CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 30 augustus 2015

Meditatie focus via Jean Hudon / Week 35: 30 aug. t/m 5sept. 2015

Meditatie focus via Jean Hudon
Laat er Licht, Liefde een Eenheid zijn
Week 35: 30 aug. t/m 5sept. 2015

Veel te lange tijd zijn we onszelf kwijtgeraakt in een mist van zelfgeschapen verwarring, vast gelovend dat we niet meer dan sterfelijk zijn, met wellicht iets van een zielenaspect aan ons vastgehecht. Maar maar zelden hebben we onszelf beschouwd als een levende ziel, in het bijzonder in de sleur van alle dag, een ziel verpakt in een lijf voor de duur van weer een nieuw leven in een ongelofelijk perfect instrument dat we gebruiken als voertuig in ons eeuwenlange leerproces in het rijk van het stof. Dit denkbeeldige idee dat ons menselijk personage is zo diep vastgeroest in ons psychisch systeem dat het voor de meeste mensen erg moeilijk is om hun hart en geest te openen voor het idee dat dit Iets dat het denken en voelen/monitoren van hun gevoel en fysieke ervaringen buiten hun filterende interface van hun door ego gestuurde persoonlijkheid is, in feite, het ware centrum van hun gevoel van eigenwaarde.

vrijdag 28 augustus 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 29 augustus 2015 / 28 augustus 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 29 augustus 2015
28 augustus 2015

Meester Morya,

Er zijn heel veel domeinen van je gevoel, van je verstand die je nog niet kent. Dat komt omdat je met je denken meegaat in de dingen die om je heen zijn en daarin een zekere betrokkenheid kent en dat je aan de andere kant voelt dat dat niet jouw hele leven is. Dat jij met andere woorden iemand anders bent dan de andere mensen, dat je vrij staat, min of meer vrij, dat je wel een grotere vrijheid zou willen, maar dat die grotere vrijheid alleen kan wanneer je die vrijheid innerlijk opneemt.

De wereld laat het niet toe dat jij degene bent die je eigenlijk zou willen zijn. Daar zit een moeilijkheid. Moeilijkheden komen er dikwijls doordat anderen jouw leven willen bepalen, maar innerlijk kan zoiets niet. Niemand kan jouw leven innerlijk bepalen behalve God. Vandaar dat Zijn verantwoordelijkheid in jouw leven ligt om je daar te brengen waar je inderdaad vrij bent, waar je de dingen op de juiste manier kan beleven en Hij helpt je daarbij. Hij is degene die je voorspeelt wat kan, Hij is degene die je inspireert, Hij is degene die je uit de moeilijkheden brengt.

zondag 23 augustus 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 34: 23 t/m 29 augustus 2015

Opstanding
Week 34: 23 t/m 29 augustus 2015

Temidden van de kwellingen van een nieuwe tijd vol traumatische omwentelingen en de aanhoudende onzekerheid over de toekomstige gezondheid van onze planeet, is er hoop voor een geheel vernieuwd wereldwijd spiritueel begrip en diepe realisatie van de werkelijke aard van de mens als een schip voor een vonk Goddelijkheid. Deze vernieuwing houdt de belofte in zich van een Gouden Eeuw van vrede, liefdevol mededogen en universeel broeder-/zusterschap.

Wat nu het keerpunt in de reis van de mensheid markeert in het snel vervagende tijdperk van oorlog en willekeurig geweld in een nieuwe tijd van wereldwijde vrede, is het buitensporig versnellende ontwaken dat plaats vindt, meestal onzichtbaar door de fascinatie van de media voor de meeste extreme menselijke gedragingen, maar nog steeds aan de gang nu meer en meer zielen in incarnatie er in slagen om de herinnering aan hun ware Zelf en de reden voor hun aanwezigheid op dit tijdstip in het Continuumtijd te herinneren.

zondag 16 augustus 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 33: 16 t/m 22 Augustus 2015

Het Activeren van het Universele Godnet
Week 33: 16 t/m 22 Augustus 2015

Als we ons als zielegeesten verzamelen, steeds scherper bewust van het ingewikkelde Web van Liefde dat ons allen verenigt als Eén, wordt ons een nieuw perspectief geboden om beter te begrijpen wat het inhoudt om vanuit onze God Zelf naar de Centrale Zon te reiken, de Originele Bron van Al Dat ooit Was, Is en altijd Zal Zijn in het oneindige, multidimensionale en allesomvattende Leven Continuum. Door ons ziele Geestes Oog kunnen we de oneindig liefdevolle Aanwezigheid voelen die doorlopend onze gedachten observeert en onze gevoelens aanvoelt.

Deze alomaanwezige verbinding met de Bron werkt in beide richtingen, op diepe wijze ons gevoel van Zelf verbindend aan het Omniversele Wezen dat onmiddellijk naar ons microvoelende meldkamer de macroperceptie van Al Dat Is terugzendt -dat de meeste tijd ver boven en buiten ons beperkte vermogen is om het ondoorgrondelijke te doorgronden. Dit twee richting communicatie systeem kan in sommige opzichten vergeleken worden met het wereldwijde Internet dat zo overheersend is geworden in ons leven, vooral voor hen die leven in de meer welvarende delen van deze wereld.

woensdag 12 augustus 2015

VERENIGD U VOOR WERELD VREDE 19-21 september 2015 / geplaatst 12 augustus 2015


VERENIGD U VOOR WERELD VREDE
Twijfel er nooit aan dat een kleine groep nadenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; inderdaad, het is het enige ding dat dat ooit heeft kunnen doen. 

Margaret Meade

Weet je ... het echte juweel van het bovenstaande citaat is dat wij die betrokken burgers zijn die de wereld veranderen! Dit is onze tijd als individuen om onze visies te verenigen voor vrede en ze in het grotere verhaal te weven van wereldwijde verandering en paradigma verschuivingen die nu gebeuren op de planeet.

Als onderdeel van de VERENIGDE familie worden jullie bewogen deel te nemen aan mogelijkheden waarbij positieve impact direct kan worden gevoeld en ervaren op een wereldwijde schaal. Dat is de reden waarom wij dit jaar deze oproep doen aan jullie, onze meest actieve supporters, om een nog grotere aanwezigheid te co-creëren voor de vrede in september dat duurzamere, meetbare resultaten zal hebben.

maandag 10 augustus 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 32: 9 t/m 15 augustus 2015

Het terrein voorbereiden voor de stijging
Week 32: 9 t/m 15 augustus 2015

Het gesprek over een komende Gouden Eeuw op Aarde is de afgelopen jaren redelijk gewoon geworden in spirituele kringen en er is een groeiende belangstelling voor het onderwerp van een forse wereldwijde verschuiving van tijden rond het jaar 2012, zelfs als deze visie in de brede media wordt ingekleurd met de angst voor grote catastrofale gebeurtenissen. De hype die dit onderwerp omgeeft voorbij, er is een onweerlegbaar feit: de wereld zoals wij haar de afgelopen eeuw hebben gekend loopt ten einde nu het zo niet duurzaam is en moet ondubbelzinnig veranderen als er een levenswaardige toekomst moet zijn voor het overgrote deel van de levensvormen op aarde, zeker voor haar dominante soort, Homo Sapiens.

Het idee van zulk een nieuw tijdperk van vrede en wereldwijde harmonie is nog altijd een beetje wollig voor de meeste mensen, het is ook lastig om je te bedenken dat een dergelijke nieuwe werkelijkheid kan verrijzen ondanks de stevige, overweldigende uitdagingen die de mensheid nu tegemoet ziet en de moeilijkheden die er zijn om een goede koers overeen te komen terwijl politieke bestuurders en de ontsporende invloed van de machtige lobbies nog altijd zo nadrukkelijk aanwezig zijn.

donderdag 6 augustus 2015

Aartsengel Michael De 8-8-8 Leeuwenpoort (+ Meditatie) / 6 Augustus 2015 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael
De 8-8-8 Leeuwenpoort
(+ Meditatie)
6 Augustus 2015 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael,

De 888 (8 augustus 2015 = driemaal 8) Leeuwenpoort energie, wilt u ons hier wat over vertellen?  Wat houdt het precies in en waarom is het zo belangrijk?
Nu zo na Volle Blauwe Maan, zijn er wel heel krachtige energieën die spelen. Kunnen we het beste in meditatie gaan deze dagen?

Ik dank u geliefde Michael,

Rita

****
Lieverds,

Het zijn mooie en opwindende tijden, jullie allen gaan door de transformatiepoort. Voor de ene is dit wat makkelijker dan voor de ander, maar jullie gaan!

Wat staat er nog allemaal te gebeuren lieverds? Veel, heel veel onderliggende "niet in te houden" en niet vast te houden patronen, komen veelvuldig aan de oppervlakte van/in jullie bewustzijn. Jullie ondervinden niet enkel verandering in de "goede richting" zeg maar (Aartsengel Michael bedoelt hiermee alles wat makkelijk gaat), maar ook verandering naar binnen, naar de diepe onderliggende en meer onbewuste lagen zoals frustraties, ongenoegen, ongemak en noem maar op.....

zondag 2 augustus 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 31: 2 t/m 8 Augustus 2015

Een Ziele Resonantie bereiken en Thuis Zijn
Week 31: 2 t/m 8 Augustus 2015


Zoals we allemaal weten, heeft alles in dit universum van nature een trilling, en zo komt het dat als twee zielen een trillende resonantie met elkaar hebben, hun verenigde frequentie hen in een diep resonerend gebied van eenheid brengt, hun respectievelijke bewustzijn zich vermengt tot een enkel 'eenzijn' - het gevoel van Eén zijn. Als dat gebeurt, ervaart de ene ziel spontaan de gedachten en gevoelens van de andere ziel -wat normaal gesproken telepathie genoemd wordt, een slecht begrepen fenomeen dat zoveel meer inhoudt dan simpelweg elkaars gedachten delen- en hele krachtige golven van sprankelende zegen spoelen beide zielen naar een extatische vereniging die pure vreugde brengt en vaak tranen van opgetogenheid.

Om zo'n zielresonantie tussen twee of een oneindige hoeveelheid zielen tot stand te brengen, is het enige dat nodig is een eenvoudige daad van overgave van de eigen controle over ons gevoel van zelfwaarneming, een daad uit liefde en volkomen vertrouwen in elkaars goddelijke zijn, iets dat het eeuwenoude concept 'Namasté' deels verbeeldt.