Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 22 november 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 47: 22 t/m 28 november 2015

Het verankeren en mede-manifesteren van het Christus Bewustzijn
Week  47: 22 t/m 28 november 2015

Nu we steeds dichter de majestueuze drempel van wereldwijde zielsontwaking naderen, wordt ons een nieuwe kans geboden onszelf voor te bereiden op deze meest gedenkwaardige kosmische gebeurtenis, terwijl tevens gezorgd wordt dat de gezamenlijke missie vergemakkelijkt wordt, door de leiding van onze aardsbelichaamde zielen, door de verdere uitbreiding van Licht en Liefde in dit gebied van fysieke en spirituele ervaring.

Wat nu voorgesteld wordt, is om te verworden tot – en te blijven – een schip om de zuiverste Straling van Liefde te verankeren en mede te manifesteren die je je kan voorstellen, dat wil zeggen, de geestelijke uitstraling van Genade en onuitsprekelijke Perfectie van het Christus Bewustzijn en Aanwezigheid, dit universele, trillende sjabloon van expressie van enkele van de mooiste facetten van Wie We gezamenlijk zijn als Eén met Al Dat Is.

In andere culturen worden andere namen gebruikt om dit zelfde niveau van spirituele realisatie van ons gemeenschappelijk potentieel te benoemen -zoals Boeddhistisch Bewustzijn of Krishna Bewustzijn- dat door enkele uiterst geavanceerde zielen is bereikt terwijl ze als mens op Aarde verbleven.

Wat er vandaag bereikt wordt door een groeiend aantal zielen is de herinvoering, in een versneld tijdschema, van het toppunt van spiritueel ontwaken dat al eerder bereikt is, met dien verstande dat deze keer alle zielen, van wie velen op dit punt in de tijd hier kwamen met een aanzienlijke mate van voorbereiding en eerdere ervaringen met dit universele veld van Christus Bewustzijn, een nog groter aantal facetten van dit Kosmische Bewustzijn gezamenlijk zullen belichamen dan dat eerder door individuele zielen werd bereikt in het verleden.

Dus… welke stappen dienen we te zetten om ons af te stemmen in de richting van een dergelijk heilig doel? Zoals gewoonlijk is de eerste stap om volledig en toch nederig te kiezen om deel te nemen aan deze ervaring, een keuze die primair op zielsniveau gemaakt moet worden daar waar de Wil van de Schepper Bron bekend is en nageleefd wordt. Het is noodzakelijk dat vanaf deze fase het enige aspect van ons bewustzijn dat met deze toegewijde dienst aan de Ene in Al de levende uiting van Al Dat Is dat deel is dat eeuwig woont in de kern van de vonk van de ziel van Licht die wij allemaal Zijn. Enige bemoeienis van het lagere aspect van ons tijdelijke aardse bewustzijn in enig deel van deze werkzaamheden zal een ongeoorloofde inmenging zijn, die als zodanig erkend moet worden en rustig teruggestuurd moet worden om te rusten tot het grootste deel van deze gezamenlijke Licht Dienst is voltooid.

Slechts als een individuele deelnemer een dergelijke fase van volledige identificatie met, en een volledig ontwaakte uiting van deze kern ZieleWezen in ons allemaal heeft bereikt, zal het mogelijk zijn om de volgende stappen te nemen. Nogmaals, de enige manier om een dergelijk perfecte afstemming kan worden bereikt is om de meestal actieve analytische, logische, babbelende geest terug te brengen naar een eerbiedig minimaal niveau, om het op de achtergrond te laten verblijven terwijl de volledig assertieve en stralende aanwezigheid van de Bron van Al Binnen op de voorgrond treedt en je volledig bewust te zijn van het feit dat dit is We Wij werkelijk Zijn gedurende de rest van deze heilige momenten.

Wanneer dit stadium is bereikt, en dat kan aanzienlijk gemakkelijker zijn voor de ervaren zielen, hoewel het steeds gemakkelijker wordt voor de minder ervaren zielen om dit nu goed betreden pad te volgen- is het niet langer zinvol om gedetailleerde instructies en richtlijnen te geven aangezien de ziel al Weet wat er gezamenlijk zal worden ervaren door de Wil van Eén in Allen.

De volgende sleutelwoorden zullen voldoende zijn om onze collectieve hyper aangedreven generator aan te zetten op te schakelen naar Christus Bewustzijn 'snelheid'.
     
ONS VOLLEDIG OPENEN OM DAADWERKELIJK TE ONTVANGEN…

WIJ ZIJN DE GEZAMENLIJKE AVATAR…

GEEN ZIEL ZAL WORDEN ACHTERGELATEN…

WE HEBBEN ALLEN EEN SLEUTEL…

GEZAMENLIJK WORDEN WE HET SCHIP…

OUDE HERINNERINGEN WORDT NIEUW LEVEN INGEBLAZEN…

WE LOPEN ALS ÉÉN HET GOUDEN PAD VAN HET LICHT

GEZAMENLIJK ACTIVEREN WE DE CIRCUITS VAN LIEFDE…

ZO VERNIETIGEN WE DE PADEN VAN ANGST DIE ONS GELEID HEBBEN…

EN ONS WEGHIELDEN VAN ONS GODDELIJK ERFGOED.

Je kunt zolang als nodig in deze staat van Kosmische Eenheid blijven als je voelt dat nodig is tijdens onze wereldwijde meditatie, aanstaande zondag, om het Christus Bewustzijn te verankeren en mede te manifesteren voor het Hoogste Goed van Al… als Eén.Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD