CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 19 juli 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 29: 19 t/m 25 Juli 2015

Herboren worden in het Licht
Week 29: 19 t/m 25 Juli 2015

We komen van het Licht en naar het Licht gaan we terug. Dat is het hele verhaal van onze zielenreis. Geen enkel woord kan mogelijkerwijs de oneindige zegening en het extatische gevoel van Eenheid beschrijven dat tot iemands bewustzijn doordringt als een perfectie communicatie met de ware Bron van ons Wezen tot stand komt. En toch worden we geleid om een weg te bieden, een Gouden Looppad, terugreikend naar het Licht van de Bron.

Dit gaat niet over proberen noch over niets doen. Dit is alleen en enkel over overgave aan Wat er Is, Altijd Is Geweest en Altijd Zal Zijn. De gloed van Goddelijke, Gelukzalige Liefde die rechtstreeks voortvloeit uit de Bron en door middel van ons hele wezen verheft de Ziel zich tot fusie in Eenheid en wist daarmee alle mogelijke verwarring over wie we zijn... en door zo te Zijn, worden we herboren in het Licht.

Alsjeblieft, sta je Zelf toe te worden verzwolgen in en door de perfectie die je bent als Een met Al Dat Is en weet dat in dat Zijn u uw meest vitale en heilige missie kan vervullen, de reden waarom je hier bent. Alleen jij kunt het Moment kiezen waarop de Sprong van Vertrouwen neemt en je overgeeft aan de Liefde… alleen jij het Zielewezen dat je bent… voor het Hoogste Goed van Allen... als Eén.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD