CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

donderdag 25 juli 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 30:


Een Onbaatzuchtige Dienaar van het Licht worden

Meditatie Focus Jean Hudon Week 30:


Nu we een turbulente tijd in gaan, waarin alles wat de mens gedachteloos voor lief neemt steeds minder stabiel lijkt, is er een groeiende behoefte in de wereld aan mensen die ervoor gekozen hebben het Licht te dienen in plaats van hun eigen persoonlijke belangen en die de aangeboren vermogens kunnen inzetten die alle menselijke wezens hebben om af te stemmen op hun Hoger Zelf en meteen toegang hebben tot innerlijk weten over wat er gedaan moet worden, gezegd moet worden en uitgedrukt moet worden in gedachtevorm, ongeacht de situatie waarin ze verzeild raken. Deze zielen, de onbaatzuchtige dienaren van het Licht, zijn de belangrijkste 'bouwsteen' in de komende jaren als deze wereld een fase van snelle verandering ingaat in voorbereiding op de dimensionale verschuiving die nu in gang gezet is.

Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk en van levensbelang het is voor iedereen die hier kwam met een specifieke missie, in de zogenaamde eindtijd van een snel vervagend tijdperk van verdeeldheid van het Groter Geheel, om zich actief te wijden aan het groeien en leren en, als belangrijkste, het zich herinneren van de vaardigheden die nodig zijn om andere, minder voorbereide zielen, te helpen bij de vele en vaak traumatische uitdagingen die komen gaan.

donderdag 18 juli 2013

Meditatie focus Jean Hudon week 29


Herboren worden in het Licht

Week  29:We komen van het Licht en naar het Licht gaan we terug. Dat is het hele verhaal van onze zielereis. Geen enkel woord kan mogelijkerwijs de oneindige zegening en het extatische gevoel van Eenheid beschrijven dat tot iemands bewustzijn doordringt als een perfectie communicatie met de ware Bron van ons Wezen tot stand komt. En toch worden we geleid om een weg te bieden, een Gouden Looppad, terugreikend naar het Licht van de Bron.

Dit gaat niet over proberen noch over niets doen. Dit is alleen en enkel over overgave aan Wat er Is, Altijd Is Geweest en Altijd Zal Zijn. De gloed van Goddelijke, Gelukzalige Liefde die rechtstreeks voortvloeit uit de Bron en door middel van ons hele wezen verheft de Ziel zich tot fusie in Eenheid en wist daarmee alle mogelijke verwarring over wie we zijn... en door zo te Zijn, worden we herboren in het Licht.


Alsjeblieft, sta je Zelf toe te worden verzwolgen in en door de perfectie die je bent als Een met Al Dat Is en weet dat in dat Zijn u uw meest vitale en heilige missie kan vervullen, de reden waarom je hier bent. Alleen jij kunt het Moment kiezen waarop de Sprong van Vertrouwen neemt en je overgeeft aan de Liefde alleen jij het Zielewezen dat je bent voor het Hoogste Goed van Allen... als Eén.

* * * * * * * * *

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD


zaterdag 13 juli 2013

Meditatie focus Jean Hudon week 28


 Leven als een Ziel

Week 28:


Een van de belangrijkste veranderingen die we moeten doorvoeren is een schakeling van onszelf zien en ervaren als een menselijk wezen naar bewust leven als een zielewezen, begiftigd met dezelfde creatieve mogelijkheden als de Schepper Bron waar we uit ontstaan zijn. Weten Wie we werkelijk zijn en onszelf in staat stellen te doen, ademen en het holografische fragment van het Universele Bewustzijn te zijn die we ieder zijn zal het speerpunt van de focus moeten worden voor een groeiend aantal zielewezens in voorbereiding op de ingrijpende verandering van tijdperk naar de Gouden Tijd van de Aarde, nu gaande.

