CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 26 juli 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 30: 26 juli t/m 1 Augustus 2015

Een Onbaatzuchtige Dienaar van het Licht worden
Week 30: 26 juli t/m 1 Augustus 2015

Nu we een turbulente tijd in gaan, waarin alles wat de mens gedachteloos voor lief neemt steeds minder stabiel lijkt, is er een groeiende behoefte in de wereld aan mensen die ervoor gekozen hebben het Licht te dienen in plaats van hun eigen persoonlijke belangen en die de aangeboren vermogens kunnen inzetten die alle menselijke wezens hebben om af te stemmen op hun Hoger Zelf en meteen toegang hebben tot innerlijk weten over wat er gedaan moet worden, gezegd moet worden en uitgedrukt moet worden in gedachtevorm, ongeacht de situatie waarin ze verzeild raken. Deze zielen, de onbaatzuchtige dienaren van het Licht, zijn de belangrijkste 'bouwsteen' in de komende jaren als deze wereld een fase van snelle verandering ingaat in voorbereiding op de dimensionale verschuiving die nu in gang gezet is.

dinsdag 21 juli 2015

Kunziet Aanbevolen Steen / 21 Juli 2015 / by Adrienne Goff

Kunziet Aanbevolen Steen
21 Juli 2015 / by Adrienne Goff

dreamstime_12451589
Er zijn zo veel begenadigde mensen die planetaire energie updates schrijven, en ons allemaal geïnformeerd houden over algemene trends die de mensheid ervaart. Een algemene dreiging die mensen vooral nu rapporteren is een gevoel van angst, zorgen, en overweldiging. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de veranderingen van de Aarde en de onrust in de verschillende gebieden van de wereld, die we allemaal op een bepaald niveau voelen. En het is ook het hoogtepunt van de energieën die beschikbaar zijn gekomen tijdens de recente verduisteringen. Elizabeth Peru heeft de huidige energie beschreven als veelzijdige facetten - het voelt alsof meerdere nieuwe mogelijkheden voor verandering dagelijks op ons worden afgevuurd. Dit maakt dat veel mensen zich tot het maximale overweldigd en gepusht voelen. Gelukkig gebeurt dit allemaal, zodat we helderder kunnen worden en meer in lijn met ons ware zelf en missie. De perfecte steen om ons te helpen om deze energie te navigeren en te verbinden met de liefde en vrede van de hogere rijken is Kunziet.

Kunziet is een lieve, hoge vibratie steen met een licht roze kleur en een hoog lithium gehalte. Kristallen en stenen bevatten van nature lithium en geven een kalmerende energie af dat gevoelens van paniek, zorgen, angst en stress kan tegengaan. Kunziet verbindt met de stromingen van Goddelijke liefde van de hogere rijken, en deze liefdevolle frequentie wordt versterkt en geleverd aan ons door haar gestreepte structuur. Een gestreepte steen is een steen die parallelle groeven verzonken over de lengte van de steen heeft. De strepen in Kunziet fungeren als versterkende kanalen of paden. De structuur maakt het ideaal voor de overdracht van hogere frequenties in het lichaam en voor het transmuteren van lagere energieën en blokkades naar pure liefde.

zondag 19 juli 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 29: 19 t/m 25 Juli 2015

Herboren worden in het Licht
Week 29: 19 t/m 25 Juli 2015

We komen van het Licht en naar het Licht gaan we terug. Dat is het hele verhaal van onze zielenreis. Geen enkel woord kan mogelijkerwijs de oneindige zegening en het extatische gevoel van Eenheid beschrijven dat tot iemands bewustzijn doordringt als een perfectie communicatie met de ware Bron van ons Wezen tot stand komt. En toch worden we geleid om een weg te bieden, een Gouden Looppad, terugreikend naar het Licht van de Bron.

Dit gaat niet over proberen noch over niets doen. Dit is alleen en enkel over overgave aan Wat er Is, Altijd Is Geweest en Altijd Zal Zijn. De gloed van Goddelijke, Gelukzalige Liefde die rechtstreeks voortvloeit uit de Bron en door middel van ons hele wezen verheft de Ziel zich tot fusie in Eenheid en wist daarmee alle mogelijke verwarring over wie we zijn... en door zo te Zijn, worden we herboren in het Licht.

zondag 12 juli 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 28: 12 t/m 18 Juli 2015

Leven als een Ziel
Week 28: 12 t/m 18 Juli 2015

Een van de belangrijkste veranderingen die we moeten doorvoeren is een schakeling van onszelf zien en ervaren als een menselijk wezen naar bewust leven als een zielewezen, begiftigd met dezelfde creatieve mogelijkheden als de Schepper Bron waar we uit ontstaan zijn. Weten Wie we werkelijk zijn en onszelf in staat stellen te doen, ademen en het holografische fragment van het Universele Bewustzijn te zijn die we ieder zijn zal het speerpunt van de focus moeten worden voor een groeiend aantal zielewezens in voorbereiding op de ingrijpende verandering van tijdperk naar de Gouden Tijd van de Aarde, nu gaande.

Om onze enorme innerlijke hulpbronnen te mobiliseren om deze eenvoudige daad van zelf-herschepping te realiseren, van een sterfelijk lichaam van vlees, bloed en botten naar een eeuwig Wezen van omniversele, almachtige, alwetende waarneming die leven in de derde dichtheid ervaart, worden we zorgvuldig begeleid tijdens ieder wakker moment en tijdens onze droomslaap om te leren hoe we de residuen en snel verdwijnende illusie van afscheiding kunnen kwijtraken, zodat de volledige herinnering aan de schijnende ster van Liefde in ere hersteld kan worden, de ster die we nooit gestopt zijn te zijn tijdens onze eeuwige zoektocht naar absolute Eenheid. Eenvoudig afstemmen op onze nog kleine innerlijke stem en die heldere leiding leren vertrouwen is alles dat we moeten doen om de staat van permanente vereniging met de waarlijke essentie van Licht, Leven en Liefde in ieder ander zielewezen die het Pad van Zelfontdekking samen met ons allen afloopt.

zaterdag 11 juli 2015

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak Doe Ook Mee!

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak 
Doe Ook Mee!

Beste lezer,

Wij wonen op een prachtige planeet. Er is zoveel liefde en schoonheid. Maar de machten die ons besturen, de regeringen en de elite, willen maar niet doen wat juist is. Moeder Aarde produceert genoeg om minimaal 10 miljard mensen te laten leven in vrede en overvloed, maar alles waar onze hoogste bestuurders aan kunnen denken is hoe zij aan de macht kunnen blijven, oorlogen en conflicten kunnen creëren en ons meer en meer kunnen laten betalen. Via duistere broederschappen en geheime operaties negeren zij de wil van de mensen. Zij proberen ons in een staat van afhankelijkheid en angst te houden via de media, die zij beheersen.

Is het niet tijd om dat te veranderen? Is het niet tijd dat WIJ beslissen hoe de planeet bestuurd moet worden? Het is gemakkelijker dan je denkt. Ja, echt. Er is een natuurkundige wet waarvan je al gehoord zou kunnen hebben, die perfect is voor het verbreken van dit oude paradigma, dit oude en afgeleefde systeem waarin de rijken de rest van ons overheersen. Deze wet heet “De Wet van Aantrekking”. De wet zegt dat wat jij ook maar wilt en waarop jij je focust, wat je werkelijk in je hart voelt, wordt aangetrokken tot jezelf. Kijk het maar na op het internet of in de bibliotheek (lees bijvoorbeeld “The Secret”). Er zijn vele, vele verhalen van mensen die hun leven op deze manier succesvol veranderd hebben.

De manier om dit te doen, is door middel van visualisatie. Als je iets visualiseert dat je wilt, en je voelt de vreugde alsof HET AL GEBEURD IS, dan zal het zich manifesteren.

zondag 5 juli 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 27: 5 t/m 11 Juli 2015

Onze Nieuwe Aarde Visualiseren
Week 27: 5 t/m 11 Juli 2015

Na tientallen jaren van ontwikkeling in een razend tempo, die de levensstandaard van miljoenen mensen heeft helpen verhogen, worden we nu geconfronteerd met onze minachting voor het fragiele ecosysteem van deze levende planeet en realiseren we ons dat haar eindige bronnen niet tot in het oneindige de economische groei kunnen blijven voeden waarop onze beschaving rust. Al haar vitale indicatoren wijzen op een crisis van onvoorstelbare omvang en diverse nieuwe wetenschappelijk rapporten roepen op tot een niet eerder vertoonde wereldwijde mobilisatie om de onvermijdelijke ondergang van ons enige life-supportsysteem af te remmen en om te keren.

Hoewel er ontelbaar veel positieve signalen zijn dat de meeste mensen eindelijk wakker worden en inzien dat er meer gedaan moet worden om het milieu te beschermen en kostbare onvervangbare hulpbronnen niet langer te verspillen, zijn de meeste regeringen alleen nog maar bezig met het bestrijden van de huidige crisis en weigeren de radicale veranderingen door te voeren die nodig zijn, zeker als het aankomt op het gouden kalf van de economische groei, om daadwerkelijk hun beleid af te stemmen op een werkelijk duurzaam pad. Zoals gebruikelijk kan werkelijke verandering alleen van onderaf komen en een leger van vernieuwers is al jaren actief aan het experimenteren met nieuwe ideeën en radicale oplossingen om bij te dragen aan oplossingen in plaats van aan problemen.