Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

dinsdag 18 maart 2014

De genezende kracht van water met edelstenen.

De genezende kracht van water met edelstenen.
Geplaatst 18 maart 2014

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat water een uitmuntende overbrenger is van energetische informatie. Ons lichaam bestaat voor een heel groot deel, namelijk 70%, uit water. Het is daarom belangrijk om dit water zuiver op te nemen.

Wanneer ons lichaam water wordt aangereikt dat vertroebelde informatie bevat, wordt deze verstoring doorgegeven aan alle processen van lichaam en geest.

Deze vertroebeling kan natuurlijk ontstaan door fysieke vervuiling, maar wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat water letterlijk verandert als het enige tijd wordt neergezet in een ruimte waar mensen bijvoorbeeld angstig zijn of boos. Hetzelfde geldt voor water dat in een ruimte staat waar bijvoorbeeld zachte, vriendelijke muziek wordt gedraaid, of waar de mensen goed gehumeurd zijn.Het is daarom heel belangrijk om zuiver water te drinken.
Daarnaast blijkt de wetenschappelijke ontdekking dat water informatie door kan geven, van zeer grote waarde voor de edelsteentherapie.

Bij edelsteenwater kunnen edelstenen die daarvoor geschikt zijn in water worden gelegd.

Als gevolg daarvan neemt het water de informatie op van de edelstenen.
Hierdoor ontstaat en zeer krachtig informatiegeneesmiddel, dat op eenzelfde manier werkt als de homeopathie, of bijvoorbeeld de Bachbloesemtherapie.

Maar Edelsteenwater is geen mineraalwater!

Mineraalwater is water dat bepaalde mineralen bevat. De substantie van het water bevat letterlijk mineralen. Deze kunnen voor medisch gebruik goed ingezet worden; bijvoorbeeld bij reumatische verschijnselen, of wanneer iemand last heeft van de nieren. Hierbij gaat het echter om verschillende stoffen en de manier waarop deze stoffen zijn opgelost in het water en wat hierbij hun biochemische werkzaamheid is.

Wanneer je edelsteenwater drinkt zul je bemerken dat - afhankelijk van de soort edelsteen, of edelstenen die zich in het water bevinden – dit water als heel zacht wordt ervaren. Het kan ook zijn dat het zout, of meer zuur smaakt.

Maar het volgende is nog veel belangrijker: HET WEZEN VAN HET WATER VERANDERT.

Doordat het water de informatie van de edelstenen opneemt wordt het rijker aan energie.

Dit geldt vooral voor water waarin Bergkristal wordt gelegd.
De energetische werking van Bergkristal betreft met name neutraliteit, helderheid en het op gang brengen en laten doorstromen van energie.
Water met daarin Bergkristal blijft dus gewoon water. Dit water is echter veel energierijker dan bijvoorbeeld gewoon kraanwater.
Je lichaam neemt dit water op met daarin de boodschap van krachtig, helder en sterk zijn.    

Bij edelsteenwater bevinden zich echter substantieel zeer weinig tot geen stoffen van de steen in het water. De werkzaamheid ontstaat alleen door middel van de informatie die wordt overgedragen van de steen op het water.

Hoe kun je nu zuiver water drinken?

Het gewone leidingwater is niet zuiver genoeg om de volgende redenen; er zitten teveel chemicaliën, hormonen en pesticiden in om fysiek gesproken nog echt zuiver te kunnen worden genoemd.

Het gewone leidingwater wordt onder hoge druk gebracht om door de leiding te kunnen stromen. Hierdoor worden de waterkristallen als het ware te veel samengeperst, waardoor de kristalstructuur beschadigd wordt.

Is bronwater/ mineraalwater dan een oplossing? In veel gevallen niet. De plastic flessen waarin het water veelal wordt verkocht, bevatten weekmakers die hun stoffen aan het water afgeven, vooral als de fles warm wordt. Ook de reinigingsmiddelen waar deze flessen mee worden gezuiverd, laten restsporen achter in het water. Er zijn wel goede bron- of mineraalwaters te koop in bijvoorbeeld reformwinkels.

Voor het bereiden van edelsteenwater is het echter wel noodzakelijk om water met zo weinig mogelijk mineralen te gebruiken. Hierdoor wordt de karakteristieke informatie van de edelstenen zuiverder doorgegeven.

Er zijn inmiddels redelijk tot goede waterzuiveringssystemen op de markt die het water goed tot zeer goed kunnen zuiveren van vervuilende stoffen.
Heel eenvoudig zijn de systemen waar een los filter (Britasysteem) in een daarvoor geschikte kan (anderhalf tot twee liter) wordt geplaatst.  De prijs voor zo’n systeem bedraagt rond de 25 tot 50 euro en de verschillende filterpatronen kosten ongeveer 15 tot 20 euro voor drie patronen. Elk patroon is goed voor zo’n 100 waterverversingen of voor 1 maand lang gebruik.
Zo kan op vrij eenvoudige wijze een basis verkregen worden om een edelsteenwater te bereiden.

Dat edelstenen effect hebben op ons drinkwater is inmiddels wetenschappelijk bewezen:
De waterkwaliteit wordt verbeterd.
Ze houden ons drinkwater fris en verbeteren de smaak.
Ze neutraliseren negatieve gevolgen van technisch gereinigd leidingwater.
Het water wordt gevitaliseerd.

Edelstenen kunnen helende eigenschappen overbrengen op het water; de informatie van de stenen wordt overgedragen op het water.
Edelsteenwater heeft weliswaar vrijwel dezelfde uitwerking op onze persoonlijkheid en ons organisme als wanneer de betreffende edelsteen gedragen wordt als hanger, of als voelsteen meegedragen wordt.

Er zijn stenen in meerdere kleuren te verkrijgen, zoals Calciet, Labradoriet, agaat en toermalijn, zij kunnen daardoor anders werken.

Maar edelsteenwater dat is ingenomen, wordt via alle lichaamsvloeistoffen door het hele lichaam getransporteerd. Je ‘vult’ jezelf als het ware met de edelsteen en het water zal automatisch effect hebben op de plaats in het organisme waar dat nodig is.

Hoe kun je (drink)water energetiseren?

Reinig de gekozen stenen onder stromend water. Leg de stenen in een  kan of fles en vul deze met gefilterd water. Laat de kan zo enkele uren staan. Het water heeft nu de energie van de Edelstenen overgenomen. U kunt het water drinken, maar er bijvoorbeeld ook mee koken.

Dit zorgt voor:  "Harmonie en Ontspanning"
Set van 2x ruwe Bergkristal, 2x ruwe Amethyst en 2x ruwe Rozenkwarts.
Deze set is voldoende om per keer één tot 2 liter water te energetiseren.
Dit water kan net als het Bergkristalwater onbeperkt gedronken worden.
Deze mix wordt ook wel de basis, of wellness-mix genoemd. Deze combinatie wordt ook wel "Gouden driehoek" genoemd.

Bergkristal zorgt voor helderheid en bevordert genezing,
Amethyst geeft rust, zorgt voor een goede nachtrust en werkt ontspannend bij hoofdpijn, wakker, bewust en in vrede met jezelf,
Rozenkwarts verzacht, helpt bij verdriet en zorgt voor rust en harmonie en maakt creatief en gevoelig, hartelijk en begrijpend te voelen.

Dit zorgt voor  "Afvallen en Gewichtsverlies"
Set van 2x Magnesiet, 2x Rode Jaspis en 2x ruwe Bergkristal.
Deze set is voldoende om per keer één tot 2 liter water te energetiseren.
Magnesiet werkt gewichtsverlagend en bevordert de spijsvertering.
Rode Jaspis zorgt voor een goede spijsvertering, ondersteunt het afvallen en zorgt voor innerlijke balans.
Bergkristal versterkt de werking van beide andere edelstenen en geeft de benodigde rust.

Dit zorgt voor:  "Rust, Huid en Spijsvertering"
Set van 2x Groene Aventurijn, 2x Sodaliet en 2x Rode Jaspis.
Deze set is voldoende om per keer één tot 2 liter water te energetiseren.
Groene Aventurijn kalmeert, zorgt voor rust en helpt tegen huidaandoeningen.
Sodaliet geeft rust, zorgt voor evenwichtigheid en helpt tegen piekeren.
Rode Jaspis zorgt voor een goede spijsvertering en innerlijke balans.

Dit zorgt voor:  "Cholesterol-verlaging"
Set van 2x Groene Aventurijn, 2x Sodaliet en 2x Magnesiet.
Deze set is voldoende om per keer één tot 2  liter water te energetiseren.
Deze drie soorten edelstenen bevorderen alle drie de verlaging van het Cholesterol-gehalte in het bloed.

Dit zorgt voor:  "Auraversterking en Aurareiniging"
Set van 2x Rode Jaspis, 2x Tijgeroog, 1x ruwe Fluoriet en 1x ruwe Amethyst.
Deze set is voldoende om per keer één tot 2 liter water te energetiseren.
Deze vier Edele stenen zorgen voor reiniging en versterking van het auraveld

Dit zorgt voor:  overwinnelijkheid en karakter.
Set van 2 x Diamant, 2 x Maldoviet,
Deze set is voldoende om per keer één tot 2  liter water te energetiseren.
Dit is het belangrijkste geneesmiddel bij een beroerte.
In combinatie met amathist, topaas en zwarte toermalijn zorgt het een energetische  reiniging van kamers.

De Edelestenen moeten éénmaal per week worden schoon geborsteld (zachte borstel) onder water, en daarna twee tot drie uur in een schaaltje getrommelde Amethist worden ontladen. Het opladen van de stenen kan daarna in de zon (geen hete middagzon) gebeuren of twee tot drie uur in een schaaltje getrommelde Bergkristal.

Zo zijn er nog velerlei mogelijkheden om edelstenenwater  te maken.

Agaat : kalmte en rijpheid.
Geeft bescherming, psychische stabiliteit, innerlijke geborgenheid, geestelijke kalmte en rijpheid.

Amazoniet :  stemmingsevenwicht en harmonie.
Geeft zelfbeschikking, eigen verantwoordelijkheid evenwicht, innerlijke harmonie en vertrouwen.

Amathist:  alertheid en vrede.
Geeft alertheid, bewustheid, geestelijke helderheid, wijsheid, waarneming, inspiratie, rechtvaardigheid, oordeelsvermogen, eerlijkheid en oprechtheid, rustgevend en ontspannend.
 
Apofylliet:  bevrijding en oprechtheid.
Geeft kalmte, rust, eerlijkheid, openheid en verlichting. Bevrijding van onzekerheden, zorgen, angsten, innelijke druk en beklemming.

 Aquamarijn:  ruime blik en discipline.
Geeft geestelijke groei, ruime blik, vooruitziende blik, mediamieke gaven en concentratie. Maakt oprecht, doelgericht, dynamiek, volhardend en succesvol.

Aragoniet:  groei en verlichting.
Geeft regulatie van groeiprocessen,in evenwicht brengen van te snelle ontwikkelingen. Helpt bij overbelasting, overgevoeligheid, innerlijke onrust en nerveus trillen.

Aventurijn (groen): onbezorgdheid en ontspanning.
Geeft zelfbeschikking, individualiteit, ideeënrijkdom, belangstelling, enthousiasme, tolerantie en acceptatie. Spoort aan te dromen en dromen waarheid te laten worden.

Barnsteen:  zorgeloosheid.
Geeft zelfbewustzijn, levensvreugde, zorgeloosheid, geluk en vrolijkheid. Maakt vredelievend en vol vertrouwen, brengt succes door geloof in jezelf.

Bergkristal:  helderheid en energie.
Geeft zelfkennis, geestelijke helderheid en neutraliteit, versterkt het eigen standpunt, verbetert waarneming, aandacht en begrip. Versterkt de zintuigen, de concentratie, het geheugen en het waarnemingsvermogen.

Calciet:  zelfvertrouwen en ontwikkeling.
Geeft stabiliteit, zelfvertrouwen en standvastigheid, versnelt en stabiliseert groei en ontwikkeling. Werkt tegen traagheid en versterkt het vermogen tot zelfoverwinning. Spoort aan ideeën in daden om te zetten en maakt capabel en succesvol.

Carneool:  moed en zelfoverwinning (toegankelijkheid)
Geeft hulpvaardigheid, motivatie, toegankelijkheid, daadkracht, moed, standvastigheid en overwinningskracht. Stimuleert idealisme en gemeenschapszin, helpt om remmingen los te laten en te durven.

Chalcedon(blauw) communicatie en stroming.
Geeft communicatie, tegenwoordigheid van geest, goed luisteren, begrip, contact, lichtheid, beweeglijkheid en speels succes. Helpt om te uiten en uit te drukken.


Chrysocolla:  evenwicht en een helder hoofd.
Geeft evenwichtigheid, zelfwaarneming, esthetiek, zorgzaamheid en ondersteuning. Spoort aan bij traagheid, tegen nervositeit en overspannenheid.

Chrysopraas: ontgifting en geborgenheid.
Geeft geborgenheid, geestelijke aanwezigheid, communicatie over moeilijke thema’s, conflictoplossing, vertrouwen en geduld. Bij jaloezie, liefdesverdriet, relatieproblemen, heimwee, nachtmerries,  psychische problemen en seksuele problemen.

Citrien:  levensmoed en zelfexpressie.
Geeft zelfexpressie, zelfverzekerdheid, levensmoed en levensvreugde. Stimuleert individualiteit, afwisseling en dynamiek, de verwerking van ervaringen en het begripsvermogen.

Diamant: onoverwinnelijkheid en karakter.
Belangrijke helende werking bij beroerte.
Geeft onoverwinnelijkheid, controle, neutraliteit, reiniging, ethiek, rechtvaardigheid, bevrijding van dwang, deugdzaamheid en stekte. Helder inzicht, oprechtheid, karaktersterkte, orde, zelfbeschikking, trouw aan jezelf en vrienden en geestelijke vrijheid. Tegen angst en depressies, gevoelens van zinloosheid, helpt bij crises door mislukte plannen en doelen.

Dolomiet:  begaafdheid en zelfbewustwording.
Geeft zelfverwerkelijking, zelfbewustwording, stabiliteit, gemeenschapszin en traditiebewustheid. Geeft kalmte, evenwichtigheid, geduld en tevredenheid. Helpt begaafdheden te ontwikkelen, stimuleert het gezinde verstand en schenkt rust.


Dumortieriet:  vertrouwen en kalmte.
Geeft lichtheid, losheid, kalmte, moed en optimisme. Bevordert positieve levenshouding en een speelse controle over het eigen leven. Stelt in staat nervositeit stress dwangmatige gedragspatronen en verslavingen te overwinnen.

Edelopaal:  vrolijkheid en levensvreugde.
Geeft uitgelatenheid, levensvreugde, geluk, maakt het leven gevarieerd en interessant, doet vamn de mooie kanten van het leven genieten, stimuleert de fantasie, zinnelijkheid en erothiek.

Edeltopaas:  zelfbewustzijn en grootmoedig.
Geeft zelfverwezenlijking, zelfbewustzijn, zelfverzekerdheid en gevoel van eigenwaarde. Helpt om je talenten in het juiste licht te stellen.

Epidoot:  genezing en ontspanning.
Geeft ontspanning, regeneratie, geduld, zelfkennis, werkelijkheidszin en stabiele ontwikkeling. Stimuleert de genezing en het herstel na zware ziekten of grote uitputting. Helpt bij overwerktheid, belasting, gevolgen van pijnlijke gebeurtenissen, rouw, verdriet en zelfmedelijden.

Fluoriet:  orde en vrij denken.
Geeft orden, zelfbeschikking, zowel geestelijke als lichamelijke beweeglijkheid, belangstelling, rechtvaardigheid en vrij denken. Doet beperkte banden en beperkt denk – en gedragspatronen verdwijnen. Emotioneel stabiliserend, heft verwarring op, stimuleert creativiteit, concentratie , snel denken en snel begripsvermogen.

Granaat (rood):  levenskwaliteit en crisisoverwinning.
Geeft levensvreugde, zelfvertrouwen, zelfoverwinning, wilskracht, moed, hoop en  optimisme. Verhoogt de inzet om de levenskwaliteit ( van jezelf en anderen) te verbeteren, helpt crises te overwinnen en zelfs in uitzichtloze situaties nooit op te geven.

Heliotroop:  begrenzing en controle.
Geeft bescherming, begrenzing, afweer van ongewenste invloeden. Verbetert de controle over het eigen leven, kalmeert bij prikkelbaarheid, agressiviteit en ongeduld. Beste steen bij acute infectie, griep, verkoudheid en allerlei ontstekingen.

Jaspis (rood):  wilskracht en sterkte.
Geeft wilskracht, moed, conflictbereidheid, oprechtheid, innerlijke kracht en standvastigheid. Spoort aan uitdagingen met zwier en inzet aan te gaan en jezelf onaangename opdrachten te geven. Maakt levendig, dynamisch, moedig, geestelijk actief rechtlijnig en direct...

Labradoriet:  fantasie en illusie.
Geeft fantasie, creativiteit, ideeënrijkdom, enthousiasme en verwondering. Brengt diepte van gevoel tot stand, versterkt de fijngevoeligheid en de vatbaarheid voor indrukken. Brengt vergeten herinneringen aan de oppervlakte en stimuleert intuïtie.

Landschapsjaspis:  uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen.
 Geeft uithoudingsvermogen, standvastigheid, vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, bescheidenheid en eenvoud. Geeft kracht bij langdurige belasting, helpt om moeilijkheden en mislukkingen te verdragen.

Maansteen:  intuïtie en diepte van gevoel.
Geeft diept van gevoel, verfijnde waarnemingen, empathie, openheid voor ingevingen en impulsen. Verhoogt de intuïtie tot helderziendheid, stimuleert heldere dromen en de herinnering aan dromen.

Magnesiet:  ontspanning en meegaandheid.
Geeft zelfaanvaarding, eigenliefde, ontspanning, innerlijke rust, geduld, vreedzaamheid en meegaandheid (zonder Werkt kalmerend bij nervositeit, angstigheid, prikkelbaarheid en verlicht stress.

Malachiet:  intensiteit en avontuur.
Geeft intensief leven, avontuurlijkheid, waaghalzerij, belangstelling, nieuwsgierigheid, esthetiek, schoonheid, verleiding, zinnelijkheid, vriendschap en rechtvaardigheid. Maakt je van wensen, behoeften en idealen bewust, wekt dromen en herinneringen, geeft diepte van gevoel en neemt remmingen weg.

Mookaïet:  pret en afwisseling.
Geeft verlangen naar afwisseling, plezier en nieuwe belevenissen. Helpt om ervaringen innerlijk te verwerken. Brengt naar het midden, verbindt innerlijke rust en avontuurlijkheid met meditatie in het dagelijkse leven.

Mosagaat:  bevrijding en inspiratie.
Geeft bevrijding van geestelijke ketenen en banden, optimisme, hoop, inspiratie
En nieuwe initiatieven. Herstel, verdwijnen van angst, druk en belasting, ingrijpende reiniging (zowel geestelijk, psychisch en lichamelijk). Bevordert bewustheid, communicatieve vaardigheden en een lenig brein.

Nefriet:  harmonie en balans.
Geeft evenwichtigheid, harmonie, innerlijk evenwicht, zekerheid, neutraliteit en verdraagzaamheid. Beschermingssteen tegen agressieve invloeden, stelt je in staat je identiteit te behouden en druk van buiten af te weerstaan. Helpt spanningen, verdriet en hevige emoties te verzwakken, innerlijke rust te vinden en verzacht agressiviteit.

Obsidiaan:  bewustzijn en helderziendheid.
Geeft zelfkennis, bewustheid, integratie van schaduwkanten, opheffen van taboes en vaste geloofs- communicatie- en gedragspatronen. Schept verstand en zintuigen, stimuleert helderziendheid (aura’s zien, waarneming van energetische verschijnselen). Heft shocks, blokkaden, angst en traumatisering op.

Oceaanjaspis:  hoop en vernieuwing.
Geeft levenskracht, hoop, vernieuwing, regeneratie, bewustzijn van volheid en onbegrensde mogelijkheden, daadkracht, creativiteit, verbetering van het leven. Maakt positief, belastbaar, kalm, helpt conflicten op te lossen, goed bij uitputting en bevordert goed slapen.

Peridoot:  onafhankelijkheid en zelfbeschikking.
Spoort je aan je eigen leven te leiden en door levenservaring wijs te worden. Helpt je om uit overheersing door anderen te bevrijden, doet belasting door zelfverwijten, een slecht geweten en schuldgevoelens verdwijnen.

Prasem/prasemkwarts:  loslaten en kalmte.
Geeft zachtmoedigheid, balans tussen beheerstheid en controle en ook loslaten en kalmte. Verzacht verhit gemoed, drift en woede-uitbarstingen, werkt kalmerend, helpt haatdragende mensen weer vrede te sluiten. Stelt in staat bij hevige emoties je zelfbeheersing te bewaren.

Rhodochrosiet:  activiteit en enthousiasme.
Geeft activiteit, levendigheid, liefde, erotiek, seksualiteit, dynamiek, alertheid, bedrijvigheid, ideeënrijkdom, arbeidsvreugde, positieve levenshouding en enthousiasme. Geeft je energie, maakt je stemming licht en opgewekt, helpt bij moeheid, zwakte en uitputting.

Rhodoniet:  genezing en vergeving.
Geeft verzoening, vergeving, begrip en vriendschap. Stimuleert constructieve conflictoplossingen in plaats van ruzie en ook bezonnenheid in extreme situaties. Stelt in staat psychisch letsel, onrecht, beledigingen, hevige woede en ergernis, wraakgedachten, leed, frustratie, angst, paniek, verwarring en gevoelens van onmacht te overwinnen en los te laten.

Rookkwarts: stressvermindering en pijnverlichting.
Geeft ontspanning, stressvermindering, belastbaarheid, handelsbekwaamheid, zelfbeheersing, vastbeslotenheid en doorzettingsvermogen. Helpt pijn, zorgen, leed, inspanning en moeilijke situaties verdragen. Geeft kracht om grote uitdagingen aan te gaan.

Rosenkwarts:  hartelijkheid en mededogen.
Geeft levenskracht, hartelijkheid, liefde (voor anderen en jezelf), mededogen, gevoeligheid, empathie, intuïtie, zinnelijkheid, romantiek, genotzucht en welbehagen. Maakt je van je behoeften bewust, geeft vitaliteit en daadkracht, maar ook gemoedsrust.

Rutielkwarts:  onafhankelijkheid en weidsheid.
Geeft vrijheid, weidsheid, oprechtheid, onafhankelijkheid, geestelijke grootte en visionair vermogen. Verlicht de stemming en depressies, bevrijdt van beklemmingen en niet toegegeven angsten. Spoort je aan je los te maken uitverstrikking in vermeende, situationeel bepaalde dwang, helpt “groot te denken”en je visioenen te volgen.

Sardonyx:  zintuiglijke waarnemingen en deugd.
Geeft zelfvertrouwen,oprechtheid, deugd, vriendelijkheid, hulpvaardigheid, optimisme, blijdschap en zelfvertrouwen. Intensiveert de waarneming, stimuleert alle zintuigen en gehoor. Helpt bij oorsuizen (tinnitus).


Serpentijn:  bescherming en vrede.
Geeft zelfbeschikking, bescherming, begrenzing, innerlijke rust, verzoening, compromisbereidheid, verdraagzaamheid ondersteuning en wederzijdse hulp. Beschermt tegen beïnvloeding van buitenaf, verlicht nervositeit, stress en spanning en compenseert stemmingsschommelingen.

Smaragd:  oriëntering en zinvinding.
Geeft geestelijke alertheid, doelgerichtheid, schoonheid, harmonie, rechtvaardigheid,vriendschap, liefde en eensgezindheid tussen partners. Spoort aan intensief te leven, houdt geestelijk jong en geeft helderheid, alertheid, ruime blik, teamgeest, evenwicht openheid, herstel en regeneratie. 

Sodaliet:  idealisme en zoeken naar waarheid.
Geeft bewustheid, waarheidsstreven, idealisme, zelfacceptatie, trouw aan jezelf, handhaving van je zelfbeschikking en keuzevrijheid. Doet schuldgevoelens, onbewuste gedragspatronen en ook beperkende opvattingen, dogma’s en vaste ideeën verdwijnen. Helpt om voor jezelf op te komen, eerlijk naar verbetering te streven, orde te scheppen en je overtuigingen in woorden en daden tot uitdrukking te brengen.

Thuliet: lust en seksualiteit.
Geeft levenskracht, lust, zinnelijkheid, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid. Geeft plezier in seksualiteit en ook in schoonheid, avontuur en romantiek. Brengt kracht en moed teweeg en spoort je creativiteit niet door weerstanden en uitdagingen te laten verminderen, maar te laten inspireren.

Toermalijn blauw (indigoliet): trouw en ethiek.
Streven naar geestelijke vrijheid, waarheidsliefde, trouw, ethiek, verantwoordelijkheidsbesef en verdraagzaamheid. Helpt bij hyperactiviteit, groei en ontwikkelingsstoornissen. Geeft verlichting, maakt verdriet en geblokkeerde gevoelens los.

Toermalijn groen (verdeliet) belangstelling en dankbaarheid.
Geeft belangstelling,levensvreugde,  dankbaarheid voor de wonderen van het leven, openheid en geduld. Voor een positieve levenshouding, ook onder moeilijke omstandigheden. Helpt bij hyperactiviteit, bevordert de aandacht voor medemens en milieu en stelt in staat problemen creatief op te lossen.

Toermalijn rood (rubelliet): levendigheid en blijdschap.
Geeft levendigheid, blijdschap, overgave, hartelijkheid, mededogen, doelgerichtheid, flexibiliteit, vermogen geestelijke doelstellingen te corrigeren, ondernemingslust, toegankelijkheid, charme, warmte en seksualiteit. Versterkt de werking van zenuwen, bloed, milt, lever, hart en geslachtsorganen.

Toermalijn zwart:  bescherming en neutraliteit.
Geeft kalmte, neutraliteit, alertheid, bewustheid, onbeïnvloedbaar en bescherming. Helpt om geestelijke invloeden af te weren en je ruimte vrij te houden. Vermindert stress, verbetert de slaap, maakt nuchter, helder, logisch en rationeel.
Helpt bij stralingsinvloeden.

Topaas: zelfverwezenlijking en innerlijke rijkdom.
Geeft zelfverwezenlijking, openheid, eerlijkheid, vervuld leven, innerlijke rijkdom, wensvervulling, betrouwbaarheid, zelfvertrouwen, autoriteit, doorbraak in je geestelijke ontwikkeling, wijsheid uit levenservaring. Helpt om je wensen en behoeften de ruimte te geven en ze te verdedigen.

Turkoois: bescherming en noodlotsoverwinning.
Geeft zelfbeschikking, verantwoordelijkheid voor je leven, intuïtie, vooruitziende blik, bescherming. Maakt je bewust van door jezelf opgeroepen oorzaken van het eigen lot en stelt je in staat je geluk in eigen hand te nemen. Helpt om uit de slachtofferrol te stappen en heft extreme stemmingswisselingen op.

Versteend hout: aarden en wortelen.
Laat je aarden, geeft stabiliteit, stevige geworteldheid, werkelijkheidszin, veranderingsvermogen. Bevordert de harmonie van ritmische processen en ontwikkelingen, helpt om op de juiste tijd opn de juiste plaats te zijn. Geeft tevredenheid, ontspnanning, welbehagen en een goed lichaamsgevoel.

Vuuropaal:  levenslust en plezier.
Geeft levensvreugde, enthousiasme, dynamiek, initiatief, ideeënrijkdom, spontaniteit, vrolijkheid, levenslust, pret, erotiek en plezier in seksualiteit. Helpt remmingen te verminderen, maakt impulsief, emotioneel, levendig, open en waaghalzig, werkt opwekkend en helpt om anderen aan te steken.

Zoïsiet:  opbouw en regeneratie.
Geeft zelfbeschikking, zelfverwezenlijking, opbouw, regeneratie. In de praktijk brengen van je wensen en ideeën. Scheppende creativiteit, ideeënrijkdom, psychische vervulling. Stelt in staat een destructieve mentaliteit in een constructieve leefwijze te veranderen.

Zonnesteen:  optimisme en levensaanvaarding.
Geeft levensvreugde, levensaanvaarding, geluk, optimisme, zelfvertrouwen, zelfacceptatie, je talenten en sterke punten kennen dankzij welwillende zelfwaarneming. Helpt om in jezelf te geloven en gevoelens van benadeling en falen te doen verdwijnen.

Edelstenenwater toevoegen aan je badwater.

Voor een ontspanningbad:
Aventurijn, magnesiet, prasem, serpetijn en turkoois.

Voor stressverminderend bad:
Chrysocolla, dumortieriet, rookkwarts en zwarte toermalijn

Voor een opwekkend bad:
Barnsteen, oranje calciet, citrien, edeltopaas en zonnesteen.

Voor vitaliserend bad:
Epidot, rode granaat, heliotoop, carneool, mookaïet en zoïsiet.

Bad voor een mooie huid:
Agaat, amathist, bergkristal, dumortieriet, fluoriet en rosenkwarts.

Hoe maak je dit bad?
Reinig de gekozen stenen onder stromend water. Leg de stenen in een  kan of fles en vul deze met gefilterd water. Laat de kan zo 12 tot 24 uur staan. Het water heeft nu de energie van de Edelstenen overgenomen. Dit edelstenenwater giet u dan bij uw badwater, zo kort mogelijk voor u in bad stapt. Geniet dan van uw bad.