Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 19 februari 2016

Meester Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 22 februari 2016 / 19 februari 2016

Meester Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 22 februari 2016
19 februari 2016

Vanuit het Goddelijke in zichzelf, vanuit de intuïtie in zichzelf leert men een aantal dingen op de juiste manier te stellen. Niet alles kan verwoord worden, dat hoeft ook niet. Maar je moet wel vanuit die energie proberen te leven.

Om die reden zou je ’s morgens en ’s avonds vijf minuutjes of één minuutje tijd moeten kunnen maken voor God, om Zijn energie toe te laten in jouw hart. Dan krijg je bij wijze van spreken een wasbeurt, krijg je een inzicht, een vernieuwend inzicht. Dan komt er licht in jouw hart, neemt de betekenis van jouw leven toe, zie je steeds meer raakpunten met andere mensen, ga je steeds dieper op de problemen in omdat je steeds meer zal leren te kijken naar die problemen. Je loopt er niet van weg, je kijkt gewoon wat die problemen zijn, niet om er onmiddellijk iets aan te doen, maar om in feite een objectiviteit na te streven in jouw leven en naar de levens van anderen toe.


Het is met andere woorden een soort kettingreactie, je begint aan iets maar je weet niet waar het eindigt en ook andere mensen doen dat en de ene mens vult de andere aan. In het geheel genomen stellen heel veel mensen zich meer dan vroeger open voor de goddelijke kracht, de goddelijke energie, en komt de vernieuwing van binnenuit. In de loop van een aantal jaren zullen er dan ook heel veel vernieuwingen komen uit heel onverwachte hoeken, maar die wel komen vanuit het hart van mensen omdat ze zich geïnspireerd voelen en omdat ze vanuit de diepte gaan leven en vanuit die kracht gaan leven. En dan zijn ze ook zeker van zichzelf, ze komen met een grotere zelfzekerheid naar voren omdat ze weten, en omdat ze weten dat het goed is wat ze doen, want het komt vanuit de goedheid van hun hart.

Het zijn die energieën die aansluiten. Het zijn die energieën die als het ware op de voorgrond komen in de verschillende landen over de hele wereld, in de verschillende volkeren van de wereld. En over de grenzen heen kunnen mensen elkaar vinden in een eerlijkheid en in een openheid en van daaruit worden dingen ook gerealiseerd, zodat de problemen van deze aarde aangepakt worden - de armoede, de oorlogen, de tegenstrijdigheden en alle andere dingen die je zou kunnen zien als een probleem. Men zal daar acht op slaan en men zal zeer zeker werk maken van een aantal strijdpunten zodat ze hier en daar tot harmonie kunnen worden gebracht. Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Fragment uit Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf, hoofdstuk 10.