Om onze enorme innerlijke hulpbronnen te mobiliseren om deze eenvoudige daad van zelf-herschepping te realiseren, van een sterfelijk lichaam van vlees, bloed en botten naar een eeuwig Wezen van omniversele, almachtige, alwetende waarneming die leven in de derde dichtheid ervaart, worden we zorgvuldig begeleid tijdens ieder wakker moment en tijdens onze droomslaap om te leren hoe we de residueen en snel verdwijnende illusie van afscheiding kunnen kwijtraken, zodat de volledige herinnering aan de schijnende ster van Liefde in ere hersteld kan worden, de ster die we nooit gestopt zijn te zijn tijdens onze eeuwige zoektocht naar absolute Eenheid. 

donderdag 4 juli 2013

Meditatie focus Jean Hudon Week 27:


Onze Nieuwe Aarde VisualiserenNa tientallen jaren van ontwikkeling in een razend tempo, die de levensstandaard van miljoenen mensen heeft helpen verhogen, worden we nu geconfronteerd met onze minachting voor het fragiele ecosysteem van deze levende planeet en realiseren we ons dat haar eindige bronnen niet tot in het oneindige de economische groei kunnen blijven voeden waarop onze beschaving rust. 

Al haar vitale indicatoren wijzen op een crisis van onvoorstelbare omvang en diverse nieuwe wetenschappelijk rapporten roepen op tot een niet eerder vertoonde wereldwijde mobilisatie om de onvermijdelijke ondergang van ons enige life-supportsysteem af te remmen en om te keren.


dinsdag 2 juli 2013

Chakra Herijking - Deel 2 Dr. Suzanne Lie 1 Juli 2013

De Arcturianen
Chakra Herijking - Deel 2

"Verschuivingen in Bewustzijn, Inzichten, Acties en Manifestaties"

1 Juli 2013 /  Dr. Suzanne Lie

Arcturiaanse Boom


Gegroet,

Wij zijn de Arcturianen en wij zijn hier om jullie meer informatie te geven betreffende het herstel van jullie multidimensionale creativiteit. Wanneer het ook is dat jullie bewustzijn zich uitbreidt in/naar de hogere dimensies, alsook in/naar het cellulaire bewustzijn van jullie persoonlijke en planetaire zelf, hebben jullie waarnemingen een correlerende uitbreiding. Aangezien de werkelijkheid die jullie waarnemen de werkelijkheid is die jullie ervaren, creëert deze verschuiving in waarnemingen een altijd-toenemende wijziging in jullie acties/handelingen.

Jullie bewustzijn is gebaseerd op het collectieve energiepatroon van jullie gedachten en emoties. In principe, breiden liefdevolle gedachten en emoties jullie bewustzijn uit in/naar een groeiend vertrouwen in jullie vermogen om jullie eigen leven te creëren. Omgekeerd, trekken angstige gedachten en emoties jullie bewustzijn steeds meer samen richting overleving. Wanneer jouw bewustzijn gebaseerd is op overleving, zijn jouw waarnemingen beperkt tot wat belangrijk voor jou is om door jouw dag heen te komen.

Aan de andere kant, wanneer jouw bewustzijn uitgebreid is in/naar een breder spectrum van mogelijke creaties, doorzoeken jouw waarnemingen de gehele werkelijkheid zoals een kind in een speelgoedwinkel. Met ontelbare mogelijke manieren om creatief te zijn, alsook de vele werelden waarin je creatief kunt zijn, staan jouw handelingen op een vreugdevolle oplettendheid voor de volgende grote expressie van jouw altijd-uitbreidende ZELF.maandag 1 juli 2013

Meditatie Clearing Energies met Aartsengel Michael 29 juni 32013


Meditatie
Clearing Energies met 
Aartsengel Michael

by Doreen Smith on Sat, 29/06/2013

Channelled by Lumire


Deze Meditatie is ook zeer geschikt voor het verwijderen van geblokkeerde of stagnerende energie in je lichaam, of het nu fysiek, mentaal of emotioneel is.

Gegroet Dierbaren, ik ben Aartsengel Michael.

Vandaag wil ik
 een meditatie met u delen die kan helpen bij het opruimen van eventuele negatieve energieën die je in de loop van de dag kunt hebben verkregen. Deze Meditatie is ook zeer geschikt voor het verwijderen van geblokkeerde of stagnerende energieën in je lichaam, of het nu fysiek, mentaal of emotioneel is.

 Begin met een paar langzame ademhalingen door de neus in en door je mond uit, als je dat doet, voel je jezelf meer en meer ontspannen, ga dieper en dieper met elke uitademing. Als je voelt dat je genoeg ontspannen bent, blijf dan in een normaal tempo ademen.