Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 11 oktober 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 41: 11 t/m 17 oktober 2015

Vloeien van dualiteit naar Eenheid
Week 41: 11 t/m 17 oktober 2015

Eén Zijn is het instrument van het Omniversele Wezen zijn …

Eén Zijn is het in staat stellen van de Omniversele Aanwezigheid in het hart van ons Wezen om ons er doorlopend aan te herinneren Wie Wij Zijn.

Eén Zijn is smelten in ons kleine, nietige, onbeduidende ego-zelf in de ketel van Stralende Liefde in het centrum van deze Aanwezigheid, en vreugde in de verbazingwekkende schoonheid van Al Dat Is binnen in ons en rondom ons.

Het is teruglachen naar ZichZelf, gereflecteerd in de Spiegel van Wie Wij Zijn en voelen, denken en zeggen Ik hou van jou.

Het is weten, voelen, waarnemen van het Omniversele Wezen in en rondom on, ons aanrakend, strelend, ZichZelf omhelzend door alles dat om ons heen bestaat… Door de aanraking van gras … de streling van de wind … en de omhelzing van de troostende zonnestralen.

Het vloeit in de hele Natuur als een druppel van vreugdevol water in een oceaan van sierlijke schoonheid.

Het is een fusie met andere geliefde zielen en de herkenning, de echo, de zegening van ZichZelf in een vloeibare dans van pure energie, voor het Hoogste Goed van al… als Eén.


Verwant inspirerend citaat…

“Uit de diepten van onze ziel stijgt een Stem om ons op te roepen onze aandacht te vestigen op de ontelbaar veel kleine dingen die we moeten weten in de sleur van ons dagelijks leven om de vele uitdagingen te beheersen die we onszelf opgelegd hebben in dit rijk van fysieke ervaring. Een van de grootste uitdagingen die we hebben op dit punt in onze individuele en collectieve evolutie is om daadwerkelijk aandacht te schenken, op continue basis, aan dit zo beroemde 'Nog Zo Kleine Stemmetje Van Binnen' dat zo nadrukkelijk en toch zo voorzichtig zijn best doet om ons te laten herinneren Wie We echt Zijn en Waarom we hier zijn, op dit moment van het oneindige Continuüm in het Eeuwige Nu.

Als onderdeel van het aanpassingsproces in deze sfeer van bestaan, de fysieke apparatuur waarmee elke lijfelijke ziel normaal gesproken een eigen geest ontwikkelt -door sommigen 'ego' genoemd- die een cruciale rol speelt, als het lijf zich van peuter ontwikkelt tot een volgroeide volwassene, bij het handhaven van de integriteit van dit voertuig en het waarborgen van de ontvangst van het noodzakelijke onderhoud en andere onderdelen die nodig zijn om zijn behoeften te vervullen. Gelijkelijk aan, na verloop van tijd, en afhankelijk van het soort geestelijke stimulatie die ontvangen wordt van verlichte innerlijke en uiterlijke bronnen van bijstand, wordt ieder mens meermalen de mogelijkheid geboden zichzelf te spenen van de soms overweldigende invloed van de egoïstische zelf over zowel het waarlijke geweten en de richting van zijn leven.

Het proces van het temmen van de menselijke persoonlijkheid met zijn eindeloze zelfgerichte verlangens en het gemakkelijker voegen naar de hogere Wil van de Bron die via het kanaal van de ziel -die voortdurend door zijn aard in perfecte harmonie is met het Omniversele Wezen waar het uit voortvloeit- is een delicate handeling van het dynamisch balanceren in een voorwaartse beweging van de stijgende synchronisatie met de Bron, die zowel de nexus van succesvolle verwezenlijking van iemands levensdoen en een springplank naar steeds hogere verworvenheden op allegebieden van manifestatie vormen in dit multidimensionale Universum.”

– Overgenomen van Shifting from an Ego Mind-set to a Go-With-The-Flow Soul-set (Overstappen van een Ego Mindset naar een Waai-met-de-wind-meeset)

Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD