CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

maandag 1 mei 2017

Project Vrede & Liefde: Aartsengel Michaël’s Blauwe Ademhaling van Vrede. / April 30, 2017 / by Kathleen Mary Willis

Project Vrede & Liefde:
Aartsengel Michaël’s Blauwe Ademhaling van Vrede.
April 30, 2017 / by 
21.00 uur elke avond deze week, 
staan of zitten we 8 minuten,
en laten we Aartsengel Michaël zijn Blauwe Ademhaling door ons
heen en naar de mensheid gaan. (je kunt ook een andere tijd kiezen)

 

In onderstaande meditatie is een uitleg van AE Michaël over hoe we kunnen staan, of zitten, dat doet er niet toe, om ons hart te openen zoals bij de prachtige Franse open deuren om te ontvangen en ons over te geven aan zijn Blauwe Bries van Vrede.

Doe mee om 21:00 u– 8 minuten elke avond deze week.

Zet een herinnering in je telefoon!


Laat AE Michaël’s adem, je vrees wegspoelen – verwijder verdriet en bitterheid over oorlog uit je hart en longen – en voel dat in elke cel en draadje van je wezen.

In Goddelijke Verbinding met onze gidsen, Universele Zelf, het IK Ben.

Alles dat is, is Liefde en vrede.

Laat dit doorvoeren, niet vasthouden – maar doorvoeren en terwijl het doorgaat, gaat het door ons heen, door ieder van ons, naar de mensheid, en wij houden vast:

De Adem van Vrede

De Blauwe Vlam van Vrede

De Blauwe Vlam van Waarheid

Er is geen geweld, geen oorlog, geen misbruik die ooit kan worden gerechtvaardigd, en er is geen ruimte hiervoor, voor onze geliefde planeet.

Kom bij ons om 9 uur s’ avonds, elke avond 8 minuten. (1 week lang)Meditatie transcriptie en link:   Archangel Michael’s Blue Breath of Peace

10:10 – 25:51  Gegroet, Ik BEN Michaël. Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws, en ja, Ik zal de stem van dit channel gebruiken, haar keel en ik zal haar zegenen, dus maak je geen zorgen als ze hoest of haar keel opruimt.

Alles is in Goddelijke orde. Ik penetreer je al.

Mijn geliefde broeders en zusters, jullie zijn niet alleen mensen, sterrezaden, hybriden. Ik richt me tot jullie – ja, heden als broeders en zusters van de Aarde, van deze prachtige Gaia – maar als jullie uit vorm zijn, waar denken jullie dan dat je bent, en met wie denken jullie dat je rondhangt?

Met mij, Gabriëlle, de Meesters, jullie familie, jullie engelvrienden en in die ervaring waarin jullie je meesterschap hebben gebracht naar de planeet in deze tijd van Ascentie, jullie weten helemaal dat die in jullie is vastgelegd – in je hart en denken en je willen – de werkelijke betekenis van vrede.

Julie hebben dit altijd geweten. Dat is waarom de chaos, de wanhoop, het geweld jullie zo verstoort omdat jullie natuurlijke staat – die kan creatief en druk zijn, die kan mentaal of emotioneel zijn, die kan buitengewoon menselijk, stoffelijk en seksueel zijn – maar zoete engelen, die heeft altijd verlangt naar vrede.

Niet noodzakelijk vrede, zoals vrede en rust, maar vrede! Niet louter als veiligheid en zekerheid maar het innerlijke, briljante – kan ik zeggen de blauwe gloed van Liefde als een uitdrukking om te komen en te gaan en te zijn, of het nu stilte is of rauwheid – om in harmonie te leven, te leven in evenwicht, om de vreugde van zijn in de vorm te ervaren, als engel, als sterwezen, als elf, als fee, als hond, als kat, als olifant, als een grasblaadje.

Alle wezens verlangen niet alleen naar vrede – ja, zelfs zij op de strijdvelden! – en soms is het strijdveld zelfs thuis, en soms in een vreemd land. Dat doet er niet toe.

Alle wezens verlangen naar vrede en dan zeggen jullie tegen me: “Nou Michaël, waarom nemen ze geen deel? “

Nou, mijn vrienden, jullie kennen het hele plaatje niet en jullie kennen hun harten niet en hoe diep ze naar vrede verlangen.

Degenen, zelfs zij waar de oorlog een manier van leven is geworden, zijn vermoeid en zij bidden.

Ze bidden tot alle diverse gezichten van Moeder/Vader De Ene God – in hun eigen interpretatie, maar laat me duidelijk zijn – ze bidden allemaal om vrede, en jij en ik, mijn geliefde vrienden, ik wil jullie niet op een lijst zetten, maar ik bepleit met jullie, laten we bij elkaar komen, en dit doen.

Het heeft geen naties nodig die besluiten maken. Het heeft geen tientallen jaren nodig. Wat het kost is: Jullie eisen je schepper zelf in heilige unie om met ons en besluiten dat NU: “Genoeg!”

We gaan verder en we zullen verankeren, niet louter als een handeling van de wil, als een handeling van schepping maar als een handeling van Liefde.

Ieder van jullie heeft zijn zwaard van schild dat ik jullie eonen geleden heb gegeven.
Sommigen van jullie zijn dat vergeten. Sommigen van jullie hebben gezegd: “Ik ben niet wild,” en vergeten dat het zwaard is om verwoesting en illusie weg te snijden. Om koorden weg te snijden die jullie hebben gebonden, en dat je schild niet alleen is om je te beschermen, maar om te verklaren en omhoog te houden met je symbolen, jullie waarheid – Wie Jullie Zijn voor het Universum – maar vandaag, deze keer, deze korte tijd waarin we zijn betrokken en dat eonen doorgaat, zeg ik jullie, ik vraag van je: Zet je zwaard neer en je schild.

Ontspan je. Laat je schouders zakken, Veranker je in je hart en laat de blauwe zachte bries van vrede van mijn Adem, van mijn Essentie door je heen gaan, specifiek met je drievoudige vlam, om je te verbreden, jullie te verankeren, en dan door je heen te laten gaan, uit de rug.

Het is simpel.

Ik vraag jullie niet om orkaan winden te weerstaan – ja, dat zijn de winden van verandering – maar ik ben heel teder met jullie omdat ik wil dat jullie weten, zelfs als we beginnen: Vrede is zacht. Vrede is vriendelijk. Vrede is Liefdevol en neemt in acht.(is weloverwogen).

Dus sta voor me. Zet je handen op een tafel.

Als je te nerveus bent, geliefden, ga dan zitten. Het doet er niet toe maar ik zal jullie, en ik beziel jullie en doe deze video doorstromen met mijn energie, mijn samengaan met jullie.

Zullen jullie je hart openen zoals prachtige openslaande deuren (Franse  deuren) en me toestaan te komen. Ik weet dat het antwoord ja is.

Open, open, en kan ik in de geest van deze onderneming zeggen, geef je over aan de Blauwe Bries.

[ Michaël ademt drie keer]

Laat mijn adem je vrees wegwassen, verwijder verdriet en droefheid van de oorlog uit je hart en longen. Voel dit in elke cel en fiber van je wezen.

Laat dit je niet tegenhouden, maar door je heen gaan, en als dit door je heen gaat, mijn geliefde vrienden, gaat het door je heen, door ieder van je, door de mensheid en jullie die de Adem van Vrede vasthebben, de Blauwe Vlam van Vrede, de Blauwe Vlam van Waarheid en die de waarheid is:

Er is geen geweld, geen oorlog, geen misbruik dat ooit kan worden gerechtvaardigd, en er is geen ruimte op deze door onze geliefde planeet.

Probeer, probeer niet dit script te schrijven. Mijn vraag aan jullie is drievoudig: Genoeg! Blauwe Bries ga door je heen en zend de energie! Zend de energie!

Zend de energie vanuit je handen, vanuit je hart, uit je wezen. Laat de Bries door je heen gaan en naar iedereen die in de duistere nacht zich tegen de grond drukt van de ziel, biddend voor opluchting en vrede.

Laten wij dit samen doen NU en ja, we zullen victorie verklaren op Valentijn’s dag.!

Ik dank jullie. Ik zegen jullie. Ik houd van jullie. Ik ben met jullie. Vaarwel.

Vaarwel mijn vrienden en ik zie jullie alle dagen, elke dag. Ik Houd van jullie.Met voortdurende wekelijks luisteren naar die gechannelde woorden in meditatie, zullen subtiele verschuivingen door oude manieren van zijn gebeuren, de meest betekenisvolle – overgave – van binnen.

 Project Peace & Love

Als er miljoenen de energie vasthouden
van de enige acceptabele werkelijkheid van Vrede en liefde, Dan zal vrede regeren.

Aartsengel Michaël (1)

Als van de groepsmeditatie de tijd niet past in je schema – weet dan dat we in tijd kunnen springen, vooruit of achteruit – van de tijd waarop je in staat bent om de meditatie te doen naar de groeps tijd. Bij voorbeeld: “Ik spring naar de groepstijd van 9 p.m. voor Aartsengel’s Blauwe Ademhaling van Vrede.”

Voetnoot

(1)  “Aartsengel Michaël: het is Tijd om Elk Gevoel van Minder dan Liefde – Deel 2/2  op 7 sept. 2014

Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl
http://goldenageofgaia.com