CITAAT:
ER KOMT EEN DAG DAT DE GROTE OCEAAN IS UITGEDROOGD, VERGAAT EN NIET MEER BESTAAT, MAAR IK VERZEKER U DAT DE WEZENS DIE RONDDOLEN EN ZWERVEN, BEVANGEN IN ONWETENDHEID EN GEPLAAGD DOOR DE DORST OM TE LEVEN, GEEN EINDE ZULLEN VINDEN.

BOEDHA

vrijdag 9 juni 2017

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 9 juni 2017

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 9 juni 2017

Meester Morya,

Ik wil het vandaag hebben over vernieuwing; en je moet vooral bedenken dat vernieuwing betekent dat je jezelf wordt. Dus wanneer je denkt dat je moet vernieuwen door nieuwe dingen te kopen of door nieuwe dingen te doen, dan moet je bedenken dat je fout zit. Je moet jezelf worden. Wat er in jezelf zit, moet je tot uitdrukking brengen. Je moet dus niet op de eerste plaats luisteren naar een ander, je moet luisteren naar jezelf en dat is een hele opgave. Ga in jezelf, kijk naar jezelf, luister naar jezelf en vraag je af: ‘wie ben ik, wat ben ik komen doen in deze wereld en waarom loop ik hier rond en wat ga ik daarmee doen?’ Indien je dit durft, want daarvoor moet je de moed hebben, indien je dit durft te doen, dan ga je jezelf leren uitdrukken, ga je jezelf worden en kom je in de vernieuwing.

Dus probeer de wereld niet te vernieuwen, probeer geen verandering aan te brengen aan de wereld. Je vader veranderen, kan je dat? Je moeder veranderen, probeer het maar eens! De leraar, de lerares veranderen, zou je durven? Ik denk dat je niet zou slagen in deze dingen. En toch moet er verandering komen in deze wereld en komt er voortdurend verandering en dit kan je wanneer je jezelf aanpakt. Ga jezelf veranderen door in jezelf te gaan en probeer dit op een manier dat je tevreden bent met jezelf, gelukkig met jezelf. 


Wanneer je dit doet, dan zie je dat je op korte tijd een enorme weg aflegt in jezelf en dan ga je dingen doen en dingen zeggen die anderen zullen verbazen en jijzelf zal jezelf verbazen. Probeer dit, en zie dat je op zeer korte tijd grote dingen verwezenlijkt, grote vernieuwing aanbrengt in jezelf. Dit is de weg van de verandering, dit is de weg van de vernieuwing. Dit is de weg die gegaan wordt door duizenden mensen en die ook voor jullie een pad brengt in je leven, een verandering brengt in je leven en meer licht brengt in je leven.

Wanneer je met problemen zit, spreek deze problemen niet uit tenzij je er eerst over hebt nagedacht. Als je er eerst over nadenkt, dan ga je licht krijgen in jezelf. Flap je het probleem er zomaar uit, dan wordt dit geen licht, je lichtlichaam blijft even dof. Je licht breng je in jezelf door na te denken, want bewustzijn groeit wanneer je nadenkt. Het zijn eenvoudige dingen en toch brengt het een enorme reactie teweeg in de mens wanneer hij dit kan. Denk over deze dingen na.

Meester Morya

© Geert Crevits, 

www.mayil.com