Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 14 december 2014

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 50: 14 t/m 20 december 2014

Voorbij 2014 - Terugreikend naar de Bron
Week 50: 14 t/m 20 december 2014

In onze schijnbaar nooit eindigende Reis terug naar de Bron, naderen we een belangrijke dimensionale drempel en nadat we die overschreden hebben, zal nooit meer iets hetzelfde zijn. Voor de meeste Aardse zielen is het nog te vroeg om de omvang en verstrekkende consequenties goed te kunnen beoordelen van wat er staat te gebeuren. Toch hebben velen al het gevoel dat er iets absoluut geweldigs staat te gebeuren, dat een gebeurtenis van buitengewone omvang op het punt staat onthuld te worden, en waar in feite al een start mee is gemaakt.

Hoewel sommigen hebben getracht visioenen van een soort apocalyptische verwoesting aan deze gebeurtenis te koppelen, hebben zij die ontwaakt zijn in hun ware spirituele aard als Een met de Schepper Bron een geheel ander perspectief, dat meer in lijn licht met de alles overtreffende, epifanische aard van deze in snelheid toenemende overgang naar een nieuw Tijdperk van gouden mogelijkheden voor een snelle spirituele vooruitgang en wereldwijde vrede en harmonie op Aarde.

Wat er op het spel staat in deze krachtmeting van meningen over wat er staat te gebeuren is, in de kern, ons soevereine voorrecht en verantwoordelijkheid om de richting te kiezen die ons bestaan, individueel en collectief, de komende jaren, eeuwen en millenia zal inslaan. Er is geen crucialer moment in onze lange evolutionaire Reis, want wat nu in gang gezet zal worden in het hart van onze ziel, zal het lot van ontelbare andere zielen in dit universum bepalen die worden beïnvloed op enig moment in het Omniversele Continuüm door wat onze toekomstige Zelf zal bereiken en mede vormgeven zodra deze Sleutel drempel met succes is overschreden… zoals het zal zijn.

De kern van de zaak hier is het volledig bewuste en weloverwogen gebruik van onze kostbaarste aangeboren gift van de vrije wil, die van ons is om uit te oefenen als Eén met de Omniversele Een die we in wezen Zijn. Er is geen grotere Verwezenlijking dan met onze volledige wilskracht deze unieke kans benutten die we hebben bedacht, gepland en uitgevoerd gedurende eonen van lineaire tijd teneinde op almachtige wijze de kroon aan te nemen van onze ware Goddelijke Aard samen met de daaruit voortvloeiende potentieel oneindige meevormende krachten, eerst en vooral de stralende kracht van Liefde, de typische Heilige Graal die we collectief hebben gezocht om te incarneren en die de deuren naar een oneindig prachtig rijk zal openen en de sublieme manifestatie van ontelbare andere giften. Daarop zullen we onze spirituele ogen moeten richten en wat vastberaden zal moeten worden nagestreefd als we de laatste paar stappen nemen over de trillende drempel van 2014 naar het Gouden Pad van Licht, dat terugleidt naar de Bron.

Sta je Zelf toe, eenmaal in een toestand van diepe, levendige en gelukzalige meditatie deze komende zondag, de verbinding die je altijd hebt met de Schepper Bron te koesteren en te versterken met de volledige uiting van je aangeboren Omniversele aard, Zijn Aanwezigheid voelend door de sluier van je eigen bewustzijn, Zijn uitstromende manifestatie verwelkomend en uitnodigend in de smeltkroes van je zielvolle bestaan, en je eigen gevoel van Zelf samenvoegend met deze Stralende Aanwezigheid tot zelfs de laatste rudimentaire overblijfselen van losgekoppelde individualiteit zijn opgelost en worden opgenomen in dit Wezen van Oneindige Liefde, voor het Hoogste Goed van Al… als Eén.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group ophttp://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD