Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

dinsdag 16 februari 2016

Transcript van Derde Oog Chakra Meditatie - Zesde Chakra / 15 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Transcript van Derde Oog Chakra Meditatie - Zesde Chakra
15 Februari 2016 / Dr. Suzanne Lie

Ik ervaar her/erkenning van iets binnenin mij waarvan ik weet dat het altijd daar geweest is, maar ik kan het niet helemaal uitleggen. Ik ben er niet zeker van wat ik uitleg, maar ik denk dat het een gevoel is. Hoe leg je een gevoel uit als dit gevoel niet menselijk aanvoelt? Het voelt tenminste niet aan zoals een driedimensionaal mens met al deze beperkingen.
Misschien, hopelijk, is het een “mij” dat in een overgangsfrequentie is tussen de derde en vijfde dimensie. Ja, dat is het. Het is alsof ik me iets herinner dat ik geprobeerd heb te vergeten. Ik weet niet waarom ik geprobeerd heb om deze werkelijkheid te vergeten, omdat de glinstering ervan zo heel erg speciaal is.
Echter, ik kan niet zeggen dat ik niet zeker ben over dit gevoel. In feite, hoe meer ik over dit gevoel weet - hoe meer ik weet dat ik het niet weet.
Ik heb instructies, intuïties en overgangen gehad - hoe ik het nu ook noem, dat er zich iets binnenin mij aan het vormen is. Dit, dat binnenin mij is, betekent slechts dat ik eindelijk bezit, dat iedereen die ik hoor, iedereen die ik channel, iedereen met wie ik schrijf en iedereen die ik ervaar een versie van “mij” is.
Wat als al deze versies, al deze levensspannen, al deze mogelijke werkelijkheden in/naar het Nu kwamen? Wat als al de dingen die wij met de tijd gescheiden hebben, ermee beginnen in elkaar te stromen. Hoe zouden zij aanvoelen?
Wij zijn in staat geweest om de uitdagingen van de derde dimensie te scheiden door hen in/naar stukjes en beetjes te scheiden. Echter, die tactiek heeft slechts meer illusies gecreëerd, terwijl eenheid de sleutel is die de deur zal openen voor de puzzel van ons om onze ware multidimensionale zelf in onze dagelijkse levens te worden.
Bij ontwerp, kozen wij allemaal afgescheiden, individuele levens en interesses, zodat een ieder van ons een eigen stukje van een grotere puzzel heeft. Maar nu worden onze puzzelstukjes opgeroepen zich aan te sluiten in het geheel van Gaia’s gevoelhebbende/gewaarwordende wezen.
Toen wij deze puzzel ontelbare levens geleden begonnen, dachten wij alleen maar na over mensen die er zoals ons uitzagen, onze taal spraken, als we een taal hadden, omdat we allemaal in één kleine grot leefden. Zelfs toen hadden wij afgescheiden grotten van afgescheiden stammen. Nu moeten wij ons realiseren dat we nu die gewoonte moeten beseffen, omdat niemand van ons anders binnenin onszelf is.
Wij zijn dezelfde wezens die zeer andere kostuums dragen, waar wij aan denken als ons fysieke lichaam. Sommige van deze kostuums zijn zelfs niet mensachtig. Sommige van deze kostuums zijn walvisachtigen; sommige van deze kostuums zijn katachtigen. Sommige van deze kostuums zijn hondachtigen. Sommige van deze kostuums zijn reptielen of insecten. De lijst gaat alsmaar verder.
Het is het Nu om deze kostuums uit te trekken en Allen te zien als zuiver bewustzijn, als zuiver Licht en als zuiver Spirit. Waarom is het maatschappelijk acceptabel om bang te zijn, depressief, verontrust of ziek wanneer het toeschijnt maatschappelijk onacceptabel te zijn om lid te zijn van ons eigen Multidimensionale ZELF?
Wat als we totaal eerlijk moeten zijn en iets zeiden zoals, “Hi, mijn naam is Sue Lie en ik ben een mens, een Arcturiaan, Pleiadiaan met iets Sirisch en een beetje Draconiaans en ook Zeta. Ik heb ook een sterke Antariaanse verbinding en een Andromedaans scheutje. En, oh ja momenteel draag ik een driedimensionale mensachtige vorm op een kleine planeet genaamd de Aarde.”
Het schijnt dat de Aarde helemaal gonzend is omdat de leden van die planeet beginnen om de mogelijkheid in overweging te nemen van persoonlijke en planetaire Ascentie. Natuurlijk is dat slechts een klein percentage van deze mensen, omdat vele anderen denken dat zij alleen maar een mens zijn.
Ik hoop dat zij niet te overstuur raken wanneer zij anderszins uitvinden. Voor diegenen die bang zijn om van baan te veranderen, welke zij haten, kan ik me alleen maar voorstellen hoe angstaanjagend het voor hen zou zijn om te accepteren dat hun volledige werkelijkheid aan het veranderen is.
Ik besef nu wat er binnenin mij aan het veranderen is. Ik kan het gewoonweg niet meer verbergen. Net zo min als ik zeer ongebruikelijke dingen op de Blog kan zeggen, die ik gewoonlijk terughoudt - slechts een beetje. Probeer ik het een beetje af te zwakken aldus de mensen niet doodsbang worden, niet angstig worden. Maar de mensen die bang voor verandering geweest zijn zullen veel angstiger zijn als zij niet beseffen dat iets anders is.
Nee, het is niet fysiek. Het is echter psychologisch en spiritueel. Maar in hetzelfde Nu is het voor al deze dingen in één keer. Het is alsof wij net zoals zij door een reset heengaan,  waar en wie zij ook maar zijn - sprekend over een financiële reset - en sommigen van ons zijn meer betrokken bij een reset van het bewustzijn. In plaats van te proberen te krijgen wat we altijd wilden in de derde dimensie, willen wij dat gevoel volgen dat diep binnenin en overal om ons heen is.
Wanneer we moe zijn, ziek, emotioneel, slaperig of hongerig - met andere woorden, wanneer onze aarde voertuigen onze aandacht nodig zijn, vergeten wij dit nieuwe gevoel. Ja het is een nieuw gevoel. Echter, voor ons, die op het pad geweest zijn van het her/erkennen van onze vijfdimensionale gewaarwordingen/inzichten - voelt dit gevoel aan alsof het zeer oud is. Het voelt alsof het er altijd geweest is, maar het is slechts Nu dat wij het nu pas her/erkennen.
Wij weten niet altijd hoe of waarom of zelfs wat er anders is. Maar binnenin voelen wij iets in onze kern dat wij nog nooit eerder gevoeld hebben, niet in welke van onze veelvoudige werkelijkheden en veelvoudige tijdlijnen dan ook hebben wij deze ervaring gevoelt, tenzij we genoeg gewaardeerd werden om persoonlijke en menselijke Ascentie te ervaren.
Natuurlijk waren wij niet langer meer gewoon mens dan dat wij NU zijn. Maar wij droegen een menselijk Aards Voertuig. Daarom geloofden wij dat wij slechts mens waren. En wat wij geloven nemen wij waar.
Het neemt een grote hoeveelheid aan moed om het volledige multidimensionale perspectief van het leven te zien, terwijl we nog steeds een Aarde voertuig dragen. Echter, wij moeten naar die graad van bewust besef van onze ware zelven komen als wij deze transmutatie in/naar ons ware vijfdimensionale Lichtlichaam gaan maken.
Dus hier zijn we in dit Nu - in deze staat van bewustzijn waarin wij weten dat er iets geheel anders is, en wij zijn hier om te beseffen dat een ieder van ons weet wat wij slechts weten. Wij zijn puzzelstukjes die wij met elkaar moeten verenigen, om al onze puzzelstukjes te nemen en hen aaneen te leggen om dit volledige plaatje te krijgen van wat er in feite in onze werkelijkheid aan het gebeuren is.
Nog één extra ding om te herinneren is dat onze werkelijkheid zo snel aan het veranderen is, dat wij niet gehecht kunnen raken aan iedere gegeven versie van onze persoonlijke en zelfs onze mogelijke werkelijkheid, of we zouden “de boot kunnen missen” van deze nieuwe werkelijkheid die wij binnenin onszelf aan het creëren zijn.
Wij zijn allemaal van dezelfde gradatie van belangrijkheid. Wij zijn allemaal kiezels die het strand van de miljoenen sterren creëren die de hemel vullen. Wij zijn allen de Aarde en wij zijn allen Spirit. Wij zijn Allen de Spirit van Gaia. En de Spirit van Gaia is Wij allemaal.
Wij zijn de personen die Onvoorwaardelijk van deze Planeet Houden welke ons Thuis is. En wanneer wij naar onze sterrenschepen terugkeren, die wij zo wanhopig missen, zullen wij elkaar in de holosuite van de derde dimensionale Aarde ontmoeten om met elkaar te bespreken, wat een fantastisch werk Gaia deed van het zijn van een planeet.
We zullen lachen en praten over hoe wij mensen bedoeld waren om de opzichters van het land te zijn en hoe sommigen van ons mensen in staat waren om zich te herinneren dat Gaia onze Aarde moeder was.
Ja, natuurlijk houdt iedereen, die geïnteresseerd is in deze overgang, van Moeder Gaia en doet diens uiterste best om het contract met Gaia te vervullen waar zij, waar jullie, waar wij in dit proces van zijn van te vervullen, terwijl wij onze geliefde driedimensionale Gaia transmuteren in/naar Haar Vierde dimensionale expressie en Haar vijfde dimensionale expressie.
Wij herinneren ons dat wij in/naar onze huidige Aarde voertuigen gekomen zijn om Gaia met wat dan ook te helpen dat wij kennen, omdat wij ons aangesloten hebben bij het Eenheidsbewustzijn van “Ik kwam voor Gaia”. En Ik, Wij, wij Allemaal zijn hier Nu voor Gaia.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/