Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

maandag 23 december 2013

Aartsengel Michael's ChristusLicht Meditatie 22 december2013

Aartsengel Michael's
ChristusLicht Meditatie
(Audio en tekst)
Gechanneld via Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post 
 

Klik hier voor de Kerstboodschap channeling van Aartsengel Michael via Rita Pulmans.
ChristusLicht Meditatie 
* Zet je neer in een makkelijke houding, met een rechte rug en met je voeten op de vloer.
* Geef jezelf nu gronding, door je te verbinden vanuit je wortelchakra naar het Kristallen Hart van Moeder Aarde. 
* Verbind je nu in Haar kristallen hart.
* Haal een paar maal diep adem en laat al je spanningen los.
* Ontspan je.

zaterdag 21 december 2013

Meditatie focus van Jean Hudon Week 51

Zich wijden aan het dienen van de Wil van het Goede

Week  51

God is hier. Waar we ook zijn, de Universele Kracht van Liefde is er, in, om en als ons. Er is geen afscheiding. De enige illusie is anders te denken.
Van het moment dat we geboren werden in dit fysieke bestaan, zijn we op geen enkele moment gestopt met het zijn van Eén met Al Dat Is. We weten dat diep in de kern van ons Zijn. We komen nu steeds meer tot het besef wat dat Eenheid inhoudt. We zijn allen Eén. We zijn allen de God/Schepper Bron. Zo eenvoudig is het. En de ware aard van dit Omniversele Wezen is Liefde. Niet een vorm van voorwaardelijke Liefde tussen twee gescheiden entiteiten. Absolute Liefde. 

Almachtige Liefde. Allesomvattende Liefde. Een gezegend gevoel dat resoneert vanuit de kern van Wie We Zijn om nadrukkelijk het feit van onze Eenheid bekend te maken. Een Alwetende Intelligentie die altijd weet wat het beste is voor elke zichtbare en onzichtbare uiting van zijn vibrerende aard. Een zorgzame aanwezigheid die iedere gevoelige manifestatie van zijn oneindige Creativiteit koestert tot een punt dat zo buitengewoon krachtig is, als men zich bewust is geworden van zijn Eenheid, als om eventuele illusies van afscheiding te ontbinden en je hele wezen laat schitteren als een supernova van zalige extase. Van moment tot moment dat acute prachtige gevoel van liefhebbende, zorgzame, overspoelende Eenheid ervaren is wat voor ons allen is weggelegd op ons collectieve Gouden Pad van Licht.


donderdag 19 december 2013

Wereldwijde Zonnewende Meditatie – 21 december 2013

Wereldwijde Zonnewende Meditatie –
21 december 2013
Meditatie Focus van Jean Hudon

Geliefde zielen,

Opnieuw worden we uitgenodigd om als Een deel te nemen aan een wereldwijde Vereniging van zielen, op zaterdag 21 december om 17:11 uur Univerele Tijd (klik HIER om je plaatselijke tijd te vinden - 18:11 in Amsterdam), het precieze moment van de winterzonnewende op het noordelijk halfrond en de zomerzonnewende op het zuidelijk halfrond.

Laten wij ons verenigen, na een voorbereidende meditatie van 30 minuten, in een staat van perfect Eenheidsbewustzijn, ons focussen op de Vreugde van het samen delen van dit moment van pure Gelukzaligheid, ons bewust zijn dat door ons ontwaakte gevoel van Goddelijke Eenheid deze hele Creatie Zichzelf ervaart, genietend van Zijn prachtige levendigheid, en laat ons de Almachtige Aanwezigheid voelen van de Schepper Bron die vloeit door Al Dat Is. Laten we ons ook scherp bewust blijven, gedurende deze gezegende momenten van tintelende genade en extase, dat de voor eeuwig voortdurende vergeestelijking van de lagere delen van dit universum slechts kan voortschreiden door onze gezamenlijke viering en liefdevolle erkenning van onze heilige rol als levende zielen, belichaamd in dit fysieke vlak omwille van het in steeds grotere resonantie brengen met de trilling van Liefde in het hart van Alles.


dinsdag 17 december 2013

Persoonlijke Sterrenpoort: Werking en Activatie Pijnappelklier 17 december 2013

De pijnappelklier bevindt zich centraal 
in onze hersenen, als kruispunt tussen
 onze verticale en horizontale verbinding.
Persoonlijke Sterrenpoort:
Werking en Activatie Pijnappelklier

17 december 2013

Ieder mens heeft een persoonlijke ‘sterrenpoort’, namelijk de pijnappelklier. De pijnappelklier, kruinchakra, is het centrum van onze hersenen, achter de hypofyse van ons derde oog. Wanneer de Kundalini vanuit onze eerste chakra vanaf de stuit is gestegen naar de derde oog chakra, kan het derde oog daadwerkelijk worden geopend.

Het derde oog openen

Deze opening vindt plaats door de combinatie van fysieke energieën van onze eerste tot en met zesde chakra’s en de multidimensionale energie die de pijnappelklier vanuit de kruinchakra binnengaat. Wanneer het derde oog is geopend, wordt de pijnappelpoort op een langzame of snelle manier gereactiveerd.


Meditatie – Lord Ashtar – GROEN LICHT, COMMANDANTEN! 16 december 2013

GROEN LICHT,
COMMANDANTEN!

Sterrencode oproep!
Sterrenpoort opent Monade zelf-realisatie.
Meditatie – Lord Ashtar – Jullie vertrekken vanachter de sluiers van jullie cocon en worden jullie ware Zelf.

Doorgegeven door JTariah op maandag 16 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.


Wij communiceren met onze wereldwijde galactische familie in het Chinees, Italiaans, Nederlands, Duits, Portugees, Frans, Engels en Spaans. Hebben jullie 15 minuten per dag om bij te dragen aan de Ascensie van deze planeet, het zonnestelsel en het melkwegstelsel? Als dat zo is neem dan contact op met janisel(((at)))sanandaseagles.com –  


Sterrenpoort opent Monade zelf-realisatie.

maandag 16 december 2013

Aartsengel Michael Meditatie: Bespreekt de "Valse Rasters"en Hoe hen te Elimineren… 10 december 2013

Aartsengel Michael

Bespreekt de "Valse Rasters"en Hoe hen te Elimineren…


Meditatie:

Laten wij deze prachtige dinsdagochtend beginnen. Terwijl wij bijeenkomen als een cirkel van familie, van ziel familie, van Lichtwerkers, van Liefdehouders, is het zo belangrijk dat elk en iedereen van jullie beseft hoe gewaardeerd jullie zijn, hoe geliefd jullie zijn en hoe er voor jullie gezorgd wordt. Want niet alleen stemmen jullie jezelf af, jullie stemmen je af op de frequentie van de verandering en van God en van de Ascentie. En jullie doen jullie werk en jullie dienstverlening.


zondag 15 december 2013

El Morya: Volle Maan Meditatie- 17 december 2013

El Morya
El Morya: Volle Maan Meditatie- 17 december 2013
15 december  2013


Meester Morya,

Het kan zijn dat je probeert geweldig je best te doen om misschien in de ogen van anderen uit te blinken. Dat moet je nooit doen, moet je nooit proberen zelfs. Het is heel belangrijk dat je op een integere manier in jouw leven staat: ‘dit wil ik, dit wil ik bereiken, dit is belangrijk voor mij.’ Want je mag jezelf zijn. Durf geloven in het wezen van jezelf, in het wezen van de dingen.


zaterdag 14 december 2013

--- Ashtar --- 5D-12D Alarm! Onmiddellijke Ascensie Manifestatie......Wij VERHOGEN in BEWUSTZIJN. NU!!!

--- Ashtar ---
5D-12D Alarm! Onmiddellijke Ascensie Manifestatie
Visualiseer het Gouden Witte Licht van de Schepper dat de Rasters omhult!
Wij VERHOGEN in BEWUSTZIJN. NU!!!

Doorgegeven door J Tariah op 10 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

------------------------------------------

Wij communiceren met onze wereldwijde galactische familie in het Chinees, Italiaans, Nederlands, Duits, Portugees, Frans, Engels en Spaans. Hebben jullie 15 minuten per dag om bij te dragen aan de Ascensie van deze planeet, het zonnestelsel en het melkwegstelsel? Als dat zo is neem dan contact op met janisel(((at)))sanandaseagles.com –



Meditatie Focus via jean Hudon - week 50

Voorbij 2013 - Terugreikend naar de Bron
Week 50


In onze schijnbaar nooit eindigende Reis terug naar de Bron, naderen we een belangrijke dimensionale drempel en nadat we die overschreden hebben, zal nooit meer iets hetzelfde zijn. Voor de meeste Aardse zielen is het nog te vroeg om de omvang en verstrekkende consequenties goed te kunnen beoordelen van wat er staat te gebeuren. Toch hebben velen al het gevoel dat er iets absoluut geweldigs staat te gebeuren, dat een gebeurtenis van buitengewone omvang op het punt staat onthuld te worden, en waar in feite al een start mee is gemaakt.


woensdag 11 december 2013

Aartsengel Gabriel Het 12:12 Portaal Activering van Jouw MerKaBa 9 December 2013 / Shanta Gabriel

Aartsengel Gabriel

Het 12:12 Portaal
Activering van Jouw MerKaBa

9 December 2013 / Shanta Gabriel


Dierbaren,

Door de Genade van de eeuwig-levende Goddelijke Aanwezigheid binnenin jullie, opent er zich een portaal op 12 december, een nieuwe initiatie aanbiedend in/naar het Licht. Terwijl de trillingsfrequentie van de 12:12 resoneert, wordt jouw Merkabisch gebied geactiveerd. De MerKaBa is een voertuig voor jouw ascentie als een Lichtwezen in de menselijke vorm. De schitterende heilige geometrie van de Ster Tetrahedron zal rondom jou heen geactiveerd worden door de codes in het 12:12 portaal. Deze Ster Tetrahedron zal een krachtig-stralend sterrenschild van Licht creëren welke de resonantie vasthoudt van jouw Ziels Goddelijke Blauwdruk. Het opbouwen van jouw Merkaba zal op de Zonnewende, 21 december 2013, voltooid zijn. Door deze 9 magische dagen heen, zal een toenemende resonante frequentie aanwezig zijn in jouw energie systemen. Je zult momenten van Helderheid en Overzichtelijkheid voelen, alsof jouw eigenlijke cellen Licht uitstralen, en dit zal inderdaad de waarheid zijn.


vrijdag 6 december 2013

Meditatie focus via Jean Hudon Week 49

Verankering van het Gouden Pad van Licht

Week 49

We zijn naar deze planeet gekomen van veel andere fysieke locaties en dimensionale rijken, om te helpen bij de wereldwijde overgang die nu plaatsvindt naar een hogere trillingsfrequentie van het bestaan. Hoewel de meesten van ons nog geen helder en volledig beeld hebben van deze zelfgekozen missie van geestelijke bijstand, hebben we toch de roep van onze ziel gevolgd en hebben we ons op alle mogelijke manieren voorbereid om klaar te zijn om te bereiken wat we kwamen doen en, nog belangrijker, kwamen zijn. Door de collectieve resonantie houden we vol om in perfecte afstemming te zijn met onze waarlijke goddelijke natuur als bewuste uitingen van Al Dat Is, en kunnen we inderdaad de nodige wereldwijde impuls zijn voor de steeds grotere bewustwording van talloze zielen op Aarde en voor hun zelfbewustzijn te zijn alles dat ze kunnen zijn. 


Meditatie Aartsengel Michael om Moeder Aarde te Ondersteunen 3 december 2013

Aartsengel Michael
Meditatie om Moeder Aarde te Ondersteunen (Audio)
Gechanneld via Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post


Bovenstaande audio-video bevat de meditatie welke Aartsengel Michael aan Rita Pulmans doorgegeven heeft op 3 December jl. Trouwe lezer van Denk Met Je Hart Kees Post heeft zich de moeite getroost om de meditatie in te spreken zodat je tijdens de meditatie geleidt wordt en er voor de volle honderd procent in op kunt gaan.
Met dank aan Kees Post
Klik hier voor de channeling van Aartsengel Michael: "Ondersteun Moeder Aarde"

woensdag 4 december 2013

Meditatie focus van Jean Hudon Week 48

Aanvoelen
/Voelen/Zijn
als Eén

Week  48


In het reine komen met het fascinerende aantal problemen waar onze planeet heden ten dage voor gesteld staat en toch een positief gericht perspectief houden op dit enorme aantal uitdagingen om innerlijk in balans te blijven is veel gemakkelijker te bereiken als je bent afgestemd op een hogere spirituele blik, die zowel de fysieke realiteit en de fijnere/subtielere realiteit van het bestaan in dit multidimensional universum. Vanuit een puur rationeel standpunt, lijk het wellicht dat de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan schier onoverkomelijk lijken en dat er weinig hoop is om ooit te voorkomen dat de slechts denkbare scenario's van een ernstig in gevaar gebrachte toekomst werkelijkheid worden.