Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

vrijdag 2 januari 2015

Meester Morya: Meditatie ter gelegenheid van Nieuwjaar 2015 en de volle maan van 5 januari 2015 2 januari 2015

Meester Morya:
Meditatie ter gelegenheid van Nieuwjaar 2015 en de volle maan van 5 januari 2015
2 januari 2015

Meester Morya,

Er is heel veel mogelijk op deze aarde en de liefde is een kracht, een energie, die voortdurend intenser kan worden. Het is een nieuwe tijd, een tijd van samenwerken, een tijd van groepen en verenigingen. Het is een tijd van opkomen voor het Zelf, een tijd van reiken naar de ziel; de goddelijke leiding die je kan vinden in je eigen hart.

Het is een tijd van wakker worden in dit bestaan, vooral op deze aarde. Laat je niet om de tuin leiden: het is een werk, het is niet iets wat gemakkelijk is. Het is niet iets wat beloofd wordt, waar de mens niets voor zal hoeven te doen. Integendeel, het is hard werken. Het is iets om bewust van te worden dat het iedere dag opnieuw duidelijk gemaakt moet worden.

Vrede speelt daarin een heel grote rol omdat ze een band schept tussen de mensen. Als je in een vrede kan leven voor jezelf, zal je de liefde een plaats geven in je eigen hart. Van daaruit word je bewust van de dingen die niet van deze aarde zijn. Je gaat dus verder dan je verstand en je geheugen een toekomst tegemoet die, samen met de jeugd, een nieuwe toekomst is. Er is heel veel mogelijk op dit moment op deze aarde.

Wat je werk ook is, probeer het te doen vanuit een nieuwe geest van vrede en samengaan. Ik zal jou altijd Mijn zegen geven wanneer je hem vraagt. Je zal zien dat je Mij op je weg vindt en Mij ontmoet waar je denkt dat je Mij niet kan ontmoeten. Je zal Mij ontmoeten en niet weten dat Ik het ben, maar op een bepaald moment zal je wel beseffen dat Ik het was. Het is zo dat Ik met je bezig ben en dat Ik je zal zegenen en troosten.

Je hoeft niet bang te zijn voor het leven. Weet dat je vooruit moet gaan. Als je met deze woorden rekening durft te houden, dan kom Ik op je weg. Als je deze woorden niet aanvaardt, is dat ook goed, dan is het jouw zaak. Dat kan allemaal. Maar je moet weten dat deze woorden je gegeven worden opdat je een gelukkig mens zou worden. Ik wil dat je dit geluk met Mij deelt en Ik wil dat je de liefde kent.

Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Fragment uit Morya Wijsheid 4, Vertrouwen in jezelf, blz. 110-112