CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

maandag 12 december 2016

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 14 december 2016 / 11 december 2016

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 14 december 2016
11 december 2016

Meester Morya,

Ontdek je eigen ritme in het werk dat je doet. Of het nu studeren is of dat het nu gewone dingen zijn, of het nu koken is of iets schrijven, je moet als het ware de gewone routine proberen te vinden, het rustige werken. En als je dan een werk hebt gedaan, je hebt een brief geschreven en je bent helemaal rustig geworden doordat je je niet druk gemaakt hebt in het schrijven van die brief, dan is het zo dat er in die rust momenten van inspiratie zijn. Ook tijdens het schrijven kan het zijn dat je even gaat zitten, even luisteren naar je eigen hart en dat die inspiratie daar is.

Het is heel belangrijk dat je die draad van inspiratie probeert te ontdekken in jouw leven. Dat je die vreugde ontdekt in de kleine dingen omdat je het rustig en goed hebt in jouw leven.

Dit is een heel belangrijke kwaliteit van het leven, dat je in die kracht staat, in die schoonheid van het leven, dat je die aandacht hebt voor de innerlijke dingen die gebeuren terwijl je uiterlijk misschien wel bezig bent.

De uiterlijke dingen in de wereld zijn er dikwijls de oorzaak van dat je je laat storen, dat je je ergert aan toestanden of aan dingen of aan lawaai of aan de mensen die om je heen zijn en dit moet je proberen te doorzien van jezelf. Je kan dus bijvoorbeeld in een café iets zitten te schrijven en je kan je daarbij ergeren aan mensen, dit moet je niet doen. Probeer rustig met je werk bezig te zijn. Probeer je op een voorzichtige manier te concentreren op het werk, maar eerder zodanig dat je rustig wordt.

Waar je ook bent, of je nu in een station bent of op een vliegveld of waar dan ook, probeer die innerlijke rust te vinden. Probeer dat contact te hebben met jezelf en niet zozeer met anderen. Als je thuiskomt bij jezelf, als je je verlegenheid opgeeft, je ergernis opgeeft, je kwaadheid opgeeft, je ongeduld opgeeft, als je bijgevolg in die voorzichtig trillende energie binnenkomt van je eigen wezen, van je eigen leven, dan komt op bepaalde momenten die inspiratie, krijg je mooie gedachten, word je geïnspireerd om goede dingen te doen.

Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com

Fragment uit Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven, uit hoofdstuk 5