CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

maandag 30 maart 2015

Gronden – een nieuw licht op spirituele basisvaardigheden 30 maart 2015 / door Irene Langeveld

Gronden – een nieuw licht op spirituele basisvaardigheden
30 maart 2015 / door Irene Langeveld 

Het is één van de eerste dingen die we leren zodra we ons enigszins op het ‘spirituele pad’ gaan begeven: gronden, ook wel aarden genoemd. We leren om een verbinding te leggen tussen ons basischakra of onze voeten en de aarde. We visualiseren wortels, buizen of koorden. We leren te werken met onze chakra’s, om te gaan met onze gevoeligheid en we gaan wellicht steeds verder het spirituele pad op. En dan komt er ineens iemand op ons pad die vraagt: ‘hoe is het eigenlijk met je aarding?’. En wij denken, ‘oh aarding, dat is van vroeger toen ik net begon’. Nee dus. Ik schrijf deze zinnen met een knipoog, aangezien ik door mijn eigen proces steeds maar weer ben geconfronteerd met het belang van goed gronden en aanwezig zijn in je lichaam en in het moment. Soms frustrerend, maar altijd waar. Inmiddels is het mijn vaste overtuiging dat gronding een doorgaand proces is en één van de mooiste dingen om te doen. Naarmate je spiritueel of persoonlijk groeit, is het noodzakelijk dat je gronding meegroeit.

Meer licht

Naarmate wij ons verder ontwikkelen kunnen we meer licht in ons lichaam dragen. Een groter deel van onze ziel, onze spirit kan zich in ons lichaam en energieveld bevinden. We kunnen met geen mogelijkheid onze volledige energie dragen in het lichaam dat we nu hebben, maar we kunnen wel meer en meer van ons licht, van onze energie in ons lichaam en energieveld brengen. Energie is echter altijd in beweging en heeft dus een plaats nodig om naar toe te kunnen gaan. De energie kan alleen je lichaam in komen als er een goede verbinding is met de aarde. Je wordt dan letterlijk een kanaal voor de energie die vanuit de kosmos via jou naar de aarde kan stromen. Is er geen of een beperkte verbinding met de aarde, dan kan de energie niet stromen en gaat het erg oncomfortabel aanvoelen. Hierop zal je hoger zelf dan besluiten om de energieaanvoer te verminderen om het niet te overweldigend te maken.Wat gebeurt er als je goed gegrond bent? Een goede gronding betekent dat je aanwezig bent in je lichaam en dat je een energetische verbinding hebt met de aarde via je basischakra en je voetchakra’s. Dat laatste is vaak wel in enige mate aanwezig, want dat is waar de meeste (meditatie)cursussen aan werken. 

zondag 29 maart 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 13: 29 maart t/m 4 april 2015

Verankering van de Volgende Dimensie van het Bestaan
Week 13: 29 maart t/m 4 april 2015

Gedurende vele jaren hebben mensen uit alle lagen van het leven deelgenomen in steeds grotere aantallen aan de verschillende facetten van de opkomende beweging van Nieuw Bewustzijn, ook wel de New Age beweging genoemd, verwijzend naar de geestelijke wedergeboorte van de mensheid als geheel. De verschillende uitingsvormen van deze beweging zijn te talrijk om uitputtend te worden opgesomd door wie dan ook. Het volstaat te zeggen dat er nauwelijks een aspect van het menslijk leven is dat niet op de een of andere manier is beïnvloed door de innerlijke resonantie van dit Nieuwe Bewustzijn en de inherente waarden van deze beweging die in een stroomversnelling is geraakt in ons collectieve psyche en menselijke zaken.

Zoals we allemaal intuïtief aanvoelen mits we goed zijn afgestemd op de innerlijke leiding die een steeds grotere rol in een nog steeds groeiend aantal mensen speelt, is niets van dit alles gebeurd door toevalligheden of geluk. Het kan worden ervaren en omschreven als het gevolg van een steeds groeiende stroom van intelligente LevensKrachten die de doelen van een Goddelijk Plan dienen dat is bedacht voor het uitdrukkelijke doel ter ondersteuning van alle zielen in incarnatie om hun uiteindelijke bestemming te bereiken -en dat is het zich herinneren van hun goddelijke oorsprong en aard, hun hele bestaan opschakelen naar het helpen van anderen om een vergelijkbaar ontwaken te bereiken en uiteindelijk herenigend in de Bron van Al Dat Is als een opperste omarming van hun ware en eeuwige Aard.

zaterdag 28 maart 2015

Aartsengel Michael De Kristallijnen LichtLichaam Meditatie / 26 Maart 2015 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael
De Kristallijnen LichtLichaam Meditatie
26 Maart 2015 / Rita Pulmans
“Geliefden, velen zijn op de goede weg, de weg van Liefde en Barmhartigheid.” 
Rita:
Geliefde Aartsengel Michael, 
Ik heb vragen aan U.
Soms zijn we onbewust over toestanden of zaken die zich aandienen vanuit een negatief gegeven. Ik begrijp, dat wanneer de Nieuwe Aarde zich ontplooit, vele zaken/toestanden die heersen aan het Licht mogen komen. En mede veranderingen ten goede brengen.
Hoe kunnen wij deze veranderingen bewerkstelligen. Hoe doorbreken we barricades van duisternis. Zodat we kunnen leven in en op een mooie en heerlijke zuivere wereld, vrij van pesticide gifstoffen. Vrij van onzuivere luchten water en aarde. Vrij van innerlijke en fysieke vervuilingen. Zodat we onze kinderen de kansen geven en bieden om in een gifvrije wereld te mogen ademen leven en wonen.
Geef ons geliefde Michael uw Heilige helende woorden.
Ik dank u Lord van de Zon.
****

donderdag 26 maart 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 april 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 april 2015

! Te beluisteren op www.morya.org

Meester Morya,

Wanneer je mensen leert kennen zoals ze in werkelijkheid zijn, moet je je niet storen aan de kleinigheden die er ook gegeven zijn. Want iedere groei draagt in zich scherpe kantjes. Iedere keer dat mensen als het ware gekwetst zijn, zijn ze ook in staat om te kwetsen.

Je moet weten dat je met zachtheid heel veel kan bereiken, maar het is een strenge zachtheid die je moet kunnen hanteren. Het betekent dat je werkelijk wil zacht zijn op momenten dat anderen misschien hard zijn en streng voor jou. Dit is niet gemakkelijk, dat weet Ik. Het betekent wel dat je dan in je juiste werk staat.

zondag 22 maart 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 12: 22 t/m 28 maart 2015

Het medescheppen van een Nieuwe Wereld
Week 12: 22 t/m 28 maart 2015

Een nieuwe wereld wenkt ons als we snel de drempel naderen waar we collectief een sprong zullen maken naar een nieuwe bestaansdimensie. Toch is dit naderende Moment van de Waarheid van onze eigen makelij. Er zal geen sprake zijn van een externe kracht of van goddelijke interventie. Wij zijn de vormgevers van ons eigen lot en met iedere voorbijgaande dag en steeds bewustere keus die we maken in de richting van het innerlijk Licht van Liefde dat ons allen leidt, gaan we steeds verder vooruit op het Pad van onze gezamenlijke bestemming.

We zijn hier met een reden. Niet is aan het toeval overgelaten in dit kosmische ballet van evolutionaire gebeurtenissen. We leren door onze zelfgekozen ervaringen de vitale kennis waardoor we spoedig in staat zullen zijn de oneindig subtiele en toch omnikrachtige trillende mechanica van dimensionale verschuiving te activeren. Hoewel onze langzaam denkende geest, gebonden aan de ontstekingen aan de zenuwcellen in onze hersenen, nauwelijks de diepte kunnen bevatten van wat spoedig ons tijd continuüm zal doorsijpelen, is er diep in ons iets dat voelt wat er voor gerommel voor ons ligt en dat weet hoe zich voor te bereiden op deze op handen zijnde openbaring.

vrijdag 20 maart 2015

De Goddelijke Moeder Equinox 20 Maart en Zonsverduistering / 20 Maart 2015 / Rita Pulmans

De Goddelijke Moeder
Equinox 20 Maart en Zonsverduistering
20 Maart 2015 / Rita Pulmans

De Goddelijke Moeder Spreekt;
Geliefde kinderen, verbind je met de grote "opening" vandaag, Mijn Goddelijke Matrix.
Geliefden, Ik de Grote Moeder, de Grote Kosmische BaarMoeder zal jullie levensbrengende energieën schenken.
Laat je doordringen door Mijn Heilige "input".
Laat je instromen met Mijn Heilig Kosmische Stralen, zodat jullie je kunnen opvullen met levend-gevende, levensbrengende, Heilige en Helende Eenergieën.
Vandaag en verder nog een hele tijd kunnen en mogen jullie je verder en verder laten indalen in Mijn Heilige Kosmische Baarmoeder.

zondag 15 maart 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 11: 15 t/m 21 maart 2015

Verheffen tot Al Wat We Kunnen Zijn
Week 11: 15 t/m 21 maart 2015

Binnenkort zullen gebeurtenissen die nu in gang gezet worden nieuwe manieren voor de mensheid naar de voorgrond brengen om haar onwankelbare wil voor Vrede te doen gelden, een vrede die niet uit de loop van een geweer komt, maar uit het diepste van ons hart en de oorlogvoerenden zullen gedwongen worden terug te treden en plaats te maken voor meer verlichte leiders die beter in staat zullen zijn om het ontwakende hart van de mensheid te weerspiegelen.

Echter om dit te laten plaatsvinden op de grote schaal die nodig is om nieuwe wegen naar onze gezamenlijke toekomst te openen, moet iedere houder van de Vlam van Leven en medevormgever aan Vrede van Aarde nog hoger reiken naar de belichaming van hun typische goddelijke natuur teneinde de Bron van Al aan te raken die diep in hun Geest huist, hun hele Zelf doordringen met haar lichtgevende Liefde Kracht en OPSTAAN, volledig bevrijdt van het juk van denkbeeldige zelfbeperkingen, teneinde hun Gechristende Goddelijke zelf volledig te tonen en hun uiteindelijke lot te manifesteren.

zondag 8 maart 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 10: 8 t/m 14 maart 2015

Het Menselijk Hart Helen
Week 10: 8 t/m 14 maart 2015


Het is al vaak aangegeven dat zodra een kritische massa van mensen een stadium in hun persoonlijke heling en ontwakingsproces hebben bereikt en ware Liefde ongehinderd kan schijnen, dan is dit vibrationele sjabloon van geestelijk evenwicht bekrachtigd door een verhoogd goddelijk bewustzijn dat zich in zal uitbreiden over de gehele mensheid met een snelle uitbreiding van de wereldwijde bewustwording en van een exponentieel dieper gevoel van Eenheid met Al Dat Is.

Dat alchemistische proces dat plaatsvindt in de smeltkroes van ieders hart is de sleutel, niet alleen voor ons voortdurende bestaan op deze prachtige, geliefde levende planeet, maar ook voor onze toekomstige Galactische Reis om de essentie te brengen van wat er geleerd is in de ketel van de fysieke ervaring met talloze andere werelden waar andere zielen worstelen om op te klimmen naar hun goddelijke erfdeel als kinderen van de Omniversele Schepper.

maandag 2 maart 2015

Mediteren, hoe en waarom doe je het?

Mediteren, hoe en waarom doe je het?

Meditatie is gezond
Er duiken steeds meer bewijzen op dat meditatie een zeer positieve invloed heeft op ons lichaam. In een wereld waarin ons lichaam steeds meer stress te verdragen krijgt kan meditatie je helpen om balans terug te krijgen. Dankzij meditatie vind je meer rust in je geest. Bovendien kan een ontspannen lichaam zichzelf beter herstellen dan een gestrest lichaam.

Nu komt de kunst: denk aan niets!
Hoe kun je nou aan niets denken? Dat is lastig. Je zult merken dat je, wanneer je mediteert veel gedachten hebt. De kunst van het mediteren is het laten varen van deze gedachten. Laat ze komen en gaan en leg je concentratie bij je ademhaling. Je hoeft niet te oordelen, plannen of onthouden.

Bekijk je gedachten en laat je wegvaren met de gedachtenstroom in je hoofd. Merk je dat je langzaam wordt meegenomen door je gedachten? Leg dan rustig de focus weer terug op je ademhaling. Zeg met je innerlijke stem bij elke inademing “IN” en bij elke uitademing “UIT” doe dit voor een aantal minuten. Uiteindelijk, en met wat oefening, zul je in staat zijn je gedachten te controleren en je hoofd echt leeg te krijgen tijdens het mediteren.

zondag 1 maart 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 9: 1 t/m 7 maart 2015

Het Web van Liefde op Aarde uitbreiden
Week 9: 1 t/m 7 maart 2015


Al meer dan 2 decennia is er een groeiend aantal initiatieven om aan te sluiten bij wereldwijd gesynchroniseerde meditaties door duizenden en zelfs miljoenen mensen met een gemeenschappelijk doel voor de heling van de mensheid en het meevormen van Vrede op Aarde. Niemand heeft systematisch de doorgaande uitbreiding van deze beweging gedocumenteerd, startend vanaf het moment dat groepen mensen gezamenlijk begonnen te mediteren in mystieke scholen, samen met de geleidelijke verspreiding van spirituele leerscholen en diverse vormen van meditatietechnieken. De dag zal aanbreken waarop historici dit process zullen erkennen als de basis van wat de belangrijkste verenigende wereldwijde ervaring voor de hele mensheid zal worden.