CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zaterdag 24 januari 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 4: 25 t/m 31 januari 2015

Kiezen om het Licht te dienen
Week 4: 25 t/m 31 januari 2015

Op dit kruispunt, waar er zoveel op het spel staat voor de mensheid en de toekomst van deze wereld, is het van belang om je keuze opnieuw te bevestigen, of je stevig te verbinden, om het Licht te dienen en het stralende wezen van Liefde en Compassie te ZIJN dat we ieder bedoeld zijn te zijn in de schijnbaar oneindige sage van onze evolutionaire vooruitgang terug naar de Ene Bron aan de oorsprong van Al Dat Is.

Het is een open deur om te stellen dat waar we ons op richten groeit. Zoveel mensen zijn ontwaakt uit hun sluimer van millennia van spirituele traagheid en zoveel meer zijn onderweg om de eerste trede te bereiken van het proces van zielsontwaking en daarmee hun licht toevoegend aan het wereldwijde ontwakingsproces dat nu versnelt in samenwerking met de spirituele stijging van onze eigen planeet naar een hogere dimensie van ervaring, op weg naar veel hogere dimensies van dit oneindig complexe en ingewikkelde universele gebied van multi-level ervaren.

zondag 18 januari 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 3: 11 t/m 17 januari 2015

Heling van Moeder Aarde
Week 3: 11 t/m 17 januari 2015


Een van de belangrijkste inzichten die een significant verschil kunnen maken is het besef dat al het Leven op Aarde onlosmakelijk verbonden is met en samen een groot voelend wezen vormen, onze levende Aarde, moeder van meer dan 30 miljoen soorten, allen bijdragend aan het voortbestaan. Zoals een menselijk lichaam is samengesteld uit triljoenen samen als een leven wezen werkend, zo zijn de miljoenen levensvormen op Aarde samen werkend als een levens superorganisme.

De regenwouden, een deel van de longen van de planeet, zorgen voor uitwisseling van zuurstof en kooldioxide in samenwerking met de oceanen.. De rivieren en beken, vormen de bloedsomloop voor het lichaam van de planeet, zorgen voor schoon water en spoelen het systeem door. Onzichtbare stromen van universele kracht draaien rond onze planeet als de meridianen in acupunctuur en voeren deze levenskracht in het menselijk lichaam. De cycli van de seizoenen weerspiegelen lichamelijke veranderingen, van de inkrimping in de herfst tot de wedergeboorte in de lente. Alles werkt in geordende pracht en in koor, overlappend van de kleinste van de algen, bacteriën en plankton tot aan de migratie van vogels, kariboes en walvissen. Alles is intelligent zelfregulerend en doet coherent en verstandig… met uitzondering van de mens.

zondag 11 januari 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 2: 11 t/m 17 januari 2015

De neerslag van een diepe paradigmaverschuiving op Aarde
Week 2: 11 t/m 17 januari 2015

We leven in tijden van aanzienlijke veranderingen en het tempo van verandering is nu exponentieel aan het versnellen. Het gaat niet alleen om de snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen die steeds nieuwe mogelijkheden bieden aan de weinige bevoorrechten op alle terreinen van menselijke kennis, noch is het alleen het steeds toenemende aantal aanpassingen die de meeste mensen moeten doen als gevolg van een breed scala van redenen, of het nu gaat om wereldwijde aantasting van het milieu dat leidt naar een onzekere toekomst, economische veranderingen dwingen voortdurende aanpassing af aan het verdienen van 'je brood', of gewoon de sociale, culturele en spirituele evolutie van miljarden mensen die streven naar hun aangeboren kern van waarheid en die geluk en een gevoel van een doel in hun leven ervaren.

Er is een veel diepere vloedgolf van mogelijk Aardverschuivende ontwakingen nu snel reikend naar de diepste uithoeken van iedere levende ziel en helpt, zij het heimelijk, om zaken te verschuiven in de richting van een wereldwijde spirituele revolutie in de nabije toekomst.

zondag 4 januari 2015

Aartsengel Michael met Gaia en Cochise: Zondagavond Vredes Meditatie January 4, 2015 By Kathleen W

Aartsengel Michael met Gaia en Cochise:
Zondagavond Vredes Meditatie
January 4, 2015 By 

XPeaceSign borderblue PeaceOnEarth
Elke zondagavond, om 9 uur, ongeacht waar je woont, verzamelen mensen over de hele wereld zich om te Mediteren voor Vrede met Aartsengel Michaël.

Gaia voegt haar middelen toe aan die van Native American Indian Chief, Cochise, die ons op de recente Hemelse Zegeningen vroeg om etherisch om te draaien en diegene te verzamelen die zijn afgedwaald, degenen die handelen op de meest kwaadaardige en liefdeloze manieren en ze in onze harten te brengen, naar het Vuur van de Raad in het centrum van de planeet:

". . . het kan in het noorden of het zuiden, het oosten of het westen zijn, het doet er niet toe; kijk naar hen uit, verzamel, en breng ze binnen. En koester die wezens die de weg kwijt zijn.

"Breng ze naar het midden en laat ze zichzelf opwarmen in de warmte van het vuur van Gaia, van de Ene.

 fire

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 1: 4 t/m 11 januari 2015

Het mede vormgeven aan een Nieuwe Aarde in dienst van het Licht
Week 1: 4 t/m 11 januari 2015

Hoe zal de toekomst er uit zien? Hoe gaan we succesvol om met de huidige mondiale uitdagingen om zo een nieuw tijdperk van wereldvrede, spirituele eenheid en perfecte harmonie met alle rijken van de schepping te bewerkstelligen? Welke rol wordt een ieder van ons geacht te spelen in het mede vormgeven van een Nieuwe Aarde in Dienst van het Licht?

Deze vragen en vele meer rijzen zonder twijfel in de hoofden en harten van allen die hier kwamen om te helpen bij deze missie, in overeenstemming met de Goddelijke blauwdruk die al eeuwen geleden voorbereid zijn voor deze komende wonderlijke tijden. Er kan geen twijfel of enige aarzeling zijn in onze gedachten, niet over de vraag of de belofte van een gemanifesteerde Hemel op Aarde bewaarheid zal worden.


vrijdag 2 januari 2015

Meester Morya: Meditatie ter gelegenheid van Nieuwjaar 2015 en de volle maan van 5 januari 2015 2 januari 2015

Meester Morya:
Meditatie ter gelegenheid van Nieuwjaar 2015 en de volle maan van 5 januari 2015
2 januari 2015

Meester Morya,

Er is heel veel mogelijk op deze aarde en de liefde is een kracht, een energie, die voortdurend intenser kan worden. Het is een nieuwe tijd, een tijd van samenwerken, een tijd van groepen en verenigingen. Het is een tijd van opkomen voor het Zelf, een tijd van reiken naar de ziel; de goddelijke leiding die je kan vinden in je eigen hart.

Het is een tijd van wakker worden in dit bestaan, vooral op deze aarde. Laat je niet om de tuin leiden: het is een werk, het is niet iets wat gemakkelijk is. Het is niet iets wat beloofd wordt, waar de mens niets voor zal hoeven te doen. Integendeel, het is hard werken. Het is iets om bewust van te worden dat het iedere dag opnieuw duidelijk gemaakt moet worden.

Vrede speelt daarin een heel grote rol omdat ze een band schept tussen de mensen. Als je in een vrede kan leven voor jezelf, zal je de liefde een plaats geven in je eigen hart. Van daaruit word je bewust van de dingen die niet van deze aarde zijn. Je gaat dus verder dan je verstand en je geheugen een toekomst tegemoet die, samen met de jeugd, een nieuwe toekomst is. Er is heel veel mogelijk op dit moment op deze aarde.