Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

woensdag 24 mei 2017

Een Hathor Wereld Meditatie Op 27 mei 2017 om 23.30 in NL. Het Oog Van De Storm / April 21, 2017 / Tom Kenyon / hetplaatst 24 mei 2017

Een Hathor Wereld Meditatie
Op 27 mei 2017 om 23.30 in NL.
Het Oog Van De Storm
(The Eye of the Storm)
April 21, 2017 / Tom Kenyon/ herplaatst 24 mei 2017

 We gebruiken de metafoor van een orkaan of cycloon om de situatie van jullie wereld waar jullie nu mee geconfronteerd worden te beschrijven.

In het midden van de vernietigende kracht van deze metaforische “stormen” is er in het centrum een plaats van stilte. Het heet het “Oog van de Storm.”

Aangezien het huidige Chaotisch Knooppunt in intensiteit toeneemt, zullen chaotisch en destructieve krachten uit meerdere bronnen over jullie heen wervelen, net als een orkaan of cycloon. Het vinden van het centrum “Stilte punt" binnenin is een Spirituele noodzaak om deze tijden intact te overleven.

In ons vorige bericht  Restoration  deelden we een sonische verbinding die jullie kan helpen dat centrum "Stilte Punt" binnenin  te bereiken en jullie zelf te herstellen naar een fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

We roepen nu op voor een Wereld Meditatie met behulp van Restoration  als een middel om deze verzorgende en helende energie aan degenen te geven die ontvankelijk zijn voor deze vorm van verheffing.

Voordat we de details van deze Wereld Meditatie bespreken willen we bespreken aan wie deze energieën worden verzonden en de aard van deze emanaties.

In sommige lijnen van het boeddhisme, wordt de term  sangha  gebruikt om een bijeenkomst, een gemeenschap van mensen die een soortgelijke opzet delen, te beschrijven. De bundeling van individuen met een gedeelde intentie creëert een derde kracht, alchemistisch gesproken. Wanneer twee of meer personen worden verzameld om dezelfde intentie te delen wordt een derde kracht gecreëerd die sterker is dan de individuele krachten.

In deze Wereld Meditatie zullen we genezende en herstellende energieën over de gehele wereld sturen wat resulteert in een wereld sangha, maar deze wereld sangha heeft niets te maken met religie. Het heeft te maken met natuurkunde - de fysica van het bewustzijn.

De Meditatie

Op 27 mei 2017 zullen we proberen om een ​​Nexus punt te maken, een wereldwijd “Stilte Punt” van herstel en genezing. De Emanaties van dit “Stilte Punt” zal over de hele wereld worden gestuurd, en het zal een harmonische veld van energie opwekken. Dit energieveld kan aangetrokken worden door iedereen die het wil ontvangen of leeft in die dimensie van bewustzijn.

Deze energie is als een zacht briesje en, net als alle andere zintuiglijke fenomenen in deze wereld, zullen sommige het  opmerken en sommige niet. Degenen die deze zachte golf van herstel zien zullen diep geraakt en spontaan verheven worden. Wie ze zijn, waar ze ook zijn, ze kunnen de energetica van de genezing in/naar zichzelf trekken.

Als je ervoor kiest om mee te doen met deze Wereld Meditatie ga je een dimensie van het bewustzijn binnen dat voorbij tijd en ruimte is. Via het web van onderlinge verbondenheid, zullen we samen zijn met anderen van over de hele wereld.

Niet alle mensen waarmee je contact maakt tijdens deze meditatie zullen menselijk zijn. Sommigen van hen zullen dieren zijn, want net zoals mensen zijn sommige dieren meer bewust dan anderen.

Sommige van de wezens waarmee jullie je verbinden zullen, natuurgeesten zijn, omdat veel van hen behoorlijk moe zijn, aangezien de natuur steeds meer wordt aangevallen door de mensheid.

Het is belangrijk om te begrijpen dat jullie niets aan anderen zullen opleggen. In plaats daarvan introduceren jullie in de biosfeer en in de onderlinge verbondenheid van alle wezens, een helende en herstellende energetische kracht. Wezens zijn vrij om dit naar zichzelf toe te trekken of niet volgens hun eigen soevereine wil.

Als je ervoor kiest om met ons mee te doen tijdens de meditatie, zul je een van de grootste geschenken geven die je kunt geven aan de Aarde en alle wezens die op en in haar wonen.

De kracht van deze meditatie zal 24 uur aanhouden.

De Wereld Meditatie vindt plaats tijdens een bijeenkomst in Manhattan, New York aan het einde van een workshop genaamd  Sound Immersions.

Het duurt dertig minuten. Zevenentwintig minuten wordt besteed aan het luisteren naar Restoration en aan het eind worden er drie minuten besteed aan stilte. De Wereld Meditatie begint op zaterdag 27 mei om 5:30 pm, East Coast Daylight Savings Time (DST), dat overeenkomt met zaterdag 27 mei om 23:30 uur Greenwich Mean Time (GMT). De creatie van het meditatie nexuspunt eindigt om 6 pm East Coast DST of 10.00 pm GMT.

Gedurende deze dertig minuten durende periode zullen degenen die fysiek in de Sound Immersions workshop zijn, samen met ons het nexus punt genereren. Dit zal een zeer machtige en krachtige ervaring zijn voor degenen die aanwezig zijn in de kamer en voor degenen die zich van verre met ons verbinden.

Opmerking: Om te weten wanneer het nexuspunt in uw tijdzone plaatsvindt, ga naar de Time Zone Converter, die deel uitmaakt van De Wereld klok. Of je kunt op deze link klikken, die je direct naar de Time Converter brengt:


Zodra de Wereld Meditatie begint, zal het voor vierentwintig uur doorgaan, als het geluid van een gong. Je kunt meedoen en dit trillingsveld van healing en genezing binnengaan op elk moment binnen die periode van vierentwintig uur.

Nogmaals, we willen benadrukken dat deze dimensie van bewustzijn niet gebonden is aan tijd en ruimte. Met andere woorden, je kunt het vibrerende veld van planetaire genezing volledig binnengaan waar je je ook fysiek bevindt.

De Meditatie bestaat uit twee fasen. De eerste fase is om te mediteren op de geluids meditatie  Restoration.

Het zou zeer nuttig zijn voor jullie om het bericht Restoration  te lezen  evenals het werken met de geluid meditatie voordat de Wereld Meditatie plaatsvindt.

Idealiter zou je de geavanceerde vorm kunnen gebruiken, zoals beschreven in dat bericht. Jullie aandacht zal in jullie fysieke lichaam zijn, je lichaam voorstellend als een sterrenstelsel. Dit zal de Shakti, of spirituele energie, van de geluidscodes toestaan om meer dieper in je lichaam uit te reiken. Je zou tijdens deze fase een keer naar de geluid meditatie kunnen luisteren.

In de tweede fase van de meditatie, verplaats je je aandacht naar je derde oog of  Ajna centrum. Je zult 2 keer luisteren naar  Restoration tijdens deze fase. Met je aandacht op je Derde Oog, stel je voor dat je zweeft in de ruimte met de Aarde voor je.

Als je de indruk hebt dat je samen in de ruimte zweeft met de Aarde, richt je aandacht en attentie dan op de Aarde terwijl je doorgaat met het luisteren  naar Restoration.

Door je aandacht te houden op de Aarde, stuur je de energieën van herstel naar de planeet en de wezens die op en binnenin haar leven.

Voor sommigen van jullie zal de planeet dichtbij zijn. Voor sommigen van jullie zal de planeet ver weg lijken te zijn met alles wat daar tussenin ligt. Jullie nabijheid van de Aarde in deze meditatie wordt bepaald door jullie interdimensionale relatie met de planeet.

Als jullie je geroepen voelen om mee te doen met deze Wereld Meditatie, danken wij  jullie.

In het verleden hebben we verschillende geluid giften evenals intellectuele concepten gegeven om jullie te helpen toegang te krijgen tot de hogere dimensies van jullie eigen bewustzijn. Voor ons is de geluid meditatie Restoration het grootste geschenk dat we tot nu toe hebben gegeven.

We zeggen dit omdat de oorsprong van deze geluidsmeditatie afkomstig is uit de 10e, 11e  en 12e  Dimensie van ons collectieve bewustzijn. De Hathors die in deze hogere dimensies wonen zijn onze spirituele leraren. Zij verblijven in een dimensie van non-dualiteit en stralen voortdurend het trillende gebied van vrede, koestering en restauratie uit.

Voor ons heet dit gebied van energie en intelligentie de  Aethos,  en vanuit ons perspectief zijn de wezens die er verblijven als regenbogen.

Moge de vrede van restauratie dat alle verstand te boven gaat met jullie en jullie relaties zijn als jullie wereld binnenkomt een zeer precaire passage zal binnengaan.

De Hathors
29 maart 2017

Tom Kenyon,

Wanneer je op de onderstaande link klikt, wordt je naar de Luisterafdeling gebracht. Nadat je akkoord bent met de Luisterovereenkomst, heb je gratis toegang tot alle geluidsbestanden voor jouw persoonlijke gebruik. Scroll naar beneden in de lijst met titels tot je RESTORATION ziet staan.

Klik hier om te luisteren en/of the Restoration Sound Meditation te downloaden


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl