Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 18 oktober 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 42: 18 t/m 24 oktober 2015

Het bereiken van Godwustzijn
Week 42: 18 t/m 24 oktober 2015

Op onze lange reis van het sterrenschittermoment van onze schepping als een gedachte in de geest van God/Schepper Bron naar dit moment in het eeuwige nu, is een Aanwezigheid nooit gestopt met aandacht besteden aan al ons gevoelens en gedachten, precies in het centrum waaruit ons bewustzijn ontspringt. Deze altijd aandachtige Aanwezigheid, deze stille Ziener is de Bron van Al Dat is. Zoals een oude Hindoe-legende vertelt, is de goddelijkheid van de mens diep verborgen in hemzelf, en toch hebben mensen eeuwenlang de Waarheid over Wie zijn zijn overal gezocht, behalve in het centrum van hun eigen bewustzijn.

Nu, dankzij talloze baanbrekende zielen, is het gemakkelijker dan ooit om de sluier van illusie te doorboren die nog altijd bijna iedereen in de donkere put van waanscheiding van Al Dat Is houdt, en om eindelijk op te stijgen naar het glorieuze Licht van onze gemeenschappelijke Oorsprong. Het bereiken van de perfecte Stilte van geest, die een eerste contact met deze ondoorgrondelijke Realiteit in Je-Zelf mogelijk maakt is de Gouden Weg, en ook de enige weg, zo lang we ons constante geestgekwitter belangrijker maken dan de neutrale essentie van de constante stroom van bwustzijn in ons, kunnen we niet hopen dat we de Heilige Graal kunnen vinden, diep in ons bewustzijn, met uitzondering van incidentele, steelse blikken die we kunnen werpen in de uitgestrektheid van het gelukzalige Licht dat er schijnt.

Nu, als onderdeel van het evolutionaire proces dat versneld is door deze collectieve spirituele stage die in April 2000 is begonnen, toen deze Meditatie Focussen voor het eerst werden bedacht, worden we in de unieke gelegenheid gesteld te helpen het leven te schenken aan een Gouden Tijd van Hoger Bewustzijn in allen door in onszelf het model van dit nieuwe tijdperk van Licht en Liefde te belichamen. En om samen te vatten in een notedop wat dat inhoudt, wordt het verzonnen woord Godwustzijn aangeboden, om duidelijk te maken dat we worden aangemoedigd om levende schepen en afgestemde instrumenten te zijn voor het bewustzijn van God/Schepper Bron in dit rijk van bestaan.

Na ons begrip en intieme gevoel van een levende ziel te zijn met een fysieke ervaring stapsgewijs te hebben verhoogd, zijn we nu toe aan de volgende fase ter vervulling van onze missie hier op aarde door bewust een keuze te maken om te laten gaan en te laten God. Vanaf dat moment, zodra de keuze bewust is gemaakt, zullen we Al Dat We Zijn ZIJN door eenvoudig te accepteren met ons hele wezen om de liefde van God te laten schijnen in alles dat we voelen, denken, zeggen, doen en ,daardoor, collectief manifesteren.

Het moment om deze keuze te maken en te verankeren is tijdens elk van onze meditaties en tijdens ieder moment van waakzaamheid, als we Godwustzijn inademen en uitademen, uitstralen, uitdrukken Godwustzijn, altijd meer bewust van onze Keuze dat, vanaf dit moment, Uw wil geschiede, in plaats van het gebruikelijke egoïstische mijn wil geschiede.

Natuurlijk, niet iedereen is al klaar om deze verschuiving van de illusie van afscheiding naar het oplossen van het eigen ego-schild te volmaken en opgaan in de schitterende Glorie van onze aangeboren Goddelijkheid, als En met Al Dat Is. En toch, door bewust mee te gaan gedurende zulke momenten van wereldwijde vereniging met de Bron van Al in ons, zal langzaam maar zeker de resterende mistigheid van ons ongekoppelde gevoel van zelf ruimte maken voor een steeds duidelijker besef van Eenheid en zullen we ons verenigen, en weten, nogmaals weten, de Perfectie van onze Oorsprong, voor het Hoogste Goed van al… als Eén.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD