Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

dinsdag 18 maart 2014

Aartsengel Michael Belangrijke Boodschap Over de Naderende Equinox van 20 Maart & geleide meditatie

Aartsengel Michael
Belangrijke Boodschap Over de Naderende Equinox van 20 Maart
Met geleide meditatie voor die dag
17 Maart 2014 / Rita Pulmans 

Michael: "Vorm in jullie "mind" reeds een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid en begrijp, besef, wees bewust dat jullie "Meesters zijn"
Geliefde Aartsengel Michael,
Kan je mij wat aanreiken in verband met de Equinox die zal plaatsvinden op 20 maart dit jaar. Het is een zeer intense tijd, waar we toch wel erg kampen soms met onszelf, om onze onzuivere stukken achter te laten.
Het is een intense tijd van zuivering, en de energieën die nu onze Aarde bombarderen zijn zeer heftig. Wat kunt U mij geliefde Lord brengen, dit om onze barensweeën naar de nieuwe tijd, toekomst te verzachten voor ieder mensenkind, die deze poort kan betreden?

Breng uw raad tot bij ons, dit in een geleide meditatie. Ik dank U geliefde engel vanuit het diepst van mijn hart, voor al uw prachtige boodschappen dewelke ik in het verleden mocht ontvangen.

Ik dank u voor de vele mensen die hier gebruik maken van uw mooie meditaties.
Dank! Rita 
Rita: Ik las ook de volgende woorden in een boodschap van Sandra Walter over de komende Equinox. Zie link: Sandra Walter Equinox Toegangspoort
"Equinox Verenigde Intenties"
Alle Bronnen moedigen BIJEENKOMSTEN en de VERENIGDE FOCUS op de Equinox zelf aan. Kom tezamen precies daar waar jij geplaatst bent - VIND het locale collectief (hang een flyer op, sla holistische centrums erop na, overal waar ontwaakte mensen bijeen neigen te komen). Je zult verrast zijn over hoe wijdverspreid de ontwaking geworden is. Geen aannames dat jouw stad/dorp of buurt slapende is. Dat is op dit punt onmogelijk. Laat ons allemaal met gratie en harmonie in de Leiderschapsrollen treden. Als je naar een Heilige Plaats geleidt wordt, kom met anderen bijeen - vermijd elkaar niet, dit licht is ingesteld op Vrede en Eenheidsbewustzijn. Iedere soort van vreedzame meditatie in het Equinox uur wordt gewaardeerd. Zoals altijd, visualiseer het harmonieuze nieuwe paradigma in het Nu.
Op de Equinox
Als ontwaakte en Geascendeerde wezens - wegwijzers - hebben we een toegangspoort welke licht vasthoudt - coderingen, elektronische stromingen, fotonische-magnetische aanvragen, en een grote versnelling van de Zonne Kosmische Gechristende staat. Deze allemaal kunnen jouw intenties zijn voor, tijdens en na de Equinox.
Op de dag zelf, ben dan offline en stem je af op de collectieve intenties voor Vrede, Liefde, Licht, Harmonie, Balans en de Ascentie van de MENSheid. We weten dat het gemakkelijker is om te werken met de elementalen en de koninkrijken, echter, onze focus is op de MENSheid, die de belangrijkste beslissingmakers zijn voor de planetaire ervaring (dat ben jij en iedereen om jou heen) We mogen voorzien in prachtige resultaten als we in staat zijn om te Verenigen.
Wij bewijzen aan de Hogere Rijken en onze Hogere wezenlijkheid dat we gereed zijn, bereid en capabel om meer licht en vreedzame intenties vast te houden. Als we deze intenties vasthouden in onze meditaties, ceremonieën en bijeenkomsten, zal de versterking van dat licht miraculeus zijn."
Geliefde Michael, graag dus een meditatie in verband de Equinox, zodat we op dat tijdstip (20 maart) in verbinding kunnen gaan met elkaar, dit via de meditatie.
Aartsengel Michael:
Geliefde Meesters!
Ja, ik Aartsengel Michael benoem jullie NU tot Meester. Een Goddelijke Meester, dit in je eigen Zijn en Kunnen. Jullie geliefde zielen, kunnen NU je Meesterschap opnemen door jullie hiervan bewust te zijn! Neen, niet te worden, maar te ZIJN!
Wees jullie Zelven indachtig. Ga naar binnen geliefde zielen, in deze toch turbulente tijden. Deze uiterst drukke dagen en tijden die jullie van buitenaf een beetje "druk" kunnen bezorgen. Daar jullie lichamen volledig aan het transformeren zijn, nog niet te vergeten jullie mentale en fysieke lichamen het allermeest.
Waarom zeg ik jullie dit. Waarom haal ik deze 2 lichamen aan (jullie weten dat jullie uit meerdere lichamen bestaan.) Ik Aartsengel Michael haal deze 2 bijzondere lichamen aan, daar jullie fysiek een zeer drastische verandering zullen doormaken. Daar jullie je hiertegen mentaal dienen te wapenen.  Door: meditatie, kracht en eigen kunde.
Wat bedoel ik AEM geliefde harten, hiermee te zeggen. Dat jullie je mentale lichaam, je denken, jullie gedachten mogen ordenen. Niet enkel orde op zaken door positieve gedachten, neen, dit is niet voldoende. Door gedachten van de nieuwe werkelijkheid te vormen.
Vorm in jullie "mind" reeds een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid en begrijp, besef, wees bewust dat jullie "Meesters zijn". Door jullie Meesterschap te aanvaarden. En hoe kunnen we dit doen, hoor ik jullie jezelf afvragen.
Door te DOEN, geliefde zielen, door te DOEN. Doe dit door je werkelijkheid te "vormen", dit door visualisatie (ik vind geen beter woord, zegt Hij)  en door het "juiste beeld reeds gecreëerd te hebben, (voor te stellen) Dit is een heel belangrijk gegeven! Daar jullie inderdaad ALES wat jullie beleven, voor je krijgen, jullie eigen creatie is!
Begrijpen jullie dit goed goden? Dit is wat jullie zijn. Jullie zijn goden die de wereld een creatie gaven. Doch nu is het tijd, om dit volledig te begrijpen en aan te nemen. Daar ik AEM heel goed jullie weerstand hierin voel. Het is inderdaad datgene wat tegen jullie "ingebrachte wetten" en weten indruist.
"Hoe kan dit nu?" vragen jullie jezelf af. "Schande," zeggen sommige onder jullie. "Wij zijn geen goden, neen, dit bestaat toch niet?"
Geliefde harten, mag ik Aartsengel Michael jullie uitleggen wat het "woordje" God betekend? Oké.
God, Vader/Moeder God, is de creator, creatrice van al wat leeft.
God is het universum.
God is het Ohm, het woord in wording wat alles geschapen heeft.
God is zelfs het kleinste grassprietje, geliefde zielen, het kleinste van het kleinste partikel (deeltje), waar jullie zelfs nog geen weet van hebben.
Hoe zou het dan kunnen zijn dat jullie God niet Zijn? Zijn jullie dan een "uitzondering" op de "regel"? Nee toch?
Geliefde zielen. (Aartsengel Michael glimlacht breeduit) Wat ik jullie hier wil brengen is, dat jullie begrijpen, dat jullie ZELF verantwoordelijk zijn, verantwoordelijk bent voor je eigen creaties, wat deze ook mogen zijn. Deze zijn gevormd door jullie zelf vanuit het verleden. Vanuit vele vorige levens, maar vooral vanuit dit leven.
Ga met aandacht naar dit gegeven, en voel en weet wat jij kunt en dient te veranderen hierin. Jij je eigen schepper, jij kunt dit! Heb het vertrouwen geliefde harten. Dit is de enige weg die je kunt bewandelen. De weg van de waarheid en het leven. En deze is dat jullie nu je waarheid mogen zien, mogen weten.
Jullie geliefden werden "slapende" gehouden. Maar jullie "Doornen Roosje Slaap" is voorbij. Jullie worden gewekt door je goddelijke Prins, je goddelijke ZELF, jullie innerlijk weten! Open jullie ogen geliefde Creators! Open ze! Word wakker! Dit is als het ware een bevel. Een bevel aan en van jezelf. Word wakker, open jullie ogen en jullie harten, en creëer naar hartelust jullie nieuwe wereld. Jullie Aardse paradijs van Heden geliefden, ga aan de slag. Ditmaal zonder slag noch stoot, maar in de grootste liefde ooit ervaren door jezelf en door de wereld.
Jullie maken het verschil Goden van de Nieuwe Tijd.
Geloof in jezelf en doe!
Span jullie liefdesboog over en in de vernieuwende harten!
Deel je liefde met iedereen! Zonder uitzondering! 

Ik Aartsengel Michael heb gesproken vanuit het vernieuwende vuur. De nieuwe Geest. 
**************
Equinox Meditatie
(20 maart 2014)
Voor, tijdens, en nadien naar genoegen te gebruiken 

Geliefden, maak je intenties, maak je intentie om vooral zoveel als mogelijk "ZonneLicht" naar jezelf te voeren, naar je omgeving en de wereld in.
Grond je....grond je in de levende vernieuwende baarmoeder van Moeder Aarde....Zij ontvangt jou in vreugde....
Voel hoe haar warme gronding jou penetreert en jou gronding geeft vanuit de reeds vernieuwende Aarde....Grond je in Haar liefdevolle warmte....
De intense warmte van de heilige BaarMoeder omringt jou....
Je voelt deze heerlijke warmte jou instromen....Verbind je nu in haar lichtend kristalhart......verbind....
Getuig jou dankbaarheid,..dank U geliefde Moeder Aarde...ik dank U......
Zet je in een volledig ontspannen houding....ga in je nederige innerlijke diepe stilte....
Laat vooral je gedachten los....Laat ze los.....
Indien dit niet lukt,....laat ze voor wat ze zijn....
Ga in de volledige stilte van je Hogere Hart....
Ga naar je Hartcentrum......ga in je heilige veilige Kern....je Goddelijke ZIJN....
Wees nu je intentie indachtig....Spreek deze hardop uit....vanuit een diepe liefdeswens,....zie vervolgens hoe je Hogere Zelf jou omarmt....
Verbind je met je Hogere Zelf....Voel dit ongelooflijke heerlijke liefdesLicht....verbind je in dit Licht....
Zie hoe een  schitterende zuil van Licht zich vormt, er vormen zich miljoenen sterren in de kleuren van de regenboog verspreid binnen de zuil van Licht....
Maak verbinding met het intense blauwe MoederLicht......Verbind je Nu....
Open je Christus Hogere Hartcentrum om zo dadelijk het gechristend Licht te ontvangen via deze geopende Equinox Zonnepoort....
Ga nu in de volledige Stilte,....Ontspan je......Ga naar binnen....
Ontspan je lichaam en je geest volledig, dit door gedurende een paar minuten naar je adem te luisteren....
Vraag Ons de goddelijke Wereld, de Meesters, de Engelen, Meester Moeder Maria, Jezus Sananda...diegene die jij verkiest....om aanwezig te zijn bij deze verheugende gebeurtenis....
Laat nu een beschermende cocon van Licht over je heen plaatsen....om en rond je aura....Om en rond je lichamen....
Weet je veilig en omarmd door Moeder God, de levend gevende....
Weet je veilig....
voel je beschermd....
Voel hoe het intense vernieuwende LiefdesLicht met een zeer hoge trilling op de Aarde indaalt. Neerdaalt.....in jou lichamen....in jou intentie....in jou Heilige centrum om verbinding te maken met jouw ChristusLicht....
Zie....neem waar....voel...beleef....
geliefden....voel....voel de vreugde bij deze indaling....
Voel de vrijheid....voel de blijheid....voel de intense Liefde....dewelke jou helemaal overspoelt, indringt....indaalt....langs alle kanten....
door al je poriën....doorheen jou volledige wezen....en zie hoe jij vernieuwt....
Zie, neem waar via je derde oog hoe het Gouden LiefdesLicht  je volledig transformeert....In je etherische energielichaam,....je astrale of emotionele lichaam....mentale Lichaam,...je causale lichaam,...je psychisch lichaam....je spirituele lichaam,...je fysieke lichaam....
Laat dit alles opvullen met Gouden Zonne energie.
Laat je zware of zwarte kernen volledig wegspoelen door de liefdeskracht van de Goddelijke Moeder....
Zie hoe het Licht door de volledig geopende Liefdespoort van de Goddelijke Moeder, de MoederGrot...Het Heilige der Heiligen neerdaalt.
Zie hoe de Goddelijke Hemelse BaarMoeder jou volledig zuivert.....
Het intense Gouden MoederLicht omvat alles...
omvat jou,...in een intense Liefde....voel de Liefde....
Het gekerstende Licht overspoelt jou volledig....
Laat toe.....
Ga in het centrum van je hart....
Laat dit Heilige MoederLicht jou aanraken....jou aanraken in jou ChristusHart....wat ontwakende is......laat je aanraken.......
Voel de intense schoonheid...de Liefde....de Vrede....Vrede overspoelt je.....
Mijn Vrede geef Ik U. Mijn Vrede Laat ik U...horen we via ons heilige hart......ontvang nu je Vrede in je hart....
Blijf een vijftal minuten in deze heerlijke Vrede.......Jij bent veilig...sta toe.....sta het toe dat het Heilige levenslicht jou volledig indringt.....Jou penetreert...
 (5 tal minuten)............................................
Voel je aanwezig in je sterke liefdestrilling, in jouw heilige hartcentrum.....
Zie hoe je boeddhische lichaam, het lichaam van het hogere voelen, dit alles,...dit Heilige gebeuren, als het ware, inkapselt, in jou goddelijke kern.
In je centrum, in jouw Goddelijk Atma lichaam....
Zie,... voel,.... beleef,....aanschouw....hoe het warme intens stralende Licht van Vader/Moeder God in samenwerking, vanuit jouw ChristusHart je verder indringt en vervolgens uitstraalt in een heftige Big Bang......
Naar je omgeving toe.....
Naar de wereld toe......
Naar al wat leeft....
Straal straal straal liefdeskind van God....
Straal je LiefdesLicht....
Jij Bent die Is.
Herhaal deze woorden;
Ik Ben Die Ik Ben
Ik Ben Die Ik Ben
Ik Ben Die Ik Ben.
Kom nu heel langzaam in deze energie, in dezelfde liefdestrilling, heel langzaam terug in het bewustzijn van je eigen fysieke Zijn.......kom terug.
Voel je lichaam, je handen, je voeten, je hoort je ademhaling in zachte regelmatige bewegingen ...op en neer..... In en uit......
Kom in het Nu.
Klik (vingerklik)
Open je ogen, wrijf ze even uit en zie dat het waarheid is dat wat jij waarneemt.
Kijk om je heen in een intense vreugde wetende dat jouw leven nu echt is, aanvangt vanuit je eigen Goddelijke Zijn.
Jij Bent Die Is.
Van Harte!
Ik Aartsengel Michael heb gesproken in samenwerking met de Hoge Raad van het Licht.
***
Over de levende baarmoeder van Moeder Aarde een woordje uitleg:
De baarmoeder van de Aarde is de kern van de creatieve kracht. Van onze Aarde.
De baarmoeder van de Aarde de oorspronkelijke matrix, bevat de codering van onze mensheid.

© Copyright Rita Pulmans
Channeling van Rita Pulmans.
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be