Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 9 november 2014

Meditatie focus via Jean Hudon Week 45: 9 t/m 16 november 2014

Meditatie focus via Jean Hudon
De volledige integratie van Wie We werkelijk Zijn
Week 45: 9 t/m 16 november 2014

Vaak, als we nadenken over wat de oorsprong is van ons bestaan als ziel, is onze onmiddellijke, cultureel bepaalde neiging om het toe te schrijven aan een externe kracht of entiteit, aan een onstoffelijke, afgelegen Universele Aanwezigheid die door velen in de Westerse wereld God of Schepper genoemd wordt. Slechts zelden, of nooit, hebben we daarentegen het bewuste besef dat er geen enkel onderscheid kan zijn tussen de Creatieve Bron van Alles en alles dat gemaakt is, kortom tussen God en ons.

In essentie zijn we een levende, vleselijke uiting en manifestatie van precies die Universele Kracht, een concept dat velen van ons tegenwoordig redelijk goed begrijpen, en toch lijken we gewoonlijk niet in staat dit conceptuele inzicht te kunnen of te willen vertalen naar een diep gevoelde ervaring van wat het echt is dat We Zijn. Er lijkt altijd een soort sluier te blijven hangen -in de meeste gevallen als een onoverbrugbare kloof- die ons ervan weerhoudt om dit eenvoudige, onweerlegbare feit volledig te laten integreren. Deze diepe breuk tussen onze ware aard en de perceptie die we van onszelf hebben wordt vaak aangeduid als de illusie van afscheiding, die in sommige culturen ook wel aangeduid als de 'maya', de allesomvattende, aanhoudende illusie, veroorzaakt door het fenomenale Universum van waargenomen dualiteit.

Als onderdeel van ons eonenlange ontwakingsproces naar Wie We Werkelijk Zijn, bereiken we nu een punt waar het van groot belang is dat we de bewuste sprong naar deze diepere werkelijkheid over onszelf maken, dat door onze vingers is geglipt terwijl we zoveel levens leefden. Het is inderdaad alleen door toegang te krijgen tot de perfecte, bewuste Kennis die hand in hand gaat met dit volledig geïntegreerde bewuste Besef van Wie We Zijn als Een met Al Dat Is dat we onze weg terug naar de Bron kunnen vinden en, nog belangrijker, de oneindige, almachtige Liefde van de Bron kunnen ervaren, en zo dienen als een geheiligd channeling instrument van Haar Wil om zo de dageraad van een nieuw Gouden Tijdperk mogelijk te maken op deze levende atmosfeer van Leven die we Aarde noemen.

Door onze Waarlijke Goddelijke Aard volledig te integreren, kunnen we in onszelf en in ieder andere minuscule uiting van de Ene Bron de erkenning ontsteken van wat er nu werkelijk op het spel staat, en de vele ingrijpende veranderingen mogelijk maken die nodig zijn om deze wereld en al haar inwoners op te schalen naar een steeds meer harmonieus resonerende manifestatie van de Wil van Licht, Leven en Liefde in alles dat door en om ons heen schijnt.

Met dit doel word je hierbij aangemoedigd om tijdens je momenten van diepe meditatie, speciaal komende zondag in synchrone zielsvereniging met alle andere deelnemende zielen van uw bestaansniveau en van alle andere, het diepste, puurste innerlijke heiligdom van je ziel binnen te gaan en de spuigaten van volkomen, onvoorwaardelijke, universele Liefde te openen, die rechtstreeks afkomstig zijn van de ware Bron van je hele zijn, en door dat te doen en te zijn enige eventueel resterende misvattingen weg te smelten die je mogelijkerwijs nog altijd hinderen in je volledige verwezenlijking van en volledige integratie met het Omniversele Wezen van Liefde dat je werkelijk Bent.

Laat jezelf eenvoudig verworden tot de stralende Bron van Licht, Leven en Liefde die je Bent, en laat het uitgroeien tot zijn volle uiting resulterend in een stroom van Liefde die onmiddellijk zal ontspringen, voor het Hoogste Goed van Al… als Eén.
Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD