CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 2 maart 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 9: 2-3 t/m 8-3 2014

Het Web van Liefde op Aarde uitbreiden
Week 9: 2-3 t/m 8-3 2014


Al meer dan 2 decennia is er een groeiend aantal initiatieven om aan te sluiten bij wereldwijd gesynchroniseerde meditaties door duizenden en zelfs miljoenen mensen met een gemeenschappelijk doel voor de heling van de mensheid en het mee vormen van Vrede op Aarde. Niemand heeft systematisch de doorgaande uitbreiding van deze beweging gedocumenteerd, startend vanaf het moment dat groepen mensen gezamenlijk begonnen te mediteren in mystieke scholen, samen met de geleidelijke verspreiding van spirituele leerscholen en diverse vormen van meditatietechnieken. De dag zal aanbreken waarop historici dit proces zullen erkennen als de basis van wat de belangrijkste verenigende wereldwijde ervaring voor de hele mensheid zal worden.

Op een dag, binnenkort, als de mensheid als geheel de beperkingen van het 'onderhuidse ego'zullen hebben overstegen om zich collectief bewust te zijn van onze Eenheid met Al Dat Is, zullen dergelijke momenten van de wereldwijde in-Een-heid centraal staan in de opkomende planetaire cultuur van onze soort. Inderdaad, op een dag, zeer binnenkort, zullen alle mensen regelmatig gedurende hun dagelijkse leven een moment nemen om zich te verbinden met dit enorm positieve gevoel van Eenheid, en doorlopend daaruit een gemeenschappelijk wereldwijd doel dienen op persoonlijke title, het Hoogste Goed van Al.

Het is belangrijk je te realiseren dat iedere keer dat we ons innerlijk verbinden met de Bron en onze oneindig krachtige, zielsgedreven bijdrage leveren aan wereldwijde ontwaking door onze eigen ontwaking naar ons Hoger Zelf, we het décor vormen voor het toekomstige bestaan van een planetaire cultuur van spirituele vereniging met elkaar en met al het Leven op Aarde en daarbuiten. En tegelijkertijd is het belangrijk ook te beseffen dat we door dit te doen, handelen in opdracht van onze eigen toekomstige Zelf die met ons verbonden is door de Alomtegenwoordige tijd continuüm om wat er moet Zijn mogelijk te maken.

Als we mee doen in vereniging met duizenden en duizenden andere zielen die dezelfde ervaring voelen, laat ons opzettelijk mee-vormen, in een synchorne uitdrukking van de vooruitziende wil, de omstandigheden die moeten leiden tot de manifestatie van de Nieuwe Aarde, waar onze toekomstige Zelven nu leven… zoals het al gemanifesteerd is een eindje in de tijd vooruit in het tijd continuum.

Laten we voor ogen houden de voortdurende uitbreiding van het Web van Liefde dat ons allen verbindt, en nadenken als Een het steeds grotere aantal van Lichtcentra en schijnende knoppen van vreedzame harmonie rustend in het Aardse landschap. Als we ons voelen als bergstroompjes, ontspringend uit het hart van onze ziel, laat ons een kompas zijn voor alle levende wezens, cellen, planten, dieren, mensen, elementwezens en engelen, in een grootse uitbreiding van gelukzaligheid, extase en vreugde, voor het Hoogste Goed van Al.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL