CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

donderdag 30 april 2015

Meester Morya: Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 mei 2015 / 30 april 2015

Meester Morya:
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 mei 2015
30 april 2015

Uit de ontwikkelingen op aarde zullen voortdurend nieuwe dingen tot stand komen. Dat wil zeggen dat de mens meer en meer aandacht zal hebben voor de dingen die hij in zijn innerlijk kan ervaren, om deze zaken dan te verwoorden en gestalte te geven. Het contact met het innerlijk wordt dus groter, en dat is voor veel mensen een nieuw gegeven. Er zullen altijd mensen zijn die betrokken zijn bij de buitenwereld, zeer zeker en dat zal ook zo blijven. Dit is evident op deze aarde. Maar het accent zal wel verlegd worden. Er zal bijvoorbeeld binnen het onderwijs aan de mensen geleerd worden om zich te richten naar hun innerlijk, en van daaruit de ervaringen te beleven die belangrijk zijn. De menselijke waardigheid zal beschouwd worden als een deeltje van de goddelijke waardigheid. Men zal ook inzien dat er meer en meer vanuit de goddelijke wereld naar de menselijke wereld gebracht wordt en dat er daardoor een grotere ontwikkeling mogelijk is. De intuïtie zal duidelijker spreken en de mens zal zich meer en meer laten leiden door het innerlijk.

zondag 26 april 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 17 : 26 april t/m 2 mei 2015

Het bereiken van voldoende mensen voor verandering
Week 17 : 26 april t/m 2 mei 2015

Is het je opgevallen hoe de houding van vrijwel iedereen ten opzichte van het milieu versneld aan het veranderen is? En dat deze groeiende bewustwording van alles dat ons verbindt in deze gemeenschappelijke uitdaging om deze levende planeet tegen verder verval te behoeden nu ook wordt vertaald naar een groter bewustzijn van onze individuele kracht om positief bij te dragen aan de wereldwijde crisis die ons tegemoet treedt, en hoe steeds meer mensen zich realiseren dat ze liever een deel van de oplossing zijn dan van het probleem?....

Is het je ook opgevallen dat er in de afgelopen jaren een groeiend aantal mensen, op welke wijze dan ook, in de opkomende spirituele bewustwording van onze aardse Eenheid deelnemen en daardoor de grootste verandering bewerkstelligen die ooit in de geschiedenis van de mensheid is gezien?....

zondag 19 april 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 16: 19 t/m 25 april 2015

Identificeren met jezelf en zijn wie je werkelijk bent
Week 16: 19 t/m 25 april 2015

Eén van de moeilijkste omschakelingen in inzicht die we kunnen maken, en overduidelijk de belangrijkste die we moeten maken, is onze Ware Aard verwezenlijken als schepsels van de Almachtige Maker van alle universums.

Deze omschakeling kan worden bereikt door stap voor stap in te schatten wie we zijn, waarom we hier zijn en wat onze uiteindelijke Bestemming is, maar dat kan alleen gebeuren als we niet langer pretenderen onszelf te kennen en over onszelf te weten, maar simpelweg onszelf toe te staan ons te voelen als Eén Onverdeelbaar Geheel wiens gehele uiting nooit volledig gemanifesteerd kan worden door één enkele entiteit, maar waarvan je de werkelijke omvang en onmetelijke potentie gewaar kan worden op ieder moment van de dag, wakend of slapend.

zondag 12 april 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 15: 2 t/m 18 april 2015

Het bereiken van Symbiose en Eenheid met Alle Leven
Week 15: 2 t/m 18 april 2015

Als je ermee worstelt om zin te geven aan onze snelle mars naar een onzekere toekomst, moet je overwegen wat ongetwijfeld een van de hoekstenen van het Leven op Aarde is en een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle overgang naar een duurzame en verlichte nieuwe manier van leven op Aarde. De wetenschap heeft ons al geleerd om te begrijpen dat zonder symbiose Leven zich niet zou hebben ontwikkeld tot het volkomen verbazingwekkende niveau van complexiteit en toch permanent evenwicht dat is bereikt gedurende eonen van evolutionaire vooruitgang. Geen enkele soort leeft in isolement, maar zijn allemaal afhankelijk van het ingewikkelde Web van het Leven voor hun levensonderhoud en voortbestaan.

Uiteraard is de menselijke soort geen uitzondering in dit opzicht. Toch, door onwetendheid en pure minachting voor het kwetsbare milieu waar we allemaal van afhankelijk zijn voor ons voortbestaan, is de mensheid er bijna in geslaagd om het delicate evenwicht te verstoren dat van vitaal belang is voor de continuïteit van het leven - en dat in het geologische equivalent van een oogwenk.

zondag 5 april 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 14: 5 t/m 11 April 2015

Het Helen van het Vrouwelijke en het Balanceren van het Mannelijke in Jezelf
Week 14: 5 t/m 11 April 2015

Er wordt wel gezegd dat als je de wereld wilt veranderen, je moet beginnen bij jezelf, en dat de rest van de wereld uiteindelijk zal volgen. Dit eenvoudige recept bevat vandaag de dag grote waarheid nu onze thuisplaneet wordt geconfronteerd met niet eerder voorgekomen uitdagingen, en nu het overleven van ontelbare soorten op het spel staat. Je moet je afvragen wat er nodig is om de volledige wereldbevolking er van te doordringen dat er iets grondig mis is en dat moet worden genezen in bijna iedereen om de wereld recht te zetten en balans en harmonie in de menselijke gemeenschap te bewerkstelligen en waarin de natuurlijke wereld opnieuw voorgaat.

De kern van de zaak is dat nu al veel te lang de uitgangspunten van wat een evenwichtig mens is over het hoofd is gezien, terwijl de gevolgen van deze diepgewortelde onbalans ons recht in het gezicht slaan. Net als al het andere in dit fysieke universum, is ieder mens geboren met twee aangeboren en even belangrijke kwaliteiten die normaal gesproken in evenwicht zijn teneinde een gezonde blik op het leven te hebben en een gezonde relatie met alle andere wezens. We worden elk geacht zowel de vrouwelijke als de mannelijke kanten van onze ziel te tonen in gelijke mate om vanuit een evenwichtig perspectief deel te nemen aan alle aspecten van het menselijk bestaan.