Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

woensdag 2 mei 2018

Het Levensverhaal van Boeddha /van 28 April 2018. / Wes Annac

 
Intuïtieve berichten door Wes Annac van zijn persoonlijke Blog
Het is om jullie geest te helpen te bevrijden en ook om met gezondheid te helpen.

Het Levensverhaal van Boeddha
van 28 April 2018. Het Boeddhisme is een religie die gebaseerd is op onbevooroordeeldheid, losmaking, afstand doen van, innerlijke vrede en verlichting. Boeddhistische leraren moedigen hun studenten aan om naar binnen te kijken en zich bewust te worden van wat het ego in stand houdt dat hen gericht houdt op de uiterlijke wereld.

Door meditatie en andere beoefeningen die losmaking inhouden, kunnen jullie een licht laten schijnen op jullie innerlijke wereld en het feit dat jullie de drijvende kracht zijn van jullie leven. Jullie zullen zien dat met een beetje discipline en begrip, jullie vrede binnenin jullie zelf kunnen creëren en in de wereld om jullie heen.

Boeddhisme moedigt ons aan om tevreden te zijn en open te staan voor het idee dat wij allemaal Één zijn. Dit is niet anders dan de meeste andere religies, die een gemeenschappelijke, centrale boodschap delen van vrede, liefde, empathie en eenheid. Maar aangaande de reputatie van het Boeddhisme en hoe de volgers zich gedragen, is Boeddhisme veel vrediger.

Een Nieuw Shirt

Een geweldig ding over deze religie is het vraagt geen volgzaamheid (onderdanigheid, buigzaamheid, later meer hierover).
Jullie hoeven jullie leven er niet aan te geven om de voordelen te ervaren.
Een beetje openheid voor de ideeën gaan een lange weg, maar jullie hoeven niet verder te gaan dan dat.

Jullie kunnen Boeddhistische beoefening proberen zoals jullie een nieuw shirt zouden uitproberen. Misschien vinden jullie de kleur leuk van het shirt, misschien denken jullie dat het goed bij jullie past, maar jullie kunnen het misschien toch weer wegleggen en besluiten het niet te nemen. Boeddhisten geven er niet of jullie hun overtuigingen kopen. De oprechte doen dat ten minste niet.

Hun zielsverlangen is om de transcendente vrede die zij bij zichzelf hebben gevonden, om deze te delen en vrede heeft geen betrekking op het feit of jullie erin geloven.

Hoewel sommige Boeddhistische beoefeningen discipline vereisen (wat aantoonbaar goed voor jullie is), is de benadering van niet-gelovigen relaxt vergeleken met andere religies. Zoals we zullen ondervinden, is dit een reden waarom religieuze mensen en atheïsten het aantrekkelijk vinden.

Ik weet heel weinig over de geschiedenis van het Boeddhisme of hoe het zich vanuit India naar de rest van de wereld verspreidde.
Toen ik mij dit realiseerde, leidde me dit naar een konijnenhol van onderzoek naar wat blijkt te zijn, een rijke historie. Het was logisch om een deel van de informatie in een artikel samen te vatten.

Met dat gezegd, hier is een korte verkenning van het leven van Boeddha, met voor de grap wat mythe erin gesprenkeld.

Algemene Informatie

Laten we beginnen met wat algemene informatie over Boeddhisme en de
“ontwaakte”  die het begon.

De  Asia Society schrijft dat de vele vormen van het Boeddhisme elk een poging zijn om de betekenis achter de leringen van de Boeddha te veroveren:

“Boeddhisme, opgericht eind 6e eeuw voor Christus door Siddhartha Gautama (de ‘Boeddha’), is een belangrijke religie in de meeste landen van Azië. 
“Boeddhisme heeft vele verschillende vormen aangenomen, maar in ieder geval is er een poging geweest om tevoorschijn te halen uit de levenservaringen van de Boeddha,zijn leringen en de ‘spirit’ of ‘essentie’ van zijn leringen (genaamd dhamma of dharma) als toonbeeld voor het religieuze leven.
“Maar pas na het schrijven van het epische gedicht over Boeddha Charita (het leven van de Boeddha) door  Ashvaghosa in de 1st of 2e  eeuw C.E. hebben wij een uitgebreid verslag van zijn leven.”  (1)

Patheos schrijft dat wij Boeddhistische leringen kort kunnen samenvatten tot de Vier Edele Waarheden welke de basis vormen van de eerste leerrede van Boeddha na zijn verlichting en het Achtvoudige Pad. Het laatste is als een handleiding voor het leven. (2)

Boeddhisme is heel erg veranderd sinds het voor het eerst  als denkbeeld werd geformuleerd, schrijft Patheos. Wij kunnen het verdelen in drie hoofdtakken die zijn gewijd aan de verschillende ideeën en tradities. Volgens Patheos zijn dit “de Theravada (‘Leer van de Ouderen’), de  Mahayana (Maha = groot Yana = voertuig) en de Vajrayana (Onverstoorbare Diamant) vaak simpelweg genoemd het “Tibetaanse Boeddhisme”. (2)

Boeddhisme heeft zich overal verspreid, schrijft Patheos. In plaats van het hun religie te maken, nemen sommige westerlingen het op in hun geloofssysteem of het ontbreken daarvan – of het nu Christendom is, de Joodse leer of atheïsme. (2)

Het verhaal over Boeddha

Jullie vragen je misschien af hoe dit geloofssysteem tot stand is gekomen.
Volgens Religion Facts begon het allemaal met de Boeddha zelf –
Siddhartha Gautama:

“De Boeddhistische geschiedenis begint met het leven en de leringen van een Indiase Prins genaamd Siddhartha Gautama, die leefde ongeveer 500 jaar voor Christus.
Volgens de Boeddhistische traditie, was de beschermde jonge prins geschokt door het leed dat hij buiten de paleismuren zag, dus verliet hij zijn leven vol luxe om antwoorden te zoeken.
“Uiteindelijk slaagde hij erin, de Boeddha – de ‘Verlichte’ te worden. Hij bracht de resterende 45 jaar van zijn leven door met het onderwijzen van Dharma (het pad van bevrijding van het lijden) en het vestigen  van de Sangha (een gemeenschap van monniken).” (3)

Siddhartha Gautama leidde een interessant leven. De Asia Society schrijft
dat hij werd geboren rond 563 voor Christus als zoon van een koning en koningin in een hoog spiritueel en intellectueel tijdperk.
De legende zegt dat een waarzegger voorspelde, voordat hij werd geboren, dat hij een leven van renunciatie (afstand, afzien van recht) zou leiden . (1)

Volgens de Asia Society, omringde de vader van Gautama – een koning die niet wilde dat de prins op zo’n manier zou leven – hem met schatten, in de hoop dat ze hem zouden verleiden. Gautama’s lot was echter bezegeld, toen hij een aantal ritten maakte in een wagen/rijtuig buiten de muren van zijn koninkrijk als een jonge man. Iedere rit onthulde dingen, waarvan de meeste hartverscheurend waren, dat leidde ertoe dat hij afstand deed van zijn materiële leven. (1)

Tijdens de ritten met het rijtuig, schrijft de Asia Society, was Gautama getuige van “de meer ernstige vormen van menselijke lijden: ouderdom, ziekte en dood…..evenals een ascetische die van iets afstand doet.”
Dit maakte dat hij zich realiseerde dat zijn leven als een royalty een illusie was en een afleiding van het leed waartoe nu gedwongen om mee geconfronteerd te worden. (1)

Hij verliet vervolgens zijn familie en begon aan een nieuw leven van intense spirituele ontwikkeling, schrijft de Asia Society, studerend bij vele leraren en bijna zichzelf uithongerend in het bos. Hij zag uiteindelijk in dat een leven van totaal afstand nemen/doen ook lijden creëert. Dit bracht hem er uiteindelijk toe te eten voordat hij onder een boom ging zitten en te mediteren over zijn openbaarmaking.
(1)

Volgens de Asia Society valt over de hoeveelheid tijd die hij onder de boom heeft doorgebracht te argumenteren. Sommige zeggen, hij zat daar heel de nacht, anderen zeggen hij was daar voor maanden. Hoe lang het ook duurde voordat hij weer opstond, toen hij dat deed, verrees hij als verlicht. Hij was zich bewust geworden van de oorzaken van het lijden en zo bevrijdde hij zichzelf ervan. Al snel begon hij zijn nieuwe filosofie te onderwijzen. (1)

Bamber Gascoigne van History World schrijft dat zijn religie goed bekend was tegen de tijd dat Gautama stierf.

“Tegen de tijd van zijn dood, ongeveer op de leeftijd van tachtig jaar, zijn de volgelingen van Boeddha gevestigd als gemeenschappen van monniken in Noord India.
Dwalend door dorpen en steden met hun bedelkommen, enthousiast om het pad van waarheid te beschrijven, het zijn bekende figuren.
Maar dat geldt ook voor veel andere groepen, waaronder de Jaïns.” (4)

Mythologie achter de Geboorte van de Boeddha

Nu dat we het leven van Siddhartha Gautama hebben leren kennen, laten we eens kijken naar de mythologie achter zijn geboorte en het doel van zijn aanwezigheid hier. Mythologie is natuurlijk niet bedoeld om letterlijk te worden genomen, maar als een goed fictieboek, is het leuk om erover te lezen en na te denken.
Persoonlijk vind ik het leuk om de kleine stukjes waarheid en wijsheid eruit te halen die er gevonden kunnen worden als jullie er goed genoeg naar zoeken.

Nitin Kumar schrijft dat de Boeddha werd gedreven tot incarnatie op de Aarde nadat hij getuige was geweest van de spirituele achteruitgang van de mensheid.

“Voordat de Boeddha in deze wereld werd geboren als Shakyamuni, was hij een bodhisattva  in de Tushita Hemel (thuis van de betogende goden). Zijn naam was daar Shvetaketu (‘White Banner’) (er is relatie met witte olifant, banier of vaandel dient als kenteken).
Vanaf hier was hij getuige van de duistere eeuwen het menselijke rijk overspoelend,
leidend tot zijn spirituele verarming. Verplaats naar compassie als een ware bodhisattva, beloofde hij plechtig om zichzelf te vestigen in de receptieve wereld en om de mensen van hun lijden te verlossen.” (5)

De daad van mededogen van Boeddha, schrijft Nitin, vertegenwoordigt het ideaal van de bodhisattva, om verlichting terzijde te schuiven, om te gaan leven in de voren, groeven, geulen (ook gekend als Aarde) en om degene te helpen die hier aan het worstelen zijn.

“Inderdaad, in strikte canonieke termen, wordt een bodhisattva gedefinieerd als een individueel die de bron van de ultieme waarheid ontdekt, beter gekend als het Nirvana, maar zijn eigen verlichting uitstelt totdat hij al zijn medemensen naar dezelfde bron van vervulling heeft geleid.

“Dus Boeddha neerkijkend op de receptieve wezens in de stoornissen van onwetendheid, voelde een steek van mededogen en in overeenstemming met zijn status als bodhisattva, besloot hij neer te dalen naar de Aarde en het woord van de Dharma te verspreiden.

“Visueel, wordt Boeddha afgebeeld door deze plechtige gelofte te omgeven door andere heilige wezens, omhooghoudend een lotusbloem in zijn rechterhand, symboliserend de zuiverheid van zijn intentie.” (5)

Er is een bovenmenselijk niveau van mededogen nodig om de gelukzaligheid van een verheven hoger bewustzijn te verlaten en andere worstelende levensvormen te gaan helpen. Bovendien is het onvoorstelbaar om een reeks gebeurtenissen in het leven op te zetten waarin er hartverscheurende dingen worden gezien, die wakker makend zullen zijn en opnieuw laten beginnen, wanneer er daarvoor in de plaats in de hemel kan worden gebleven. Op zijn minst is het een aanzienlijk groot offer.

De droom van de Koningin Maya

De legende vermeldt dat de moeder van Gautama, Koningin Maya, een droom had, inhoudende de geboorte van Boeddha. Volgens Nitin:

“De Lalitavistara (een tekst uit het Sanskriet Boeddhistisch) (1ste eeuw A.D.)
zegt dat Boeddha zelf de tijd, plaats en kaste van zijn geboorte heeft geselecteerd.
Uiteindelijk droeg hij (geselecteerd) voor Koning Shudhodhang en zijn vrouw Koningin Mayadevi, regeerders van de clan Shakya (Leeuw), als zijn toekomstige ouders.

“Dit genereuze paar was welbekend door heel het land voor hun rechtvaardige en nobele aanzien. Geschriften verklaren (beweren) dat Boeddha een koning koos als zijn vader aangezien de koninklijke kaste meer werd gerespecteerd dan de priesterlijke.

“Het lijkt inderdaad vreemd dat Boeddha die nooit geloofde in het kastenstelsel, zo specifiek was in de keuze van een Brahmin of Kshatriya familie voor zijn eigen geboorte. In feite was het juist om de zinloosheid van het idee van een ‘hoge geboorte’ als hulpmiddel in spirituele redding aan te tonen, dat deze keuze werd gemaakt.

“De afdaling van de bodhisattva vanuit de hemel van Tushita, vond plaats als een droom, in een droom voor Mayadevi. In deze droom naderde een witte olifant en raakte haar rechter zijde met zijn slurf. Door deze symbolische daad, ging de bodhisattva de baarmoeder van Mayadevi binnen en bezwangerde haar.” (5)

De olifant is symbolisch, Nitin schrijft, zijn kleur is mede een deel van de boodschap:

“De keuze van een olifant als een symbool voor haar bezwangering is een goed doordachte metafoor, omdat olifanten gekend zijn voor hun sterkte en intelligentie en ook geassocieerd met wolken van grijze regen en dus met vruchtbaarheid, aangezien regenwater betekent dat zaden zullen ontkiemen en het plantaardige in staat zal zijn om te groeien.

“De witte kleur (van de olifant), voegt hieraan toe een element van zuiverheid en ongereptheid. De koninklijke waarzeggers legden uit dat de droom, de zwangerschap van de koningin aankondigde en dat de nieuwgeborene uitzonderlijke eigenschappen zou bezitten.” (5)

Het kind van koningin Maya zou inderdaad “uitzonderlijke” dingen doen door zichzelf intensief uit te dagen voordat hij een geloofssysteem begon op te zetten, wat heden prominent bijna overal aanwezig is. De impact van de leringen van deze naar de waarheid zoekende prins heeft al jarenlang aangehouden.

Conclusie

Het verhaal over Siddhartha Gautama maakt zijn geloofssysteem nog meer interessant. Zonder het verhaal te kennen of de mythen erachter, heb ik het altijd gevonden als een van de meer fascinerende religies. Aangezien het wijsheid biedt zonder noodzaak voor toewijding, het is even goed aantoonbaar ook een van de meest gunstige.

Ik ben een van de velen die wordt aangetrokken tot het boeddhisme zonder mijzelf als boeddhist te beschouwen, omdat je in zijn filosofie wijsheid vindt die je kan toepassen op de strijd voor een beter leven en een betere wereld.
Je zult uiteindelijke belanden met het minder voelen alsof je aan het worstelen bent en meer alsof je volgens een plan leeft in een bewust universum, de intelligentie waaruit je dagelijks kunt putten.

De keuze is aan jou, jullie om de leringen van Boeddha te accepteren of niet.
Maar we kunnen het niet ontkennen dat zijn geschiedenis het waard is om te kennen.

Bronnen:

  1. “The Origins of Buddhism”, The Asia Society  https://asiasociety.org/education/origins-buddhism
  2. “Buddhism”, Patheos  http://www.patheos.com/library/buddhism
  3. “History of Buddhism.” ReligionFacts.com. 22 Nov. 2016. Web. Accessed 27 Apr. 2018 –  www.religionfacts.com/buddhism/history
  4. Gascoigne, Bamber. “History of Buddhism”, HistoryWorld.net From 2001, ongoing http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab77
  5. Nitin Kumar. “Life of the Buddha.” ReligionFacts.com. 20 Nov. 2016. Web. Accessed 27 Apr. 2018 – religionfacts.com/the-buddha


Deel vrijelijk, geen auteursrechten.

Over de schrijver:     

Wes Annac, 
Ik ben een schrijver & blogger van ergens in de twintig, met een interesse in spiritualiteit, revolutie, muziek en de transformatie van transformatieve creatieve krachten gekend als liefde.
Ik breng ten uitvoer http://openheartedrebel.com/, een dagelijks nieuwsblog  gewijd aan het doen ontsteken van een revolutie van liefde door het verhogen van sociaal en spiritueel bewustzijn.

Ik heb ook een persoonlijk blog waarin ik schrijfwerk deel, gerelateerd aan spirituele filosofie, creativiteit, hartbewustzijn en revolutie (en nog andere onderwerpen).

En ik schrijf wekelijks een nieuwsbrief waar je tegen betaling je voor in kan schrijven. Is $ 11,11 per maand. Zie onderstaande link.

Als u, jij, jullie hebben genoten van dit bericht en mijn werk willen ondersteunen, overweeg alstublieft een bijdrage te sturen via  PayPal to wesremal@yahoo.com.

Follow me on Facebook

Vertaald voor Wakkermensen door Anja