Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

dinsdag 24 februari 2015

Jeshua's Geleide Meditatie voor: "De Kracht van het Interdimensionale Zelf" / In expressie door Judith Coates

Jeshua's Geleide Meditatie voor:
"De Kracht van het Interdimensionale Zelf"
In expressie door Judith Coates
Inleiding:
Geliefde, ik wens nu te gaan naar wat jullie zullen noemen een volgend stadium van het deelachtig maken van jullie, omdat jullie er klaar voor zijn. Je hebt aan mij gevraagd, "Alsjeblieft, kunnen we een beetje meer vlees krijgen om onze tanden in te zetten?" Dus ja. Jullie hebben al het voorafje gehad. Jullie hebben de salade al gehad. Jullie komen nu bij het hoofdmenu aan, in/naar dat waar jullie werkelijk om vroegen en wilden weten.
Dus in deze boodschap gaan we een uitoefening doen welke jullie naar een nieuw niveau van gevoel zal brengen, een nieuw niveau van visualiseren, een nieuw niveau van weten Wie je bent, en de energie van de bekrachtiging van dat nieuwe begrip. Je hebt visioenen gehad van wat je wilt doen, wilt zijn, wilt bereiken, en je vraagt, "Hoe geraak ik naar die plaats? Hoe kan ik vanaf precies hier dat ik begrijp en waar ik me aangenaam bij voel verhuizen naar een plaats waar het meer uitgebreid zal zijn en meer in/naar de manifestatie van het denkbeeld dat ik gehad heb?"
Er zit wat huiswerk bij deze meditatie indien je dit wenst te doen. Ga hiervoor naar de betreffende blog tekst.


Geleide Meditatie - De Kracht van het Interdimesionale Zelf
van Jeshua ben Joseph (Jezus) in expressie via Judith Coates


Sta je lichaam toe om comfortabel te zijn, hoe het ook maar wil zijn, en ik zou willen suggereren dat je de ogen verzacht (sluit),
Sta je zelf toe gemakkelijk te ademen.
Voel met iedere inademing dat je dieper gaat.
Voel met iedere uitademing dat jij jezelf bevrijdt van de externe afleidingen.
Sta jezelf toe om je vredig te voelen.
Visualiseer, als je wilt, een heuvel, een grasachtige terp,
en voel jezelf op de top van die heuvel te zijn en dat je neerkijkt op je omgevingen, wat het ook is dat er rondom je heen mag zijn.
Zijn er bomen, bloemen? Is er water? Zijn er vogels? Zijn er andere dieren? Konijnen? Neem gewoon waar en kijk.
Zie wat er naar je toekomt.
Je staat bovenop de grasachtige terp en kijkt omlaag, omlaag langs de heuvel, voorbij de bomen, buiten naar het water.
Kijk naar de hemel, wat voor kleur heeft het?
Is er een wolk, of twee? Wat voor vorm heeft de wolk? Beweegt het?
Wat zie je in je geestesoog dat vreedzaam is? De zomerbries misschien? De bomen die heen en weer bewegen in de wind, het gras dat beweegt? Misschien is het lang gras; misschien is het kort gras.
Visualiseer. Hoe voelt het?
Breng jezelf dan van de top van de grasachtige terp af omhoog naar de hemel naar die wolk die daarboven is.
Maak je geen zorgen over wat dan ook dat daar beneden is.
Voel jezelf op de wolk te zijn, gemakkelijk drijvend, wederom omlaag kijkend naar de grasachtige terp,
voel jezelf ongebonden.
Voel jezelf vrij te zijn, om te voelen, op te stijgen, te zijn; gewoon te zijn.
En dan als jij je comfortabel voelt zijnde in de wolk, voel jezelf zelfs verder boven de wolk uitstijgen zodat je neer kunt kijken op de wolk.
Weet van jezelf de wolk te zijn, en toch ben je erboven en kijk je erop neer, en weet dat het je werkelijk ondersteund heeft toen je erop zat, maar nu ben je erboven en kijk je erop neer.
Het menselijke wezen van jou, het fysieke lichaam van jou stijgt zelfs hoger op naar de plaats waar er gewoon een weten is van het Wezen dat je bent, een plaats welke boven iedere dimensie, iedere werkelijkheid is.
Je kunt werkelijkheden van vroegere levens zien, werkelijkheden van toekomstige levens.
Speel hier gedurende een moment mee. Wie ben je geweest? Waar ben je geweest? Hoe is het geweest? Hoe zal het zijn?
Sta jezelf toe te visualiseren hoe je zult zijn in wat je noemt het volgende leven. Zal je een mens zijn, of zal je een vogel zijn? Zal je een vis zijn die in de grote oceaan zwemt, van jezelf wetende dat je vrij bent, ondersteund door het water, altijd ondersteund door de goddelijkheid van jou?
Zal je de grote panter zijn? Zal jij je misschien bezighouden met de gedachten van het zijn van een struisvogel of misschien een aap? Een giraffe? Alles dat jij je voor kunt stellen.
Je kunt menselijk zijn en je kunt iedere andere vorm zijn die je wilt zijn.
Je bent tussen dimensies in, je hoeft niet in een locatie van één dimensie of één werkelijkheid te zijn, maar je bent aan het waarnemen, je kijkt naar iedere dimensie die je wilt bekijken.
Weet dat je energie werkelijk in iedere dimensie is die je wilt creëren, in iedere vorm die je wilt creëren, in ieder wezen, omdat jij de creatieve uitbreiding van de ene Schepper bent, en precies nu heb je een ervaring van niet gebonden te zijn aan wat voor dimensie, wat voor werkelijkheid dan ook.
Je staat jezelf toe te zweven, om vrij te zijn, om te spelen in de fantasie met wie en wat je ook maar wilt zijn.
Visioenen zullen naar je toekomen en voorbij gaan. Je hoeft niet te blijven treuzelen bij één, of je mag dat als je dat wilt. Sta hen toe te komen. Weet wat je geweest bent, weet wat je zult zijn. Kijk gewoon. Zie hoe het allemaal voor en binnenin jou verloopt, want werkelijk, iedere werkelijkheid die je creëert komt van binnenuit.
Weet dat je iedere werkelijkheid kunt creëren die je maar wilt wanneer je de plaats van het Interdimensionale Zelf betreedt en je zonder wat voor focus dan ook op wat voor dimensie dan ook bent, niet verbonden bent aan een bepaald kader of een dimensie, maar je drijft/zweeft, je bent vrij, het is gemakkelijk, en je onderhoudt verschillende ideeën over vormen, over manieren van zijn.
Je bent zelfs verder weg dan de buitenste ruimte waar jullie over gesproken hebben, en toch ben je de innerlijke ruimte dat creëert en aanschouwt.
Sta jezelf toe de verschillende vormen van zijn/bestaan te visualiseren, en weet dat waarlijk geen van deze vormen alles van jou omvat, omdat jij veel meer dan wat voor vorm dan ook bent.

Maar je kijkt naar de vormen als zij komen en voorbij gaan.
Sommige van de vormen zullen meer uitnodigend voor je zijn dan andere, en je mag vertoeven bij de vormen die voor jou aantrekkelijk zijn.
Misschien, zoals we gezegd hebben, zou het de grote vogel zijn, de adelaar die je kent.

Misschien zou het het piepkleine winterkoninkje zijn, een kardinaalsvogel, de uitgelaten mannelijke kardinaalsvogel.
Misschien, wederom, zal je de grote walvis zijn.
Misschien zal je de leeuw of de leeuwin zijn.
Misschien zal je de koning of de koningin zijn, of misschien de keukenmeid.
Het doet er werkelijk niet toe, omdat elk en ieder wezen goddelijk is.
Dus je zit tussen de dimensies in en je kijkt naar hoe jouw wereld geweest is, en je ziet periodes van vreugde. Je ziet families die gelukkig met elkaar zijn.
Je ziet andere families waar er verdriet is, waar men het niet met elkaar eens is, waar men niet in elkanders gezelschap wil zijn. Je kent dat gevoel, maar je kent ook de vreugde van Liefde en van het gelukkig zijn om geaccepteerd te zijn.
Je kijkt naar je wereld en je ziet de gebieden waar broeder tegen broeder spreekt, misschien zelfs de wapenen oppakt om afstand te doen van de vorm. De energie van zijn kan nooit weggenomen worden, maar men kan gevraagd worden om de vorm los te laten, en soms gebeurt dat.
Soms zijn er gebieden van ziekte waar het lichaam on-gemakkelijk (ziek) is, niet gemakkelijk, niet diens heelheid kennend. Sta jezelf toe om deze gebieden te zien die misschien niet vredig zijn en om je kennis van vrede naar een gebied op heilige Moeder Aarde of ieder ander hemels lichaam te sturen waar er leven is.
Weet dat je machtig bent.
Jij bent de Christus.
Jij bent het Licht van de Goddelijkheid.
Jij bent de macht van heelheid.
Jij bent de kracht van Eenheid, en je bent Eén met alles dat je ziet.
Dat is waarom, wanneer jij je bepaalde gebieden voorstelt, je de energie van dat gebied voelt en wat daar gaande is.
Je weet dat je creatie bent, en je creëert iedere werkelijkheid, iedere dimensie die je aanschouwt. Je stuurt jouw energie van vrede in/naar iedere dimensie, omdat je heelheid wenst te weten en je wenst Eenheid en heelheid te kennen.
Jij bent zeer machtig. Je moet nochtans je macht gaan begrijpen, en ofschoon terwijl je tussen dimensies in bent, tussen werkelijkheden - kleine letter "w" - kan je naar iedere gebeurtenis kijken, naar iedere energievorm, en je kunt het zegenen met de energie van vrede.
Weet dat iedere keer dat jij je waarlijk focust op energie in de vorm en buiten de vorm, je de goddelijkheid stuurt, de goddelijke energie van jou naar het. Dat is hoe krachtig je focus is.
Terwijl jij jezelf zult voelen en jezelf zult kennen de Ene te zijn met wat het ook is dat je aanschouwt, moet het veranderen als jouw idee en jouw acceptatie verandert.
Het moet veranderen, want jij bent de energie die uitreikt en het aanraakt.
Sta jezelf nu toe om naar de wolk terug te keren, op de wolk te zitten en omlaag te kijken naar de grasachtige terp.
Weet dat er vogels zijn, nu is er een eekhoorn, nu is er een vos, vormen die uit de bossen gekomen zijn om jouw energie te voelen.
En nu ben je op de grasachtige terp en kijkt naar de vlinder die op je hand geland is.
Je laat het gaan, wetend dat waarlijk je energie met het meegaat.
Je loopt omlaag door het lange gras, en voelt het zwaaien en tegen je benen en voeten aan schuieren totdat je bij de onderzijde van de grasachtige terp aankomt.
Nu focus je je ogen, en voel jij jezelf terug in de kamer.
Ik Ben Jeshua ben Joseph (Jezus)
****
Gechanneld door Judith Coates - http://www.oakbridge.org/
Ingesproken door Keest Post - http://hart4hartnetwerk.blogspot.nl/
Vormgeving: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Muziek: