CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 30 maart 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 13 - 30 maart t/m 6 april

Verankering van de Volgende Dimensie van het Bestaan
Week 13 - 30 maart t/m 6 april

Gedurende vele jaren hebben mensen uit alle lagen van het leven deelgenomen in steeds grotere aantallen aan de verschillende facetten van de opkomende beweging van Nieuw Bewustzijn, ook wel de New Age beweging genoemd, verwijzend naar de geestelijke wedergeboorte van de mensheid als geheel. De verschillende uitingsvormen van deze beweging zijn te talrijk om uitputtend te worden opgesomd door wie dan ook. Het volstaat te zeggen dat er nauwelijks een aspect van het menslijk leven is dat niet op de een of andere manier is beïnvloed door de innerlijke resonantie van dit Nieuwe Bewustzijn en de inherente waarden van deze beweging die in een stroomversnelling is geraakt in ons collectieve psyche en menselijke zaken.

Zoals we allemaal intuïtief aanvoelen mits we goed zijn afgestemd op de innerlijke leiding die een steeds grotere rol in een nog steeds groeiend aantal mensen speelt, is niets van dit alles gebeurd door toevalligheden of geluk. Het kan worden ervaren en omschreven als het gevolg van een steeds groeiende stroom van intelligente LevensKrachten die de doelen van een Goddelijk Plan dienen dat is bedacht voor het uitdrukkelijke doel ter ondersteuning van alle zielen in incarnatie om hun uiteindelijke bestemming te bereiken -en dat is het zich herinneren van hun goddelijke oorsprong en aard, hun hele bestaan opschakelen naar het helpen van anderen om een vergelijkbaar ontwaken te bereiken en uiteindelijk herenigend in de Bron van Al Dat Is als een opperste omarming van hun ware en eeuwige Aard.


vrijdag 28 maart 2014

Tsunami van Liefde Meditatie 25 Maart 2014 / Linda Dillon

Tsunami van Liefde Meditatie
Voel je de Liefde Tussen de Woorden?
25 Maart 2014 / Linda Dillon


Groeten, Ik Ben Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek "The New You and The Great Awakening". Ik ben hier vandaag om samen met jullie door de meditatie heen te lopen om jullie te helpen verankeren en te helpen het anker te zijn voor de Tsunami van Liefde van de Moeder.

De Tsunami van Liefde van de Moeder is het geschenk van de Liefde van de Moeder, van de Goddelijke Bron/de Ene/Liefde dat naar deze planeet gestuurd wordt om ons met ons Ascentieproces te helpen, om ons naar een hoger octaaf en naar een nieuwe staat van Zijn te brengen.

Het is een ongelooflijke tijd om in leven te zijn en dit geschenk helpt ons met de vervulling van onze missie en ons doel, het is waar we op gewacht hebben, het is waar we voor gebeden hebben, het is waar we om gevraagd hebben en het is een fenomenaal geschenk. Sommigen van ons hebben zich vrijwillig aangeboden, eonen geleden, om de ankers te zijn voor wanneer deze energie op de planeet begon te stromen. Maar ongeacht of wij een vroeg anker zijn of naar de thuisbasis glijden, wij allemaal, de gehele mensheid, zal dit geschenk van Liefde ontvangen, zal helemaal en compleet, volledig, door deze golf van Liefde gepenetreerd worden. Dus laat ons beginnen:

woensdag 26 maart 2014

“WERELD CONTACT” MET E.T. zaterdag 29 maart met Kosta Makreas


 zaterdag 29 maart, de hele dag

wordt  georganiseerd door Kosta Makreas,
dat is voor mensen die zich persoonlijk opgeven bij Kosta of bij mij, Winny.


Instructies voor het “WERELD CONTACT” MET E.T. (voor de lijst met mensen van Kosta)

Of voor mensen die nog mee willen doen. Geef je dan even op aan dit emailadres. Met je naam en je plaatsnaam.

Dit is wat anders dan de een-urige meditaties met Alfred Steinbecker via je computer.

Kosta is hier al drie en een half jaar mee bezig. En je kunt op deze zaterdagen gewoon je werk doen, of mediteren of boodschappen doen. Blijf dan alleen maar alert.


zondag 23 maart 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 12 - 23 t/m 29 maart

Het medescheppen van een Nieuwe Wereld
Week 12 - 23 t/m 29 maart

Een nieuwe wereld wenkt ons als we snel de drempel naderen waar we collectief een sprong zullen maken naar een nieuwe bestaansdimensie. Toch is dit naderende Moment van de Waarheid van onze eigen makelij. Er zal geen sprake zijn van een externe kracht of van goddelijke interventie. Wij zijn de vormgevers van ons eigen lot en met iedere voorbijgaande dag en steeds bewustere keus die we maken in de richting van het innerlijk Licht van Liefde dat ons allen leidt, gaan we steeds verder vooruit op het Pad van onze gezamenlijke bestemming.

We zijn hier met een reden. Niet is aan het toeval overgelaten in dit kosmische ballet van evolutionaire gebeurtenissen. We leren door onze zelfgekozen ervaringen de vitale kennis waardoor we spoedig in staat zullen zijn de oneindig subtiele en toch omnikrachtige trillende mechanica van dimensionale verschuiving te activeren. Hoewel onze langzaam denkende geest, gebonden aan de ontstekingen aan de zenuwcellen in onze hersenen, nauwelijks de diepte kunnen bevatten van wat spoedig ons tijd continuüm zal doorsijpelen, is er diep in ons iets dat voelt wat er voor gerommel voor ons ligt en dat weet hoe zich voor te bereiden op deze op handen zijnde openbaring.

dinsdag 18 maart 2014

Aartsengel Michael Belangrijke Boodschap Over de Naderende Equinox van 20 Maart & geleide meditatie

Aartsengel Michael
Belangrijke Boodschap Over de Naderende Equinox van 20 Maart
Met geleide meditatie voor die dag
17 Maart 2014 / Rita Pulmans 

Michael: "Vorm in jullie "mind" reeds een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid en begrijp, besef, wees bewust dat jullie "Meesters zijn"
Geliefde Aartsengel Michael,
Kan je mij wat aanreiken in verband met de Equinox die zal plaatsvinden op 20 maart dit jaar. Het is een zeer intense tijd, waar we toch wel erg kampen soms met onszelf, om onze onzuivere stukken achter te laten.
Het is een intense tijd van zuivering, en de energieën die nu onze Aarde bombarderen zijn zeer heftig. Wat kunt U mij geliefde Lord brengen, dit om onze barensweeën naar de nieuwe tijd, toekomst te verzachten voor ieder mensenkind, die deze poort kan betreden?

Edelstenen kiezen en verzorgen

Edelstenen kiezen en verzorgen
Geplaatst 18 maart 2014


Edelstenen kiezen
U kunt aangetrokken worden naar edelstenen door de kleur, het model, formaat of een andere reden. Of de edelsteen voor u bedoeld is, kan uit verschillende manieren blijken. Het kan zijn dat de steen naar u “toespringt”, of u krijgt een tintelend gevoel, het warm of koud krijgt als u hem oppakt.

Ook kunt het op de volgende manier testen:
Houd de steen losjes tussen beide handen.
Gaat u naar voren dan hebt u de steen nodig, u kunt hem goed gebruiken, dan staat de steen voor uw vooruitgang.
Gaat u naar achter dan hebt u hem niet nodig, dan staat de steen voor uw achteruitgang.

De genezende kracht van water met edelstenen.

De genezende kracht van water met edelstenen.
Geplaatst 18 maart 2014

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat water een uitmuntende overbrenger is van energetische informatie. Ons lichaam bestaat voor een heel groot deel, namelijk 70%, uit water. Het is daarom belangrijk om dit water zuiver op te nemen.

Wanneer ons lichaam water wordt aangereikt dat vertroebelde informatie bevat, wordt deze verstoring doorgegeven aan alle processen van lichaam en geest.

Deze vertroebeling kan natuurlijk ontstaan door fysieke vervuiling, maar wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat water letterlijk verandert als het enige tijd wordt neergezet in een ruimte waar mensen bijvoorbeeld angstig zijn of boos. Hetzelfde geldt voor water dat in een ruimte staat waar bijvoorbeeld zachte, vriendelijke muziek wordt gedraaid, of waar de mensen goed gehumeurd zijn.zondag 16 maart 2014

Wereldwijde Equinox Meditatie op 20 Maart 2014

Wereldwijde Equinox Meditatie op
20 Maart 2014

Geliefde zielen,
Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op woensdag 20 maart om 16:57 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden), het precieze moment van de lente equinox op het noordelijk halfrond en de herfst equinox op het zuidelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 11 – 16 t/m 22 maart 2014

Verheffen tot Al Wat We Kunnen Zijn
Week 11 – 16 t/m 22 maart 2014

Binnenkort zullen gebeurtenissen die nu in gang gezet worden nieuwe manieren voor de mensheid naar de voorgrond brengen om haar onwankelbare wil voor Vrede te doen gelden, een vrede die niet uit de loop van een geweer komt, maar uit het diepste van ons hart en de oorlogvoerenden zullen gedwongen worden terug te treden en plaats te maken voor meer verlichte leiders die beter in staat zullen zijn om het ontwakende hart van de mensheid te weerspiegelen.

Echter om dit te laten plaatsvinden op de grote schaal die nodig is om nieuwe wegen naar onze gezamenlijke toekomst te openen, moet iedere houder van de Vlam van Leven en medevormgever aan Vrede van Aarde nog hoger reiken naar de belichaming van hun typische goddelijke natuur teneinde de Bron van Al aan te raken die diep in hun Geest huist, hun hele Zelf doordringen met haar lichtgevende Liefde Kracht en OPSTAAN, volledig bevrijdt van het juk van denkbeeldige zelfbeperkingen, teneinde hun Gechristende Goddelijke zelf volledig te tonen en hun uiteindelijke lot te manifesteren.

vrijdag 14 maart 2014

Lichtmeditatie 23 maart: wereldleiders naar Nederland

Lichtmeditatie 23 maart:
wereldleiders naar Nederland

NEDERLAND GASTLAND VOOR DE WERELD

Op 24 en 25 maart – komen zo’n 60 wereldleiders naar Nederland om te vergaderen over de veiligheid in de wereld. Een unieke gebeurtenis. We zijn als Nederlanders nogal snel geneigd te kijken naar de problemen die dat creëert met betrekking tot het verkeer, of naar de enorme veiligheidskosten die een dergelijke operatie met zich meebrengt. Dat is begrijpelijk, maar daarmee laten we een kans liggen. In plaats van dat we Nederland op zijn kleinst laten zien, is het belangrijk dat we onze grootsheid en ruimhartigheid tonen. Het is m.i. niet voor niets dat al deze leiders naar Nederland komen. Nergens ter wereld is er een land waar zoveel mensen bezig zijn met spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling. We zijn een land waar ondanks alles verbinding, tolerantie en openheid nog steeds hoog in het vaandel staan.WERELDVISIE


zondag 9 maart 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 10 (9 t/m 15 maart 2014)Het Menselijk Hart Helen
Week 10 (9 t/m 15 maart 2014)

Het is al vaak aangegeven dat zodra een kritische massa van mensen een stadium in hun persoonlijke heling en ontwakingsproces hebben bereikt en ware Liefde ongehinderd kan schijnen, dan is dit vibrationele sjabloon van geestelijk evenwicht bekrachtigd door een verhoogd goddelijk bewustzijn dat zich in zal uitbreiden over de gehele mensheid met een snelle uitbreiding van de wereldwijde bewustwording en van een exponentieel dieper gevoel van Eenheid met Al Dat Is.

Dat alchemistische proces dat plaatsvindt in de smeltkroes van ieders hart is de sleutel, niet alleen voor ons voortdurende bestaan op deze prachtige, geliefde levende planeet, maar ook voor onze toekomstige Galactische Reis om de essentie te brengen van wat er geleerd is in de ketel van de fysieke ervaring met talloze andere werelden waar andere zielen worstelen om op te klimmen naar hun goddelijke erfdeel als kinderen van de Omniversele Schepper.


zondag 2 maart 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 9: 2-3 t/m 8-3 2014

Het Web van Liefde op Aarde uitbreiden
Week 9: 2-3 t/m 8-3 2014


Al meer dan 2 decennia is er een groeiend aantal initiatieven om aan te sluiten bij wereldwijd gesynchroniseerde meditaties door duizenden en zelfs miljoenen mensen met een gemeenschappelijk doel voor de heling van de mensheid en het mee vormen van Vrede op Aarde. Niemand heeft systematisch de doorgaande uitbreiding van deze beweging gedocumenteerd, startend vanaf het moment dat groepen mensen gezamenlijk begonnen te mediteren in mystieke scholen, samen met de geleidelijke verspreiding van spirituele leerscholen en diverse vormen van meditatietechnieken. De dag zal aanbreken waarop historici dit proces zullen erkennen als de basis van wat de belangrijkste verenigende wereldwijde ervaring voor de hele mensheid zal worden.

Op een dag, binnenkort, als de mensheid als geheel de beperkingen van het 'onderhuidse ego'zullen hebben overstegen om zich collectief bewust te zijn van onze Eenheid met Al Dat Is, zullen dergelijke momenten van de wereldwijde in-Een-heid centraal staan in de opkomende planetaire cultuur van onze soort. Inderdaad, op een dag, zeer binnenkort, zullen alle mensen regelmatig gedurende hun dagelijkse leven een moment nemen om zich te verbinden met dit enorm positieve gevoel van Eenheid, en doorlopend daaruit een gemeenschappelijk wereldwijd doel dienen op persoonlijke title, het Hoogste Goed van Al.