Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 16 maart 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 11 – 16 t/m 22 maart 2014

Verheffen tot Al Wat We Kunnen Zijn
Week 11 – 16 t/m 22 maart 2014

Binnenkort zullen gebeurtenissen die nu in gang gezet worden nieuwe manieren voor de mensheid naar de voorgrond brengen om haar onwankelbare wil voor Vrede te doen gelden, een vrede die niet uit de loop van een geweer komt, maar uit het diepste van ons hart en de oorlogvoerenden zullen gedwongen worden terug te treden en plaats te maken voor meer verlichte leiders die beter in staat zullen zijn om het ontwakende hart van de mensheid te weerspiegelen.

Echter om dit te laten plaatsvinden op de grote schaal die nodig is om nieuwe wegen naar onze gezamenlijke toekomst te openen, moet iedere houder van de Vlam van Leven en medevormgever aan Vrede van Aarde nog hoger reiken naar de belichaming van hun typische goddelijke natuur teneinde de Bron van Al aan te raken die diep in hun Geest huist, hun hele Zelf doordringen met haar lichtgevende Liefde Kracht en OPSTAAN, volledig bevrijdt van het juk van denkbeeldige zelfbeperkingen, teneinde hun Gechristende Goddelijke zelf volledig te tonen en hun uiteindelijke lot te manifesteren.

Het voorliggende pad lijkt wellicht verduisterd en verloren in een doolhof van tegenstrijdige eisen die worden gesteld aan de innerlijke kracht van onze ziel, en sommigen kunnen zich wanhopig afvragen of ze ooit in staat zullen zijn om een hoger bewustzijn en diepere kennis van hun oneindige Zelf te bereiken, en, in feite, de enige manier te weten, uiteindelijk, dat alles in goddelijke orde is, is geloof te hebben - niet een geloof dat denkt de onwetendheid van de gelovigen te maskeren, maar een Geloof dat Weet uit ervaring en innerlijke resonantie met Al Dat Is wat de goede Weg vooruit is en waar het Gouden Pad van Liefde is…en in antwoord op een dergelijk onaantastbaar Geloof zal een Licht oprijzen, als een goddelijk baken, dat allen zal leiden die niet langer in het donker willen lopen.

Dus, laten we vanuit het diepst van onze ziel ons absolute vertrouwen in God's leiding uitspreken, laat ons welwillend bevestigen voor iedereen voelbaar dat we in ons de collectieve wijsheid hebben die ons allen door de beproevingen van dit tijdperk zal helpen naar een nieuwe Gouden Eeuw van Liefde, Vrede en Harmonie, en laat ons de hulp vragen van onze onzichtbare gidsen om deuren te openen en de weg vooruit te plaveien zodat we allen slagen bij de totstandkoming van Ware Wereld Vrede, Wereldwijde Liefde voor allen en Perfecte Harmonie van binnen en van buiten, en in het Zijn van alles dat we kunnen Zijn, voor het Hoogste Goed van Al.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL