CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

donderdag 29 augustus 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 35

Laat er Licht, Liefde een Eenheid zijn

Week 35


Veel te lange tijd zijn we onszelf kwijtgeraakt in een mist van zelfgeschapen verwarring, vast gelovend dat we niet meer dan sterfelijk zijn, met wellicht iets van een zielenaspect aan ons vastgehecht. Maar  zelden hebben we onszelf beschouwd als een levende ziel, in het bijzonder in de sleur van alle dag, een ziel verpakt in een lijf voor de duur van weer een nieuw leven in een ongelofelijk perfect instrument dat we gebruiken als voertuig in ons eeuwenlange leerproces in het rijk van het stof. Dit denkbeeldige idee dat ons menselijk personage is zo diep vastgeroest in ons psychisch systeem dat het voor de meeste mensen erg moeilijk is om hun hart en geest te openen voor het idee dat dit Iets dat het denken en voelen/monitoren van hun gevoel en fysieke ervaringen buiten hun filterende interface van hun door ego gestuurde persoonlijkheid is, in feite, het ware centrum van hun gevoel van eigenwaarde.

De laatste tijd is er een heropleving van een dieper spiritueel begrip en verschillende indicaties van ontelbare bronnen dat we werkelijk een ziel zijn met een fysieke ervaring, en toch houdt het oude gevoel van onze denkbeeldig gevoel van afscheiding van deze diepere en werkelijkere ervaring ons op de een of andere manier stevig in de greep, en blijven we vergeten Wie We Zijn en gaan gedachteloos verder, als een kapotte automaat, met onze verstrooide manier van doen alsof we niet meer zijn dan een sterfelijk wezen, begiftigd met een soort van theoretische ziel.

woensdag 21 augustus 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 34:


Opstanding
Week  34:Temidden van de kwellingen van een nieuwe tijd vol traumatische omwentelingen en de aanhoudende onzekerheid over de toekomstige gezondheid van onze planeet, is er hoop voor een geheel vernieuwd wereldwijd spiritueel begrip en diepe realisatie van de werkelijke aard van de mens als een schip voor een vonk Goddelijkheid. Deze vernieuwing houdt de belofte in zich van een Gouden Eeuw van vrede, liefdevol mededogen en universeel broeder-/zusterschap.

Wat nu het keerpunt in de reis van de mensheid markeert in het snel vervagende tijdperk van oorlog en willekeurig geweld in een nieuwe tijd van wereldwijde vrede, is het buitensporig versnellende ontwaken dat plaats vindt, meestal onzichtbaar door de fascinatie van de media voor de meeste extreme menselijke gedragingen, maar nog steeds aan de gang nu meer en meer zielen in incarnatie er in slagen om de herinnering aan hun ware Zelf en de reden voor hun aanwezigheid op dit tijdstip in het Continuumtijd te herinneren.


donderdag 15 augustus 2013

Meditatie Focus Jean Hudon - week 33


Het Activeren van het Universele Godnet

Week  33Als we ons als zielegeesten verzamelen, steeds scherper bewust van het ingewikkelde Web van Liefde dat ons allen verenigt als Eén, wordt ons een nieuw perspectief geboden om beter te begrijpen wat het inhoudt om vanuit onze God Zelf naar de Centrale Zon te reiken, de Originele Bron van Al Dat ooit Was, Is en altijd Zal Zijn in het oneindige, multidimensionale en allesomvattende Leven Continuum. Door ons ziele Geestes Oog kunnen we de oneindig liefdevolle Aanwezigheid voelen die doorlopend onze gedachten observeert en onze gevoelens aanvoelt.

Deze alomaanwezige verbinding met de Bron werkt in beide richtingen, op diepe wijze ons gevoel van Zelf verbindend aan het Omniversele Wezen dat onmiddellijk naar ons microvoelende meldkamer de macroperceptie van Al Dat Is terugzendt -dat de meeste tijd ver boven en buiten ons beperkte vermogen is om het ondoorgrondelijke te doorgronden. Dit twee richting communicatie systeem kan in sommige opzichten vergeleken worden met het wereldwijde Internet dat zo overheersend is geworden in ons leven, vooral voor hen die leven in de meer welvarende delen van deze wereld.donderdag 8 augustus 2013

Meditatie Focus Jean Hudon Week 32


Het terrein voorbereiden voor de stijging

Week  32


Het gesprek over een komende Gouden Eeuw op Aarde is de afgelopen jaren redelijk gewoon geworden in spirituele kringen en er is een groeiende belangstelling voor het onderwerp van een forse wereldwijde verschuiving van tijden rond het jaar 2012, zelfs als deze visie in de brede media wordt ingekleurd met de angst voor grote catastrofale gebeurtenissen. De hype die dit onderwerp omgeeft voorbij, er is een onweerlegbaar feit: de wereld zoals wij haar de afgelopen eeuw hebben gekend loopt ten einde nu het zo niet duurzaam is en moet ondubbelzinnig veranderen als er een levenswaardige toekomst moet zijn voor het overgrote deel van de levensvormen op aarde, zeker voor haar dominante soort, Homo Sapiens.

Het idee van zulk een nieuw tijdperk van vrede en wereldwijde harmonie is nog altijd een beetje wollig voor de meeste mensen, het is ook lastig om je te bedenken dat een dergelijke nieuwe werkelijkheid kan verrijzen ondanks de stevige, overweldigende uitdagingen die de mensheid nu tegemoet ziet en de moeilijkheden die er zijn om een goede koers overeen te komen terwijl politieke bestuurders en de ontsporende invloed van de machtige lobbies nog altijd zo nadrukkelijk aanwezig zijn.

vrijdag 2 augustus 2013

Meditatie Focus via jean Hudon Week 31


Een Ziele Resonantie bereiken en Thuis Zijn te komen is gearchiveerd opZoals we allemaal weten, heeft alles in dit universum van nature een trilling, en zo komt het dat als twee zielen een trillende resonantie met elkaar hebben, hun verenigde frequentie hen in een diep resonerend gebied van eenheid brengt, hun respectievelijke bewustzijn zich vermengt tot een enkel 'eenzijn' - het gevoel van Eén zijn. Als dat gebeurt, ervaart de ene ziel spontaan de gedachten en gevoelens van de andere ziel -wat normaal gesproken telepathie genoemd wordt, een slecht begrepen fenomeen dat zoveel meer inhoudt dan simpelweg elkaars gedachten delen- en hele krachtige golven van sprankelende zegen spoelen beide zielen naar een extatische vereniging die pure vreugde brengt en vaak tranen van opgetogenheid.

Om zo'n zielresonantie tussen twee of een oneindige hoeveelheid zielen tot stand te brengen, is het enige dat nodig is een eenvoudige daad van overgave van de eigen controle over ons gevoel van zelfwaarneming, een daad uit liefde en volkomen vertrouwen in elkaars goddelijke zijn, iets dat het eeuwenoude concept 'Namasté' deels verbeeldt.