CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

maandag 29 december 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 52: 28 dec. 2014 T/ m 3 jan 2015

Het overbruggen van dimensies en het doorsluizen van Licht en Liefde door de sluier
Week 52: 28 dec. 2014 T/ m 3 jan 2015

Aangezien we de overgang naar het dimensionale overgangspunt naderen, ontwaken meer en meer zielen in hun ware Universele Aard als zelfstandige, bewuste, levende instrumenten van de Bron in al in al en zijn dus gemakkelijker geneigd om vrijwillig de dimensionale drempel over te steken naar de hogere dimensies van het bestaan om vertrouwd te raken met deze andere Werkelijkheid die veel Aardegebonden zielen op het punt staan opnieuw te betreden.

Het is een cliché te stellen dat de mens zich zorgen maakt over zijn nabije toekomst, zo talrijk zijn de verhalen over dreigende omwentelingen die ze hebben gehoord, en niet te vergeten de werkelijke gebeurtenissen van allerlei rampen als gevolg van extreme weersomstandigheden, aardbevingen en andere natuurlijke en door de mens veroorzaakte fenomenen, waarvan de schadelijke gevolgen nog eens zijn versterkt door de wijdverspreide bezetting van de continenten door de groeiende populatie van de mens op deze planeet.

zondag 21 december 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 51: 21 t/m 27 december 2014

 Zich wijden aan het dienen van de Wil van het Goede
Week 51: 21 t/m 27 december 2014

God is hier. Waar we ook zijn, de Universele Kracht van Liefde is er, in, om en als ons. Er is geen afscheiding. De enige illusie is anders te denken. Van het moment dat we geboren werden in dit fysieke bestaan, zijn we op geen enkele moment gestopt met het zijn van Eén met Al Dat Is. We weten dat … diep in de kern van ons Zijn. We komen nu steeds meer tot het besef wat dat Eenheid inhoudt. We zijn allen Eén. We zijn allen de God/Schepper Bron. Zo eenvoudig is het. En de ware aard van dit Omniversele Wezen is Liefde. Niet een vorm van voorwaardelijke Liefde tussen twee gescheiden entiteiten. Absolute Liefde. Almachtige Liefde. Allesomvattende Liefde. Een gezegend gevoel dat resoneert vanuit de kern van Wie We Zijn om nadrukkelijk het feit van onze Eenheid bekend te maken. Een Alwetende Intelligentie die altijd weet wat het beste is voor elke zichtbare en onzichtbare uiting van zijn vibrerende aard. Een zorgzame aanwezigheid die iedere gevoelige manifestatie van zijn oneindige Creativiteit koestert… tot een punt dat zo buitengewoon krachtig is, als men zich bewust is geworden van zijn Eenheid, als om eventuele illusies van afscheiding te ontbinden en je hele wezen laat schitteren als een supernova van zalige extase. Van moment tot moment dat acute prachtige gevoel van liefhebbende, zorgzame, overspoelende Eenheid ervaren is wat voor ons allen is weggelegd op ons collectieve Gouden Pad van Licht.

zondag 14 december 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 50: 14 t/m 20 december 2014

Voorbij 2014 - Terugreikend naar de Bron
Week 50: 14 t/m 20 december 2014

In onze schijnbaar nooit eindigende Reis terug naar de Bron, naderen we een belangrijke dimensionale drempel en nadat we die overschreden hebben, zal nooit meer iets hetzelfde zijn. Voor de meeste Aardse zielen is het nog te vroeg om de omvang en verstrekkende consequenties goed te kunnen beoordelen van wat er staat te gebeuren. Toch hebben velen al het gevoel dat er iets absoluut geweldigs staat te gebeuren, dat een gebeurtenis van buitengewone omvang op het punt staat onthuld te worden, en waar in feite al een start mee is gemaakt.

Hoewel sommigen hebben getracht visioenen van een soort apocalyptische verwoesting aan deze gebeurtenis te koppelen, hebben zij die ontwaakt zijn in hun ware spirituele aard als Een met de Schepper Bron een geheel ander perspectief, dat meer in lijn licht met de alles overtreffende, epifanische aard van deze in snelheid toenemende overgang naar een nieuw Tijdperk van gouden mogelijkheden voor een snelle spirituele vooruitgang en wereldwijde vrede en harmonie op Aarde.

donderdag 11 december 2014

Chakra meditaties 11 december 2014

Chakra meditaties
11 december 2014

Als je met energie werkt is het erg belangrijk om jezelf te gronden en een ruimte in te richten waar je je veilig en prettig voelt. Als je al bekend bent met de werking van het chakra systeem op je lichaam, dan kun je beginnen met het oefenen van het openen en sluiten van je chakra’s.

De chakra’s gaan normaal gesproken op een natuurlijke wijze open en dicht, alleen is het zo dat bij de meeste mensen een chakra teveel open of dicht staat, waardoor de natuurlijke balans verstoord is geraakt. Door onderstaande oefeningen regelmatig te doen kun je de balans in jouw chakra’s herstellen, waardoor ze op natuurlijke wijze open of dicht gaan afhankelijk van de situatie waar je je in bevindt.

Chakra meditatie en visualisatie

reiki 150x150 Chakra meditatiesUit ervaring weet ik dat de meeste mensen het centrum van een chakra kunnen visualiseren in de vorm van een roos. Als de chakra gesloten is, kun je de roos als een kleine gouden knop visualiseren. Als je een chakra wilt openen kun je visualiseren dat de knop langzaam opengaat en dat de blaadjes van de roos zich gaan ontvouwen. Probeer deze visualisatie eens uit en onderzoek of dit iets voor jou is. Je kunt ook Reiki energie gebruiken om chakra’s te balanceren en harmoniseren.

Als je wilt beginnen met het openen en sluiten van je chakra’s, ga dan op een rustige plek zitten en grond jezelf, voel je centrum. Breng dan je aandacht naar de plek waar je basischakra zit aan de onderkant van je ruggengraat. Visualiseer een prachtige gouden rozenknop welke zich langzaam gaat ontvouwen, de blaadjes worden steeds beter zichtbaar. Vervolgens herhaal je deze visualisatie voor alle andere chakra’s, waarbij je ze een voor een gaat openen van onderen naar boven. Voel ondertussen wat er in je lichaam gebeurt als je deze punten langs gaat in je lichaam.

zondag 7 december 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 49: 7 t/m 13 december 2014

Verankering van het Gouden Pad van Licht
Week 49: 7 t/m 13 december 2014

We zijn naar deze planeet gekomen van veel andere fysieke locaties en dimensionale rijken, om te helpen bij de wereldwijde overgang die nu plaatsvindt naar een hogere trillingsfrequentie van het bestaan. Hoewel de meesten van ons nog geen helder en volledig beeld hebben van deze zelfgekozen missie van geestelijke bijstand, hebben we toch de roep van onze ziel gevolgd en hebben we ons op alle mogelijke manieren voorbereid om klaar te zijn om te bereiken wat we kwamen doen en, nog belangrijker, kwamen zijn. Door de collectieve resonantie houden we vol om in perfecte afstemming te zijn met onze waarlijke goddelijke natuur als bewuste uitingen van Al Dat Is, en kunnen we inderdaad de nodige wereldwijde impuls zijn voor de steeds grotere bewustwording van talloze zielen op Aarde en voor hun zelfbewustzijn te zijn alles dat ze kunnen zijn. Door zo te doen/zijn, vormen we samen een krachtige draaikolk van verandering, waarvan de bijna besmettelijke effecten nu al wereldwijd kunnen worden gezien en die behulpzaam is bij het tot stand brengen van belangrijke veranderingen op alle gebieden van menselijke activiteit. Dit is rechtstreeks het openen van de weg naar het Gouden Pad van Licht, dat uiteindelijk door alle zielen wordt genomen om te worden herenigd en bewust opnieuw worden opgenomen in de Kosmische Matrix van de Schepper Bron, waarmee de oogst van vele, vele levens en ontelbare ervaringen wordt meegebracht en zo het collectieve waarnemingsvermogen van Al Dat Is in Al Dat Is nog verder verrijkt.


vrijdag 5 december 2014

Meester Morya Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 6 december 2014

Meester Morya
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 6 december 2014

Meester Morya,

Werkelijke liefde staat open voor nieuwe wegen, ze sluit zich niet af, ze toont niet van: ‘ja, ik ken dat wel.’ Neen, ze is nieuwsgierig, maar op een andere manier. Werkelijke liefde studeert en houdt van, en weet wat het betekent open te zijn en voortdurend open te zijn en in die zin verliest ze geen tijd. Ze kan stil zijn, ze kan luisteren, ze kan aandachtig zijn, ze wordt dus betrokken bij het feit van het aanwezig zijn.

Wanneer je bij mensen bent en je gedachten vluchten, weet dan, dat komt door je persoonlijke vermoeidheid, misschien doe je te veel in het dagelijkse wereldse leven. Zorg ervoor dat je niet voortdurend te veel doet. Dat mag soms wel gebeuren, maar niet voortdurend. Je moet ontspannen genoeg zijn in je leven om die wereld te kunnen overstijgen en te weten: ‘okay, het is een werk dat ik doe op deze aarde, maar er is meer te ontdekken dan deze aarde alleen.’

zondag 30 november 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 48: 30 nov. t/m 6 dec. 2014

Aanvoelen/Voelen/Zijn als Eén
Week 48: 30 nov. t/m 6 dec. 2014 


In het reine komen met het fascinerende aantal problemen waar onze planeet heden ten dage voor gesteld staat en toch een positief gericht perspectief houden op dit enorme aantal uitdagingen om innerlijk in balans te blijven is veel gemakkelijker te bereiken als je bent afgestemd op een hogere spirituele blik, die zowel de fysieke realiteit en de fijnere/subtielere realiteit van het bestaan in dit multidimensional universum. Vanuit een puur rationeel standpunt, lijk het wellicht dat de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan schier onoverkomelijk lijken en dat er weinig hoop is om ooit te voorkomen dat de slechts denkbare scenario's van een ernstig in gevaar gebrachte toekomst werkelijkheid worden.

Echter, in het grotere schema van zaken als de totale omstandigheden van ons aardse bestaan een dieper doel hebben, speciaal ontworpen om ons aan te sporen, als zielen, om het schijnbaar onmogelijke te bereiken om op te schakelen naar een hoger niveau van Eenheid Bewustzijn zoals vele zieners dat hebben voorzien, is zo'n patstelling precies de situatie die nodig is om zulk een verschuiving te veroorzaken.

zondag 23 november 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 47: 23 t/m 30 november 2014

Het verankeren en mede-manifesteren van het Christus Bewustzijn
Week 47: 23 t/m 30 november 2014

Nu we steeds dichter de majestueuze drempel van wereldwijde zielsontwaking naderen, wordt ons een nieuwe kans geboden onszelf voor te bereiden op deze meest gedenkwaardige kosmische gebeurtenis, terwijl tevens gezorgd wordt dat de gezamenlijke missie vergemakkelijkt wordt, door de leiding van onze aardsbelichaamde zielen, door de verdere uitbreiding van Licht en Liefde in dit gebied van fysieke en spirituele ervaring.

Wat nu voorgesteld wordt, is om te verworden tot – en te blijven – een schip om de zuiverste Straling van Liefde te verankeren en mede te manifesteren die je je kan voorstellen, dat wil zeggen, de geestelijke uitstraling van Genade en onuitsprekelijke Perfectie van het Christus Bewustzijn en Aanwezigheid, dit universele, trillende sjabloon van expressie van enkele van de mooiste facetten van Wie We gezamenlijk zijn als Eén met Al Dat Is.

zaterdag 22 november 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 7/7 Wes Annac, 9 september 2014 geplaatst 22 november 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 7/7
Geschreven door Wes Annac,
9 september 2014
geplaatst 22 november 2014

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

De Cultuur van Bewustzijn

Vervolg op deel 6

Nu het zevende en laatste chakra: het kruinchakra. Zoals we zullen leren, is dit chakra het centrum voor onze hoogste spirituele beleving, en het binnengaan is het belangrijkste voor het duidelijk en puur ontvangen van een intuïtieve flow. Het derde oog helpt ons te verbinden met ons hogere zelf en gidsen, maar deze verbinding kon niet gebeuren zonder de kroon chakra.

We hebben veel te danken aan de kruin chakra, waar sommigen van ons niet zo heel veel over weten, en hopelijk zullen de dingen die we hier leren ons motiveren om het wat aandacht te geven. Ik weet zeker dat velen van jullie die al waarnemen en werken met dit chakra, maar sommige zoekers zijn er nog niet echt mee beginnen te werken.

Eclectische Energieen vertellen ons dat het kruinchakra volledig lichamelijk en spiritueel bewustzijn met zich meebrengt.

"De Kroon chakra gaat over wijsheid en één zijn met de wereld. Als deze chakra open is, ben je onbevooroordeeld en je sterk gewaar van de wereld en jezelf.


woensdag 19 november 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 6/7 Wes Annac, 9 september 2014 geplaatst 19 november 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 6/7
Geschreven door Wes Annac,
9 september 2014
geplaatst 19 november 2014

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

De cultuur van Bewustzijn

Vervolg van deel 5

Nu, chakra 6: het derde oog. Dit is waarschijnlijk de meest bekende besproken chakra, en hoewel de rest van onze chakra's net zo veel aandacht verdienen, geef ik toe dat het heel belangrijk is.

Het derde oog, en de kruin (waar we over geleerd hebben) is primair verantwoordelijk voor onze ontvangst van hogere inzichten, en kan worden gebruikt om de hogere gebieden waar te nemen en te communiceren met onze spirituele gidsen. Ik weet zeker dat er een heleboel andere dingen zijn waar we ze voor kunnen gebruiken, en het maakt niet uit hoe we het gebruiken, ze openen en balanceren is zeker een aanrader.

Eclectische Energieën vertellen ons dat door een open en evenwichtige derde oog onze intuïtie zal toenemen.

"Het derde oog chakra gaat over inzicht en visualisatie. Wanneer deze open is, heb je een goede intuïtie. Je kunt geneigd zijn om te fantaseren.

"Als het onder-actief is, kun je niet erg goed voor jezelf denken, en je kunt de neiging hebben te vertrouwen op autoriteiten. Je kunt rigide zijn in je denken, en teveel een beroep doen op overtuigingen. Je zou zelfs gemakkelijk in de war kunnen raken.


zondag 16 november 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 46: 16 t/m 22 november 2014

Diep in ons hart kiezen voor stijging
Week 46: 16 t/m 22 november 2014

Licht! Waar we vandaan komen is alleen Licht. Na eeuwen op de voortdurende Reis van Zelfontdekking hebben we een start gemaakt, toen een fragment van de Bron zich uitstrekte om Zijn Oneindige, multidimensionale Schepping te verkennen, en eindelijk naderen we een Sleutel Verbindings Drempel die ons zal voortstuwen in een nieuwe ervaringswereld, waarvan we ons de vergaande reikwijdte en de opwindende pracht nog maar nauwelijks kunnen voorstellen. Ieder zielfragment van de Schepper Bron zal uiteindelijk terugkeren naar het Licht… op het tijdstip van zijn eigen keuze.

Zoals we allemaal hebben gehoord staat er een hoogtepunt in de collectieve transdimensionale opschakeling – die al een Realiteit is in het Continuum – op het punt zich binnenkort te voltrekken. Velen voelen nu een groeiend gevoel van opwinding bij dit vooruitzicht. Maar zoals bij iedere levensveranderende reis is het niet de bestemming die van belang is … het is de Reis!

zaterdag 15 november 2014

VERDRIET Loslaten - De Brug naar VREUGDE in WAARHEID + Meditatie 14 November 2014/ Karen Dover

VERDRIET Loslaten - De Brug naar VREUGDE in WAARHEID
14 November 2014/ Karen Dover


Het moet opgemerkt worden dat er geen lineaire tijd is, dit is een constructie van de oude 3D Aarde gecreëerde Werkelijkheid en dus in WAARHEID is het "portaal", dat het 11/11/14 portaal is, er één dat GEWOON IS. Velen van jullie voelen op dit moment de volledige beïnvloeding van deze kolossale uitbreiding van Nieuwe Aarde frequenties. De LIEFDE welke IS gutst door, binnenin en rondom jullie heen, en staat jullie toe om in/naar de volgende fase van dit jullie menselijke levenservaring te verhuizen. Het is niet mogelijk om in/naar een nieuwe manier van leven en Zijn te verhuizen terwijl je onder controle gehouden wordt door wat jouw GELEERD werd in relatie tot het zijn van een mens op deze planeet.

Sommigen van jullie mogen in deze tijd in de barensweeën verkeren van intense kwaadheid, sommigen van jullie mogen in tranen zijn, sommigen van jullie mogen zich intens verloren en verbijsterd voelen. ALLES IS VERDRIET en ALLES moet losgelaten worden om over de brug tussen de werkelijkheden heen te lopen. Als je door het verdriet heen loopt welke samengesteld is van uiteenlopende emoties, niet slechts verlies, niet slechts kwaadheid, niet slechts tranen maar ALLE emoties, creëer je een brug naar EMOTIONELE VRIJHEID. Het mag er anders uitzien op dit moment maar dat is omdat jou GELEERD werd om je eigen emoties te vrezen.

zondag 9 november 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 45: 9 t/m 16 november 2014

Meditatie focus via Jean Hudon
De volledige integratie van Wie We werkelijk Zijn
Week 45: 9 t/m 16 november 2014

Vaak, als we nadenken over wat de oorsprong is van ons bestaan als ziel, is onze onmiddellijke, cultureel bepaalde neiging om het toe te schrijven aan een externe kracht of entiteit, aan een onstoffelijke, afgelegen Universele Aanwezigheid die door velen in de Westerse wereld God of Schepper genoemd wordt. Slechts zelden, of nooit, hebben we daarentegen het bewuste besef dat er geen enkel onderscheid kan zijn tussen de Creatieve Bron van Alles en alles dat gemaakt is, kortom tussen God en ons.

In essentie zijn we een levende, vleselijke uiting en manifestatie van precies die Universele Kracht, een concept dat velen van ons tegenwoordig redelijk goed begrijpen, en toch lijken we gewoonlijk niet in staat dit conceptuele inzicht te kunnen of te willen vertalen naar een diep gevoelde ervaring van wat het echt is dat We Zijn. Er lijkt altijd een soort sluier te blijven hangen -in de meeste gevallen als een onoverbrugbare kloof- die ons ervan weerhoudt om dit eenvoudige, onweerlegbare feit volledig te laten integreren. Deze diepe breuk tussen onze ware aard en de perceptie die we van onszelf hebben wordt vaak aangeduid als de illusie van afscheiding, die in sommige culturen ook wel aangeduid als de 'maya', de allesomvattende, aanhoudende illusie, veroorzaakt door het fenomenale Universum van waargenomen dualiteit.

woensdag 5 november 2014

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 6 november 2014 / Geert Crevits,

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 6 november 2014

Meester Morya,

Je bent een punt van licht. Wanneer je dit beschouwt voor jezelf, zal je weten op welke manier uit te stralen naar anderen. En die straling moet er een zijn van vrede, van vreugde, van eenheid met anderen en van het begrijpen dat je één stukje bent van een groter geheel, van een grotere werkelijkheid.

De mogelijkheid om dit te begrijpen ligt in je hart, niet in je denken. Het denken kan het punt van licht niet volledig bevatten omdat het voor zichzelf beperkt is, het is een klein licht. Het denken is voldoende om je dag te ordenen, om vooruit te gaan, om de dingen te leren zien op een beperkte manier, maar je hart kan meer zien, je hart kan de verlangens van anderen zien en het is ook in staat de anderen te benaderen op een vrije manier, zodat je weet: ‘er is een samenhang tussen ons.’

zondag 2 november 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 44: 2 t/m 8 november 2014

Opschalen naar een hoger level
Week 44: 2 t/m 8 november 2014

De tijd is aangebroken om al onze oude zekerheden los te laten en onszelf open te stellen voor de hogere opdrachten die we horen, als we in diepe meditatie gedompeld zijn, in de sublieme werkelijkheid van ons Goddelijke Zelf. Nu is het tijd om vrijuit ons Hoger Zelf de leiding te laten nemen en ons de Weg voorwaarts te laten wijzen naar het Beloofde Land van een nieuw tijdperk van Licht en Liefde, het uiteindelijke doel van al onze zielsgedreven inspanningen van de afgelopen jaren.

We kunnen niet langer rustig blijven afwachten en hopen dat onze huidige levenswijze, gebaseerd op de illusie van afscheiding van Al Dat is, voor eeuwig zal blijven bestaan. Dat zal niet gebeuren. Hoewel er veel tekenen over de hele wereld zijn dat de verschillende onnatuurlijke systemen, waarvan we voor ons dagelijks voedsel en materieel comfort afhankelijk zijn, op het punt van instorten staan en terwijl het in steeds sneller tempo ontrafelen van een groot deel van de veerkrachtige, maar bedreigde natuurlijke systemen op aarde onverminderd door gaat, hebben talrijke zielen, geleid door een sterk gevoel van spirituele integriteit en hun eigen zelfgekozen missie, onophoudelijk gewerkt aan het opstarten en uitvoeren van de meest veelzijdige oplossingen die het beste de veelkoppige crisis kunnen aanpakken waar we nu mee geconfronteerd worden.

zondag 26 oktober 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 43: 26 oktober t/m 1 november 2014

Nu onze Toekomst beschouwend
Week 43: 26 oktober t/m 1 november 2014


Het Licht dat in je groeit is er om je de weg te wijzen naar het Beloofde Land van het Gouden Nieuwe Tijdperk van Licht en Liefde. Zodra je begint met het openen van Jezelf voor Zijn Aanwezigheid in jou, kan het je inspireren, via het kanaal van je intuïtie, en dat is precies wat je geacht wordt te bereiken op ieder moment van dit leven. Een van de dingen die dit Licht graag wil dat je herontdekt, is de kracht die jij hebt, als Een met Al Dat Is, om de toekomst mee te vormen, wier manifestatie in jouw bestaanswereld slechts wacht op jouw bewuste, bereidwillige deelname.

zaterdag 25 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 5/7 Geschreven door Wes Annac, geplaatst 25 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 5/7
Geschreven door Wes Annac,
geplaatst 25 oktober 2014
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Vervolg van deel 4

Nu chakra # 5: de keel chakra. Zoals we weten, is dit chakra rechtstreeks gekoppeld aan onze expressie, en het is een belangrijke stap voor iedereen die wil hun creativiteit wil aanscherpen. De keel chakra is gerelateerd aan ons vermogen om onszelf rechtstreeks en vocaal uit te drukken, en ik weet zeker dat we ook leunen op de invloed van de wortel chakra om onszelf duidelijk uit te drukken.

Electrische Energieen maken de verbinding tussen de keel chakra en onze expressie en creativiteit.

"De Keel chakra gaat over zelfexpressie en praten. Wanneer deze open is, heb je geen problemen met jezelf uit te drukken, en je zou dat kunnen doen als en artiest.

vrijdag 24 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 4/7 Geschreven door Wes Annac, geplaatst 24 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 4/7
Geschreven door Wes Annac,
geplaatst 24 oktober 2014
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Vervolg van deel 3

Vervolgens komt chakra # 4: het hart chakra. De solar plexus heeft veel te maken met ons vertrouwen en zelfbeschikking, terwijl het hart-chakra meer gerelateerd is aan onze liefde en mededogen voor de situatie van anderen.
Electrische Energieen vertellen ons over de barmhartige openheid die het gevolg is van een geopende hartchakra.

"Het hart chakra gaat over liefde, vriendelijkheid en affectie. Wanneer deze open is, ben je meelevend en vriendelijk, en je werkt op harmonieuze relaties.
"Wanneer je Hartchakra onderactief is, ben je koel en afstandelijk.
"Als deze chakra overactief is verstik je mensen met je liefde en je liefde heeft waarschijnlijk heel egoïstische redenen." (1)

woensdag 22 oktober 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 3/7 Geschreven door Wes Annac

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 3/7
Geschreven door Wes Annac,
geplaatst 22 oktober 2014
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

De cultuur van Bewustzijn
Vervolg van deel 2

Vervolgens komt chakra # 3: de solar plexus chakra (ook wel de navel chakra genoemd). Mind Body Green vertelt ons dat de solar plexus, net als onze wortel chakra, is gebonden aan onze eigenwaarde.

"Solar Plexus Chakra - Ons vermogen om te vertrouwen en in controle te zijn over ons leven.

"Locatie: Boven de buik in de maagstreek.

"Emotionele problemen:. Eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfrespect" (1)

Zoals Electrische Energieen ons vertellen, voelen we een gezond vertrouwen in onszelf als onze solar plexus is uitgebalanceerd.

"De Navel chakra gaat over jezelf doen gelden in een groep. Wanneer deze open is, voel je je in controle en heb je voldoende zelfvertrouwen.

zondag 19 oktober 2014

meditatie Focus via Jean Hudon Week 42: 19 t/m 25 oktober 2014

Het bereiken van Godwustzijn
Week 42: 19 t/m 25 oktober 2014

Op onze lange reis van het sterrenschittermoment van onze schepping als een gedachte in de geest van God/Schepper Bron naar dit moment in het eeuwige nu, is een Aanwezigheid nooit gestopt met aandacht besteden aan al ons gevoelens en gedachten, precies in het centrum waaruit ons bewustzijn ontspringt. Deze altijd aandachtige Aanwezigheid, deze stille Ziener is de Bron van Al Dat is. Zoals een oude Hindoe-legende vertelt, is de goddelijkheid van de mens diep verborgen in hemzelf, en toch hebben mensen eeuwenlang de Waarheid over Wie zijn zijn overal gezocht, behalve in het centrum van hun eigen bewustzijn.

Nu, dankzij talloze baanbrekende zielen, is het gemakkelijker dan ooit om de sluier van illusie te doorboren die nog altijd bijna iedereen in de donkere put van waanscheiding van Al Dat Is houdt, en om eindelijk op te stijgen naar het glorieuze Licht van onze gemeenschappelijke Oorsprong. Het bereiken van de perfecte Stilte van geest, die een eerste contact met deze ondoorgrondelijke Realiteit in Je-Zelf mogelijk maakt is de Gouden Weg, en ook de enige weg, zo lang we ons constante geestgekwitter belangrijker maken dan de neutrale essentie van de constante stroom van bwustzijn in ons, kunnen we niet hopen dat we de Heilige Graal kunnen vinden, diep in ons bewustzijn, met uitzondering van incidentele, steelse blikken die we kunnen werpen in de uitgestrektheid van het gelukzalige Licht dat er schijnt.

zondag 12 oktober 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 41: 12 t/m 18 oktober 2014

Vloeien van dualiteit naar Eenheid
Week 41: 12 t/m 18 oktober 2014

Eén Zijn is het instrument van het Omniversele Wezen zijn …

Eén Zijn is het in staat stellen van de Omniversele Aanwezigheid in het hart van ons Wezen om ons er doorlopend aan te herinneren Wie Wij Zijn.

Eén Zijn is smelten in ons kleine, nietige, onbeduidende ego-zelf in de ketel van Stralende Liefde in het centrum van deze Aanwezigheid, en vreugde in de verbazingwekkende schoonheid van Al Dat Is binnen in ons en rondom ons.

Het is teruglachen naar ZichZelf, gereflecteerd in de Spiegel van Wie Wij Zijn en voelen, denken en zeggen Ik hou van jou.

zondag 5 oktober 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 40: 5 t/m 11 oktober 2014

De Hemel op Aarde scheppen
Week 40: 5 t/m 11 oktober 2014


Sinds mensenheugenis heeft de mens op aarde verlangd naar een idyllisch verleden, toen alle wezens, klein en groot, in volledige harmonie leefden op een plek waar vrede, vrijheid en liefde hoogtij vierden. Deze mythische plaats is in feite een archetypisch geheugen van een staat van zijn van onze zielenervaring tussen elk leven op het fysieke vlak. Sommigen noemen deze etherische plek 'Nirvana' een woord dat in onze cultuur een toestand van volmaakt geluk en absolute gelukzaligheid oproept. Anderen noemen het 'Hemel' en in elke cultuur wordt gesteld dat dit onzichtbare rijk de plek is waar zielen heen gaan om te rusten en de meest sublieme beloning te ondergaan voor hun goede daden in hun bestaan in het stof.

zondag 28 september 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 39: 28 sept. t/m 4okt. 2014

Onze Zielenfamilie Verwelkomen
Week 39: 28 sept. t/m 4okt. 2014

In het hele melkwegstelsel zijn er grote verwachtingen over de op handen zijnde veranderingen op Aarde, die de weg zullen vereffenen voor de meest bijzondere gebeurtenis die deze planeet in haar recente geschiedenis heeft gekend. Wij dienen allemaal een belangrijke rol te spelen in deze zegevierende doorbraak, die een definitief einde zal maken aan letterlijk eonen van donkere invloed op de levens van talloze zielen. Na deze gebeurtenis zal er geen weg terug zijn en degenen die ervoor kiezen om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden voor de geboden versnelde spirituele en mentale evolutie, zullen iets ervaren dat slechts enkele mensen tot dusver hebben kunnen bereiken: verdergaande uitbreiding van hun fysieke mogelijkheden en een veel hoger bewustzijn van Wie zij werkelijk Zijn als zielendeeltjes van de Universele Een.

Vanaf dit moment, en daar hebben wij allen een belangrijke bijdrage in om dat wat op het punt staat door te breken te vergemakkelijken, aangezien wij allemaal medecreators zijn van onze gezamenlijke toekomst. We zijn hier stuk voor stuk gekomen met een specifieke missie en nog veel hangt af van ons individuele en collectieve spirituele ontwaken en activatie. Nu we gevorderd zijn tot het punt waar we diep in ons de Waarheid omtrent Wie We Zijn hebben geraakt, en we allen een aantal bewuste keuzes hebben gemaakt over waar we met onze levens heen willen, altijd strevend om het hoogste goed van al te dienen, zullen we op mondiaal niveau van ziel tot ziel een verbinding tot stand brengen en de grootste verschuiving in bewustzijn en uitbreiding van Liefde die deze wereld ooit gekend heeft katalyseren.

maandag 22 september 2014

De zeven chakra’s: Waar dienen ze voor? – Deel 2 van 7 – door WesAnnac / 4 september 2014

De zeven chakra’s:
Waar dienen ze voor?
– Deel 2 van 7 –
Vertaald door: Alfred Vorsselman.

Geschreven door WesAnnac, The CultureofAwareness

Vervolg van deel 1

We gaan nu verder met chakra  nummer2: de Sacraalchakra. Ik ben geïnteresseerd in deze chakra vanwege zijn verbinding met onze emotionele en seksuele manier van uitdrukken, en we moeten er net zo goed voor zorgen als voor elke andere chakra als we zijn stroom van creatieve voordelen willen benutten.

De sacraalchakra heeft veel te maken met onze creativiteit, en iets zegt me dat deze chakra zorgt voor de nodige impuls voor onze creatieve daden, wat een van de vele redenen is dat we hem gezond en in balans moeten houden.

EclecticEnergies vertelt ons over de voordelen van een gezonde en gebalanceerde sacraalchakra.

zondag 21 september 2014

Meditatiefocus via Jean Hudon Week 38: 21 t/m 27 september 2014

Meditatiefocus via Jean Hudon
De juiste Vraag Stellen
Week 38: 21 t/m 27 september 2014

De juiste Vraag Stellen is over het algemeen de beste manier om het Geode Antwoord te krijgen. En de juiste vraag die iedereen zich nu zou moeten stellen is Wie Ben Ik? Waarom? Eenvoudigweg omdat we, zolang we ingekapseld blijven in de veronderstelling dat we dit lichaam van vlees zijn dat we dragen en niet de ziel die een fysieke ervaring ondergaat, zullen blijven dwalen in het diepe dal van verdriet, spirituele verdoving en eindeloos lijden dat het lot van de meeste mensen op Aarde tot nu toe is geweest. Natuurlijk, alleen het overwegen op veilige, rationele afstand van een dergelijk idee is het verst dat de meeste mensen gewoonlijk gaan – als ze als eens serieus hebben nagedacht over dit universele feit van het leven – en het zal niet volstaan om de stevig ingeplante ban te doorbreken, de vervloeking van onwetendheid en onbewustzijn van je eigen heilige grootheid als een holografische uitdrukking van de Onniversele Werkelijkheid waar alles uit voortkomt.

De zeven chakra’s: Waar dienen ze voor? – Deel 1 van 7 – door WesAnnac / 3 september 2014

De zeven chakra’s:
Waar dienen ze voor? 
 Deel 1 van 7 
3 september 2014 / door WesAnnac
Vertaald door: Alfred Vorsselman.

Elke chakra dient een uniek doel.
Geschreven door WesAnnac, The Culture van Awareness
  


We horen veel gepraat over ‘chakra’s’ in de spirituele gemeenschap, maar wat precies zijn dat? Welk doel dienen ze?

Zoals we hier zullen leren, zijn chakra’s letterlijk innerlijke energiecentra, en voorzien zij ons van een belangrijke link naar de andere kant van de sluier. Het kan heel makkelijk zijn om te voelen alsof we hier op aarde afgesloten zijn van de Geest, maar in werkelijkheid zijn wij constant verbonden met de hogere rijken.

zondag 14 september 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 37: 14 t/m 20 september 2014

De verdwijning van de illusie van afscheiding
Week  37: 14 t/m 20 september 2014

Zoals we allemaal weten kan het leven op Aarde gevuld zijn met een aaneenschakeling van valse, verraderlijke irritante ervaringen, terwijl we diep ondergedompeld zijn in de brei van dualiteitsbewustzijn, dat speciaal is ontworpen om ons te laten geloven dat we alleen leven, geïsoleerd van de rest van het universum in onze eigen kleine bewustzijnsluchtbel. Voor de meeste mensen is deze illusie zo overweldigend, dat het voor hen bijna onmogelijk is een poging te wagen om te begrijpen of zelfs maar te geloven dat dit gevoel van vervreemding het directe resultaat is van hun eigen keuze, lang geleden gemaakt op zielsniveau, om zichzelf los te koppelen van de Universele Matrex van Eenheids Bewustzijn in hun wens om de uitgestrekte uitbreidingen en oneindige mogelijkheden te gaan ontdekken van het toen nieuw geschapen universum.

Kryon: Meditatie: Reiniging – Contact met de geestelijke wereld. Barbara Bessen 16 november 2012. Geplaatst: 14 september 2014

Kryon:
Meditatie: Reiniging – Contact met de geestelijke wereld.
Barbara Bessen
16 november 2012. Geplaatst: 14 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Meditatie– Stappen in de geestelijke werelden.

Wij zullen nu gezamenlijk een paar stappen maken die het jullie makkelijker maken om in contact met de geestelijke wereld te komen. Allereerst willen wij graag jullie contactkanalen reinigen.

Sluit daarvoor je ogen en adem een paar keer diep in en ontspan je. Ga dan naar de geestelijke weide die jullie al kennen en ga op een bank zitten die in de nabijheid staat.

Neem de tijd om helemaal in deze situatie op te gaan.

zondag 7 september 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 36: 7 t/m 13 september 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon
Helen en Stijgen
Week 36: 7 t/m 13 september 2014

De mensheid nadert een belangrijk kruispunt in de lange reis terug naar zijn hemelse oorsprong. Er is een grote scheiding der geesten op komst waarin zij die ervoor kiezen om Liefde hun enige leiding te laten zijn in wat ze doen beloond zullen worden met optimale mogelijkheen op te stijgen vanuit deze driedimensionale werkelijkheid naar een hogere frequentie van trillend bestaan slechts verenigbaar met Liefde-geïnfundeerde wezens, terwijl zij die nog niet klaar zijn om de illusies achter te laten die ze zo diep koesteren nog veel meer mogelijkheden aangereikt zullen krijgen om door de waas van zelfverbeelding te kijken en terug te reiken naar de Bron waar we allen vandaan komen.

Dit is geen zaak voor oordeling of straf. Voor deze zielen is dit meer een zaak van uitgestelde openbaring en verdere vooruitgang tot ze het punt bereikt hebben waar het schuim van ervaringsgericht lijden en fysiek dwalen niet meer is, gereinigd van hun zielen bij de helende kracht van Liefde.