CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

dinsdag 27 oktober 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 27 oktober 2015 / 27 oktober 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 27 oktober 2015
27 oktober 2015

Meester Morya,

Het leven gaat met schokken. Het gaat niet stilletjes aan langzaam vooruit. Zo is het leven niet. Het leven is niet zo dat je denkt: ‘ik ben hiermee bezig, zoals een breiwerkje en dan komt de ene naald na de andere, de ene steek na de andere.’

Neen, zo is het niet. Ook niet als je al eens een steekje laat vallen, dat het dan weer opgenomen wordt. Neen, het leven is met catastrofen, dat wil zeggen: je naald breekt, of het breiwerk valt uit elkaar, of je zit zonder wol en je kan niet meer verder. Zo is het leven een beetje.

zondag 25 oktober 2015

Bericht van Cobra 23 oktober 2015: URGENT! MEDITATIE VOOR EUROPA 25 oktober 2015 / 23 Oktober 2015


Bericht van Cobra 23 oktober 2015:
URGENT! MEDITATIE VOOR EUROPA 25 oktober 2015
23 Oktober 2015

Er heeft recent een ontwikkeling in Europa plaatsgevonden die onze urgente aandacht nodig heeft. De vluchtelingencrisis in Europa is opnieuw geëscaleerd:


Een stabiel Europa is cruciaal voor geopolitieke stabiliteit op de planeet en één van de sleutelfactoren voor een meer of mindere stabiele transitie naar de Event.

Er is daarom door de Lichtkrachten gevraagd dat zo veel mensen als mogelijk is opnieuw de mensen in Europa ondersteunen met hun meditatie. Dit is tijdgevoelig en het moet worden rondverteld! We moeten de massa’s van de mensen bereiken, zodat de kritieke massa van mensen die dit feitelijk doen wordt bereikt. Het is tijd voor ons om ons te verenigen met het doel dat het Licht zal overwinnen.


Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 43: 25 t/m 31 oktober 2015

Nu onze Toekomst beschouwend
Week 43: 25 t/m 31 oktober 2015

Het Licht dat in je groeit is er om je de weg te wijzen naar het Beloofde Land van het Gouden Nieuwe Tijdperk van Licht en Liefde. Zodra je begint met het openen van Jezelf voor Zijn Aanwezigheid in jou, kan het je inspireren, via het kanaal van je intuïtie, en dat is precies wat je geacht wordt te bereiken op ieder moment van dit leven. Een van de dingen die dit Licht graag wil dat je herontdekt, is de kracht die jij hebt, als Een met Al Dat Is, om de toekomst mee te vormen, wier manifestatie in jouw bestaanswereld slechts wacht op jouw bewuste, bereidwillige deelname.

Zodra je je wil afstemt met de Hogere, Wijzere Wil van God/Scheppende Bron, die altijd maar een vleugje aanbidding verwijderd is, kan je vervolgens probleemloos aan de slag om de goddelijke magische tijd van Genade en Zuiverheid mee te manifesteren, die net voor ons ligt in het tijd-leven Continuum, en op die manier jouw rol mee te spelen die je voor ogen had toen je besloot om af te dalen naar dit lagere rijk van bestaan waarin zoveel van je vroegere, en nog altijd latent aanwezige glorie, voor je eigen ogen wordt verborgen.

zondag 18 oktober 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 42: 18 t/m 24 oktober 2015

Het bereiken van Godwustzijn
Week 42: 18 t/m 24 oktober 2015

Op onze lange reis van het sterrenschittermoment van onze schepping als een gedachte in de geest van God/Schepper Bron naar dit moment in het eeuwige nu, is een Aanwezigheid nooit gestopt met aandacht besteden aan al ons gevoelens en gedachten, precies in het centrum waaruit ons bewustzijn ontspringt. Deze altijd aandachtige Aanwezigheid, deze stille Ziener is de Bron van Al Dat is. Zoals een oude Hindoe-legende vertelt, is de goddelijkheid van de mens diep verborgen in hemzelf, en toch hebben mensen eeuwenlang de Waarheid over Wie zijn zijn overal gezocht, behalve in het centrum van hun eigen bewustzijn.

zondag 11 oktober 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 41: 11 t/m 17 oktober 2015

Vloeien van dualiteit naar Eenheid
Week 41: 11 t/m 17 oktober 2015

Eén Zijn is het instrument van het Omniversele Wezen zijn …

Eén Zijn is het in staat stellen van de Omniversele Aanwezigheid in het hart van ons Wezen om ons er doorlopend aan te herinneren Wie Wij Zijn.

Eén Zijn is smelten in ons kleine, nietige, onbeduidende ego-zelf in de ketel van Stralende Liefde in het centrum van deze Aanwezigheid, en vreugde in de verbazingwekkende schoonheid van Al Dat Is binnen in ons en rondom ons.

Het is teruglachen naar ZichZelf, gereflecteerd in de Spiegel van Wie Wij Zijn en voelen, denken en zeggen Ik hou van jou.

zondag 4 oktober 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 40: 4 t/m 10 oktober 2015

De Hemel op Aarde scheppen
Week 40: 4 t/m 10 oktober 2015

Sinds mensenheugenis heeft de mens op aarde verlangd naar een idyllisch verleden, toen alle wezens, klein en groot, in volledige harmonie leefden op een plek waar vrede, vrijheid en liefde hoogtij vierden. Deze mythische plaats is in feite een archetypisch geheugen van een staat van zijn van onze zielenervaring tussen elk leven op het fysieke vlak. Sommigen noemen deze etherische plek 'Nirvana' een woord dat in onze cultuur een toestand van volmaakt geluk en absolute gelukzaligheid oproept. Anderen noemen het 'Hemel' en in elke cultuur wordt gesteld dat dit onzichtbare rijk de plek is waar zielen heen gaan om te rusten en de meest sublieme beloning te ondergaan voor hun goede daden in hun bestaan in het stof.

Er wordt ook gezegd dat mensen hun eigen hemel of hel hier op aarde scheppen, afhankelijk van waar hun aandachtsfocus ligt en wat hun overtuigingen zijn. Als fragmenten van het Omniversele Wezen aan de oorsprong van Al Dat Is, zijn we ieder begiftigd met onvoorstelbaar krachtige creatieve krachten, die alleen volledig kunnen worden benut als we onze kleine wil richten op de grotere Wil en het doel van Leven.