Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 28 februari 2014

Ashtar: URGENT! Lichtwerkers, Verlicht JULLIE Rasters voor ASCENSIE! Lichtwerker Raster Versterking Meditatie 25 februari 2014

Ashtar: URGENT! 

Lichtwerkers, Verlicht JULLIE Rasters voor ASCENSIE! Lichtwerker Raster Versterking Meditatie –Verhoog je Intenties en Verhef je in Dankbaarheid om NU te VERHOGEN.

Ingediend door JTariah op 25 februari 2014
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Lichtwerkers Raster Versterking 

Lord Ashtar

Vandaag te beginnen –voor de komende VEERTIEN dagen, minstens 15 minuten per dag (of meer!)

Gechanneld door Janisel van Sananda's Eagles -- janisel((at))sanandaseagles.com

Gegroet! IK ben het, Ashtar, weer bij jullie terug. Jullie volgende meditatie zal een beetje anders verdeeld zijn dan gewoonlijk met de eerste 10 minuten gewijd aan het ene onderwerp en de laatste vijf minuten aan een ander.

Jullie allen **die dit lezen** zijn wat jullie Lichtwerkers noemen, Ja? Maar naast degenen die jullie kennen van jullie, laten wij zeggen, “bovennatuurlijke groepen” bevat jullie wereld vele, vele lichtwerkers die misschien nooit eerder van dit woord gehoord hebben maar, desondanks, het pad van hun ziel volgen om het licht op jullie planeet vast te houden. Al deze lichtwerkers, Lichthouders, zijn een aanvulling op wat wij het Lichtwerkers Raster op de Planeet Aarde hebben genoemd.

Jullie begrijpen ook dat het dit Lichtwerkers Raster is dat Licht en Liefde stuurt naar donkere, dichtere energieën die in jullie wereld opereren. En hoe briljanter, hoe krachtiger dit Lichtwerkers Raster is, hoe effectiever het is in het doordringen van het zogenaamde “duister.”

Laten wij dus de energie binnen dit Raster versterken zodat het zal schijnen en de hele wereld het kan zien!

Doe, voordat jullie met deze intentionele meditatie gaan beginnen, eerst het protocol:

1) Grond jezelf,

2) Centreer, en

3) heb de intentie dat deze meditatie wordt meegezonden met de meditaie van Sananda’s Eagles.


Voor de eerste TIEN minuten van deze meditatie en na afronding van jullie protocol wordt de Eagles gevraagd om een verbinding te leggen met het Lichtwerkers Raster van de Aarde en er zowel Liefde als Licht naartoe te sturen. Jullie hoeven niet te weten “wie” de lichtwerkers zijn of “waar” zij zijn. Het is gewoon voldoende als jullie de intentie hebben dat jullie energie naar dat Raster gaat, en dat zal het ook. Geloof mij, het omhult de planeet en gaat naar elk land en elke regio. Jullie kunnen dit Raster visualiseren zoals jullie willen, zie het de energie ontvangen die er naartoe gezonden is en hoe dit zich uitbreidt en helderder wordt.

Voor de laatste VIJF minuten van deze meditatie wordt jullie gevraagd om je focus te verleggen naar het Eagle/Aarde Raster, jullie verbinding met Gaia, en haar hetzelfde Liefde en Licht te sturen.....samen met een flinke hoeveelheid dankbaarheid, Ja?

Dat is het voor deze week. Mijn liefde voor jullie allemaal

Ik ben Ashtar.