CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

donderdag 26 september 2013

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 39:


Onze Zielenfamilie Verwelkomen

Week 39: 

 

In het hele melkwegstelsel zijn er grote verwachtingen over de op handen zijnde veranderingen op Aarde, die de weg zullen vereffenen voor de meest bijzondere gebeurtenis die deze planeet in haar recente geschiedenis heeft gekend. Wij dienen allemaal een belangrijke rol te spelen in deze zegevierende doorbraak, die een definitief einde zal maken aan letterlijk eonen van donkere invloed op de levens van talloze zielen. Na deze gebeurtenis zal er geen weg terug zijn en degenen die ervoor kiezen om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden voor de geboden versnelde spirituele en mentale evolutie, zullen iets ervaren dat slechts enkele mensen tot dusver hebben kunnen bereiken: verdergaande uitbreiding van hun fysieke mogelijkheden en een veel hoger bewustzijn van Wie zij werkelijk Zijn als zielendeeltjes van de Universele Een.

Vanaf dit moment, en daar hebben wij allen een belangrijke bijdrage in om dat wat op het punt staat door te breken te vergemakkelijken, aangezien wij allemaal medecreators zijn van onze gezamenlijke toekomst. We zijn hier stuk voor stuk gekomen met een specifieke missie en nog veel hangt af van ons individuele en collectieve spirituele ontwaken en activatie. Nu we gevorderd zijn tot het punt waar we diep in ons de Waarheid omtrent Wie We Zijn hebben geraakt, en we allen een aantal bewuste keuzes hebben gemaakt over waar we met onze levens heen willen, altijd strevend om het hoogste goed van al te dienen, zullen we op mondiaal niveau van ziel tot ziel een verbinding tot stand brengen en de grootste verschuiving in bewustzijn en uitbreiding van Liefde die deze wereld ooit gekend heeft katalyseren.

We zullen slagen voor de ultieme test van onze groei uit het beperkte gevoel van eigen, voortgesproten uit de illusie van afscheiding, naar een diepgevoeld Weten van onze Eenheid als reizende deeltjes van de Originele Bron van Al. En terwijl we dat gemeenschappelijk doen, zullen we alle andere minder ontwaakte zielen meevoeren in onze groeiende beweging naar een steeds groter vermogen om Lief te hebben en Liefde het leidende baken in ons leven te laten zijn.

donderdag 19 september 2013

meditatie Focus via Jean Hudon week 38


De juiste Vraag Stellen

Week 38


De juiste Vraag Stellen is over het algemeen de beste manier om het Goede Antwoord te krijgen. En de juiste vraag die iedereen zich nu zou moeten stellen is: Wie Ben Ik? Waarom? Eenvoudigweg omdat we, zolang we ingekapseld blijven in de veronderstelling dat we dit lichaam van vlees zijn dat we dragen en niet de ziel die een fysieke ervaring ondergaat, zullen blijven dwalen in het diepe dal van verdriet, spirituele verdoving en eindeloos lijden dat het lot van de meeste mensen op Aarde tot nu toe is geweest.

Natuurlijk, alleen het overwegen op veilige, rationele afstand van een dergelijk idee is het verst dat de meeste mensen gewoonlijk gaan - als ze al eens serieus hebben nagedacht over dit universele feit van het leven - en het zal niet volstaan om de stevig ingeplante ban te doorbreken, de vervloeking van onwetendheid en onbewustzijn van je eigen heilige grootheid als een holografische uitdrukking van de Onniversele Werkelijkheid waar alles uit voortkomt.

donderdag 12 september 2013

Meditatie Focus Jean Hudon - Week 37


De verdwijning van de illusie van afscheiding

Week  37:


Zoals we allemaal weten kan het leven op Aarde gevuld zijn met een aaneenschakeling van valse, verraderlijke irritante ervaringen, terwijl we diep ondergedompeld zijn in de brei van dualiteitsbewustzijn, dat speciaal is ontworpen om ons te laten geloven dat we alleen leven, geïsoleerd van de rest van het universum in onze eigen kleine bewustzijnsluchtbel. Voor de meeste mensen is deze illusie zo overweldigend, dat het voor hen bijna onmogelijk is een poging te wagen om te begrijpen of zelfs maar te geloven dat dit gevoel van vervreemding het directe resultaat is van hun eigen keuze, lang geleden gemaakt op zielsniveau, om zichzelf los te koppelen van de Universele Matrex van Eenheids Bewustzijn in hun wens om de uitgestrekte uitbreidingen en oneindige mogelijkheden te gaan ontdekken van het toen nieuw geschapen universum.

Dit proces van steeds verdere afscheiding, door ontelbare opeenvolgende tredes, van de initiële Vonk van geïndividualiseerd bestaan zoals afgegeven door de Oorspronkelijke Bron is al bijna voor eeuwig gaande en gaat nog steeds door tot op de dag van vandaag. En toch, als iemand in staat zou zijn zijn ziel terug te traceren, helemaal tot de Bron - zich er ondertussen van bewust wordend dat, net als ieder deel van een holografische afbeelding die door zijn ontwerp allee exact dezelfde componenten en eigenschappen van het hele plaatje heeft, elke ziel in wezen in zichzelf precies dezelfde kwaliteiten en aangeboren bewuste mogelijkheden heeft als zijn Originele Bron - dan zou men tot de conclusie komen, in een opperst 'aha' moment van openbaring, dat we absoluut niet te onderscheiden zijn van de Omniversele Bron van Al Dat Is en als zodanig zouden kunnen claimen dat we er één en dezelfde mee zijn.vrijdag 6 september 2013

Meditatie Focus via Jean Hudon - week 36


Helen en Stijgen

Week 36: 


De mensheid nadert een belangrijk kruispunt in de lange reis terug naar zijn hemelse oorsprong. Er is een grote scheiding der geesten op komst waarin zij die ervoor kiezen om Liefde hun enige leiding te laten zijn in wat ze doen beloond zullen worden met optimale mogelijkheen op te stijgen vanuit deze driedimensionale werkelijkheid naar een hogere frequentie van trillend bestaan slechts verenigbaar met Liefde-geïnfundeerde wezens, terwijl zij die nog niet klaar zijn om de illusies achter te laten die ze zo diep koesteren nog veel meer mogelijkheden aangereikt zullen krijgen om door de waas van zelfverbeelding te kijken en terug te reiken naar de Bron waar we allen vandaan komen.

Dit is geen zaak voor oordeling of straf. Voor deze zielen is dit meer een zaak van uitgestelde openbaring en verdere vooruitgang tot ze het punt bereikt hebben waar het schuim van ervaringsgericht lijden en fysiek dwalen niet meer is, gereinigd van hun zielen bij de helende kracht van Liefde.