CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 30 november 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 48: 30 nov. t/m 6 dec. 2014

Aanvoelen/Voelen/Zijn als Eén
Week 48: 30 nov. t/m 6 dec. 2014 


In het reine komen met het fascinerende aantal problemen waar onze planeet heden ten dage voor gesteld staat en toch een positief gericht perspectief houden op dit enorme aantal uitdagingen om innerlijk in balans te blijven is veel gemakkelijker te bereiken als je bent afgestemd op een hogere spirituele blik, die zowel de fysieke realiteit en de fijnere/subtielere realiteit van het bestaan in dit multidimensional universum. Vanuit een puur rationeel standpunt, lijk het wellicht dat de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan schier onoverkomelijk lijken en dat er weinig hoop is om ooit te voorkomen dat de slechts denkbare scenario's van een ernstig in gevaar gebrachte toekomst werkelijkheid worden.

Echter, in het grotere schema van zaken als de totale omstandigheden van ons aardse bestaan een dieper doel hebben, speciaal ontworpen om ons aan te sporen, als zielen, om het schijnbaar onmogelijke te bereiken om op te schakelen naar een hoger niveau van Eenheid Bewustzijn zoals vele zieners dat hebben voorzien, is zo'n patstelling precies de situatie die nodig is om zulk een verschuiving te veroorzaken.

zondag 23 november 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 47: 23 t/m 30 november 2014

Het verankeren en mede-manifesteren van het Christus Bewustzijn
Week 47: 23 t/m 30 november 2014

Nu we steeds dichter de majestueuze drempel van wereldwijde zielsontwaking naderen, wordt ons een nieuwe kans geboden onszelf voor te bereiden op deze meest gedenkwaardige kosmische gebeurtenis, terwijl tevens gezorgd wordt dat de gezamenlijke missie vergemakkelijkt wordt, door de leiding van onze aardsbelichaamde zielen, door de verdere uitbreiding van Licht en Liefde in dit gebied van fysieke en spirituele ervaring.

Wat nu voorgesteld wordt, is om te verworden tot – en te blijven – een schip om de zuiverste Straling van Liefde te verankeren en mede te manifesteren die je je kan voorstellen, dat wil zeggen, de geestelijke uitstraling van Genade en onuitsprekelijke Perfectie van het Christus Bewustzijn en Aanwezigheid, dit universele, trillende sjabloon van expressie van enkele van de mooiste facetten van Wie We gezamenlijk zijn als Eén met Al Dat Is.

zaterdag 22 november 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 7/7 Wes Annac, 9 september 2014 geplaatst 22 november 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 7/7
Geschreven door Wes Annac,
9 september 2014
geplaatst 22 november 2014

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

De Cultuur van Bewustzijn

Vervolg op deel 6

Nu het zevende en laatste chakra: het kruinchakra. Zoals we zullen leren, is dit chakra het centrum voor onze hoogste spirituele beleving, en het binnengaan is het belangrijkste voor het duidelijk en puur ontvangen van een intuïtieve flow. Het derde oog helpt ons te verbinden met ons hogere zelf en gidsen, maar deze verbinding kon niet gebeuren zonder de kroon chakra.

We hebben veel te danken aan de kruin chakra, waar sommigen van ons niet zo heel veel over weten, en hopelijk zullen de dingen die we hier leren ons motiveren om het wat aandacht te geven. Ik weet zeker dat velen van jullie die al waarnemen en werken met dit chakra, maar sommige zoekers zijn er nog niet echt mee beginnen te werken.

Eclectische Energieen vertellen ons dat het kruinchakra volledig lichamelijk en spiritueel bewustzijn met zich meebrengt.

"De Kroon chakra gaat over wijsheid en één zijn met de wereld. Als deze chakra open is, ben je onbevooroordeeld en je sterk gewaar van de wereld en jezelf.


woensdag 19 november 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen? Deel 6/7 Wes Annac, 9 september 2014 geplaatst 19 november 2014

De zeven chakra's: wat zijn hun doelen?
Deel 6/7
Geschreven door Wes Annac,
9 september 2014
geplaatst 19 november 2014

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

De cultuur van Bewustzijn

Vervolg van deel 5

Nu, chakra 6: het derde oog. Dit is waarschijnlijk de meest bekende besproken chakra, en hoewel de rest van onze chakra's net zo veel aandacht verdienen, geef ik toe dat het heel belangrijk is.

Het derde oog, en de kruin (waar we over geleerd hebben) is primair verantwoordelijk voor onze ontvangst van hogere inzichten, en kan worden gebruikt om de hogere gebieden waar te nemen en te communiceren met onze spirituele gidsen. Ik weet zeker dat er een heleboel andere dingen zijn waar we ze voor kunnen gebruiken, en het maakt niet uit hoe we het gebruiken, ze openen en balanceren is zeker een aanrader.

Eclectische Energieën vertellen ons dat door een open en evenwichtige derde oog onze intuïtie zal toenemen.

"Het derde oog chakra gaat over inzicht en visualisatie. Wanneer deze open is, heb je een goede intuïtie. Je kunt geneigd zijn om te fantaseren.

"Als het onder-actief is, kun je niet erg goed voor jezelf denken, en je kunt de neiging hebben te vertrouwen op autoriteiten. Je kunt rigide zijn in je denken, en teveel een beroep doen op overtuigingen. Je zou zelfs gemakkelijk in de war kunnen raken.


zondag 16 november 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 46: 16 t/m 22 november 2014

Diep in ons hart kiezen voor stijging
Week 46: 16 t/m 22 november 2014

Licht! Waar we vandaan komen is alleen Licht. Na eeuwen op de voortdurende Reis van Zelfontdekking hebben we een start gemaakt, toen een fragment van de Bron zich uitstrekte om Zijn Oneindige, multidimensionale Schepping te verkennen, en eindelijk naderen we een Sleutel Verbindings Drempel die ons zal voortstuwen in een nieuwe ervaringswereld, waarvan we ons de vergaande reikwijdte en de opwindende pracht nog maar nauwelijks kunnen voorstellen. Ieder zielfragment van de Schepper Bron zal uiteindelijk terugkeren naar het Licht… op het tijdstip van zijn eigen keuze.

Zoals we allemaal hebben gehoord staat er een hoogtepunt in de collectieve transdimensionale opschakeling – die al een Realiteit is in het Continuum – op het punt zich binnenkort te voltrekken. Velen voelen nu een groeiend gevoel van opwinding bij dit vooruitzicht. Maar zoals bij iedere levensveranderende reis is het niet de bestemming die van belang is … het is de Reis!

zaterdag 15 november 2014

VERDRIET Loslaten - De Brug naar VREUGDE in WAARHEID + Meditatie 14 November 2014/ Karen Dover

VERDRIET Loslaten - De Brug naar VREUGDE in WAARHEID
14 November 2014/ Karen Dover


Het moet opgemerkt worden dat er geen lineaire tijd is, dit is een constructie van de oude 3D Aarde gecreëerde Werkelijkheid en dus in WAARHEID is het "portaal", dat het 11/11/14 portaal is, er één dat GEWOON IS. Velen van jullie voelen op dit moment de volledige beïnvloeding van deze kolossale uitbreiding van Nieuwe Aarde frequenties. De LIEFDE welke IS gutst door, binnenin en rondom jullie heen, en staat jullie toe om in/naar de volgende fase van dit jullie menselijke levenservaring te verhuizen. Het is niet mogelijk om in/naar een nieuwe manier van leven en Zijn te verhuizen terwijl je onder controle gehouden wordt door wat jouw GELEERD werd in relatie tot het zijn van een mens op deze planeet.

Sommigen van jullie mogen in deze tijd in de barensweeën verkeren van intense kwaadheid, sommigen van jullie mogen in tranen zijn, sommigen van jullie mogen zich intens verloren en verbijsterd voelen. ALLES IS VERDRIET en ALLES moet losgelaten worden om over de brug tussen de werkelijkheden heen te lopen. Als je door het verdriet heen loopt welke samengesteld is van uiteenlopende emoties, niet slechts verlies, niet slechts kwaadheid, niet slechts tranen maar ALLE emoties, creëer je een brug naar EMOTIONELE VRIJHEID. Het mag er anders uitzien op dit moment maar dat is omdat jou GELEERD werd om je eigen emoties te vrezen.

zondag 9 november 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 45: 9 t/m 16 november 2014

Meditatie focus via Jean Hudon
De volledige integratie van Wie We werkelijk Zijn
Week 45: 9 t/m 16 november 2014

Vaak, als we nadenken over wat de oorsprong is van ons bestaan als ziel, is onze onmiddellijke, cultureel bepaalde neiging om het toe te schrijven aan een externe kracht of entiteit, aan een onstoffelijke, afgelegen Universele Aanwezigheid die door velen in de Westerse wereld God of Schepper genoemd wordt. Slechts zelden, of nooit, hebben we daarentegen het bewuste besef dat er geen enkel onderscheid kan zijn tussen de Creatieve Bron van Alles en alles dat gemaakt is, kortom tussen God en ons.

In essentie zijn we een levende, vleselijke uiting en manifestatie van precies die Universele Kracht, een concept dat velen van ons tegenwoordig redelijk goed begrijpen, en toch lijken we gewoonlijk niet in staat dit conceptuele inzicht te kunnen of te willen vertalen naar een diep gevoelde ervaring van wat het echt is dat We Zijn. Er lijkt altijd een soort sluier te blijven hangen -in de meeste gevallen als een onoverbrugbare kloof- die ons ervan weerhoudt om dit eenvoudige, onweerlegbare feit volledig te laten integreren. Deze diepe breuk tussen onze ware aard en de perceptie die we van onszelf hebben wordt vaak aangeduid als de illusie van afscheiding, die in sommige culturen ook wel aangeduid als de 'maya', de allesomvattende, aanhoudende illusie, veroorzaakt door het fenomenale Universum van waargenomen dualiteit.

woensdag 5 november 2014

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 6 november 2014 / Geert Crevits,

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 6 november 2014

Meester Morya,

Je bent een punt van licht. Wanneer je dit beschouwt voor jezelf, zal je weten op welke manier uit te stralen naar anderen. En die straling moet er een zijn van vrede, van vreugde, van eenheid met anderen en van het begrijpen dat je één stukje bent van een groter geheel, van een grotere werkelijkheid.

De mogelijkheid om dit te begrijpen ligt in je hart, niet in je denken. Het denken kan het punt van licht niet volledig bevatten omdat het voor zichzelf beperkt is, het is een klein licht. Het denken is voldoende om je dag te ordenen, om vooruit te gaan, om de dingen te leren zien op een beperkte manier, maar je hart kan meer zien, je hart kan de verlangens van anderen zien en het is ook in staat de anderen te benaderen op een vrije manier, zodat je weet: ‘er is een samenhang tussen ons.’

zondag 2 november 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 44: 2 t/m 8 november 2014

Opschalen naar een hoger level
Week 44: 2 t/m 8 november 2014

De tijd is aangebroken om al onze oude zekerheden los te laten en onszelf open te stellen voor de hogere opdrachten die we horen, als we in diepe meditatie gedompeld zijn, in de sublieme werkelijkheid van ons Goddelijke Zelf. Nu is het tijd om vrijuit ons Hoger Zelf de leiding te laten nemen en ons de Weg voorwaarts te laten wijzen naar het Beloofde Land van een nieuw tijdperk van Licht en Liefde, het uiteindelijke doel van al onze zielsgedreven inspanningen van de afgelopen jaren.

We kunnen niet langer rustig blijven afwachten en hopen dat onze huidige levenswijze, gebaseerd op de illusie van afscheiding van Al Dat is, voor eeuwig zal blijven bestaan. Dat zal niet gebeuren. Hoewel er veel tekenen over de hele wereld zijn dat de verschillende onnatuurlijke systemen, waarvan we voor ons dagelijks voedsel en materieel comfort afhankelijk zijn, op het punt van instorten staan en terwijl het in steeds sneller tempo ontrafelen van een groot deel van de veerkrachtige, maar bedreigde natuurlijke systemen op aarde onverminderd door gaat, hebben talrijke zielen, geleid door een sterk gevoel van spirituele integriteit en hun eigen zelfgekozen missie, onophoudelijk gewerkt aan het opstarten en uitvoeren van de meest veelzijdige oplossingen die het beste de veelkoppige crisis kunnen aanpakken waar we nu mee geconfronteerd worden.