Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

dinsdag 24 november 2015

Meester Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 november 2015 / 24 november 215

Meester Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 25 november 2015
24 november 215

De grote vraag die mensen zich dikwijls stellen, is: ‘hoe moet ik leven en hoe moet ik het doen om mijn leven in handen te krijgen?’ Want het is gemakkelijk gezegd: “Wees jezelf, word jezelf”, maar hoe doe je dat?

De eerste vraag die mensen zich moeten stellen is: ‘kan ik mijn leven ontplooien zoals ik wil?’

Daar zit de heel grote kracht in. De wil is namelijk datgene wat je vooruit brengt. Als je niet vooruit wil dan ga je ook niet vooruit. Want de wil is iets wat op zichzelf staat. De wil is een motor die op zichzelf draait en die, als hij niet gebruikt wordt, toch zijn plaats inneemt in het leven, maar dan op de verkeerde manier. Want dan ga je niet iets willen voor jezelf maar ga je iets willen voor en van de ander. En als je dit gaat doen - willen voor en van de ander - dan is er iets in jou wat van je weggaat. Er is een energie die van je weggaat naar de ander toe, en dan hoop je dat die ander daar iets mee doet, in jouw leven. Je verlangt dus iets van die ander en je doet het met je wil. Dat zit fout. Dit wil zeggen, er is een energie die van je weggaat maar die energie heb je zelf nodig om te leven.

Misschien zal je zien in je leven: ‘mijn wil gaat ergens anders naartoe. Ik wil iets van die ander zonder het hem of haar te vragen maar door hem of haar mijn wil op te leggen.’ Dit kan heel subtiel in zijn werk gaan. Je kan op duizend manieren jouw wil aan de ander opleggen: door hardvochtig te spreken, door zacht te spreken, door iemand aan te halen en dan bijna te verplichten om een gevolg te geven aan wat jij wil.

Er zijn zoveel manieren om met de wil om te gaan in het leven dat je eigenlijk heel alert moet zijn op dat spel, en dit maakt het leven zo ingewikkeld. Want zoveel mensen, zoveel keer een motor die op gang gebracht is, en die doorwerkt en die heel dikwijls op de verkeerde manier werkt. Een kind doet het al. Een kind zal naar je kijken en het zal wíllen. Het zal met zijn wil iets in jou aanmaken wat dan reageert op zijn wil. Zo gebeurt het dat je soms dingen doet die je zelf niet wil, maar die een ander van je wil. Heel dikwijls is het zo dat mensen die heel dicht bij jou leven iets van je willen en dat je heel duidelijk voelt dat ze het van je willen en waarvan je zegt: “Okay, kom, als die ander het wil, dan zal ik het maar doen.”

Zo duidelijk is het dikwijls niet voor jezelf. Je gaat dingen doen die je zelf niet wil maar omdat die ander dat van je wil. Dan raak je in de war omdat je niet weet wat je zelf werkelijk wil. Dat maakt het leven heel erg ingewikkeld. Dat is dikwijls het feit waardoor mensen hun eigen spoor bijster raken en dat ze zeggen: “Ik vind niets aan mijn leven. Wat heb ik aan mijn leven?

Ik zie het niet zitten en ik weet niet hoe ik verder moet.” Het kan ook in andere verwarringen zitten, maar dit is een van de hoofdverwarringen in het leven, dat de wil buiten de mens gaat functioneren en niet in zijn eigen leven. 

Je moet weten dat de wil een goddelijke energie is, die als ze ín de mens staat, zijn leven kan veranderen, totaal kan veranderen, kan laten groeien en bloeien en al wat je maar wil. Wat er tot uitdrukking moet worden gebracht, komt door deze wil. De wil is iets wat voortdurend opwekt, wat zegt: “Doe dit, doe dat.” Want het is de wil die drijft, het is de wil die de oorzaak is van de verandering in de mens.

Wanneer de mens zijn wil kwijt is, kan hij bijna niet meer veranderen. Door de wil van die ander zal hij dan wel dingen doen, maar het raakt hem niet. (...) Het gevolg is dat hij tot een triest bestaan komt dat stilletjes, stilletjes aan ondermijnd wordt en waar hij niet weet hoe het verder moet.

De wil in jezelf plaatsen brengt het omgekeerde mee. De wil in jezelf plaatsen wekt een energie op die fantastisch is, die krachtig is, die de mens vooruitbrengt en tot bloei brengt. (...)

Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Fragment uit Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, hoofdstuk 6