Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 30 augustus 2015

Meditatie focus via Jean Hudon / Week 35: 30 aug. t/m 5sept. 2015

Meditatie focus via Jean Hudon
Laat er Licht, Liefde een Eenheid zijn
Week 35: 30 aug. t/m 5sept. 2015

Veel te lange tijd zijn we onszelf kwijtgeraakt in een mist van zelfgeschapen verwarring, vast gelovend dat we niet meer dan sterfelijk zijn, met wellicht iets van een zielenaspect aan ons vastgehecht. Maar maar zelden hebben we onszelf beschouwd als een levende ziel, in het bijzonder in de sleur van alle dag, een ziel verpakt in een lijf voor de duur van weer een nieuw leven in een ongelofelijk perfect instrument dat we gebruiken als voertuig in ons eeuwenlange leerproces in het rijk van het stof. Dit denkbeeldige idee dat ons menselijk personage is zo diep vastgeroest in ons psychisch systeem dat het voor de meeste mensen erg moeilijk is om hun hart en geest te openen voor het idee dat dit Iets dat het denken en voelen/monitoren van hun gevoel en fysieke ervaringen buiten hun filterende interface van hun door ego gestuurde persoonlijkheid is, in feite, het ware centrum van hun gevoel van eigenwaarde.

De laatste tijd is er een heropleving van een dieper spiritueel begrip en verschillende indicaties van ontelbare bronnen dat we werkelijk een ziel zijn met een fysieke ervaring, en toch houdt het oude gevoel van onze denkbeeldig gevoel van afscheiding van deze diepere en werkelijkere ervaring ons op de een of andere manier stevig in de greep, en blijven we vergeten Wie We Zijn en gaan gedachteloos verder, als een kapotte automaat, met onze verstrooide manier van doen alsof we niet meer zijn dan een sterfelijk wezen, begiftigd met een soort van theoretische ziel.

Echter, het moment dat we in een staat van diepe meditatie gaan en het ons lukt de schreeuwende monoloog tot bedaren te brengen die we meestal toestaan ons bewustzijn te laten overheersen, kunnen we overschakelen naar de oude leer van ontkoppeling en overgaan naar een bijna echte droom-staat, waar we de opkomende gedachten en knipperende caleidoscopische waarnemingen van condensatie in een milliseconde aanschouwen, terragigs aan informatie, alsof we plotseling toegang hebben tot een oneindig grote computer met alle kennis van het universum aan het uiteinde van ons gevoel.

Als we in deze goddelijke Staat van Zijn zijn, is er weinig ruimte over om te twijfelen dat we veel meer zijn dan ons gebruikelijke sterfelijke zelf en, voor zo lang als we onszelf toestaan te blijven in deze gezegende staat van Zijn, we tot rust komen in de diepste, meest omvattende vrede van geest en ziel die mogelijk kan zijn. Degenen die nu vertrouwd zijn met dit 'terrein' weten al wat een potentieel oneindige kracht om te maken en te manifesteren er voor ons is, op het moment dat onze kleine wil afstemmen – 'klein' in de zin van een holografische reflectie/uiting van het Geheel te zijn – met de Wil van het Goede van het Universum.

De algemene focus van deze voorgestelde meditatie, die collectief zal worden uitgevoerd komende zondag op de gebruikelijke tijd, is om eerst de staat van gelukzalige onderdompeling in de Werkelijkheid van je bestaan als een ziel te bereiken, om daarna uit te reiken naar alle andere gelijkgestemde zielen op deze wereld en daarbuiten en gemeenschappelijk Willen de manifestatie van Licht, Liefde en Eenheid door de uiting van de triggerende gedachten Laat Er Licht Zijn… Laat Er Liefde Zijn… Laat Er Eenheid Zijn… en dit proces langzaam herhalen in een stijgende spiraal van co-manifestatie tot deze triadisch creatie volledig is verankert in het collectieve bewustzijn van deze planeet, voor het Hoogste Goed van Al…als Een


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD