Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

woensdag 25 februari 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 5 maart 2015 / geplaatst 25 februari 2015

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 5 maart 2015

Meester Morya,

Wanneer je naar je ziel toe gaat, naar het Goddelijke in jezelf, kom je eerst en vooral in een bepaalde groep terecht, waarvan je het gevoel krijgt dat die bij je past. Dan kan het zijn dat je voelt: ‘met die ene mens kan ik zo makkelijk praten en kan ik mij zo goed openstellen en met die andere veel moeilijker of bijna niet.’ Wees daar niet ongelukkig over, durf het te aanvaarden. (...)

Wie je ook bent, er zijn altijd mensen die tot dezelfde groep behoren. En of ze nu uit Amerika of uit Australië of welk land of werelddeel ook komen, er zijn mensen die bij elkaar passen en het heeft niets te maken met grenzen, met landen, met cultuur, met wat dan ook, het heeft te maken met een zielengroep.

Er zijn dus mensen verspreid over deze aarde die behoren tot jouw groep, waar je een heel goed gevoel bij hebt. Je vindt een boek, je leest het en je zegt: “Prachtig, zo denk ik het ook.” Dan heb je een contact met de schrijver of de schrijfster op datzelfde niveau, omdat je tot hetzelfde behoort. Zo zijn er mensen die met elkaar in contact komen op heel toevallige manieren, en ze krijgen de indruk: ‘hé, dat is iets wat bij me past.’ Ga daarmee om als met iets heel kostbaars, durf te geloven in deze contacten. Het zijn deze contacten die je verder kunnen brengen in je zoektocht en die maken dat je ook weer moed krijgt om verder te gaan.

Dit is een tijd van groepsvorming, dat betekent dat het de tijd is van mensen die elkaar ontmoeten. De mogelijkheden daartoe zullen dan ook nog toenemen, computer, telefoon, krant, boeken, noem maar op. Het zijn zoveel mogelijkheden om contact te hebben over de grenzen heen.

Vandaar, mensen moeten alert worden, moeten open komen en moeten weten dat er contacten mogelijk zijn en dat afstand en tijd daar geen rol in hoeven te spelen. Wanneer je in je ziel terechtkomt, ga je buiten de tijd. Dat betekent dat je dan ineens diepe verwantschappen hebt van levens ver en dat je dat kan ervaren als heel wezenlijk. Durf je daarvoor open te stellen en weet dat dat iets heel belangrijks is in het leven. Meester Morya

© Geert Crevits, www.morya.org
Fragmenten uit Morya Kracht 3 'Mens en maatschappij', blz. 167-169.