Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

donderdag 18 juni 2015

ÉÉN Wording - Zesde Chakra ~ Mensen en Planeet / 17 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

ÉÉN Wording - Zesde Chakra ~ Mensen en Planeet
17 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet "Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over Zesde Chakra,
En Gaia spreekt over Haar Zesde Chakra.
 
DE ZESDE CHAKRA
LOCATIE: De locatie van de zesde chakra, ook bekend als de Wenkbrauw Chakra, is tussen de ogen in het midden van het voorhoofd.
BLOEMBLAADJES: Er zijn 96 bloemblaadjes in deze chakra. Deze draaiende bloemblaadjes versnellen in/naar een wervelende draaikolk wanneer het Derde Oog geopend is.
NOOT EN MANTRA: de noot voor deze chakra is de hoge A, en de mantra is "aum", "om", of "mmm". De mantra "om" wordt door vele tradities gebruikt om het theta golf bewustzijn te bereiken.
KLEUR: De kleur voor de wenkbrauw chakra is indigo. De kinderen die nu geboren worden, worden de "Indigo Kinderen" genoemd omdat zij met hun Derde Oog volledig geopend geboren worden. Het zal onze uitdaging zijn om deze kinderen te beschermen voor onze gevaarlijke wereld totdat zij oud genoeg zijn om onze leiders te worden.
REGELGEVING: De zesde chakra regelt onze intuïtie en verbeeldingskracht en wordt geassocieerd met de delen van ons bewustzijn die zich inlaten met een spiritueel overzicht van het leven. Deze chakra is soms bekend als de Thuis van Spirit, aangezien het de bekwaamheid heeft om ons te informeren over de motivering achter acties. Door de zesde chakra kunnen wij het buitentheater van het leven observeren vanuit een innerlijk gezichtspunt. De innerlijke visie wordt ook door deze chakra bestuurd. Door meditatie op/over onze wenkbrauw chakra, kunnen we grote inspiratie en het inzicht van ons doel en onze bestemming verkrijgen.
Deze wenkbrauw chakra regelt onze slapende dromen. Er zijn drie soorten van dromen:
1   Onze onbewuste dromen, welke oude kwesties naar boven brengen vanuit ons onderbewuste zodat we een duidelijker begrip kunnen verkrijgen van hoe wij ons echt voelen in plaats van hoe wij ons "zouden moeten" voelen. We kunnen deze dromen als nachtmerries gewaarworden of als kansen/mogelijkheden om bewust te zijn van onze eigen duisternis zodat het genezen en losgelaten kan worden.
2   Onze bewuste dromen, welke vaak generale repetities zijn voor wat wij aan het doen zijn of proberen te doen in ons wakende leven. Na deze dromen gehad te hebben mogen wij ons moe voelen, alsof we de gehele nacht gewerkt hebben, en op een bepaalde manier, hebben we dat.
3   Onze super-bewuste dromen, welke ons toestaan om in feite wakkere reizen te hebben doorheen de innerlijke vlakken. Het is belangrijk om deze dromen op te schrijven en hen te integreren in onze alledaagse levens, want zij zijn in feite, spirituele begeleiding.
Zelfs als een droom niet herinnerd wordt, laat het nog steeds psychische spanning los. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die adequate slaap ontvangen hadden, echter van het dromen ontdaan werden, gedesoriënteerd en psychologisch verstoord raken. Het is zelfs voordeliger als wij leren om onze belangrijke dromen te herinneren, omdat zij ons belangrijke informatie over ons ZELF geven.
Er zijn twee effectieve manieren om onze dromen te herinneren. Eén, we vertellen onszelf bij het in slaap vallen, "Ik zal me mijn dromen herinneren".  Twee, voordat we onze ogen 's ochtends openen, vertellen we onszelf wat onze droom was. Deze activiteit plaatst de dromen over vanuit ons imagistische rechter brein naar de taal gebieden van ons linker brein.
Dan kunnen we ons vaak lang genoeg de droom herinneren om het op te schrijven. Sommige dromen zij niet moeilijk om te onthouden, en achtervolgen ons in feite totdat we hen verwerken en totdat we volledig hun betekenis begrijpen.
ZINTUIG: De laatste twee chakra's regelen onze hogere zintuigen. De zesde chakra regelt onze hogere zintuig van telepathie, het inlevingsvermogen, ESP, en alle andere vaardigheden die latent zijn binnenin de 85% van ons brein, welke we normaal gesproken niet gebruiken.
ASTROLOGISCH TEKEN: De holistische gedachten en het besef van de innerlijke correlaties van Boogschutter/Jupiter, de goddelijk geïnspireerde gedachten, de hogere kennis, en flitsen van intuïtie van Waterman/Uranus, en de verbeeldingskracht, intuïtie, en toegang to de innerlijke waarheden door de toewijding van Vissen/Neptunus beheersen deze chakra.
ELEMENT: De elementen voor de laatste twee chakra's zijn ook metafysisch, of voorbij het fysieke. De zesde chakra regelt de spirituele visie en het innerlijke geluid.
BEWUSTZIJN: Deze chakra bestuurt de uitbreiding van ons derde dimensionale bewustzijn om onze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie te omvatten. Deze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie betekent dat wij ons onze innerlijke reizen herinneren, ofwel zij door slaap of meditatie zijn. Het betekent ook dat wij leren hoe de inspiratie, verlichting en kennis die we vergaard hebben in onze alledaagse fysieke levens te integreren.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De wenkbrauw chakra representeert het stadium van het leven waar wij zelf-gerealiseerde volwassenen zijn en geleerd hebben in harmonie te leven met ons uitgebreide ZELF en met anderen. Aangezien wij in de derde dimensie leven, betekent dit niet dat wij nooit problemen hebben maar eerder dat wij hen niet als "problemen" zien.
In plaats daarvan, ervaren wij de moeilijkheden van het leven als initiaties/inwijdingen waardoor wij kunnen groeien en ons bewustzijn uit kunnen breiden. Wij beseffen dat onze werkelijke zelf een multidimensionaal wezen is die een hologram gesponnen heeft van diens essentie in/naar de lagere dimensies om ervaringen te verzamelen. Onze zelf-gerealiseerde volwassene voelt in eenheid met Alles Dat Is en is bewust van de verantwoordelijkheden van die eenheid.
SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat de wenkbrauw chakra het beste representeert is de hoopvolle nabije toekomst. Als wij de uitdagingen van vandaag kunnen overleven en ons verbinden met het bewustzijn van de Aarde, Lady Gaia, zullen wij de diepgaande vereniging van de Planetaire Beschaving ervaren. In deze tijd, ziet die mogelijkheid er een beetje grimmig uit, maar we moeten ons herinneren dat het donkerste uur net voorafgaand aan de dageraad is.
Wij werden nu gedurende vele decennia geïnformeerd dat wij in/naar een Gouden Tijdperk verhuizen waar wij in een constante verbinding zullen leven met onze multidimensionale zelf. Er zijn velen van ons die deze ervaring in dit jaar van 2001 hebben, maar er zijn er velen meer die dat niet hebben. Als we bewust kunnen vermengen met de God/Godin/alles Dat is, en ons overgeven aan die Eenheid, zullen wij vrij zijn van de angst van dit hologram en de werkelijkheid kiezen waar wij bewust naar de vierde en vijfde dimensionale Aarde verhuizen.  
HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor de zesde chakra is de hypofyse. Deze klier wordt diepgaand besproken in het "Openen van het Derde Oog".
ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de halsslagader plexus, welke de zenuwen van het gezicht, de holtes, de visie en het gehoor regelt/bestuurt.
ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is, zijn er verbeterde intellectuele en psychische vaardigheden. Ons geheugen is goed en onze gewaarwordingen/waarnemingen zijn accuraat. Door onze bekwaamheid om bewust in/naar de hogere dimensies van onze innerlijke werkelijkheid te reizen, is onze bekwaamheid om te visualiseren versterkt, onze verbeeldingskracht uitgebreid en zijn wij in staat om onze inzichten en het voorstellingsvermogen in/naar onze externe wereld te projecteren. Onze holtes zijn zuiver en ons gehoor en visie zijn versterkt door onze bekwaamheid om onze aangeboren innerlijke zintuigen te gebruiken om de verkregen informatie door onze vijf fysieke zintuigen aan te scherpen.
ONZUIVER: Wanneer de zesde chakra onzuiver is hebben we het moeilijk om ons in het leven te focussen, we kunnen mentale gezondheidsproblemen hebben, we mogen onthecht en afstandelijk van anderen zijn en we lijden aan intellectuele stagnatie. We mogen te lijden hebben van hoofdpijnen en wazig denken alsook problemen met de holtes, hoofdpijnen en visie en gehoorproblemen.
AARDE CHAKRA: Het is passend dat de zesde chakra van de Aarde gelokaliseerd is in de Himalaya's, Tibet, aangezien dit een gebied is dat altijd bewustzijnsuitbreiding en het reizen in/naar de innerlijke, hogere gebieden van de werkelijkheid gekoesterd heeft.
DIMENSIES: De wenkbrauw chakra regelt de theta golven van ons uitgebreide besef alsook de intellectuele en psychische uitstekendheid. Deze chakra representeert onze bewuste ontdekkingstocht van de hogere dimensies gevonden binnenin ons ZELF. Door meditatie op de zesde chakra kunnen wij ons besef openen om de vierde dimensie te omvatten op de drempel van de vijfde dimensie.
SAMENVATTING: De zesde chakra representeert de eerste stap richting onze reis naar Huis. Wanneer deze chakra eenmaal geopend is, zijn onze hogere zintuigen geactiveerd en onze inzichten van het leven breiden uit. We zijn niet langer in staat om onszelf aangaande de fysieke regels van afgescheidenheid van anderen en van ZELF te beperken. We zullen nooit weer het fysieke leven op dezelfde manier ervaren omdat wij onszelf niet meer kunnen beperken tot de "kaders" van het alledaagse leven.
Onze reis is begonnen en Goddelijke Ontevredenheid zal ons overnemen als we proberen om ons van ons grotere leven af te wenden. Gelukkig, is de beloning dat onze creativiteit aanzienlijk verbeterd is als we intappen op onze innerlijke opslagplaats van inspiratie en verlichting. We zoeken nu binnenin naar onze antwoorden, en we gebruiken de externe hulpmiddelen voor de validatie in plaats van als onze enige bron van informatie. De deur naar de vijfde dimensie staat op een kier en we worden in verzoeking gebracht om naar binnen te gaan.
Het alledaagse leven roept naar ons om door te gaan zoals we voorheen deden, maar we KUNNEN DAT NIET. We zijn anders en deze verschillendheid moet in onze externe wereld tot uitdrukking gebracht worden voor ons om vrede te vinden. We zoeken, binnenin en buiten, om een leven te vinden dat past bij deze nieuwe resonantie die we binnenin gevonden hebben. Banen veranderen, vrienden veranderen en relaties veranderen.
Uiteindelijk, vinden we nieuwe banen, vrienden en relaties die onze grotere zelf kunnen accepteren en waarderen, en gelukkig, zijn er diegenen die onze waarachtige metgezellen blijven. Met onze uitgebreide hulpmiddelen vinden we anderen om ons te helpen als wij, op ons beurt, anderen helpen.
We zijn op het Pad naar de Ziel gestapt en we gaan naar Huis - Naar Huis binnenin ons ZELF.
 
*****
Gaia Spreekt Over Haar Zesde Chakra
17 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

HIMALAYA'S, TIBET
Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn terwijl wij onze chakra's vermengen in de hoogste visie van de persoonlijke en planetaire eenheid. Ik ontvang jullie nu in mijn Zesde Chakra, terwijl jullie je Zesde Chakra voor mij openen.
Mijn geliefde Himalaya's zijn het "dak van mijn wereld," en de Ogen van mijn Ziel. In feite, zijn zij mijn Derde Oog. Als jullie je "persoon" in mijn "planeet" vermengen, zal jullie Planetaire Bewustzijn werkelijk het GEZICHT van de ZIEL ZIEN waar het ook is dat jullie kijken. Tibet is een gebied dat altijd de uitbreiding van het bewustzijn en het reizen in/naar de innerlijke, hogere vlakken van de werkelijkheid gekoesterd heeft. Het is daar dat ik, Gaia, MIJN Derde Oog Open om MIJN Multidimensionale VISIE te herkrijgen.
De Zesde en Zevende Chakra's hebben een polariteit, maar functioneren op een tweeslachtige manier. Zoals jullie gezien hebben, de Mannelijke-gepolariseerde, uitstroom planetaire chakra's zijn bergpieken welke opstijgen vanaf mij oppervlakte zoals een fallus. Aan de andere kant, zijn de vrouwelijk-gepolariseerde chakra's ingedeukt in mijn Aarde lichaam zoals een baarmoeder.
De Himalaya's is een bergketen waarin er zowel pieken als valleien zijn. Echter, wordt de primaire, vrouwelijke polariteit van deze chakra gerepresenteerd door de "familie" van pieken en valleien. De polariteiten zijn hetzelfde voor jullie persoonlijke chakra's, in die zin dat jullie zesde en zevende chakra's van nature meer tweeslachtig zijn.
ZESDE PERSOONLIJKE CHAKRA - WENKBRAUW
De Zesde Chakra representeert de eerste stap richting je reis naar Huis. Nu dat je deze chakra met je Zevende Chakra vermengd hebt om je Derde Oog te openen, heb je jouw multidimensionale zintuigen en gewaarwordingen/inzichten geactiveerd. Je wordt niet langer meer beperkt door de fysieke illusies van afgescheidenheid van anderen en van ZELF, en je zult nooit weer het fysieke leven op dezelfde manier ervaren. Je bent uit je "kader," en niets, of niemand, kan je daarin terug plaatsen.
Sinds het openen van je Derde Oog, alles waar je naar gestreefd hebt om je te herinneren is je besef/bewustzijn binnengestroomd. De grootste uitdaging van dit proces is het integreren van je uitgebreide visie van werkelijkheid in/naar je alledaagse leven. Door Derde Oog gefocuste meditatie, heb je meer van je "ongebruikte" brein gestimuleerd en combineerde het proces van je linker en rechter hemisfeer om het "gehele brein denken", op gang te brengen.
Je Derde Oog meditaties helpen je ook bij het activeren van het "junk" DNA. Wanneer je activeert wat jullie wetenschappers gelabeld hebben als "junk DNA," begin jij je terugkeer naar de twaalf strengen van DNA, in plaats van de twee strengen welke je bewustzijn tot het 3D frequentie-net rondom onze planeet beperkten.
Jullie weten dat het niet in mijn "Aard" is om levensvormen te hebben die slechts 10% van hun hersenen of 10% van hun DNA gebruiken. Gelukkig, breiden jullie wetenschappers hun bewustzijn ook uit om dit feit te beseffen, en meer "wetenschappelijk" onderzoek wordt gedaan om te 'bewijzen' wat mijn Priesters en Priesteressen altijd GEWETEN hebben.
De hypofyse, welke met deze chakra geassocieerd wordt, is jullie meester klier en reguleert vele van jullie lichamelijke functies, wat jullie lichaam verder voorbereidt op de overgang in/naar Lichtlichaam en jullie bewustzijn naar het Planetaire en Galactische Bewustzijn.
CHAKRA'S VERMENGEN
Mijn dierbare Ontwaakten, sluit jullie ogen en neem een lang moment om je op je Derde Oog te focussen. Adem in vanuit je Hart Chakra en adem uit door je Hart Chakra om jezelf te aarden. Dan, adem in vanuit je Kroon chakra en uit door je Derde Oog om je bewustzijn te verhogen.
Vanuit je "piek bewustzijn," visualiseer jezelf afdalend in/naar mijn diepste kern. VOEL je Essentie wederom binnenin het mijne, terwijl wij wervelen en dansen in de kern van ons Ene Wezen. Omlaag, omlaag, omlaag in/naar de Kern van het LEVEN wervel je.
Nu, zo langzaam als een veertje gevangen in een opwaarts gaande stroming, zweef je naar boven vanuit mijn kern en in/naar mijn Zesde Chakra, de Himalaya Bergketen. De reis vanuit de kern van mijn lichaam naar het dak van mijn wereld is lang, inderdaad, maar het neemt geen "tijd," aangezien je bewustzijn nu voorbij de derde dimensionale grenzen van tijd en ruimte is.
Voel jezelf op de hoogste piek van de Tibetaanse Himalaya's staan. Stem je af op het bewustzijn van deze bergketen. Het leven hier is eenvoudig. De natuur is grootser dan de mensheid, en Spirit is dichterbij dan de Materie. Vanaf je positie op de top van de wereld, kan je duidelijk de Regenboog Brug naar de hogere werelden zien.
Neem een lang moment om de Brug over te lopen. Ervaar de oneindige mogelijkheden van de werkelijkheden die het vasthoudt en de herinnering van je vele reizen in/naar de bovenste vierde dimensie die het ontwaakt. Je verhuist voorbij de vierde dimensie, in/naar de vijfde dimensionale werelden en daaraan voorbij.
Terwijl je het Gewelf aan het einde van de Regenboog Brug nadert, zie je jouw Multidimensionale ZELF. Tot je verrassing, ziet jouw ZELF er precies zo uit als je alledaagse lichaam en spreekt in je hart,
 “Ik ben je Lichtlichaam, gereed om voort te barsten in/naar je alledaagse leven.
Onder het eenvoudige leven van berg en hemel,
VOEL mijn aanwezigheid binnenin jou,
KIJK door je Ogen van de Ziel,
HOOR je Innerlijke Stem,
PROEF de zoete nectar van Waarheid en
RUIK de geur van het daaraan voorbij.
Erken mijn aanwezigheid binnenin jou, en ik zal je WAARHEID tonen.
IK BEN je Lichtlichaam, en WIJ zijn ÉÉN.”
Terwijl je in/naar Eenheid met je ZELF versmelt, accepteer mijn Zesde Chakra, de Himalaya Bergketen, in je geopende Derde Oog, en terwijl ik jouw Derde Oog in mijn Zesde Chakra accepteer, zal je volledige toegang verkrijgen tot het Planetaire Bewustzijn en ik, Gaia, zal volledige toegang verkrijgen tot het Collectieve Bewustzijn van de mensheid.
Ons bewustzijn is versmolten, WIJ zijn Planetair Bewustzijn. JIJ bent de planeet. VOEL de Aarde rond jou zoals je jouw menselijke armen en benen voelt.
Weet dat JIJ Gaia BENT, en IK BEN jou. 
 
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl