Het Onze Vader,

Het Onze Vader, zoals Jezus het geleerd heeft in het evangelie van Miraan, is een vertaling die rechtstreeks is gemaakt vanuit het Aramees, de taal die Jezus in die tijd sprak:

O, Levengevende! Vader-Moeder van de kosmos! U creëert alles wat in het licht beweegt. Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan kan onthullen. Creëer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen. Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden. Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst. Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid. Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid.

Amen.

zondag 22 maart 2015

Meditatie Focus via Jean Hudon / Week 12: 22 t/m 28 maart 2015

Het medescheppen van een Nieuwe Wereld
Week 12: 22 t/m 28 maart 2015

Een nieuwe wereld wenkt ons als we snel de drempel naderen waar we collectief een sprong zullen maken naar een nieuwe bestaansdimensie. Toch is dit naderende Moment van de Waarheid van onze eigen makelij. Er zal geen sprake zijn van een externe kracht of van goddelijke interventie. Wij zijn de vormgevers van ons eigen lot en met iedere voorbijgaande dag en steeds bewustere keus die we maken in de richting van het innerlijk Licht van Liefde dat ons allen leidt, gaan we steeds verder vooruit op het Pad van onze gezamenlijke bestemming.

We zijn hier met een reden. Niet is aan het toeval overgelaten in dit kosmische ballet van evolutionaire gebeurtenissen. We leren door onze zelfgekozen ervaringen de vitale kennis waardoor we spoedig in staat zullen zijn de oneindig subtiele en toch omnikrachtige trillende mechanica van dimensionale verschuiving te activeren. Hoewel onze langzaam denkende geest, gebonden aan de ontstekingen aan de zenuwcellen in onze hersenen, nauwelijks de diepte kunnen bevatten van wat spoedig ons tijd continuüm zal doorsijpelen, is er diep in ons iets dat voelt wat er voor gerommel voor ons ligt en dat weet hoe zich voor te bereiden op deze op handen zijnde openbaring.

We zijn op weg naar een OVERWINNING tegen alle onmogelijke verwachtingen van selectieve informatie en beestachtige neigingen in die ingebed zijn in onze genetische afstamming van oude evolutionaire beproevingen. Niets kan deze inkomende tsunami van Licht tegen houden die we nu medevormgeven. We zijn wat we denken en we worden wat we voelen…

Terwijl de wereld wordt gekweld door schijnbaar destructieve handelingen en beslissingen door zelfzuchtige mensen die gebogen staan over de laatste overeind staande boom en die de laatste staande mens uitbuiten, zal een vloedgolf van verandering de laatste weerstand tegen een betere bescherming van het verzwakte Web van het Leven wegvagen. Geen regering en geen bedrijf, hoe koppig en door winstoogmerken gedreven ze ook mogen zijn, kunnen deze moloch van verandering stoppen die voortvloeit uit tientallen jaren van een langzaam, maar onstuitbaar ontwaken in onze Eenheid met al het Leven op Aarde en Moeder Aarde zelf.

Louter woorden slagen er niet in de onweerstaanbare krachten over te brengen die in gang gezet zijn in de harten van mannen, vrouwen en kinderen over deze levende planeet en die nu samensmelten in een groeiend koor dat verandering eist en individuele acties om een betere wereld te bereiken. Als je in staat bent om een moment terug te treden uit je dagelijkse sleur en van een afstand het snel ontwikkelende continuüm te observeren van de menselijke geschiedenis, kan je heel duidelijk de snelgroeiende omvang zien van allerlei positieve, levensbevestigende acties van talloze miljoenen individuen wier zielen zijn aangeraakt door de genade van een hogere intuitieve kennis en krachtige innerlijke ingevingen, elk van hen een zetje vooruit gevend op de versnelde weg naar wereldwijd spiritueel ontwaken en onbaatzuchtige dienstbaarheid voor het Hoogste Goed van Al.


Voor meer informatie verwijzen je naar het materiaal dat geplaatst is door de Global Meditation Focus Group op http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

JOUW HULP IN HET VERSPREIDEN VAN DEZE BOODSCHAP AAN ANDEREN WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD