CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 27 december 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 52: 27 dec. 2015 t/m 2 jan 2016

Het overbruggen van dimensies en het doorsluizen van Licht en Liefde door de sluier
Week 52: 27 dec. 2015 t/m 2 jan 2016

Aangezien we de overgang naar het dimensionale overgangspunt naderen, ontwaken meer en meer zielen in hun ware Universele Aard als zelfstandige, bewuste, levende instrumenten van de Bron in al in al en zijn dus gemakkelijker geneigd om vrijwillig de dimensionale drempel over te steken naar de hogere dimensies van het bestaan om vertrouwd te raken met deze andere Werkelijkheid die veel Aardegebonden zielen op het punt staan opnieuw te betreden.

Het is een cliché te stellen dat de mens zich zorgen maakt over zijn nabije toekomst, zo talrijk zijn de verhalen over dreigende omwentelingen die ze hebben gehoord, en niet te vergeten de werkelijke gebeurtenissen van allerlei rampen als gevolg van extreme weersomstandigheden, aardbevingen en andere natuurlijke en door de mens veroorzaakte fenomenen, waarvan de schadelijke gevolgen nog eens zijn versterkt door de wijdverspreide bezetting van de continenten door de groeiende populatie van de mens op deze planeet.

zondag 20 december 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 51: 20 t/m 26 december 2015

Zich wijden aan het dienen van de Wil van het Goede
Week 51: 20 t/m 26 december 2015

God is hier. Waar we ook zijn, de Universele Kracht van Liefde is er, in, om en als ons. Er is geen afscheiding. De enige illusie is anders te denken. Van het moment dat we geboren werden in dit fysieke bestaan, zijn we op geen enkele moment gestopt met het zijn van Eén met Al Dat Is. We weten dat … diep in de kern van ons Zijn. We komen nu steeds meer tot het besef wat dat Eenheid inhoudt. We zijn allen Eén. We zijn allen de God/Schepper Bron. Zo eenvoudig is het. En de ware aard van dit Omniversele Wezen is Liefde. Niet een vorm van voorwaardelijke Liefde tussen twee gescheiden entiteiten. Absolute Liefde. Almachtige Liefde. Allesomvattende Liefde. Een gezegend gevoel dat resoneert vanuit de kern van Wie We Zijn om nadrukkelijk het feit van onze Eenheid bekend te maken. Een Alwetende Intelligentie die altijd weet wat het beste is voor elke zichtbare en onzichtbare uiting van zijn vibrerende aard. Een zorgzame aanwezigheid die iedere gevoelige manifestatie van zijn oneindige Creativiteit koestert… tot een punt dat zo buitengewoon krachtig is, als men zich bewust is geworden van zijn Eenheid, als om eventuele illusies van afscheiding te ontbinden en je hele wezen laat schitteren als een supernova van zalige extase. Van moment tot moment dat acute prachtige gevoel van liefhebbende, zorgzame, overspoelende Eenheid ervaren is wat voor ons allen is weggelegd op ons collectieve Gouden Pad van Licht. 

dinsdag 15 december 2015

Meester Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 december 201/ 5 15 december 2015

Meester Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 december 2015
15 december 2015

Wanneer je een aandacht geeft aan mensen die rond je zijn, heel nabij, je eigen gezin, de mensen op het werk,… weet dan dat je er niets mee moet doen. Je hoeft ze niet te veranderen, je moet niet denken: ‘ik moet met ze bezig zijn, constant, van de morgen tot de avond’, dat is niet zo. Soms moet je de mensen, zelfs zij die bij je zijn, kunnen laten gaan om gewoon puur in je eigen leven te staan. Dit is heel belangrijk. Want wil je jezelf verdiepen, wil je in de diepte gaan, wil je tot je eigen vreugde komen, dan is het belangrijk dat je eerlijk kan zijn met jezelf, maar dat kost tijd. En soms moet je die tijd kunnen stelen voor jezelf.

Ga echt om met je eigen leven als met een kostbaar iets, met iets wat van jou is, iets waar je dus recht op hebt en waar je mee kan leven; je eigen leven waar je iets mee kan doen. Het is in die zoektocht, die eerlijke zoektocht met jezelf, dat je een aantal stappen kan zetten die wezenlijk belangrijk zijn, voor jou en eventueel ook voor anderen, maar op de eerste plaats voor jezelf. Het is belangrijk dat je met jezelf durft om te gaan, dat je met jezelf durft te leven, dat je durft te kijken naar je eigen leven, dat je werk durft te maken van je eigen leven, van de goedheid van je eigen leven.


zondag 13 december 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 50: 13 t/m 19 december 2015

Voorbij 2014 –
Terugreikend naar de Bron
Week 50: 13 t/m 19 december 2015

In onze schijnbaar nooit eindigende Reis terug naar de Bron, naderen we een belangrijke dimensionale drempel en nadat we die overschreden hebben, zal nooit meer iets hetzelfde zijn. Voor de meeste Aardse zielen is het nog te vroeg om de omvang en verstrekkende consequenties goed te kunnen beoordelen van wat er staat te gebeuren. Toch hebben velen al het gevoel dat er iets absoluut geweldigs staat te gebeuren, dat een gebeurtenis van buitengewone omvang op het punt staat onthuld te worden, en waar in feite al een start mee is gemaakt.

Hoewel sommigen hebben getracht visioenen van een soort apocalyptische verwoesting aan deze gebeurtenis te koppelen, hebben zij die ontwaakt zijn in hun ware spirituele aard als Een met de Schepper Bron een geheel ander perspectief, dat meer in lijn licht met de alles overtreffende, epifanische aard van deze in snelheid toenemende overgang naar een nieuw Tijdperk van gouden mogelijkheden voor een snelle spirituele vooruitgang en wereldwijde vrede en harmonie op Aarde.

zondag 6 december 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 49: 6 t/m 12 december 2015

Verankering van het Gouden Pad van Licht
Week 49: 6 t/m 12 december 2015

We zijn naar deze planeet gekomen van veel andere fysieke locaties en dimensionale rijken, om te helpen bij de wereldwijde overgang die nu plaatsvindt naar een hogere trillingsfrequentie van het bestaan. Hoewel de meesten van ons nog geen helder en volledig beeld hebben van deze zelfgekozen missie van geestelijke bijstand, hebben we toch de roep van onze ziel gevolgd en hebben we ons op alle mogelijke manieren voorbereid om klaar te zijn om te bereiken wat we kwamen doen en, nog belangrijker, kwamen zijn. Door de collectieve resonantie houden we vol om in perfecte afstemming te zijn met onze waarlijke goddelijke natuur als bewuste uitingen van Al Dat Is, en kunnen we inderdaad de nodige wereldwijde impuls zijn voor de steeds grotere bewustwording van talloze zielen op Aarde en voor hun zelfbewustzijn te zijn alles dat ze kunnen zijn. Door zo te doen/zijn, vormen we samen een krachtige draaikolk van verandering, waarvan de bijna besmettelijke effecten nu al wereldwijd kunnen worden gezien en die behulpzaam is bij het tot stand brengen van belangrijke veranderingen op alle gebieden van menselijke activiteit. Dit is rechtstreeks het openen van de weg naar het Gouden Pad van Licht, dat uiteindelijk door alle zielen wordt genomen om te worden herenigd en bewust opnieuw worden opgenomen in de Kosmische Matrix van de Schepper Bron, waarmee de oogst van vele, vele levens en ontelbare ervaringen wordt meegebracht en zo het collectieve waarnemingsvermogen van Al Dat Is in Al Dat Is nog verder verrijkt.

vrijdag 4 december 2015

Bericht van Cobra, Wekelijkse Event Meditatie 04 December 2015


Bericht van Cobra,
 Wekelijkse Event Meditatie
04 December 2015

Het is nog steeds van het grootste belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen met onze wekelijkse meditatie elke zondag. De Lichtkrachten hebben ons geïnstrueerd om de wekelijkse bevrijdingsmeditatie te veranderen in de Wekelijkse Event Meditatie, om de focus te veranderen van het proces van bevrijding, naar het zich zo spoedig mogelijk manifesteren van de Event.

Deze meditatie helpt de Lichtkrachten om de energie van Licht te gronden op het oppervlakte van de planeet, om het Licht grit te versterken dat nodig is om het proces van compressie doorbraak te bespoedigen. (red: Cobra = Compression breakthrough) Het aantal mensen dat deze meditatie doet is de enige meest beïnvloedende factor binnen de kracht van de oppervlaktebevolking om vaart te zetten achter de timing van de Event.

dinsdag 1 december 2015

Bericht van Cobra 30-11-2015, Event meditatie rapport / 01 December 2015


Bericht van Cobra 30-11-2015,
 Event meditatie rapport
01 December 2015

Onze Event meditatie was een enorm succes en we waren heel dicht bij het bereiken van de kritieke massa. Dragon bronnen hebben gecommuniceerd dat de positieve tijdlijn diep gestabiliseerd is, en de Resistance Movement heeft gecommuniceerd dat een enorme laag van strangelet en toplet bommen is verwijderd. Sinds de meditatie vinden er intense onderhandelingen achter de schermen plaats voor volledige openbaarmaking en voor complete en onconditionele overgave van alle cabal facties, inclusief de chimera.

Dankzij het succes van deze meditatie hebben de Lichtkrachten gevraagd om onze eerdere wekelijkse bevrijdingsmeditatie te veranderen

in wekelijkse Event meditatie elke zondag om 7 pm UT(red: in Nederland -wintertijd- 20.00 uur)

Het is geen toeval dat veel positief nieuws is vrijgegeven in een paar korte dagen na onze meditatie.


zondag 29 november 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 48: 29 nov. t/m 5 dec. 2015

Aanvoelen/Voelen/Zijn als Eén
Week 48: 29 nov. t/m 5 dec. 2015

In het reine komen met het fascinerende aantal problemen waar onze planeet heden ten dage voor gesteld staat en toch een positief gericht perspectief houden op dit enorme aantal uitdagingen om innerlijk in balans te blijven is veel gemakkelijker te bereiken als je bent afgestemd op een hogere spirituele blik, die zowel de fysieke realiteit en de fijnere/subtielere realiteit van het bestaan in dit multidimensional universum. Vanuit een puur rationeel standpunt, lijk het wellicht dat de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan schier onoverkomelijk lijken en dat er weinig hoop is om ooit te voorkomen dat de slechts denkbare scenario's van een ernstig in gevaar gebrachte toekomst werkelijkheid worden.

Echter, in het grotere schema van zaken als de totale omstandigheden van ons aardse bestaan een dieper doel hebben, speciaal ontworpen om ons aan te sporen, als zielen, om het schijnbaar onmogelijke te bereiken om op te schakelen naar een hoger niveau van Eenheid Bewustzijn zoals vele zieners dat hebben voorzien, is zo'n patstelling precies de situatie die nodig is om zulk een verschuiving te veroorzaken.

dinsdag 24 november 2015

Meester Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 november 2015 / 24 november 215

Meester Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 november 2015
24 november 215

De grote vraag die mensen zich dikwijls stellen, is: ‘hoe moet ik leven en hoe moet ik het doen om mijn leven in handen te krijgen?’ Want het is gemakkelijk gezegd: “Wees jezelf, word jezelf”, maar hoe doe je dat?

De eerste vraag die mensen zich moeten stellen is: ‘kan ik mijn leven ontplooien zoals ik wil?’

Daar zit de heel grote kracht in. De wil is namelijk datgene wat je vooruit brengt. Als je niet vooruit wil dan ga je ook niet vooruit. Want de wil is iets wat op zichzelf staat. De wil is een motor die op zichzelf draait en die, als hij niet gebruikt wordt, toch zijn plaats inneemt in het leven, maar dan op de verkeerde manier. Want dan ga je niet iets willen voor jezelf maar ga je iets willen voor en van de ander. En als je dit gaat doen - willen voor en van de ander - dan is er iets in jou wat van je weggaat. Er is een energie die van je weggaat naar de ander toe, en dan hoop je dat die ander daar iets mee doet, in jouw leven. Je verlangt dus iets van die ander en je doet het met je wil. Dat zit fout. Dit wil zeggen, er is een energie die van je weggaat maar die energie heb je zelf nodig om te leven.

zondag 22 november 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 47: 22 t/m 28 november 2015

Het verankeren en mede-manifesteren van het Christus Bewustzijn
Week  47: 22 t/m 28 november 2015

Nu we steeds dichter de majestueuze drempel van wereldwijde zielsontwaking naderen, wordt ons een nieuwe kans geboden onszelf voor te bereiden op deze meest gedenkwaardige kosmische gebeurtenis, terwijl tevens gezorgd wordt dat de gezamenlijke missie vergemakkelijkt wordt, door de leiding van onze aardsbelichaamde zielen, door de verdere uitbreiding van Licht en Liefde in dit gebied van fysieke en spirituele ervaring.

Wat nu voorgesteld wordt, is om te verworden tot – en te blijven – een schip om de zuiverste Straling van Liefde te verankeren en mede te manifesteren die je je kan voorstellen, dat wil zeggen, de geestelijke uitstraling van Genade en onuitsprekelijke Perfectie van het Christus Bewustzijn en Aanwezigheid, dit universele, trillende sjabloon van expressie van enkele van de mooiste facetten van Wie We gezamenlijk zijn als Eén met Al Dat Is.

woensdag 18 november 2015

Event meditatie op 21 november; Nederlandstalige YouTube video / 17 November 2015


Event meditatie op 21 november;

 Nederlandstalige YouTube video
17 November 2015

 
https://www.youtube.com/watch?v=XO83sG0J4y4
Alsjeblieft, stuur dit rond. Informeer iedereen en roep ze op om mee te doen met deze belangrijke meditatie. Onze gezamenlijke kracht maakt het verschil !
Power-to-the-People-300x197
Zet het op Facebook en andere ‘social media’. Je kunt de meditatie alleen doen, maar je kunt ook mensen uitnodigen om deze meditatie gezamenlijk te doen. Je kunt een ‘geleide’ meditatie maken door de gesproken instructies van tevoren op te nemen zodat je ze tijdens de meditatie kunt afspelen.
Het maakt niet uit hoe, het maakt wel uit dat je meedoet !
Dus: zorg dat je er klaar voor zit
op zaterdagavond 21 november om 21.12 uur
(in Nederland en centraal Europa) !

zondag 15 november 2015

1 minuut stilte / 15 november 2015

1 minuut stilte
15 november 2015Hoi allemaal,

Morgen (maandag 16 november 2015) is er om 12 uur 1 minuut stilte ivm de aanslagen in Parijs.

Mijn vraag aan jullie is:

Willen jullie dan het liefdevolste moment van je leven vanuit je hart laten stralen.
Dus met veel liefde en licht.

Zo kunnen we mee helpen aan wereldvrede.
Willen jullie dit voort zeggen.
Ik reken op jullie.

Caroline

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 46: 15 t/m 21 november 2015

Diep in ons hart kiezen voor stijging
Week 46: 15 t/m 21 november 2015

Licht!  Waar we vandaan komen is alleen Licht. Na eeuwen op de voortdurende Reis van Zelfontdekking hebben we een start gemaakt, toen een fragment van de Bron zich uitstrekte om Zijn Oneindige, multidimensionale Schepping te verkennen, en eindelijk naderen we een Sleutel Verbindings Drempel die ons zal voortstuwen in een nieuwe ervaringswereld, waarvan we ons de vergaande reikwijdte en de opwindende pracht nog maar nauwelijks kunnen voorstellen. Ieder zielfragment van de Schepper Bron zal uiteindelijk terugkeren naar het Licht… op het tijdstip van zijn eigen keuze.

Zoals we allemaal hebben gehoord staat er een hoogtepunt in de collectieve transdimensionale opschakeling – die al een Realiteit is in het Continuum – op het punt zich binnenkort te voltrekken. Velen voelen nu een groeiend gevoel van opwinding bij dit vooruitzicht. Maar zoals bij iedere levensveranderende reis is het niet de bestemming die van belang is … het is de Reis!

donderdag 12 november 2015

Bericht van Cobra 11-11-2015: Vertel het verder ! Meditatie voor de Event, op 21 november 2015 / 12 November 2015


Bericht van Cobra 11-11-2015:
Vertel het verder !
Meditatie voor de Event,
op 21 november 2015
12 November 2015

Het is tijd om weer in actie te komen ! Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze eigen handen te nemen !

We zijn het er allemaal over eens dat het proces van de bevrijding van de planeet te lang duurt. Hier is onze kans om gezamenlijk het proces te versnellen.

Daarom zullen we met elkaar samenkomen, in groepen groot of klein, als individuen en stellen, op 21 november. Op die dag eindigt een belangrijke cyclus en een nieuwe cyclus begint. Dit is het keerpunt waar we onze collectieve kracht van manifestatie kunnen gebruiken door het in te zetten als een kern om de veranderingen te triggeren waar we allemaal op wachten.

zondag 8 november 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 45: 8 t/m 14 november 2015

De volledige integratie van Wie We werkelijk Zijn
Week 45: 8 t/m 14 november 2015

Vaak, als we nadenken over wat de oorsprong is van ons bestaan als ziel, is onze onmiddellijke, cultureel bepaalde neiging om het toe te schrijven aan een externe kracht of entiteit, aan een onstoffelijke, afgelegen Universele Aanwezigheid die door velen in de Westerse wereld God of Schepper genoemd wordt. Slechts zelden, of nooit, hebben we daarentegen het bewuste besef dat er geen enkel onderscheid kan zijn tussen de Creatieve Bron van Alles en alles dat gemaakt is, kortom tussen God en ons.

In essentie zijn we een levende, vleselijke uiting en manifestatie van precies die Universele Kracht, een concept dat velen van ons tegenwoordig redelijk goed begrijpen, en toch lijken we gewoonlijk niet in staat dit conceptuele inzicht te kunnen of te willen vertalen naar een diep gevoelde ervaring van wat het echt is dat We Zijn. Er lijkt altijd een soort sluier te blijven hangen -in de meeste gevallen als een onoverbrugbare kloof- die ons ervan weerhoudt om dit eenvoudige, onweerlegbare feit volledig te laten integreren. Deze diepe breuk tussen onze ware aard en de perceptie die we van onszelf hebben wordt vaak aangeduid als de illusie van afscheiding, die in sommige culturen ook wel aangeduid als de 'maya', de allesomvattende, aanhoudende illusie, veroorzaakt door het fenomenale Universum van waargenomen dualiteit.

zondag 1 november 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 44: 1 t/m 7 november 2015

Opschalen naar een hoger level
Week 44: 1 t/m 7 november 2015

De tijd is aangebroken om al onze oude zekerheden los te laten en onszelf open te stellen voor de hogere opdrachten die we horen, als we in diepe meditatie gedompeld zijn, in de sublieme werkelijkheid van ons Goddelijke Zelf. Nu is het tijd om vrijuit ons Hoger Zelf de leiding te laten nemen en ons de Weg voorwaarts te laten wijzen naar het Beloofde Land van een nieuw tijdperk van Licht en Liefde, het uiteindelijke doel van al onze zielsgedreven inspanningen van de afgelopen jaren.

We kunnen niet langer rustig blijven afwachten en hopen dat onze huidige levenswijze, gebaseerd op de illusie van afscheiding van Al Dat is, voor eeuwig zal blijven bestaan. Dat zal niet gebeuren. Hoewel er veel tekenen over de hele wereld zijn dat de verschillende onnatuurlijke systemen, waarvan we voor ons dagelijks voedsel en materieel comfort afhankelijk zijn, op het punt van instorten staan en terwijl het in steeds sneller tempo ontrafelen van een groot deel van de veerkrachtige, maar bedreigde natuurlijke systemen op aarde onverminderd door gaat, hebben talrijke zielen, geleid door een sterk gevoel van spirituele integriteit en hun eigen zelfgekozen missie, onophoudelijk gewerkt aan het opstarten en uitvoeren van de meest veelzijdige oplossingen die het beste de veelkoppige crisis kunnen aanpakken waar we nu mee geconfronteerd worden.

dinsdag 27 oktober 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 27 oktober 2015 / 27 oktober 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 27 oktober 2015
27 oktober 2015

Meester Morya,

Het leven gaat met schokken. Het gaat niet stilletjes aan langzaam vooruit. Zo is het leven niet. Het leven is niet zo dat je denkt: ‘ik ben hiermee bezig, zoals een breiwerkje en dan komt de ene naald na de andere, de ene steek na de andere.’

Neen, zo is het niet. Ook niet als je al eens een steekje laat vallen, dat het dan weer opgenomen wordt. Neen, het leven is met catastrofen, dat wil zeggen: je naald breekt, of het breiwerk valt uit elkaar, of je zit zonder wol en je kan niet meer verder. Zo is het leven een beetje.

zondag 25 oktober 2015

Bericht van Cobra 23 oktober 2015: URGENT! MEDITATIE VOOR EUROPA 25 oktober 2015 / 23 Oktober 2015


Bericht van Cobra 23 oktober 2015:
URGENT! MEDITATIE VOOR EUROPA 25 oktober 2015
23 Oktober 2015

Er heeft recent een ontwikkeling in Europa plaatsgevonden die onze urgente aandacht nodig heeft. De vluchtelingencrisis in Europa is opnieuw geëscaleerd:


Een stabiel Europa is cruciaal voor geopolitieke stabiliteit op de planeet en één van de sleutelfactoren voor een meer of mindere stabiele transitie naar de Event.

Er is daarom door de Lichtkrachten gevraagd dat zo veel mensen als mogelijk is opnieuw de mensen in Europa ondersteunen met hun meditatie. Dit is tijdgevoelig en het moet worden rondverteld! We moeten de massa’s van de mensen bereiken, zodat de kritieke massa van mensen die dit feitelijk doen wordt bereikt. Het is tijd voor ons om ons te verenigen met het doel dat het Licht zal overwinnen.


Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 43: 25 t/m 31 oktober 2015

Nu onze Toekomst beschouwend
Week 43: 25 t/m 31 oktober 2015

Het Licht dat in je groeit is er om je de weg te wijzen naar het Beloofde Land van het Gouden Nieuwe Tijdperk van Licht en Liefde. Zodra je begint met het openen van Jezelf voor Zijn Aanwezigheid in jou, kan het je inspireren, via het kanaal van je intuïtie, en dat is precies wat je geacht wordt te bereiken op ieder moment van dit leven. Een van de dingen die dit Licht graag wil dat je herontdekt, is de kracht die jij hebt, als Een met Al Dat Is, om de toekomst mee te vormen, wier manifestatie in jouw bestaanswereld slechts wacht op jouw bewuste, bereidwillige deelname.

Zodra je je wil afstemt met de Hogere, Wijzere Wil van God/Scheppende Bron, die altijd maar een vleugje aanbidding verwijderd is, kan je vervolgens probleemloos aan de slag om de goddelijke magische tijd van Genade en Zuiverheid mee te manifesteren, die net voor ons ligt in het tijd-leven Continuum, en op die manier jouw rol mee te spelen die je voor ogen had toen je besloot om af te dalen naar dit lagere rijk van bestaan waarin zoveel van je vroegere, en nog altijd latent aanwezige glorie, voor je eigen ogen wordt verborgen.

zondag 18 oktober 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 42: 18 t/m 24 oktober 2015

Het bereiken van Godwustzijn
Week 42: 18 t/m 24 oktober 2015

Op onze lange reis van het sterrenschittermoment van onze schepping als een gedachte in de geest van God/Schepper Bron naar dit moment in het eeuwige nu, is een Aanwezigheid nooit gestopt met aandacht besteden aan al ons gevoelens en gedachten, precies in het centrum waaruit ons bewustzijn ontspringt. Deze altijd aandachtige Aanwezigheid, deze stille Ziener is de Bron van Al Dat is. Zoals een oude Hindoe-legende vertelt, is de goddelijkheid van de mens diep verborgen in hemzelf, en toch hebben mensen eeuwenlang de Waarheid over Wie zijn zijn overal gezocht, behalve in het centrum van hun eigen bewustzijn.

zondag 11 oktober 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 41: 11 t/m 17 oktober 2015

Vloeien van dualiteit naar Eenheid
Week 41: 11 t/m 17 oktober 2015

Eén Zijn is het instrument van het Omniversele Wezen zijn …

Eén Zijn is het in staat stellen van de Omniversele Aanwezigheid in het hart van ons Wezen om ons er doorlopend aan te herinneren Wie Wij Zijn.

Eén Zijn is smelten in ons kleine, nietige, onbeduidende ego-zelf in de ketel van Stralende Liefde in het centrum van deze Aanwezigheid, en vreugde in de verbazingwekkende schoonheid van Al Dat Is binnen in ons en rondom ons.

Het is teruglachen naar ZichZelf, gereflecteerd in de Spiegel van Wie Wij Zijn en voelen, denken en zeggen Ik hou van jou.

zondag 4 oktober 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 40: 4 t/m 10 oktober 2015

De Hemel op Aarde scheppen
Week 40: 4 t/m 10 oktober 2015

Sinds mensenheugenis heeft de mens op aarde verlangd naar een idyllisch verleden, toen alle wezens, klein en groot, in volledige harmonie leefden op een plek waar vrede, vrijheid en liefde hoogtij vierden. Deze mythische plaats is in feite een archetypisch geheugen van een staat van zijn van onze zielenervaring tussen elk leven op het fysieke vlak. Sommigen noemen deze etherische plek 'Nirvana' een woord dat in onze cultuur een toestand van volmaakt geluk en absolute gelukzaligheid oproept. Anderen noemen het 'Hemel' en in elke cultuur wordt gesteld dat dit onzichtbare rijk de plek is waar zielen heen gaan om te rusten en de meest sublieme beloning te ondergaan voor hun goede daden in hun bestaan in het stof.

Er wordt ook gezegd dat mensen hun eigen hemel of hel hier op aarde scheppen, afhankelijk van waar hun aandachtsfocus ligt en wat hun overtuigingen zijn. Als fragmenten van het Omniversele Wezen aan de oorsprong van Al Dat Is, zijn we ieder begiftigd met onvoorstelbaar krachtige creatieve krachten, die alleen volledig kunnen worden benut als we onze kleine wil richten op de grotere Wil en het doel van Leven.

zondag 27 september 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon: Week 39: 27 sept. t/m 3 okt. 2015

Onze Zielenfamilie Verwelkomen
Week 39: 27 sept. t/m 3 okt. 2015

In het hele melkwegstelsel zijn er grote verwachtingen over de op handen zijnde veranderingen op Aarde, die de weg zullen vereffenen voor de meest bijzondere gebeurtenis die deze planeet in haar recente geschiedenis heeft gekend. Wij dienen allemaal een belangrijke rol te spelen in deze zegevierende doorbraak, die een definitief einde zal maken aan letterlijk eonen van donkere invloed op de levens van talloze zielen. 

Na deze gebeurtenis zal er geen weg terug zijn en degenen die ervoor kiezen om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden voor de geboden versnelde spirituele en mentale evolutie, zullen iets ervaren dat slechts enkele mensen tot dusver hebben kunnen bereiken: verdergaande uitbreiding van hun fysieke mogelijkheden en een veel hoger bewustzijn van Wie zij werkelijk Zijn als zielendeeltjes van de Universele Een.

donderdag 24 september 2015

Meester EL Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 28 september 2015 / 24 september 2015

Meester EL Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 28 september 2015
24 september 2015

Er zijn heel veel momenten op deze aarde waar er een heel mooie strijd gestreden wordt. Er zijn heel veel momenten op deze aarde waar je het ook kan zien en waar je ervan kan houden. Het betekent dat je dan jezelf opent voor deze krachtvelden die tot rust moeten kunnen komen. Wanneer je bidt voor de mensen die in oorlog zijn, breng je daar een rust in. Wanneer je opkomt voor mensen die in nood zijn, breng je een rust in hun leven. En het is een heel belangrijk feit op deze aarde dat er mensen zijn die rust kunnen brengen in het heel grote leven. Niet alleen in hun eigen leven, maar ook in het heel grote leven.

Je moet dus proberen rust te brengen in je eigen leven, maar ook, als je dat kan en als je dat wil, in het heel grote leven. En dat kan je omdat je krachtig bent en omdat je gevonden hebt wat het is op verschillende punten tegelijkertijd bezig te zijn, met verschillende aandachtspunten in jezelf bezig te zijn. Je moet kunnen staan in je gevoelen, in je denken en je moet daar de rust in kunnen brengen. En je moet je actief kunnen opstellen ten opzichte van deze aarde. Maar niet om haar probleem op te lossen, maar om de rust te brengen in deze aarde, op jouw eigen manier.

zondag 20 september 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 38: 20 t/m 26 september 2015

De juiste Vraag Stellen
Week 38: 20 t/m 26 september 2015

De juiste Vraag Stellen is over het algemeen de beste manier om het Geode Antwoord te krijgen. En de juiste vraag die iedereen zich nu zou moeten stellen is Wie Ben Ik? Waarom? Eenvoudigweg omdat we, zolang we ingekapseld blijven in de veronderstelling dat we dit lichaam van vlees zijn dat we dragen en niet de ziel die een fysieke ervaring ondergaat, zullen blijven dwalen in het diepe dal van verdriet, spirituele verdoving en eindeloos lijden dat het lot van de meeste mensen op Aarde tot nu toe is geweest. Natuurlijk, alleen het overwegen op veilige, rationele afstand van een dergelijk idee is het verst dat de meeste mensen gewoonlijk gaan – als ze als eens serieus hebben nagedacht over dit universele feit van het leven – en het zal niet volstaan om de stevig ingeplante ban te doorbreken, de vervloeking van onwetendheid en onbewustzijn van je eigen heilige grootheid als een holografische uitdrukking van de Onniversele Werkelijkheid waar alles uit voortkomt.

zaterdag 19 september 2015


Bericht van Cobra 18 september 2015:
 Meditatie voor Europa, zondag 20 september om 19.00 uur
19 September 2015

TIJDGEVOELIG! ZEGT HET VOORT! 

Er heeft recent een ontwikkeling in Europa plaatsgevonden die dringend onze aandacht nodig heeft. De vluchtelingencrisis in Europa is geëscaleerd:


Daarom hebben de Lichtkrachten verzocht dat zoveel mensen als mogelijk is de mensen in Europa ondersteunen met onze meditatie. Dit is tijdgevoelig en moet worden rondverteld!

We moeten massa’s mensen bereiken, zodat de kritieke massa van mensen die dit feitelijk doen wordt bereikt. Het is tijd voor ons om ons te verenigen met het doel dat het Licht zal overwinnen.

Plaats dit alsjeblieft op je websites en blogs. Als je een alternatieve media outlet weet, kun je dit naar hen toe sturen. Je kunt dit delen met je IPhone. Je kunt een Facebookgroep creëren voor je lokale groep van mensen die dit doen in jouw deel van de wereld. Je kunt hierover een video maken en het op Youtube posten.zondag 13 september 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 37: 13 t/m 19 september 2015

De verdwijning van de illusie van afscheiding
Week 37: 13 t/m 19 september 2015

Zoals we allemaal weten kan het leven op Aarde gevuld zijn met een aaneenschakeling van valse, verraderlijke irritante ervaringen, terwijl we diep ondergedompeld zijn in de brei van dualiteitsbewustzijn, dat speciaal is ontworpen om ons te laten geloven dat we alleen leven, geïsoleerd van de rest van het universum in onze eigen kleine bewustzijnsluchtbel. Voor de meeste mensen is deze illusie zo overweldigend, dat het voor hen bijna onmogelijk is een poging te wagen om te begrijpen of zelfs maar te geloven dat dit gevoel van vervreemding het directe resultaat is van hun eigen keuze, lang geleden gemaakt op zielsniveau, om zichzelf los te koppelen van de Universele Matrex van Eenheids Bewustzijn in hun wens om de uitgestrekte uitbreidingen en oneindige mogelijkheden te gaan ontdekken van het toen nieuw geschapen universum.

zondag 6 september 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 36: 6 t/m 12 september 2015

Helen en Stijgen
Week 36: 6 t/m 12 september 2015

De mensheid nadert een belangrijk kruispunt in de lange reis terug naar zijn hemelse oorsprong. Er is een grote scheiding der geesten op komst waarin zij die ervoor kiezen om Liefde hun enige leiding te laten zijn in wat ze doen beloond zullen worden met optimale mogelijkheen op te stijgen vanuit deze driedimensionale werkelijkheid naar een hogere frequentie van trillend bestaan slechts verenigbaar met Liefde-geïnfundeerde wezens, terwijl zij die nog niet klaar zijn om de illusies achter te laten die ze zo diep koesteren nog veel meer mogelijkheden aangereikt zullen krijgen om door de waas van zelfverbeelding te kijken en terug te reiken naar de Bron waar we allen vandaan komen.

Dit is geen zaak voor oordeling of straf. Voor deze zielen is dit meer een zaak van uitgestelde openbaring en verdere vooruitgang tot ze het punt bereikt hebben waar het schuim van ervaringsgericht lijden en fysiek dwalen niet meer is, gereinigd van hun zielen bij de helende kracht van Liefde.

zondag 30 augustus 2015

Meditatie focus via Jean Hudon / Week 35: 30 aug. t/m 5sept. 2015

Meditatie focus via Jean Hudon
Laat er Licht, Liefde een Eenheid zijn
Week 35: 30 aug. t/m 5sept. 2015

Veel te lange tijd zijn we onszelf kwijtgeraakt in een mist van zelfgeschapen verwarring, vast gelovend dat we niet meer dan sterfelijk zijn, met wellicht iets van een zielenaspect aan ons vastgehecht. Maar maar zelden hebben we onszelf beschouwd als een levende ziel, in het bijzonder in de sleur van alle dag, een ziel verpakt in een lijf voor de duur van weer een nieuw leven in een ongelofelijk perfect instrument dat we gebruiken als voertuig in ons eeuwenlange leerproces in het rijk van het stof. Dit denkbeeldige idee dat ons menselijk personage is zo diep vastgeroest in ons psychisch systeem dat het voor de meeste mensen erg moeilijk is om hun hart en geest te openen voor het idee dat dit Iets dat het denken en voelen/monitoren van hun gevoel en fysieke ervaringen buiten hun filterende interface van hun door ego gestuurde persoonlijkheid is, in feite, het ware centrum van hun gevoel van eigenwaarde.

vrijdag 28 augustus 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 29 augustus 2015 / 28 augustus 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 29 augustus 2015
28 augustus 2015

Meester Morya,

Er zijn heel veel domeinen van je gevoel, van je verstand die je nog niet kent. Dat komt omdat je met je denken meegaat in de dingen die om je heen zijn en daarin een zekere betrokkenheid kent en dat je aan de andere kant voelt dat dat niet jouw hele leven is. Dat jij met andere woorden iemand anders bent dan de andere mensen, dat je vrij staat, min of meer vrij, dat je wel een grotere vrijheid zou willen, maar dat die grotere vrijheid alleen kan wanneer je die vrijheid innerlijk opneemt.

De wereld laat het niet toe dat jij degene bent die je eigenlijk zou willen zijn. Daar zit een moeilijkheid. Moeilijkheden komen er dikwijls doordat anderen jouw leven willen bepalen, maar innerlijk kan zoiets niet. Niemand kan jouw leven innerlijk bepalen behalve God. Vandaar dat Zijn verantwoordelijkheid in jouw leven ligt om je daar te brengen waar je inderdaad vrij bent, waar je de dingen op de juiste manier kan beleven en Hij helpt je daarbij. Hij is degene die je voorspeelt wat kan, Hij is degene die je inspireert, Hij is degene die je uit de moeilijkheden brengt.

zondag 23 augustus 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 34: 23 t/m 29 augustus 2015

Opstanding
Week 34: 23 t/m 29 augustus 2015

Temidden van de kwellingen van een nieuwe tijd vol traumatische omwentelingen en de aanhoudende onzekerheid over de toekomstige gezondheid van onze planeet, is er hoop voor een geheel vernieuwd wereldwijd spiritueel begrip en diepe realisatie van de werkelijke aard van de mens als een schip voor een vonk Goddelijkheid. Deze vernieuwing houdt de belofte in zich van een Gouden Eeuw van vrede, liefdevol mededogen en universeel broeder-/zusterschap.

Wat nu het keerpunt in de reis van de mensheid markeert in het snel vervagende tijdperk van oorlog en willekeurig geweld in een nieuwe tijd van wereldwijde vrede, is het buitensporig versnellende ontwaken dat plaats vindt, meestal onzichtbaar door de fascinatie van de media voor de meeste extreme menselijke gedragingen, maar nog steeds aan de gang nu meer en meer zielen in incarnatie er in slagen om de herinnering aan hun ware Zelf en de reden voor hun aanwezigheid op dit tijdstip in het Continuumtijd te herinneren.

zondag 16 augustus 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 33: 16 t/m 22 Augustus 2015

Het Activeren van het Universele Godnet
Week 33: 16 t/m 22 Augustus 2015

Als we ons als zielegeesten verzamelen, steeds scherper bewust van het ingewikkelde Web van Liefde dat ons allen verenigt als Eén, wordt ons een nieuw perspectief geboden om beter te begrijpen wat het inhoudt om vanuit onze God Zelf naar de Centrale Zon te reiken, de Originele Bron van Al Dat ooit Was, Is en altijd Zal Zijn in het oneindige, multidimensionale en allesomvattende Leven Continuum. Door ons ziele Geestes Oog kunnen we de oneindig liefdevolle Aanwezigheid voelen die doorlopend onze gedachten observeert en onze gevoelens aanvoelt.

Deze alomaanwezige verbinding met de Bron werkt in beide richtingen, op diepe wijze ons gevoel van Zelf verbindend aan het Omniversele Wezen dat onmiddellijk naar ons microvoelende meldkamer de macroperceptie van Al Dat Is terugzendt -dat de meeste tijd ver boven en buiten ons beperkte vermogen is om het ondoorgrondelijke te doorgronden. Dit twee richting communicatie systeem kan in sommige opzichten vergeleken worden met het wereldwijde Internet dat zo overheersend is geworden in ons leven, vooral voor hen die leven in de meer welvarende delen van deze wereld.

woensdag 12 augustus 2015

VERENIGD U VOOR WERELD VREDE 19-21 september 2015 / geplaatst 12 augustus 2015


VERENIGD U VOOR WERELD VREDE
Twijfel er nooit aan dat een kleine groep nadenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; inderdaad, het is het enige ding dat dat ooit heeft kunnen doen. 

Margaret Meade

Weet je ... het echte juweel van het bovenstaande citaat is dat wij die betrokken burgers zijn die de wereld veranderen! Dit is onze tijd als individuen om onze visies te verenigen voor vrede en ze in het grotere verhaal te weven van wereldwijde verandering en paradigma verschuivingen die nu gebeuren op de planeet.

Als onderdeel van de VERENIGDE familie worden jullie bewogen deel te nemen aan mogelijkheden waarbij positieve impact direct kan worden gevoeld en ervaren op een wereldwijde schaal. Dat is de reden waarom wij dit jaar deze oproep doen aan jullie, onze meest actieve supporters, om een nog grotere aanwezigheid te co-creëren voor de vrede in september dat duurzamere, meetbare resultaten zal hebben.

maandag 10 augustus 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 32: 9 t/m 15 augustus 2015

Het terrein voorbereiden voor de stijging
Week 32: 9 t/m 15 augustus 2015

Het gesprek over een komende Gouden Eeuw op Aarde is de afgelopen jaren redelijk gewoon geworden in spirituele kringen en er is een groeiende belangstelling voor het onderwerp van een forse wereldwijde verschuiving van tijden rond het jaar 2012, zelfs als deze visie in de brede media wordt ingekleurd met de angst voor grote catastrofale gebeurtenissen. De hype die dit onderwerp omgeeft voorbij, er is een onweerlegbaar feit: de wereld zoals wij haar de afgelopen eeuw hebben gekend loopt ten einde nu het zo niet duurzaam is en moet ondubbelzinnig veranderen als er een levenswaardige toekomst moet zijn voor het overgrote deel van de levensvormen op aarde, zeker voor haar dominante soort, Homo Sapiens.

Het idee van zulk een nieuw tijdperk van vrede en wereldwijde harmonie is nog altijd een beetje wollig voor de meeste mensen, het is ook lastig om je te bedenken dat een dergelijke nieuwe werkelijkheid kan verrijzen ondanks de stevige, overweldigende uitdagingen die de mensheid nu tegemoet ziet en de moeilijkheden die er zijn om een goede koers overeen te komen terwijl politieke bestuurders en de ontsporende invloed van de machtige lobbies nog altijd zo nadrukkelijk aanwezig zijn.