie Focus Jean Hudon - week 33


Het Activeren van het Universele Godnet

Week  33Als we ons als zielegeesten verzamelen, steeds scherper bewust van het ingewikkelde Web van Liefde dat ons allen verenigt als Eén, wordt ons een nieuw perspectief geboden om beter te begrijpen wat het inhoudt om vanuit onze God Zelf naar de Centrale Zon te reiken, de Originele Bron van Al Dat ooit Was, Is en altijd Zal Zijn in het oneindige, multidimensionale en allesomvattende Leven Continuum. Door ons ziele Geestes Oog kunnen we de oneindig liefdevolle Aanwezigheid voelen die doorlopend onze gedachten observeert en onze gevoelens aanvoelt.

Deze alomaanwezige verbinding met de Bron werkt in beide richtingen, op diepe wijze ons gevoel van Zelf verbindend aan het Omniversele Wezen dat onmiddellijk naar ons microvoelende meldkamer de macroperceptie van Al Dat Is terugzendt -dat de meeste tijd ver boven en buiten ons beperkte vermogen is om het ondoorgrondelijke te doorgronden. Dit twee richting communicatie systeem kan in sommige opzichten vergeleken worden met het wereldwijde Internet dat zo overheersend is geworden in ons leven, vooral voor hen die leven in de meer welvarende delen van deze wereld.donderdag 8 augustus 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 32


Het terrein voorbereiden voor de stijging

Week  32


Het gesprek over een komende Gouden Eeuw op Aarde is de afgelopen jaren redelijk gewoon geworden in spirituele kringen en er is een groeiende belangstelling voor het onderwerp van een forse wereldwijde verschuiving van tijden rond het jaar 2012, zelfs als deze visie in de brede media wordt ingekleurd met de angst voor grote catastrofale gebeurtenissen. De hype die dit onderwerp omgeeft voorbij, er is een onweerlegbaar feit: de wereld zoals wij haar de afgelopen eeuw hebben gekend loopt ten einde nu het zo niet duurzaam is en moet ondubbelzinnig veranderen als er een levenswaardige toekomst moet zijn voor het overgrote deel van de levensvormen op aarde, zeker voor haar dominante soort, Homo Sapiens.

Het idee van zulk een nieuw tijdperk van vrede en wereldwijde harmonie is nog altijd een beetje wollig voor de meeste mensen, het is ook lastig om je te bedenken dat een dergelijke nieuwe werkelijkheid kan verrijzen ondanks de stevige, overweldigende uitdagingen die de mensheid nu tegemoet ziet en de moeilijkheden die er zijn om een goede koers overeen te komen terwijl politieke bestuurders en de ontsporende invloed van de machtige lobbies nog altijd zo nadrukkelijk aanwezig zijn.

vrijdag 2 augustus 2013

Meditatie Focus via jean Hudon Week 31


Een Ziele Resonantie bereiken en Thuis Zijn te komen is gearchiveerd opZoals we allemaal weten, heeft alles in dit universum van nature een trilling, en zo komt het dat als twee zielen een trillende resonantie met elkaar hebben, hun verenigde frequentie hen in een diep resonerend gebied van eenheid brengt, hun respectievelijke bewustzijn zich vermengt tot een enkel 'eenzijn' - het gevoel van Eén zijn. Als dat gebeurt, ervaart de ene ziel spontaan de gedachten en gevoelens van de andere ziel -wat normaal gesproken telepathie genoemd wordt, een slecht begrepen fenomeen dat zoveel meer inhoudt dan simpelweg elkaars gedachten delen- en hele krachtige golven van sprankelende zegen spoelen beide zielen naar een extatische vereniging die pure vreugde brengt en vaak tranen van opgetogenheid.

Om zo'n zielresonantie tussen twee of een oneindige hoeveelheid zielen tot stand te brengen, is het enige dat nodig is een eenvoudige daad van overgave van de eigen controle over ons gevoel van zelfwaarneming, een daad uit liefde en volkomen vertrouwen in elkaars goddelijke zijn, iets dat het eeuwenoude concept 'Namasté' deels verbeeldt.

donderdag 25 juli 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 30:


Een Onbaatzuchtige Dienaar van het Licht worden

Meditatie Focus Jean Hudon Week 30:


Nu we een turbulente tijd in gaan, waarin alles wat de mens gedachteloos voor lief neemt steeds minder stabiel lijkt, is er een groeiende behoefte in de wereld aan mensen die ervoor gekozen hebben het Licht te dienen in plaats van hun eigen persoonlijke belangen en die de aangeboren vermogens kunnen inzetten die alle menselijke wezens hebben om af te stemmen op hun Hoger Zelf en meteen toegang hebben tot innerlijk weten over wat er gedaan moet worden, gezegd moet worden en uitgedrukt moet worden in gedachtevorm, ongeacht de situatie waarin ze verzeild raken. Deze zielen, de onbaatzuchtige dienaren van het Licht, zijn de belangrijkste 'bouwsteen' in de komende jaren als deze wereld een fase van snelle verandering ingaat in voorbereiding op de dimensionale verschuiving die nu in gang gezet is.

Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk en van levensbelang het is voor iedereen die hier kwam met een specifieke missie, in de zogenaamde eindtijd van een snel vervagend tijdperk van verdeeldheid van het Groter Geheel, om zich actief te wijden aan het groeien en leren en, als belangrijkste, het zich herinneren van de vaardigheden die nodig zijn om andere, minder voorbereide zielen, te helpen bij de vele en vaak traumatische uitdagingen die komen gaan.