CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 26 mei 2013

Meditatie focus van Jean Hudon week 22

Leren en toepassen 
van de principes 
van Liefde


 26 mei 2013


Er is een kracht bezig zich volledig te manifesteren op dit moment, een kracht die alles te boven gaat dat de mensheid ooit heeft ervaren. Deze kracht is de Sleutel tot onze toekomst en door het ontdekken en gebruiken van deze innerlijke Kracht, die zich in het innerste hart van onze ziel slapend heeft gehouden sinds ontelbare millenia, beëindigen we alle eindeloze tragedies die een oneindig spoor van lijden en gekte in de verre en recente geschiedenis van de mensheid hebben achtergelaten.

vrijdag 24 mei 2013

El Morya Meditatie, 25 mei 2013


El Morya

Meditatie ter Gelegenheid
van de volle maan 
van  25 mei 2013


Meester Morya,

Jij bent een uniek wezen in die zin dat je de krachten die er in jou zijn, moet ontdekken. De dingen die in jou tot leven komen en door jou gewekt worden, kunnen ook voor de andere mensen van betekenis zijn. Situeer je dus in relatie tot de hele grote wereld, tot de verandering en tot de anderen, maar blijf in jezelf. Die stap is een heel belangrijke. Durf een zoekend mens te zijn en weet dat je gesteund bent.

Ik zal altijd naast je staan als je zoekt. Er zijn mensen die Mij kunnen zien wanneer ze aan het zoeken zijn, er zijn mensen die dat vertrouwen kunnen vinden dat Ik ze steun, en er zijn mensen die in zichzelf kunnen staan, ook op momenten dat het heel moeilijk is. Durf jezelf trouw te blijven in alles.

zondag 19 mei 2013

Meditatie Focus van Jean Hudon week 21


Kosmisch Bewustzijn
Zaaien op Aarde

Meditatie Focus van Jean Hudon  week 21


Als we tijdens onze reguliere meditaties ons hart openen, komt er een moment dat er diep binnen in ons iets gestimuleerd wordt en we ons meer bewust worden van een observerende maar stille aanwezigheid. Sommigen noemen dit de Stille Kijker, anderen de Eeuwige Aanwezigheid in ons, maar hoe we dit innerlijk Weten ook noemen, één ding blijft … voor het grootste deel van de tijd zijn de meeste mensen in zalige onwetendheid van Zijn Bestaan. De opmerking dat we allen geschapen zijn naar het beeld van God is een ander vaak gebruikt gezegde dat duidelijk onze goddelijke aard onthuld.