Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zaterdag 28 maart 2015

Aartsengel Michael De Kristallijnen LichtLichaam Meditatie / 26 Maart 2015 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael
De Kristallijnen LichtLichaam Meditatie
26 Maart 2015 / Rita Pulmans
“Geliefden, velen zijn op de goede weg, de weg van Liefde en Barmhartigheid.” 
Rita:
Geliefde Aartsengel Michael, 
Ik heb vragen aan U.
Soms zijn we onbewust over toestanden of zaken die zich aandienen vanuit een negatief gegeven. Ik begrijp, dat wanneer de Nieuwe Aarde zich ontplooit, vele zaken/toestanden die heersen aan het Licht mogen komen. En mede veranderingen ten goede brengen.
Hoe kunnen wij deze veranderingen bewerkstelligen. Hoe doorbreken we barricades van duisternis. Zodat we kunnen leven in en op een mooie en heerlijke zuivere wereld, vrij van pesticide gifstoffen. Vrij van onzuivere luchten water en aarde. Vrij van innerlijke en fysieke vervuilingen. Zodat we onze kinderen de kansen geven en bieden om in een gifvrije wereld te mogen ademen leven en wonen.
Geef ons geliefde Michael uw Heilige helende woorden.
Ik dank u Lord van de Zon.
****
Geliefd kind van de Zon, Geliefde harten,
Ik Aartsengel Michael heb de volgende zeer belangrijke woorden voor jullie allen.
Mag ik jullie geliefden attenderen dat jullie werkelijk het verschil maken?
Geliefden, het zijn inderdaad heftige tijden. Doch wanhoop niet. Er is door ons de Goddelijke Wereld reeds gezien en ingegrepen. Alles maar ook alles zal gezuiverd worden van negatieve manipulerende krachten.

Het ALLicht heeft reeds de overwinning behaald. Enkel geliefden, kunnen jullie dit nog niet direct waarnemen. Doch meer en meer Lichtzielen zijn aan het ontwaken door hun eigen inzicht. Mede door de input dewelke Wij, meer en meer instralen, inbrengen, erupteren.
Geliefden er zullen grote veranderingen ontstaan dewelke jullie terug brengen naar jullie tuin van Eden.
Velen zijn op de goede weg, de weg van Liefde en barmhartigheid. De weg van Licht en Liefde. Deze zal gaan via samenwerking vanuit het Hart. Dit door de Liefde te durven uitstralen, te beleven, wetende dat jullie liefde ZIJN!
Geliefde harten, geliefde kinderen van Moeder Aarde. Doe nog meer jullie best, om onrechtmatigheden aan te kaarten. Door studie en bestuderen van hoe en wat er gaande is. Dit kan je niet door steeds je ogen en oren te sluiten, je af te sluiten van de waarheid.
En de waarheid hierin geliefden is, dat jullie eeuwenlang gemanipuleerd zijn door de duisteren, dit in een onrechtmatige verordening van hunnentwege.
Ga in jullie Heilige Kracht staan geliefden en weet je gedragen door ons. Weet je gesteund en geholpen door ons. En weet ook geliefden dat Goddelijke Krachten, oneindig Licht en Liefde zijn. De duisternis vermag niets tegen het Licht en het voortschrijden hiervan zal onherroepelijk verder gaan. Indalen, in en over de Aarde stralen, in en over jullie geliefden. 
Ondersteun dit proces door/met meditatie, visualisatie, heling, of wat dan ook. Niets of niemand zal dit proces tegenhouden, daar de limiet is gesteld van GENOEG!
Geliefden jullie nemen dit nog niet helemaal waar. Jullie zien nog de prachtige uitkomst hiervan niet. Heb geduld geliefde kinderen van Moeder Aarde, daar Wij reeds zien en weten dat een glorieuze tijd is aangebroken, mede doordat jullie geliefde Lichtwerkers ijverig hieraan meewerken. Wij danken jullie hiervoor ten zeerste en vragen jullie om volhouding.
Wij vragen jullie om je Licht gezamenlijk of alleenstaand -dit maakt niet uit- te sturen, te zenden, te stralen naar alle gebieden. Naar alle mensen, plaatsen en zaken die het Licht wensen te ontvangen. Zodat de veranderingen ten goede, zich verder en verder zullen openbaren.
Geliefden, geliefde harten, liefdevolle harten, houd moed! Houd vertrouwen. Weet jullie gesteund en geliefd door Ons de goddelijke wereld. Twijfel geen moment.
Wij verzekeren jullie NU, dat alles ten goede keert, wij vragen jullie gebeden, visualisaties en Lichtinbreng ter ondersteuning.
Ik Aartsengel Michael, schenk jullie ter ondersteuning in jullie transformatieproces, de Kristallen LichtLichaam Meditatie. Doe deze met regelmaat geliefde Harten!
Wij de Goddelijke wereld danken u. 
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.
==============
Kristallijnen LichtLichaam Meditatie ter Ondersteuning en Bevordering van Je KristalLichaam in Je Transformatieproces door Aartsengel Michael
Gechanneld door Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post

Geliefden, Geliefde Godsharten,
Zet of leg je comfortabel neer.
Ik Aartsengel Michael zal jullie mede begeleiden.
We vragen nu aan Aartsengel Metatron om hier aanwezig te zijn en je te begeleiden tijdens en in deze meditatie.
Ook vragen we Meester St. Germain en de Violette Vlam.
Graag ook ondersteuning door Quan Yin, Godin van Karma, alsook Maria Magdalena om zich bij ons te voegen.
Ontspan geliefden........
Verbind je eerst en vooral met en in het KristalHart van Moeder Aarde........ 
Dit is een zeer belangrijke verbinding die veel van jullie Godskinderen vergeten zijn te doen.
Zie nu geliefden, hoe je dieper en dieper de Aarde ingaat... met en via je lichtlijnen... vanuit je voetchakra's...... (stel deze voor als verlichte kabels).....
Daal neer in Het KristalHart van Moeder Aarde... en zie hoe Moeder Aarde je in vreugde ontvangt in haar liefelijke openende KristalHart.......
Voel de Liefde, beleef en ervaar.......
Laat alle obstakels en gedachten los,.... geef je volledig over in vertrouwen aan haar krachtige verzorgende helende en zeer nuttige Aarde-energie...
Voel je veilig en geliefd....
Vertoef even in deze intens vibrerende energie.......
Kom nu volledig via je voetchakra's in en terug in je fysieke Lichaam.....
Trek als het ware De Aarde Energie in Je op...., in al je lichamen.... en bevestig deze in je Hogere Hart, je thymus klier.......beleef....zie.....voel......
Neem nu de kleur waar van de Thymus, deze is aqua-groen (turquoise) met goud......
Jullie Zonlicht geliefden resoneert met deze Hogere Hartchakra, de Thymus.
Zie de kleur van de Thymus die aqua-groen (turquoise) met goud is nu voor je...
Zie....neem waar hoe het VaderGods ZonLicht resoneert met je Hogere Hartchacra, de Thymus....
Zie geliefden.. en verbind je in en met deze heerlijke DiamantenGodsstraal......
Laat de Diamanten Godsstraal je nu volledig indringen via je Hogere Hart,.... via de Hogere Thymus.. nu....
Voel,...ontspan je.........
Zie nu hoe het Gouden MoederGodsLicht als het ware naar beneden straalt.. en zich vermengt in je Heilige Hart....samenvloeiend met het Diamanten VaderGodsLicht........
Het is een prachtige samensmelting van helder intens Schitterend Wit Licht.........
Sta toe hoe dit heldere schitterende Licht je Christus Hogere Zelf infiltreert en beroert.......
Aanschouw dit prachtige moment in volledige stilte,....dit in eer en ontvangst van deze grote Genade......Ontvang.....
Blijf even in dit heerlijke moment.....
Verbind nu vanuit je Hogere Hart, deze intense Godstraal met en in de Kristallen Lijn... die je hebt meegebracht vanuit Moeder Aarde.........
Laat de drie ÉÉN zijn, het Moeder Aarde Kristallicht verweven met jouw inner GodsLicht in samensmelting met/in het Almachtige GodsLicht van de AllerHoogste.
Laat nu in een rustige ontspannen houding dit Licht indalen......neem je tijd.........
Laat het samengesmolten Licht doorheen je Hogere chakra’s  gaan...., stralen..... naar binnen toe naar je Kristallijnen Lichaam dat vormende is..........
Zie hoe dit Prachtige Lichaam zich aan je openbaart.........
Neem deze intense gloed en straling die werkelijk verblindend is in je op,.......
Weet dat dit jouw Lichtlichaam is dat aan jou verschijnt, jouw vernieuwde Zelf........
Zie hoe het Kristallichaam jou overstraalt,... jou instraalt,.... jou indaalt en penetreert......Jou verbindt......
Voel.... hoe dit heerlijke intens stralende Lichaam jou eigenste Zelf is........
Voel het vertrouwde intense liefdevolle en vertrouwde gevoel jou indalen.....
Verbind je in deze intense Liefde.........
Jij bent deze Liefde,.. jij bent het Lichaam,... jij bent dit Kristallijnen Lichaam......Je Merkaba Lichaam.......
Zie geliefde harten hoe prachtig dit lichtgevend Lichaam in en door jou straalt....,Zich als het ware innestelt..... jouw aura en chakra's omgeeft, instraalt...... jou omarmt.....jou onmetelijke liefde geeft....schenkt....
Tril mee op je KristallenLichtLichaam. Tril mee op en in de frequentie van dit Merkaba Lichaam........
Tril mee in en op de frequentie van het Kristallijnen Lichaam.
Blijf een 3 tal minuten in het krachtige Lichtveld........
Geniet...........
......
Kom nu langzaam terug in je huidige bewustzijn.......
In het nu........
Open je ogen........
Beweeg met je handen en voeten.......rek je uit........
Spreek uw dank uit naar de goddelijke wereld voor zoveel Liefde en goedheid......
Geliefde harten, doe deze KristalLichtLijnen LichtLichaam Meditatie regelmatig ter bevordering, ondersteuning en integratie van je fysieke Zijn.
Transformeer geliefden naar ongekende Hoogten.
Dit via de nieuwe gronding, de nieuwe Aarde, de nieuwe wetten, en de nieuwe code-inbreng.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken. 
Channeling van Rita Pulmans  

© Copyright Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst of aan de meditatie.
De tekst en meditatie dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie  mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst en de meditatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.