Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 15 februari 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon Week 7: 15 t/m 21 februari 2015

Wij zijn de Sleutel tot de Toekomst
Week 7: 15 t/m 21 februari 2015

Terwijl we de drempel naderen waar ons hele terrein van bestaan een sprong zal maken in de vierde dimensionale werkelijkheid, vindt er een zeer uniek alchemistisch proces plaats over de hele wereld in de fysieke/spirituele/etherische matrix van allen die zich op het snijvlak van de evolutonaire vooruitgang van het Leven bevinden.

Wij -iedereen die erkent onderdeel te zijn van het wereldwijde ontwakingsproces van de mensheid- treden op als het triggermechanisme binnen het totale bewustzijn van onze soort en als deel van het gehele Gaia-wezen bestaande uit alles dat leeft op Aarde en als de baanbrekende Ontwakers, het spirituele 'bewustzijn zuurdesem' in het 'brood' van het opkomende menselijke Eenheid Bewustzijn, we hebben een unieke, zeer vitale en onvervangbare rol te spelen om dit komende springpunt in onze collectieve evolutionaire pad succesvol te laten gebeuren- succes gedefinieerd als het grootst mogelijke deel van de mensheid in staat te stellen om bewust te kiezen om deel te nemen aan de komende soorten en wereldwijde overgang naar een hogere bestaansfrequentie.

Wij zijn letterlijke de Sleutel voor de toekomst voor allen die ons volgen op het Gouden Pad van Licht.

Kennelijk is het deel van ons dat wordt opgeroepen om juist nu de bewuste, weloverwogen keuze te maken die, voor ons en voor ontelbare anderen, spirituele bevrijding van het karmische wiel van meerdere opvolgende belichamingen in fysieke vorm zal inhouden, dat niets te maken heeft met ons ego, maar alles met onze onsterfelijke ziel.

Het is het Hoogste niveau van onze meest intieme Bewustwording dat gewekt moet worden, terug gevoed moet worden naar volledige Herinnering aan zijn goddelijke Aard, voortgekomen uit de slaap van millenia, opgestaan uit ontelbare doodervaringen, om zo volledig zijn soevereine heerschappij over zijn Lot te doen gelden en deel te nemen aan zijn volledige, onpeilbare enorme bronnen van goodwill, creativiteit en, boven alles, Liefde in het laatste zetje in de richting van het Licht Rijk dat de Ontwaakten wacht.

Laten we gezamenlijk deelnemen aan deze gemeenschappelijke verwezenlijking van ons Duidelijk Lot en allemaal samen weven, in een wederzijdse machtgevende golf van Eenheid Bewustzijn, synchroon met Gaia's eigen wereldwijde opleving in de richting van het naderende Omega Punt, het Web van Liefde dat de noodzakelijke katalyserende Stuwkracht in miljoenen van onze zielsmetgezellen zal creëren om toegang te krijgen tot hun eigen Gouden Sleutel, zodat we allen de Heilige Poort kunnen ontsluiten en kunnen binnentreden in een Nieuw Tijdperk van onvoorwaardelijke Liefde, absolute Vrede en volmaakte Harmonie, voor het Hoogste Goed van Al.
Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTEL