Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 23 augustus 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 34: 23 t/m 29 augustus 2015

Opstanding
Week 34: 23 t/m 29 augustus 2015

Temidden van de kwellingen van een nieuwe tijd vol traumatische omwentelingen en de aanhoudende onzekerheid over de toekomstige gezondheid van onze planeet, is er hoop voor een geheel vernieuwd wereldwijd spiritueel begrip en diepe realisatie van de werkelijke aard van de mens als een schip voor een vonk Goddelijkheid. Deze vernieuwing houdt de belofte in zich van een Gouden Eeuw van vrede, liefdevol mededogen en universeel broeder-/zusterschap.

Wat nu het keerpunt in de reis van de mensheid markeert in het snel vervagende tijdperk van oorlog en willekeurig geweld in een nieuwe tijd van wereldwijde vrede, is het buitensporig versnellende ontwaken dat plaats vindt, meestal onzichtbaar door de fascinatie van de media voor de meeste extreme menselijke gedragingen, maar nog steeds aan de gang nu meer en meer zielen in incarnatie er in slagen om de herinnering aan hun ware Zelf en de reden voor hun aanwezigheid op dit tijdstip in het Continuumtijd te herinneren.

We kunnen niet anders dan het feit vieren en koesteren dat het collectieve menselijke bewustzijn eindelijk, als gevolg van de toenemende krachten stromen van hoger bewustzijn, is geactiveerd met dank aan alle individuele ontwakingen die tot dusver hebben plaatsgevonden

En nu, sinds we zijn begonnen met het oversteken van de beroemde dimensionale drempel aan het einde van 2012, we ervaren aan een trapsgewijze crescendo van steeds meer intense initiatie voorbereidingen als meer en meer zielen maken de innerlijke verschuiving uit de illusie van afscheiding van Eenheids Bewustzijn te, de belangrijkste voorwaarde voor wat je de Opstanding van massaal goddelijk bewustzijn op deze geliefde sfeer van Leven, deze verzameling van individuele levenswaarnemingsvermogen naar een complexe manier verbonden geheel dat ademt, voelt en Universele Intelligentie manifesteert als het zich Zelf uit door middel van talloze vormen van uitingen van de Natuur.

We kunnen ons op dit punt nauwelijks de reikwijdte en ontzagtintelingenniveau voorstellen van de zielengemeenschap die gevoeld zal worden als deze magische kritische drempel over een paar maanden zal worden overschreden. Toch kunnen we voelen hoe diepgaand en echt revolutionair, vanuit een historisch perspectief, deze verschuiving naar een hogere dimensie van bewustzijn en trilling zal zijn.

We hoeven alleen maar na te denken over de manier waarop we instinctief reageren, diep van binnen, iedere keer als we getuige zijn van de geboorte van een nieuw wezen, mens of dier, om een idee te krijgen van het soort indruk die de collectieve bewustwording van onze ware goddelijke natuur in ons teweeg zal brengen. De delicate schoonheid van een bloeiende bloem of de subtiele geur die zij afscheidt is soms al genoeg om dit gevoel van gedempte bewondering en volledige eerbied te activeren voor de mysterieuze kracht van het leven dat zo meesterlijk een nieuw menselijk lijf kan produceren uit de samenvoeging van 2 cellen in de diepten van een vrouwelijk lichaam en die kracht zal zich binnenkort manifesteren als de meesten van ons rijp zijn voor deze opstanding in onze nieuwe wereldwijde Zelf, als Een met alle leven op aarde en de rest van het universum.

De glorie van deze komende sublieme momenten kan al gevoeld worden als men zijn/haar Zelf een paar jaar vooruit projecteert om deel te nemen aan de planetaire viering van Licht en Liefde die voor altijd de herinering aan deze magische tijd van de overwinnen van de Heilige Geest op materie en zielsvergetelheid, die ons zo overheerst hebben de afgelopen duizenden jaren.

Voor ontelbare generaties na ons, zal onze gevierde overwinning op de sluimering van een bewust gekozen geheugenverlies door de opstanding van het gevoel van Goddelijke Zelf herinnerd worden als een van de hoogtepunten van Vreugde en Zegening die deze wereld ooit gekend heeft. Door middel van het samenvoegen van de liefdevolle uitingen van Wie We Zijn, terwijl we in meditatie waren, zoals we ook komende zondag op de gebruikelijke tijd zullen zijn, of individueel, dragen we bij aan het cataliseren van dit proces dat nu goed op de rails staat en op die manier het cement zijn in het menselijke collectieve bewustzijn, en namens onze ontwakenende verwante zielen, het onweerlegbare feit dat Liefde overwint, Licht groeit en Eenheid is, voor het Hoogste Goed van al... als Een.

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD