CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

vrijdag 27 februari 2015

Lieve mensen, wij willen jullie het volgende mededelen

Lieve mensen, wij willen jullie het volgende mededelen

Sinds enige tijd worden onze blog’s bezocht door personen die proberen om via een reactie onder een bericht geldleningen aan te bieden, vandaag waren dat er weer vijf.

Wij kunnen ons voorstellen dat lening verstrekkers, in deze tijd, alle mogelijkheden gebruiken om mensen over te halen een lening af te sluiten, echter zitten wij daar niet echt op te wachten.

Onze Blog’s zijn daar niet voor bedoeld en wij willen daar dan ook absoluut niet aan meewerken.

Daarom hebben wij besloten om, de mogelijkheid om te reageren op berichten, tijdelijk uit te schakelen.

Vanzelfsprekend vinden wij dit vervelend voor de lezers van onze Blog’s, echter vinden wij dat dit soort berichten de energie van onze Blog’s verstoord.

Dank voor jullie begrip, Ine & Martien

woensdag 25 februari 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 5 maart 2015 / geplaatst 25 februari 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 5 maart 2015

Meester Morya,

Wanneer je naar je ziel toe gaat, naar het Goddelijke in jezelf, kom je eerst en vooral in een bepaalde groep terecht, waarvan je het gevoel krijgt dat die bij je past. Dan kan het zijn dat je voelt: ‘met die ene mens kan ik zo makkelijk praten en kan ik mij zo goed openstellen en met die andere veel moeilijker of bijna niet.’ Wees daar niet ongelukkig over, durf het te aanvaarden. (...)

Wie je ook bent, er zijn altijd mensen die tot dezelfde groep behoren. En of ze nu uit Amerika of uit Australië of welk land of werelddeel ook komen, er zijn mensen die bij elkaar passen en het heeft niets te maken met grenzen, met landen, met cultuur, met wat dan ook, het heeft te maken met een zielengroep.

dinsdag 24 februari 2015

Jeshua's Geleide Meditatie voor: "De Kracht van het Interdimensionale Zelf" / In expressie door Judith Coates

Jeshua's Geleide Meditatie voor:
"De Kracht van het Interdimensionale Zelf"
In expressie door Judith Coates
Inleiding:
Geliefde, ik wens nu te gaan naar wat jullie zullen noemen een volgend stadium van het deelachtig maken van jullie, omdat jullie er klaar voor zijn. Je hebt aan mij gevraagd, "Alsjeblieft, kunnen we een beetje meer vlees krijgen om onze tanden in te zetten?" Dus ja. Jullie hebben al het voorafje gehad. Jullie hebben de salade al gehad. Jullie komen nu bij het hoofdmenu aan, in/naar dat waar jullie werkelijk om vroegen en wilden weten.
Dus in deze boodschap gaan we een uitoefening doen welke jullie naar een nieuw niveau van gevoel zal brengen, een nieuw niveau van visualiseren, een nieuw niveau van weten Wie je bent, en de energie van de bekrachtiging van dat nieuwe begrip. Je hebt visioenen gehad van wat je wilt doen, wilt zijn, wilt bereiken, en je vraagt, "Hoe geraak ik naar die plaats? Hoe kan ik vanaf precies hier dat ik begrijp en waar ik me aangenaam bij voel verhuizen naar een plaats waar het meer uitgebreid zal zijn en meer in/naar de manifestatie van het denkbeeld dat ik gehad heb?"
Er zit wat huiswerk bij deze meditatie indien je dit wenst te doen. Ga hiervoor naar de betreffende blog tekst.

zondag 22 februari 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 8: 22 t/m 28 februari 2015

Stel je nu de Toekomst voor
Week 8: 22 t/m 28 februari 2015
Stel je een moment voor dat je een aantal jaren vooruit bent in de toekomst en dat de Aarde en al haar inwoners grondig zijn veranderd. Wat onmogelijk leek en volledig utopisch in de ogen van velen is toch uitgekomen. Stel je een nieuw bestaan voor, zonder enige van de gevaren en kwellingen van het verleden, dat nu mogelijk is voor alle zielen die op deze Nieuwe Aarde wonen.

Stel je voor, als je wilt, dat ieder mens nu erkend wordt als een volwaardig lid van de prachtige menselijk familie en dat het niemand ontbreekt aan essentiele materiële elementen die deel uitmaken van een vervuld, gelukkig leven. Voor ieder kind wordt gezorgd en niet één heeft honger of zal in bittere armoede leven. Het niveau van Liefde en Harmonie tussen alle mensen en met de hele Natuur is eenvoudigweg verbazingwekkend… Niemand hoeft enige activiteit te verrichten die schadelijk is voor de vitale gemeenschappelijke goederen waarvan al het Leven afhankelijk is.

dinsdag 17 februari 2015

PORTAL 2012 Wekelijkse Bevrijdings Meditatie update 16 februari 2015 14:02 PST

PORTAL 2012
Wekelijkse Bevrijdings Meditatie update
16 februari 2015 14:02 PST

Het is van het grootste belang voor zo veel mensen als mogelijk elke zondag mee te doen met onze wekelijkse Bevrijdings Meditatie. Deze meditatie helpt de Licht krachten om de energie van Licht te aarden op het oppervlak van de planeet om het Licht raster dat nodig is om het proces te versnellen van de compressie doorbraak te versterken. Het aantal mensen dat de meditatie doet is de meest invloedrijke factor binnen de kracht van het oppervlak menselijke bevolking voor het versnellen van het tijdstip van de gebeurtenis.


Wij doen deze meditatie altijd op 19:00 GMT iedere zondag, ongeacht de winter / zomertijd. Je kunt 07:00 GMT omzetten naar jouw lokale tijdzone hier:

zondag 15 februari 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 7: 15 t/m 21 februari 2015

Wij zijn de Sleutel tot de Toekomst
Week 7: 15 t/m 21 februari 2015

Terwijl we de drempel naderen waar ons hele terrein van bestaan een sprong zal maken in de vierde dimensionale werkelijkheid, vindt er een zeer uniek alchemistisch proces plaats over de hele wereld in de fysieke/spirituele/etherische matrix van allen die zich op het snijvlak van de evolutonaire vooruitgang van het Leven bevinden.

Wij -iedereen die erkent onderdeel te zijn van het wereldwijde ontwakingsproces van de mensheid- treden op als het triggermechanisme binnen het totale bewustzijn van onze soort en als deel van het gehele Gaia-wezen bestaande uit alles dat leeft op Aarde en als de baanbrekende Ontwakers, het spirituele 'bewustzijn zuurdesem' in het 'brood' van het opkomende menselijke Eenheid Bewustzijn, we hebben een unieke, zeer vitale en onvervangbare rol te spelen om dit komende springpunt in onze collectieve evolutionaire pad succesvol te laten gebeuren- succes gedefinieerd als het grootst mogelijke deel van de mensheid in staat te stellen om bewust te kiezen om deel te nemen aan de komende soorten en wereldwijde overgang naar een hogere bestaansfrequentie.

zondag 8 februari 2015

Meditatie focus via Jean Hudon Week 6: 8 t/m 14 februari 2015

Eén zijn met Gaia
Week 6: 8 t/m 14 februari 2015

Laten we even stilstaan om na te denken over de tot dusver geboekte vooruitgang en erkenning te geven aan alles dat er geleerd is. als we stapsgewijs binnentreden in een diepe staat van meditatie, meedoen aan gedachten en gevoelens in de hemelse harmonien die gevormd worden door het koor van liefdevolle, samen verenigde zielen, zowel op Aarde als buiten dit bestaansrijk, laten wij ons openstellen voor de prachtige schoonheid van de grote, heilige bijeenkomst die we samen vormen.

Laat ons voelen hoe uit de stromen van liefdevolle vriendelijkheid afkomstig van alle deelnemende zielen, zich verheugend in dit NU moment om de schittering van het Licht te gieten via onze harten en stralend om deze levende sfeer om een cocon te vormen van verblindende schittering.

Laat ons voelen Wie we gemeenschappelijk zijn als we Een worden met al het Leven op Aarde, Een met Gaia, dit perfecte Wezen van Liefde, deze wereldwijde essentie waarin wij allen deelnemen als cellen in een groter lichaam van Leven.

woensdag 4 februari 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 februari 2015/ Geplaatst 4 februari 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 februari 2015
Geplaatst 4 februari 2015
Meester Morya,

(...) Daarom is mediteren belangrijk op bepaalde momenten van de dag, dat je weet: ik begin en eindig mijn dag met een zeer korte meditatie - dat wil niet zeggen lang, maar kort of zelfs uiterst kort als het niet anders kan. Maar denk niet dat dat geen betekenis heeft.

Want zelfs als je maar één minuut zou mediteren: je zet jezelf in mekaar en je zal zien, je ontmoet andere mensen en je ziet andere dingen. Dat is misschien eigenaardig, maar zo werkt dat. Als je je goed in elkaar zet en op een rustige manier gaat mediteren - het moet heus niet lang zijn, maar het moet zeer rustig zijn - dan sta je anders op en dan doe je andere dingen en zeg je andere dingen en dus ontmoet je andere mensen.

zondag 1 februari 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 5: 1 t/m 7 februari 2015


Afstemming op Eenheid met Al Dat Is
Week 5: 1 t/m 7 februari 2015

Het ascensie proces wordt exponentieel versneld nu we het sleutel-Drempelpunt in de nabije toekomst naderen wanneer we overspringen, met de hele collectiviteit van het Leven dat deze levende planeet vormt, naar een hogere dimensie van bestaan, om nooit terug te keren en weg van het leidende baken van Liefde dat ons als een magneet trekt allen naar het Keer punt, de Alfa en de Omega, de Fusie naar Een-heid.

In de aanloop naar deze dimensionale verschuiving kunnen we al de ingewikkelde stromen van levend Licht voelen die ons allen verbindt met elkaar en de hele Levenssfeer en haar talloze levensvormen uitgedrukt en gereflecteerd in hun buitengewone diversiteit van maten, kleuren en vormen, de fenomenale creatieve virtuositeit van de Goddelijk Bron van dit alles.

Kryon: Chakra Meditatie Barbara Bessen 20 januari 2012. Geplaatst: 1 februari 2015

Kryon:
Chakra Meditatie
Barbara Bessen
20 januari 2012. Geplaatst: 1 februari 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Meditatie met tonen voor je chakra’s.

Om je op je eigen Goddelijkheid af te stemmen en energieën in balans te brengen waren tonen en gezangen in Lemurie en Atlantis zeer geliefd. Vaak gebeurde dit ook met boventonen.

Hoe zou het zijn als jullie je over het algemeen een beetje met gezangen bezighouden? Misschien hebben jullie zin om vaker te zingen. Ik bedoel het zingen dat vrij is, ik bedoel gewoon neurieën of zingen zoals het op dat moment uit jullie komt. Dit is vrij van oordeel en haalt naar boven wat eruit moet komen.

Misschien denken jullie dat je niet kunt zingen. Dit is dan waarschijnlijk door een ongevoelige leraar verteld. Iedereen kan zingen. Zing voor jezelf. Jullie kunnen bijvoorbeeld zelf je chakra’s “door-tonen.”