CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

zondag 29 november 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 48: 29 nov. t/m 5 dec. 2015

Aanvoelen/Voelen/Zijn als Eén
Week 48: 29 nov. t/m 5 dec. 2015

In het reine komen met het fascinerende aantal problemen waar onze planeet heden ten dage voor gesteld staat en toch een positief gericht perspectief houden op dit enorme aantal uitdagingen om innerlijk in balans te blijven is veel gemakkelijker te bereiken als je bent afgestemd op een hogere spirituele blik, die zowel de fysieke realiteit en de fijnere/subtielere realiteit van het bestaan in dit multidimensional universum. Vanuit een puur rationeel standpunt, lijk het wellicht dat de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan schier onoverkomelijk lijken en dat er weinig hoop is om ooit te voorkomen dat de slechts denkbare scenario's van een ernstig in gevaar gebrachte toekomst werkelijkheid worden.

Echter, in het grotere schema van zaken als de totale omstandigheden van ons aardse bestaan een dieper doel hebben, speciaal ontworpen om ons aan te sporen, als zielen, om het schijnbaar onmogelijke te bereiken om op te schakelen naar een hoger niveau van Eenheid Bewustzijn zoals vele zieners dat hebben voorzien, is zo'n patstelling precies de situatie die nodig is om zulk een verschuiving te veroorzaken.

dinsdag 24 november 2015

Meester Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 november 2015 / 24 november 215

Meester Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 november 2015
24 november 215

De grote vraag die mensen zich dikwijls stellen, is: ‘hoe moet ik leven en hoe moet ik het doen om mijn leven in handen te krijgen?’ Want het is gemakkelijk gezegd: “Wees jezelf, word jezelf”, maar hoe doe je dat?

De eerste vraag die mensen zich moeten stellen is: ‘kan ik mijn leven ontplooien zoals ik wil?’

Daar zit de heel grote kracht in. De wil is namelijk datgene wat je vooruit brengt. Als je niet vooruit wil dan ga je ook niet vooruit. Want de wil is iets wat op zichzelf staat. De wil is een motor die op zichzelf draait en die, als hij niet gebruikt wordt, toch zijn plaats inneemt in het leven, maar dan op de verkeerde manier. Want dan ga je niet iets willen voor jezelf maar ga je iets willen voor en van de ander. En als je dit gaat doen - willen voor en van de ander - dan is er iets in jou wat van je weggaat. Er is een energie die van je weggaat naar de ander toe, en dan hoop je dat die ander daar iets mee doet, in jouw leven. Je verlangt dus iets van die ander en je doet het met je wil. Dat zit fout. Dit wil zeggen, er is een energie die van je weggaat maar die energie heb je zelf nodig om te leven.

zondag 22 november 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 47: 22 t/m 28 november 2015

Het verankeren en mede-manifesteren van het Christus Bewustzijn
Week  47: 22 t/m 28 november 2015

Nu we steeds dichter de majestueuze drempel van wereldwijde zielsontwaking naderen, wordt ons een nieuwe kans geboden onszelf voor te bereiden op deze meest gedenkwaardige kosmische gebeurtenis, terwijl tevens gezorgd wordt dat de gezamenlijke missie vergemakkelijkt wordt, door de leiding van onze aardsbelichaamde zielen, door de verdere uitbreiding van Licht en Liefde in dit gebied van fysieke en spirituele ervaring.

Wat nu voorgesteld wordt, is om te verworden tot – en te blijven – een schip om de zuiverste Straling van Liefde te verankeren en mede te manifesteren die je je kan voorstellen, dat wil zeggen, de geestelijke uitstraling van Genade en onuitsprekelijke Perfectie van het Christus Bewustzijn en Aanwezigheid, dit universele, trillende sjabloon van expressie van enkele van de mooiste facetten van Wie We gezamenlijk zijn als Eén met Al Dat Is.

woensdag 18 november 2015

Event meditatie op 21 november; Nederlandstalige YouTube video / 17 November 2015


Event meditatie op 21 november;

 Nederlandstalige YouTube video
17 November 2015

 
https://www.youtube.com/watch?v=XO83sG0J4y4
Alsjeblieft, stuur dit rond. Informeer iedereen en roep ze op om mee te doen met deze belangrijke meditatie. Onze gezamenlijke kracht maakt het verschil !
Power-to-the-People-300x197
Zet het op Facebook en andere ‘social media’. Je kunt de meditatie alleen doen, maar je kunt ook mensen uitnodigen om deze meditatie gezamenlijk te doen. Je kunt een ‘geleide’ meditatie maken door de gesproken instructies van tevoren op te nemen zodat je ze tijdens de meditatie kunt afspelen.
Het maakt niet uit hoe, het maakt wel uit dat je meedoet !
Dus: zorg dat je er klaar voor zit
op zaterdagavond 21 november om 21.12 uur
(in Nederland en centraal Europa) !

zondag 15 november 2015

1 minuut stilte / 15 november 2015

1 minuut stilte
15 november 2015Hoi allemaal,

Morgen (maandag 16 november 2015) is er om 12 uur 1 minuut stilte ivm de aanslagen in Parijs.

Mijn vraag aan jullie is:

Willen jullie dan het liefdevolste moment van je leven vanuit je hart laten stralen.
Dus met veel liefde en licht.

Zo kunnen we mee helpen aan wereldvrede.
Willen jullie dit voort zeggen.
Ik reken op jullie.

Caroline

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 46: 15 t/m 21 november 2015

Diep in ons hart kiezen voor stijging
Week 46: 15 t/m 21 november 2015

Licht!  Waar we vandaan komen is alleen Licht. Na eeuwen op de voortdurende Reis van Zelfontdekking hebben we een start gemaakt, toen een fragment van de Bron zich uitstrekte om Zijn Oneindige, multidimensionale Schepping te verkennen, en eindelijk naderen we een Sleutel Verbindings Drempel die ons zal voortstuwen in een nieuwe ervaringswereld, waarvan we ons de vergaande reikwijdte en de opwindende pracht nog maar nauwelijks kunnen voorstellen. Ieder zielfragment van de Schepper Bron zal uiteindelijk terugkeren naar het Licht… op het tijdstip van zijn eigen keuze.

Zoals we allemaal hebben gehoord staat er een hoogtepunt in de collectieve transdimensionale opschakeling – die al een Realiteit is in het Continuum – op het punt zich binnenkort te voltrekken. Velen voelen nu een groeiend gevoel van opwinding bij dit vooruitzicht. Maar zoals bij iedere levensveranderende reis is het niet de bestemming die van belang is … het is de Reis!

donderdag 12 november 2015

Bericht van Cobra 11-11-2015: Vertel het verder ! Meditatie voor de Event, op 21 november 2015 / 12 November 2015


Bericht van Cobra 11-11-2015:
Vertel het verder !
Meditatie voor de Event,
op 21 november 2015
12 November 2015

Het is tijd om weer in actie te komen ! Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze eigen handen te nemen !

We zijn het er allemaal over eens dat het proces van de bevrijding van de planeet te lang duurt. Hier is onze kans om gezamenlijk het proces te versnellen.

Daarom zullen we met elkaar samenkomen, in groepen groot of klein, als individuen en stellen, op 21 november. Op die dag eindigt een belangrijke cyclus en een nieuwe cyclus begint. Dit is het keerpunt waar we onze collectieve kracht van manifestatie kunnen gebruiken door het in te zetten als een kern om de veranderingen te triggeren waar we allemaal op wachten.

zondag 8 november 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 45: 8 t/m 14 november 2015

De volledige integratie van Wie We werkelijk Zijn
Week 45: 8 t/m 14 november 2015

Vaak, als we nadenken over wat de oorsprong is van ons bestaan als ziel, is onze onmiddellijke, cultureel bepaalde neiging om het toe te schrijven aan een externe kracht of entiteit, aan een onstoffelijke, afgelegen Universele Aanwezigheid die door velen in de Westerse wereld God of Schepper genoemd wordt. Slechts zelden, of nooit, hebben we daarentegen het bewuste besef dat er geen enkel onderscheid kan zijn tussen de Creatieve Bron van Alles en alles dat gemaakt is, kortom tussen God en ons.

In essentie zijn we een levende, vleselijke uiting en manifestatie van precies die Universele Kracht, een concept dat velen van ons tegenwoordig redelijk goed begrijpen, en toch lijken we gewoonlijk niet in staat dit conceptuele inzicht te kunnen of te willen vertalen naar een diep gevoelde ervaring van wat het echt is dat We Zijn. Er lijkt altijd een soort sluier te blijven hangen -in de meeste gevallen als een onoverbrugbare kloof- die ons ervan weerhoudt om dit eenvoudige, onweerlegbare feit volledig te laten integreren. Deze diepe breuk tussen onze ware aard en de perceptie die we van onszelf hebben wordt vaak aangeduid als de illusie van afscheiding, die in sommige culturen ook wel aangeduid als de 'maya', de allesomvattende, aanhoudende illusie, veroorzaakt door het fenomenale Universum van waargenomen dualiteit.

zondag 1 november 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 44: 1 t/m 7 november 2015

Opschalen naar een hoger level
Week 44: 1 t/m 7 november 2015

De tijd is aangebroken om al onze oude zekerheden los te laten en onszelf open te stellen voor de hogere opdrachten die we horen, als we in diepe meditatie gedompeld zijn, in de sublieme werkelijkheid van ons Goddelijke Zelf. Nu is het tijd om vrijuit ons Hoger Zelf de leiding te laten nemen en ons de Weg voorwaarts te laten wijzen naar het Beloofde Land van een nieuw tijdperk van Licht en Liefde, het uiteindelijke doel van al onze zielsgedreven inspanningen van de afgelopen jaren.

We kunnen niet langer rustig blijven afwachten en hopen dat onze huidige levenswijze, gebaseerd op de illusie van afscheiding van Al Dat is, voor eeuwig zal blijven bestaan. Dat zal niet gebeuren. Hoewel er veel tekenen over de hele wereld zijn dat de verschillende onnatuurlijke systemen, waarvan we voor ons dagelijks voedsel en materieel comfort afhankelijk zijn, op het punt van instorten staan en terwijl het in steeds sneller tempo ontrafelen van een groot deel van de veerkrachtige, maar bedreigde natuurlijke systemen op aarde onverminderd door gaat, hebben talrijke zielen, geleid door een sterk gevoel van spirituele integriteit en hun eigen zelfgekozen missie, onophoudelijk gewerkt aan het opstarten en uitvoeren van de meest veelzijdige oplossingen die het beste de veelkoppige crisis kunnen aanpakken waar we nu mee geconfronteerd worden.