Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 13 september 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 37: 13 t/m 19 september 2015

De verdwijning van de illusie van afscheiding
Week 37: 13 t/m 19 september 2015

Zoals we allemaal weten kan het leven op Aarde gevuld zijn met een aaneenschakeling van valse, verraderlijke irritante ervaringen, terwijl we diep ondergedompeld zijn in de brei van dualiteitsbewustzijn, dat speciaal is ontworpen om ons te laten geloven dat we alleen leven, geïsoleerd van de rest van het universum in onze eigen kleine bewustzijnsluchtbel. Voor de meeste mensen is deze illusie zo overweldigend, dat het voor hen bijna onmogelijk is een poging te wagen om te begrijpen of zelfs maar te geloven dat dit gevoel van vervreemding het directe resultaat is van hun eigen keuze, lang geleden gemaakt op zielsniveau, om zichzelf los te koppelen van de Universele Matrex van Eenheids Bewustzijn in hun wens om de uitgestrekte uitbreidingen en oneindige mogelijkheden te gaan ontdekken van het toen nieuw geschapen universum.

Dit proces van steeds verdere afscheiding, door ontelbare opeenvolgende tredes, van de initiële Vonk van geïndividualiseerd bestaan zoals afgegeven door de Oorspronkelijke Bron is al bijna voor eeuwig gaande en gaat nog steeds door tot op de dag van vandaag. En toch, als iemand in staat zou zijn zijn ziel terug te traceren, helemaal tot de Bron - zich er ondertussen van bewust wordend dat, net als ieder deel van een holografische afbeelding die door zijn ontwerp allee exact dezelfde componenten en eigenschappen van het hele plaatje heeft, elke ziel in wezen in zichzelf precies dezelfde kwaliteiten en aangeboren bewuste mogelijkheden heeft als zijn Originele Bron - dan zou men tot de conclusie komen, in een opperst 'aha'moment van openbaring, dat we absoluut niet te onderscheiden zijn van de Omniversele Bron van Al Dat Is en als zodanig zouden kunnen claimen dat we er één en dezelfde mee zijn.

Deze zelf-isolatie-luchtbel-spattende realisatie is het voorlaatste tegengif voor de alles doordringende illusie van afscheiding die aan de basis van alle slecht ontworpen handelingen, woorden en gedachten op deze planeet staat. Maar tot deze conclusie komen is geen kwestie van rationeel denken - hoewel na een keer ervaren het staat als een volkomen rationeel, logisch en onweerlegbaar feit.

Nee. Het kan inderdaad alleen door ervaring, als we gewoon het Licht van onze Totale Zelf aan doen, naar binnen/naar buiten reikend naar deze geheiligde, heilige plaats waar Zegen samengaat met Oneindige Liefde, waar ons beperkte gevoel van zelf onmiddellijk wordt ontbonden in de Absolute Uitgestrektheid van Wie We Werkelijk Zijn… en dan WETEN we… en is alles duidelijk… helemaal duidelijk… en alles wat er gedaan moet worden is ZIJN en laat dit WEZEN de stroom van ons bestaan leiden in de Omniversele Kosmische Soep waarin we gedijen en ons bestaan ontlenen…

Het bereiken van deze ultieme Staat van Genade is de Heilige Graal die de menselijkheid hier moet ervaren en die de ware katalysator is voor de dimensionale verschuiving die we geleidelijk doormaken nu meer en meer zielen op Aarde ontwaken uit de sluimer van dualiteitsbewustzijn in perfecte synchronisatie met en een grotere herinnering dan ooit aan hun oorspronkelijke en eeuwige natuur als Eén met Al Dat Is.

Nu we de kritieke massa van planetair ontwaken exponentieel steeds sneller bereiken, steeds dieper tappend in de zin van de vorming van een groot leven Wezen, op Aarde en daarbuiten - oneindig daarbuiten - naderen we nu snel het kantelpunt waarna ons collectieve geheugenverlies en de illusie van afscheiding niet meer zullen bestaan.

Onze sleutelrol en verantwoordelijkheid in de tussentijd, als deel van de ontwakingsgemeenschap van Lichtdragers, is om steeds meer van onze tijd en aandacht te besteden aan de ontwikkeling, door diepe meeslepende zielsgemeenschap met Al Dat Is zoals we iedere zondag doen, ons innerlijk resoneren met alle andere ontwakende zielen in dit fysieke rijk en daarbuiten, en zo het gebied van ontwaakte Eenheid op Aarde uit te breiden, voor het Hoogste Goed van Al… als Eén.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD