Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 14 maart 2014

Lichtmeditatie 23 maart: wereldleiders naar Nederland

Lichtmeditatie 23 maart:
wereldleiders naar Nederland

NEDERLAND GASTLAND VOOR DE WERELD

Op 24 en 25 maart – komen zo’n 60 wereldleiders naar Nederland om te vergaderen over de veiligheid in de wereld. Een unieke gebeurtenis. We zijn als Nederlanders nogal snel geneigd te kijken naar de problemen die dat creëert met betrekking tot het verkeer, of naar de enorme veiligheidskosten die een dergelijke operatie met zich meebrengt. Dat is begrijpelijk, maar daarmee laten we een kans liggen. In plaats van dat we Nederland op zijn kleinst laten zien, is het belangrijk dat we onze grootsheid en ruimhartigheid tonen. Het is m.i. niet voor niets dat al deze leiders naar Nederland komen. Nergens ter wereld is er een land waar zoveel mensen bezig zijn met spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling. We zijn een land waar ondanks alles verbinding, tolerantie en openheid nog steeds hoog in het vaandel staan.WERELDVISIE


Dat persoonlijke proces van ontwikkeling vertaalt zich ook mondiaal; zelden was het zo belangrijk dat alle leiders rond de tafel gaan zitten, elkaars verschillen accepteren en tot een gemeenschappelijke visie komen. Uiteraard zijn er krachten die tenderen naar dualiteit en strijd, zowel in onszelf als op wereldniveau. Maar op het moment dat we niet vanuit het hoofd of vanuit eigenbelang maar vanuit ons hart handelen kunnen we deze polariserende krachten overstijgen.

BARACK OBAMA

Het initiatief voor de Nuclear Security Summit komt van Barack Obama. Toen ik onlangs zijn biografie las – Dreams about my father – begreep ik opnieuw wat een openhartig en integer mens hij is met een bijzondere opdracht. Met dit initiatief gaat het niet alleen om de nucleaire veiligheid op de aarde, maar ook om de verbinding tussen alle landen en de wil om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

MEDITATIE

Graag wil ik je uitnodigen om de komende dagen af te stemmen op deze historische gebeurtenis en alle wereldleiders een warm welkom voor te bereiden. Op zondag 23 maart – van 20 tot 21 uur – zal er een speciale lichtwerk meditatie plaatsvinden om een kring van licht en liefde rondom Den Haag en de wereldleiders te plaatsen. Licht en liefde zijn de krachten die de weg openen voor kleine wonderen. Het zijn de kleine ontmoetingen, toevalligheden, voorbeelden van liefde en vriendschap die de wereld kunnen veranderen.

Support de leiders. Creëer een cirkel van licht. Steek de vlam aan van Liefde.

Ton van der Kroon

http://www.tonvanderkroon.nl/