Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 9 maart 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 10 (9 t/m 15 maart 2014)Het Menselijk Hart Helen
Week 10 (9 t/m 15 maart 2014)

Het is al vaak aangegeven dat zodra een kritische massa van mensen een stadium in hun persoonlijke heling en ontwakingsproces hebben bereikt en ware Liefde ongehinderd kan schijnen, dan is dit vibrationele sjabloon van geestelijk evenwicht bekrachtigd door een verhoogd goddelijk bewustzijn dat zich in zal uitbreiden over de gehele mensheid met een snelle uitbreiding van de wereldwijde bewustwording en van een exponentieel dieper gevoel van Eenheid met Al Dat Is.

Dat alchemistische proces dat plaatsvindt in de smeltkroes van ieders hart is de sleutel, niet alleen voor ons voortdurende bestaan op deze prachtige, geliefde levende planeet, maar ook voor onze toekomstige Galactische Reis om de essentie te brengen van wat er geleerd is in de ketel van de fysieke ervaring met talloze andere werelden waar andere zielen worstelen om op te klimmen naar hun goddelijke erfdeel als kinderen van de Omniversele Schepper.


Dus laten we diep duiken in onze ziel om ons opnieuw te verbinden met onze ware goddelijke aard en vragen om welke hulp dan ook om te helen wat geheeld moet worden in ons hart en, door middel van onze vertrouwelijk resonerende Eenheid met alle andere zielen op Aarde, alles te helen dat geheeld moet worden in ieders hart en ziel.

Laten we ons realiseren dat door onszelf te helen, we bijdragen aan de mee-heling met alle anderen van de meest vitale verbinding in alles met onze Ware essentie als stralende Vonken van God, een fysieke ervaring levend en lerend om te Zijn Al Dat we kunnen Zijn, voor het Hoogste Goed van Al.

Als deze e-mail naar je is doorgestuurd en je wilt deze wekelijkse Meditatie Focus ontvangen, zend dan gewoon een e-mail naarglobalvisionary@earthrainbownetwork.com met als onderwerp "Ik wil de Meditatie Focus ontvangen", je wordt dan opgenomen in de verspreidingslijst.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL