Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zaterdag 15 november 2014

VERDRIET Loslaten - De Brug naar VREUGDE in WAARHEID + Meditatie 14 November 2014/ Karen Dover

VERDRIET Loslaten - De Brug naar VREUGDE in WAARHEID
14 November 2014/ Karen Dover


Het moet opgemerkt worden dat er geen lineaire tijd is, dit is een constructie van de oude 3D Aarde gecreëerde Werkelijkheid en dus in WAARHEID is het "portaal", dat het 11/11/14 portaal is, er één dat GEWOON IS. Velen van jullie voelen op dit moment de volledige beïnvloeding van deze kolossale uitbreiding van Nieuwe Aarde frequenties. De LIEFDE welke IS gutst door, binnenin en rondom jullie heen, en staat jullie toe om in/naar de volgende fase van dit jullie menselijke levenservaring te verhuizen. Het is niet mogelijk om in/naar een nieuwe manier van leven en Zijn te verhuizen terwijl je onder controle gehouden wordt door wat jouw GELEERD werd in relatie tot het zijn van een mens op deze planeet.

Sommigen van jullie mogen in deze tijd in de barensweeën verkeren van intense kwaadheid, sommigen van jullie mogen in tranen zijn, sommigen van jullie mogen zich intens verloren en verbijsterd voelen. ALLES IS VERDRIET en ALLES moet losgelaten worden om over de brug tussen de werkelijkheden heen te lopen. Als je door het verdriet heen loopt welke samengesteld is van uiteenlopende emoties, niet slechts verlies, niet slechts kwaadheid, niet slechts tranen maar ALLE emoties, creëer je een brug naar EMOTIONELE VRIJHEID. Het mag er anders uitzien op dit moment maar dat is omdat jou GELEERD werd om je eigen emoties te vrezen.

Veel mensen zullen verdriet in diens uiteenlopende vormen ontkennen, gelovend dat om door het verdriet heen te gaan te pijnlijk is en toch zit de pijn binnenin het vasthouden eraan. Het is binnenin de overtuiging dat het op de één of andere manier te pijnlijk is. Het triggeren dwars over de planeet heen in deze tijd is bij ONTWERP, je hebt jouw menselijke levenservaring ONTWORPEN wetende dat op dit moment jij jouw menselijke voertuig van binnenuit moet reinigen, dat je ook het cellulaire niveau moet reinigen. Dus de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT gidst jou nu sterk. Het mag bij tijden aanvoelen dat alles buiten je controle is maar het was nooit onder jouw controle, het werd altijd strak op z'n plaats gehouden.

Denk eraan, je bent niet hier om emoties vast te houden en op te slaan, je bent hier in deze menselijke gestalte om emoties te ervaren, dit wordt gedaan door de emoties toe te staan om VRIJELIJK DOOR JOU HEEN TE BEWEGEN. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie LEERT jou hoe de genoemde emoties op te slaan en het zijn deze emoties die nu binnenin jou naar boven komen. Het menselijke logische verstand mag in deze tijd proberen om jou te leren dat je iets verkeerd gedaan hebt, dat op de één of andere manier jouw leven voorbij is en er een korrel van WAARHEID is in het "leven is voorbij", want je leven is VOORBIJ in relatie tot het vasthouden en opslaan, je nieuwe leven begint op het moment dat je de emoties toestaat te stromen.

De creatie van de Nieuwe Aarde werkelijkheid is van moment naar moment, daarin is dat je creëert zoals je ademhaalt terwijl je uitbreiding toestaat. Het wordt niet VOOR jou gecreëerd, het wordt van binnenuit jou gecreëerd, maar eerst moet je de emoties loslaten die opgeslagen zijn want zij zullen proberen je te verblinden tot dat wat GEWOON IS. Om hen uit de opslag vandaan te halen is om hen te erkennen en dan los te laten. Zij komen niet naar boven om jou in pijn te houden, je bent vanuit een cellulair niveau naar buiten toe aan het genezen, de genezing is in iedere traan, in iedere ademhaling.

Aan jou wordt in deze tijd gevraagd om zachtaardig met ZELF te zijn, om Liefde en MEDEDOGEN voor ZELF te hebben op alle momenten van alle momenten. Om je te herinneren dat je manieren creëert van de emoties toe te staan te stromen zoals zij stromen, is dit voorbij waar je het ervaren hebt in dit jouw menselijke levenservaring, dus als je de stroom toestaat zal je in vertrouwen opbouwen, begrijpen dat jij NIET jouw emoties bent, zij zijn louter een deel van de ERVARING die je hier kwam hebben.

ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.

"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."

Kx

*****
Meditatie om de Brug naar VREUGDE in WAARHEID te Bewandelen
14 November 2014

Ik ben begeleid om deze meditatie te delen als een hulp om uit de duisternis vandaan en verder in/naar het LICHT van WAARHEID te lopen. Deze meditatie kan op ieder moment dat je dat wenst en zo vaak of zo weinig als je dat wenst gedaan worden.

Vind een plaats waar je niet gestoord zult worden en ga comfortabel liggen. Breng jouw focus naar jouw ademhaling en sta je ademhaling toe zich te settelen in een langzaam en gestadig ritme. Breng dan je aandacht naar je HART ruimte en visualiseer je HART als een deuropening. Wanneer je gereed bent loop naar de deuropening en open de deur.

Je zult jezelf gewaarworden op een pad naast een rivier. Neem een paar momenten om langs dit pad te lopen, je mag opmerken dat je mensen passeert of dat je alleen op dit pad bent. Ga verder langs de rivier te wandelen totdat je bij een brug aankomt. Deze brug is de brug tussen het VERDRIET waar je doorheen loopt en de loslating van het verdriet wat aan de andere zijde ligt.

Loop naar de brug en houd de intentie vast dat je alles los zult laten dan niet langer meer dient en probeer langzaam om over de brug heen te lopen. Als je begint te lopen zullen diegenen, waar jij je aan vasthoudt, op het midden van de brug tevoorschijn komen. Zij kunnen jou niet laten passeren totdat je met hen converseert.

Weet dat zij met SYMBOLEN met jou zullen converseren want zij zijn de menselijke uitdrukking in deze menselijke levenservaring, niettemin heb je dit patroon van verdriet in AL jouw menselijke levenservaringen met je meegedragen. Symbolen transcenderen de menselijke taal en kunnen je helpen los te laten vanuit ALLE dimensionale tijdlijnen, niet alleen de menselijke tijdlijnen.  

Vraag aan ieder persoon (als er meer dan één is) om naar voren te stappen en vraag hen naar het symbool dat zij in deze tijd met jou wensen te delen. Wanneer zij dan aan jou het symbool overhandigd hebben, overhandig aan hen een WITTE DUIF wat het universele symbool voor vrede is. Ga hiermee door totdat je wederom alleen op het midden van de brug staat.

Je zult dan vergezeld worden door de Engel van VREDE die samen met jou over de brug naar de andere zijde zal lopen. Overhandig alsjeblieft alle symbolen die aan jou gegeven werden (door diegenen op de brug) en waar jij je in deze menselijke gestalte aan vastgehouden hebt aan de Engel van Vrede. De Engel mag woorden hebben om met jou te delen. Sta dit toe gedeeld te worden en wanneer de Engel het aangeeft loop dan voorwaarts met de Engel aan jouw zijde.

Het mag zijn dat wanneer je deze oefening/meditatie voor de eerste keer probeert dat je de andere zijde van de brug niet kunt bereiken, als dit het geval is werk dan met de Engel van Vrede totdat je de andere zijde van de brug bereikt waar aan jou een ander symbool door de Engel van Vrede aan jou gegeven wordt. Dit symbool is jouw toegangspoort naar VREUGDE en zal aan jou uitgelegd en getoond worden wanneer jouw frequentie het niveau bereikt dat vereist is door de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT.

Je mag deze meditatie herhalen zo vaak of zo weinig als waar jij je toe geleid voelt.
Merk alsjeblieft op dat dit geen "quick fiks" is, ben alsjeblieft op alle momenten van alle momenten zachtaardig aangaande jezelf aangezien het werk dat op dit niveau gedaan wordt dan door jouw menselijke voertuig verwerkt wordt en enige lineaire dagen mag nemen om doorheen te gaan. Tranen zijn genezend en dood is een illusie, want ENERGIE sterft nooit, het transformeert eenvoudig.

"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."

Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.